skip to Main Content

Grėsmės Lietuvos nacionaliniam saugumui?

 

Zenonas Volkovas

 

 

 

Prieš keletą savaičių rašiau kaip „Vlip ačkarik“, o būtent, kaip šalia išpirkto leidimo, kad galiu Klaipėdoje stovėti bet kokioje zonoje, radau užkištą baudos kvitą.

      Dabar dar įdomiau. Ponia Saremaitė (pavardė pakeista),  pasiskambinusi paaiškino, kad Laisvame laikraštyje skaito mano straipsnius, esanti gerbėja, kaip ir aš yra nukentėję nuo „Cenzo“ ir antstolio A.Selezniovo. Labai norinti susitikti. Ruošiasi važiuoti su skundu, pas mano aprašomą neva teisingumo ministrą Juozą Bernatonį, nes yra užsirašiusi į priėmimą. Primygtinai prašė važiuoti kartu. Pasidaviau įkalbinėjimams, nes tuo pačiu sumaniau susitikti su bendraminčiu ir aplankyti vieną iš pačių artimiausių ir brangiausių žmonių. Suruošėme lagaminėlį. Apie tai papasakojau kelionės iniciatorei. Pastaroji mielai sutiko nuvežti lagaminėlį ir viena nueiti pas neva teisingumo ministrą į užsirašytą priėmimą. Galimai pasiliksianti nakvoti ir man tikrai neverta vargintis kelionėje. 

      Grįžus iš kelionės, pradėjo pasakoti nerišlius kelionės įspūdžius. Neva pas ministrą privažiavo delegacijos su palydomis ir priimti jos negalėjo, todėl nepateko. Teko paaiškinti, kad tokie vizitai būna suderinami iš anksto ir pas tokius ministrus su tokiomis palydomis nevažinėjama. Tada pakeitė plokštelę, neva pavėlavo į priėmimą pati. Lagaminėlį nuvežė į sutartą vietą, netgi padėjo nunešti. Buvo be galo lipšni ir nuolanki.

      Grįžusi išprašė, kad su Klaipėdos rajono komisija dalyvaučiau tiriant jos skundą. Kuriame teigiama, kad netoliese gyvenantis kaimynas pasistatęs dvarą neprileidžia žuveliautojų. Apsilankius komisijai paaiškėjo, kad niekas neužtverta, matosi nutryptos žvejų krantinės, niekas jiems jokių kliučių nesudaro ir jokių skundų, išskyrus jos, nėra. Komisija, neradusi pažeidimų, apsisukusi išvažiavo. Nors konflikto buvo neišvengta, skundėjai neišėjus iš teisėto šeimininko žemės buvo iškvieta apsauga. Pastaroji per 112 išsikvietė policiją. Toks įspūdis, kad buvo norima, kad ir aš isivelčiau į nesantaiką. Deja išbuvau tik stebėtojo pozicijoje.

      Atrodytų, kad šie epizodai neverti jokio aprašymo, jei ne vienas bet. 2016 m. balandžio 28 d. 10:02 val. paskambino 37068612558 ir prisistatę iš policija pranešė, kad mano vardu registruota a/m  „Hundai“ valst. Nr. BZV 001 palikta ne vietoje, būtent tuo adresu, kur gyvena Vilniuje mano brangiausias žmogus, t.y. kur buvo nuvežtas lagaminėlis. Paaiškinau, kad mano mašinos Nr.CZV 001. Paaiškino, kad matomai ne taip jiems išmetė kompas užklausimą. Perskambinu 10:05 ir pasiteirauju išsamiau, kas nutiko? Paaiškino, kad patys truputį apsiriko viena numerio raide ir atsiprašę, nes neturintys laiko, pokalbį nutraukė. Anksčiau į neva tokias smulkmenas dėmesio nekreipdavau deja tai jau nesmulkmenos. Buvo „apsirikta“ ne tik viena valstybinio a/m numerio raidė. Buvo „apsiriktas“ ir a/m modelis. Be to buvusią savo  a/m CZV 001 Toyota corolla verso, o ne Hundai, 2010 m. sausio 19 d. perrašiau draugei. Todėl ir manau, kad joks kompiuteris padarius užklausą Hundai DZV 001, ar CZV 001 Toyota, negalėjo parodyti mano duomenų. Tai yra eilinis, kaip ir „V lip ačkarik“ gazdinimo elementas. Tik gaila, kad gązdinamas perėjo prie pačio brangiausio žmogaus.  Manau, kad antrą kart iš eilės „V lipli“ patys. Aukščiau minėta p. Saremaitė, neva aktyviai gynusi viešą interesą, pareiškė, kad dėl „Cenzo“ ir antstolio A.Selezniovo machinacijų jokios informacijos nebeteiks, nes su ja A.Selezniovas visiškai atsiskaitė. Gal atsiskaitė paslauga už paslaugą, kieno tai nurodymu?  

      2016 m. kovo 30 d. paskelbus 2015 m. VSD ataskaitą, VSD ir AOTD „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą“ VSD direktorius D.Jauniškis tautai paskelbė apie būtinumą kovoti su valdžios kritikais ir susirūpinimą, kad saugumiečiams tam trūksta įgaliojimų.  

      Jau balandžio 20 d. Seimo nacionalinio saugumo komitetas, vadovaujamas pirmininko A.Paulausko, svarstė VSD parengtų įstatymų projektus. Deja, viešai jie nepaskelbti, todėl anot VSD direktoriaus D.Jauniškio, „buvusiam“ signatarui Zigmui Vaišvilai, teko ateiti į šį posėdį, kad galima būtų susivokti, iki kokio lygio pažengta šiame valstybės pasiruošime valstbės išdavikais traktuoti visus, kurie kritikuoja beviltišką ir provokatorišką Lietuvos valdžią. Deja iš viešo posėdžio buvo išprašytas netgi signataras Zigmas Vaišvila, Lietuvos ryto TV ir ekspertai.eu videokameros. Pasilikti leista tik ten buvusiam LRT operatoriui su videokamera. Taip vienasmeniškai nusprendė posėdžiui pirmininkavęs  A.Paulauskas.

      VSD atstovai pristatė ne įstatymų projektus, bet siūlymus dėl papildomų priemonių teisėkūros iniciatyvomis tam, kad užkardinti Lietuvos valstybei nelojalius gyventojus. (Plačiau skaitykite LL Nr. 17. Zigmas Vaišvila, „Baudžiamoji atsakomybė už dezinformaciją ar valdžios kritiką? „  

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));