skip to Main Content

 

 

Henrikas Daktaras sukūrė apklausą.

Žinote, filme ,,Susitikimo vietos pakeisti negalima‘‘ V. Visockio personažas Žiglovas (kriminalistas) sakė, kad-

,,Vagis turi sėdėti kalėjime ir nesvarbu kokiais metodais aš jį ten įkišiu‘‘

Pirmas įspūdis lyg ir teigiamas, bet…

Bet, prisidėkime ranką prie širdies ir atsakykime patys sau – jei vadovautumėmės tokiu principu, ar netektų visos Lietuvos aptverti spygliuota tvora ir paversti ją kažkuo panašiu į Štuthofo, Osvencimo koncentracijos stovyklą?

Kiek gi beliktų tų teisiųjų??? 

Turbūt atsitiktų taip, kaip atsitiko su S. Testamente aprašytais Sodomos ir Gomoros miestais – juose abiejuose neatsirado net dešimt teisiųjų…

Taigi, apklausa – beveik dvidešimt liudytojų tvirtina, kad matė gyvus Rimvydą Ganusauską ir Vladimirą Seneckį, kuriuos neva tai Henrikas nudobė ( 😉 ).

Teismai jų parodymus arba ignoruoja, arba net neleidžia jiems teisme liudyti (kad tokie parodymai ,,nesuveltų‘‘ bylos ir neatsidurtų byloje)

Ignoruoja tam, kad pateisintų savo sprendimą, priešingu atveju- kazusas- teismo sprendimas skandalo formoje apkeliautų turbūt viso pasaulio medijas, žiniasklaidą. 

Po ilgos įžangos užduodame trumpą, elementarų ir paprastą klausimą:

AR TEISMAS BUVO TEISINGAS Henrikui Daktarui?

Atsakymo variantai tik du~ ,,Taip‘‘, arba ,,Ne‘‘

Nesivaržykite, balsuokite aktyviau. 

Nebūtina savo atsakymu pataikauti šio puslapio formatui – sutinkame ir priimame bet kokią nuomonę.

Dėkui.

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));