skip to Main Content

Globa kaip nusikaltimas: Garliavos diedukų Kedžių atvejis

Kristina Sulikienė

Tai, jog nekaltoji ir šventoji Motina vaiką palikdavo savaitiniame darželyje, aprašė net pati pačiausia Laima Lavastė, ir net dokumentus sudėjo: tai dviejų instancijų teismų sprendimai priteisti vaiką Drąsiui Kedžiui, nes jis sugebės geriau pasirūpinti vaiku.

Nors Klonio „judėjimas“ kaltintas ir kaltinamas „teismo sprendimo nevykdymu“, nelabai matėsi iš pačios „nekaltosios ir šventosios“ bet kokia pagarba teismų sprendimams, kuriais nustatyta, jog ji auginti vaiko negali.

Sprendžiant vaiko auginimo klausimą, teismas atsižvelgė ir į santykius su tėvais.

Drąsiaus Kedžio santykiai su tėvais buvo geri.

„Nekaltosios ir šventosios“ – blogi. Iš tėvų namų ji išėjo į niekur būdama 15 metų.

Visa tai sprendė teismas, ir įvertinęs, nustatė mergaitės gyvenamą vietą su tėvu, kuris gyveno viename name su seneliais – kadangi atskiri butai, išlaikytas savarankiškumas. Nekaltoji motina nurodinėjo, jog gyvens su tėvais, glausis viename kambarėlyje, o jie kišis į jos šeimą. Teismui todėl tas ir netiko.

Kai tėvas mirė, Kėdainių apylinkės teismas per 15 minučių priteisė vaiką motinai, net neįsigilinęs, ar atsirado aplinkybės, jog ji gali rūpintis vaiku?

Neatsirado. Ja rūpinosi Liudytojų apsaugos programa. Vaiku – irgi. Tačiau dar vaikas turėjo tetą ir senelius, kurie visą laiką ją prižiūrėjo.

Šiuo metu diedukai Kedžiai paskelbti baisiausiais per šalies istoriją nusikaltėliais.

Nusikaltimo sudėtis: ANŪKĖS PRIEŽIŪRA.

Taigi, jeigu jūs turite anūką, jums iš karto reikia džiovintis „sucharikus“. Nes jūs galite būti apkaltinti nusikaltimu – anūko priežiūra.

Net jeigu anūkėlio motušėlė išsidažiusi laksto ir net negali paaiškinti iš kur pas ją 63 000 litų  metinių pajamų, jeigu ji niekur nedirba – jūsų veiksmai po kažkiek laiko, nors teisė numato, jog įstatymas atgal negalioja, bus pripažinti nusikalstamais.

Tik nežinau, ką čia bepatarti: juk madame Grybauskaitė liepė naikinti vaikų namus.

Ak, tiesa – priduokite vaikus į užsienį, geriausiai į Norvegiją.

Juk Linas Linkevičius sakė – jis niekuo padėti negali Norvegijoje atimtiems vaikams.

Tada nebūsite nei nusikaltėliai, nei kokie niekadėjai. Pasižiūrėkit kaip gerai gyvena Gražina Leščinskienė – nuolat apie ją rašo „komsomolkė“.

Arba kitos, kurios paliko vaikus ir nebekovoja. Tikros didvyrės, mat „rodina – urodina“ tiesiog. Viena jau 6 metai neatgauna vaiko, kurį pati paliko tarnyboms, paverkia į TV, kokia ji nelaiminga, bet pagalbos jokios nepriima, nes svajoja vaiką pasigrobti. Grobti vaikus – čia ne nusikaltimas, o vienintelė išeitis, rašinėjo vaikų netekusioms motinoms Są(o)rašo sąrašo kandidatė Nr. 3.

O štai tie, kurie siekia vaikų, anūkų globos – nusikaltėliai.

Netikit? Pamatysit: „trojkė“ nustatys, kad diedukai šaltakraujiški nusikaltėliai. Pagal advokato surašytą 3 puslapių raštelį, kuriuo advokatų biuras prašo nei daug nei mažai – 600 000 eurų.

Už tai, kad kai motinėlė gyveno laisvą nepriklausomą gyvenimą, diedukai prižiūrėjo jos vaiką.

Nebent jie galėtų iš jos pareikalauti pinigų už nemokamai vykdytas auklių paslaugas. Gal kada ir paduos jie ją, nuolat viskuo nepatenkintą, į teismą. Amžinai nukentėjusią, ir visiškai nekaltą.

Nors 2 instancijų teismai buvo nustatę, jog ji vaiko auginti negali, nes neturi jam laiko, pinigų, bei nepalaiko gerų ryšių su savo tėvais – o Drąsius Kedys visa tai įrodė.

P. S. Būdavo visko. Yra jis ir „nulūžęs“ vieno baliaus, kuris netyčia nutiko darbe, metu. Tada atvažiavo diedukai Kedžiai ir pasiėmė anūkėlę. Teismas teisingai buvo nustatęs, jog jeigu tėvas negalės pasirūpinti, bus diedukai. Jie visada vykdė savo pareigas, kurios netgi niekur neparašytos. Šiuo metu jie – nusikaltėliai. Daugiau netęsiu, juk šventoji nekaltoji įrodė, jog yra nekalta. Juk išsinešė sukryžiuotom kojom vaiką iš to vaiko namų, o dabar atiminėja iš diedukų turtą, kad vaikas, kai bus išleistas iš atsilikėlių namų, ar spec. internato, neturėtų kur eiti gyventi. Labai mylinti motina. Daugiau tokių. Kad vaikas yra spec. internate – taip galima numanyti, juk ir iš Olios, kaimynės, buvo bandyta atimti turtą nurodžius, jog vaikas serga psichikos liga. Tačiau ligoninei ar slaugos namams nepriteisti pinigų – teismas turi juos priteisti nekaltai, šventai, nepalytėtai Motinai. Pasirašo – advokatų biuras.

 

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));