skip to Main Content

 

  Į  KĄ  NEATSAKĖ  ROLANDAS  PAKSAS 

 

 

2017 m. birželio 8 d. svetainėje laisvaslaikrastis.lt buvo paskelbtas Rolando Pakso kreipimasis „Teprasideda naujas Tautos Sąjūdis!“ Nurodytuoju el. adresu sajudis@paksas.lt birželio 9 d. pasiunčiau laišką, į kurį nesulaukiau atsakymo. Man atrodo, tai labai iškalbingai apibūdina Rolandą Paksą. 

 

Gerb. R.Paksai.

 

Perskaitęs Laisvame laikraštyje Jūsų raginimą kurti naują Tautos Sąjūdį ir neradęs jame jokios konkretikos, norėčiau pasitikslinti dėl jos. Tai reikia man, kadangi rašau politinius komentarus internete ir ateityje gali tekti kažkaip atsiliepti ir apie jus.

 

1. Nepaisant to, kad metas emocingų atsišaukimų jau seniai praėjo, nes jų sąjūdiniai skelbėjai visiškai susikompromitavo, jūs juos vėl kartojate. Bet jie gali rasti atgarsį nebent pagyvenusių moteriškių tarpe. Inteligentiški ir išsilavinę būtent to „sąjūdinio“ tipo žmonės turi organizaciją Pro Patria, tad kam dar toks pat „sąjūdis“? 

Kadangi tokie tuščiažodžiatojų politinių impotentų sąjūdžiai niekam nereikalingi, todėl kyla klausimas, ar adekvačiai jūs asmeniškai vertinate situaciją Lietuvoje, kad net po 29 metų vėl siūlote tą patį, tarsi jau kartą sužiaumotą kramtomą gumą? Kam adresuojate savo atsišaukimą? 

 

2. Norite visus apjungti, bet nedrįstat kreiptis į tautines bendrijas, o tik į tautiečius. Tai reiškia, kad neišspręstų tarpnacionalinių problemų jūs lyg ir nematote. Esant abipusei gerai valiai, jas galima visai nesunkiai ir visiems laikams išspręsti civilizuotu europietišku būdu tarpusavio dalykiškomis konsultacijomis, geriems politikams čia tėra technikos klausimas. O jeigu žadate išsiversti be tautinių bendrijų arba vėl remtis nacionalizmu, gausite papildomų priešų.

 

3. Jungiamoji idėja yra ne tautinė, bet būtent toji, kuria dėl vaizdo veidmainingai pavadinote savo partiją – Tvarka ir teisingumas. Teisingumas, tiksliau, teisingumo atstatymas, o dar tiksliau – teisingumo atstatymas visiems. Kad visi nuskriaustieji, visų socialinių sluoksnių ir tautybių žmonės susidomėtų jūsų skelbiamu sąjūdžiu, tikėtųsi rasti jame užuovėją, pagalbą, skriaudų atitaisymą. O tokių Lietuvoje tikrai yra šimtai tūkstančių, prisikaupusių per tiek metų dėl labai skirtingų priežasčių. Jiems visiškai tas pat dėl globalizacijos ir visokių kitų niekų, kurie, jūsų manymu, turi jiems rūpėti, jūs gal būt nepatiriate to, ką jie, todėl jūsų šukiai neturės masinio atgarsio. 

Tačiau tie  žmonės privalo suvokti, jog tik jie patys susivienyję gali pakeisti kažką Lietuvoje, o R.Paksas yra ne tas, kuris jiems viską išspręs, bet tas, kuris turi praktinių galimybių juos organizuoti kovai.

Reikia, kad visi labai aiškiai suvoktų, jog ši kova gali būti labai nuožmi, nes maždaug nuo 90-ųjų metų pabaigos baigė susiformuoti šešėliniai valdančiųjų klanai, už politikų nugarų tvirtai perėmę valdžia šalyje, tad be labai nuožmios kovos nenusileis. 

 

4. Manydamas, kad jūs visa tai suprantate, aš 2008 metų viduryje atėjau į partijos būstinę Vilniaus Totorių g-je prašyti tam tikros pagalbos, gal net protekcijos man priešinantis neteisėtam slaptųjų tarnybų psichologiniam terorui, tikėjausi, kad tokiu atveju ir pats galėčiau būti partijai kuo nors naudingas. Buvau atėjęs grįžęs iš Maskvos, kur gatvėse paaiškėjo, kad Rusijos FSB bendradarbiauja prieš mane su lietuvišku VSD ir man emigruoti į Rusiją iš gimtojo Vilniaus net jei ir leis, tačiau tai neturi prasmės. Jūs priėmėte iš manęs nemažai popierių, žadėjote atsakyti, tačiau net nemanėte to daryti. Išsigandot. Tad kokią moralinę teisę turite dabar raginti žmones kažkam? Juk nieko netęsėsite.

 

5. Bet jeigu jūs viso to nelabai suvokiate, tuomet koks jūsų tikslas skelbiant „tautinį“ sąjūdį? Kyla įtarimas, kad tai jūsų asmeninio revanšo siekis. Ir veikiate tikrai kaip pirmasis sąjūdis: už patosinių deklaracijų ilgainiui paaiškės, kad apie jus slapčia susibūrė grupė mažai žinomų asmenų (pvz., gal Svetlana Martyniuk?), su kuriais jau esate pasiskirstę vadovaujančius vaidmenis, belieka tik įgauti masinę paramą. Kad sugrįžtumėt į valdžią. O sugrįžęs valdžion nieko neveiksite, nes nieko neturite pasiųlyti išskyrus emocingas deklaracijas. Jūsų visų niekas neskriaudžia, visi gyvenate visai gerai, tik norisi dar geriau. Kitų bėdos jums nerūpi, nes užsidirbsite ant savo galvos rimtų problemų su šio pasaulio galingaisiais.

 

6. Kokia turėtų būti, mano supratimu, naujojo sąjūdžio taktika? Dėl tikslų nekalbu, jie yra aiškūs – „už visa gera prieš visa bloga“. Bet dėl taktikos? Visų pirmą, šūkiuose nereikia žodžio „sąjūdis“, jis yra susikompromitavęs (be to, ir kitataučiams nepriimtinas, kaip ir „tauta“, tai sukelia įtarimą). Reikia dėti akcentą į teisingumą, tuo būdu bus nukreiptas dėmesys ir į jūsų partiją. O dar geriau į teisingumo atstatyma visiems (ne tik Paksui ar kokiai grupelei). 

Svarbiausia taktikoje – platūs ir visiškai atviri visuomeniniai forumai, tikrai taip, kaip kad buvo pirmojo sąjūdžio pradžioje. Bet, skirtingai nuo anų, šie turi būti labai dalykiški ir suktis apie du pačius opiausius klausimus  – teisė (teisėsauga, teisėtvarka, nes jos yra teisingumo įvykdymo įrankis, garantas kurį dabar yra privatizavę nusikaltėlių klanai) ir ekonomika (o tai yra irgi gan tragiškas dalykas, nes nėra aišku, kaip Lietuva galėtų tapti labiau autarkiška, reikia pakviesti ekonomines įstaigas, iš naujo kreiptis į Kazimirą Prunskienę, nesvarbu, kad neįgali, manau, jos galva tokia pat šviesi, kaip seniau).

Ir reikia, kad visos abejonės, nepasitikėjimas vieni kitais būtų išsakomi iš tribūnų atvirai ir dalykiškai šalinami. Reikalingas visiškai naujas, atviras ir tuo pačiu demokratiškas politikavimo stilius be demagogijos ir emocijų. Pirminė sąlyga visiems dalyviams turėtų būti suformuluota:  kalbėti trumpai, atvirai, dalykiškai, geranoriškai ir be emocijų, orientuojantis į konkrečių sprendimų priėmimą ir darnų vykdymą.

O Rolandas Paksas turėtų įsivardinti ne nuskriaustu mesijumi, bet savo paslaugas liaudžiai siūlančiu sumaniu vadybininku, organizatoriumi, moderatoriumi. Jeigu galvoti žmonės pamatys, kad Paksas juos kviečia dėl reikalo ir siūlo konkrečią veiklą, o ne laukia, kad jie ateitų į jo svitą, tuomet galėtų prisidėti labai svariai. 

Tokia atvirumo ir draugiškumo atmosfera būtų pats geriausias ginklas prieš visus priešus, jie jos bijo, nes yra bejėgiai prieš ją. 

 

Jurijus Radovičius 

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));