skip to Main Content

Į Rokų kaimą Kauno rajone įvesta  kariuomenė: turbūt užpuolė rusai?

Kristina Sulikienė

Šunys mūsų kaime šiaip jautrūs. Loja jeigu kas garsiau pravažiuoja, ar nusikosėja.

O antra diena iš eilės Rokų kaime viešame bendruomenės parke pastatyta vadavietė, ir patruliuoja kariškiai. Iš vaizdo matyti,jog jokie ne šauktiniai.

Greičiausiai rusai iššoko iš išardyto geležinkelio Magnolijos košmariškuose sapnuose.

Vargšė Magnolija net nežino,kad Rokų kaime Kaliningradas- Maskva linija važiuoja tik jos paranojiškuose sapnuose: juk tiesiama nauja vėžė.

Dėl viso piko(ogal ieškoma rusų desantininkų,gal teleportavosi?) išsiunčiau paklausimą į KAM viešųjų ryšių skyrių.

O galgi.Gal pagaliau.Gyventojai net rūsių neturi, ką jau kalbėti apie bomžapaketus, žibalines lempas ir kitokį pasiruošimą karui (hibridiniam).

 

neatsako kas treniruojasi Rokų kaime,pastatyti 2 didžiuliai ryšių bokštai. Bendruomenės parko teritorijoje.Trikdomas ryšys ir skleidžiamos elektromagnetinės neaiškaus diapazono bangos:yra tik „ryšio“ženklelis.Turi nurodyti,ką pasistatę, koks dažnis. 
Nežymėti kariai. Be pavardžių, be dalinių, gali būti ne Lietuvos kariuomenė.
Mašinų numeriai LK 515Cir LK 470 C. 
Bet kai atsisako prisistatyti,gali būti bet kas.Ir lietuviškai kalbantys rusai.
 
Prašome paviešinti visuomenei.
Yra daromi grubūs statuto pažeidimai. Negalima įsivesti kariuomenės bendruomenės parkuose,ir atsisakyti pranešti gyventojams.
Draudžiama statyti bokštus,nesuderinus su atsakingomis tarnybomis.

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));