skip to Main Content

 

 

 

 

 

Girtą padariusį avariją Vilniaus apygardos teismo pirmininką Stasį Lemežį gelbėjo visa teisėjų gauja

 

Aurimas Drižius

 

Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus l.e.p.  Stasys Lemežis dažnai mėgsta moralizuoti, skelbdamas savo nuosprendžius. Pvz., profesorei Bloznelytei, kurią Lemežis nuteisė vien už tai, kad ši paliudijo, kad pas ją buvo atėjęs pedofilijos bylos įtariamasis Andrius Ūsas, ir prašė pašalinti ant lytinio organo esančią dėmę, S.Lemežys perskaitė moralą : “Profesorė tik sraigtelis išgalvotoje istorijoje”.

„Gydytoja, profesorė, pati šešių vaikų motina, žinodama, koks vyksta vajus Garliavoje, neįsitikinusi pasakė, ko nebuvo – taip negalima, – sakė teisėjas S. Lemežis. – Ji įsijungė į šmeižto kompaniją prieš A. Ūsą, L. Stankūnaitę ir jos mergaitę. Ir kai toks žmogus, užimantis tokias pareigas, tai pasako per televiziją… Ne vienas, pamatęs reportažą, patikėjo gydytojos žodžiais, bet šie jos duomenys yra iš piršto laužti, negalima šnekėti, kas atrodo, reikia už savo žodžius atsakyti.”

Matyt, kad lygiai taip pat teisėjas Stasys Lemežys elgėsi, kai būdamas girtas sudaužė savo automobilį, Vilniuje išvažiavęs į priešingos krypties eismą, ir atsitrenkęs į vilkiką MAN – atvykę policininkai nepajėgė susikalbėti su teismo pirmininku, nuo jo sklido alkoholio kvapas, teisėjas kažką neaiškiai vapėjo, matyt, kad bandė policininkams pasakyti, kad jis yra teisėjas.

Neįtikėtina, tačiau girtą padariusį avariją Stasį Lemežį jo kolegos teisėjai ne tik kad išsuko nuo baudžiamosios atsakomybės, tačiau sąmoningai pralaikė jo avarijos bylą neišnagrinėja du metus, ir kai suėjo senaties terminas, Vilniaus miesto apylinkės teismas konstatavo “Deja, jau suėjo senatis administraciniam teisės pažeidimui”.

Dar baisiau, kad teisėjas S.Lemežis nusprendė suimti tokį pilietį Dainių Petkų vien už tai, kad jis facebooke parašė tokį sakinį : „neretai vežioja girtus teisėjus, tokius, kaip mano aprašytas Stasys Lemežis“.

Visą šią istoriją “Laisvam laikraščiui” papasakojo vilnietis Sviatoslav Potopachin. Jis dar 2016 m. pabandė išsiaiškinti, kaip  teismo pirmininkas išsisuko po padaryto nusikaltimo.

S.Potopachin kreipėsi į Vilniaus Vyriausiąjį policijos komisariatą, prašydamas pradėti ikiteisminį tyrimą dėl teisėjo sukeltos avarijos. 

Savo pareiškimus, pavadintus  „Pareiškimas apie piliečio Stasio Lemežio veiksmus, LR BK 231 str., LR BK 281 str. numatytų nusikalstamų bei Konstitucinės priesaikos pažeidimo požymių“, ir „Prašymas inicijuoti ikiteisminį tyrimą dėl Stasio Lemežio, apsvaigus nuo alkoholio, sukelto eismo įvykio bei trukdymo policijos pareigūnams“.

Jame vilnietis nurodė tokias aplinkybes : „2007-11-30 pilietis Stasys Lemežis, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, sukėlė eismo įvykį bei didelę turtinę žalą kitam eismo dalyviui. Tokie jo veiksmai turi LR BK 281 str. «numatyto nusikaltimo požymių (LR BK 281 Nr. IX-1706, 2003-07-04 Žin. 2003, Nr. 74-3423 (2003-07-25) „2. Tas, kad vairavo kelių transporto priemonę būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų ir pažeidė kelių eismo saugumo ar transporto priemonės eksploatavimo taisykles, jeigu dėl to įvyko eismo įvykis, dėl kurio buvo nesunkiai sutrikdyta kito žmogaus sveikata arba nukentėjusiam asmeniui padaryta didelės turtinės žalos, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų“).

Pareiškime nurodyta, kad kai į eismo įvykio vietą atvyko policijos patruliai, pilietis Stasys Lemežis visaip trukdė pareigūnams atlikti savo tarnybines pareigas, o būtent, neleido patruliams patikrinti jo blaivumą. Tokie jo veiksmai turi LR BK 231 str. numatyto nusikaltimo požymių (LR BK 231 „1. Tas, kas bet kokiu būdu trukdė teisėjui, prokurorui, ikiteisminio tyrimo pareigūnui, advokatui arba Tarptautinio baudžiamojo teismo ar kitos tarptautinės teisminės institucijos pareigūnui atlikti su baudžiamosios, civilinės,  administracinės arba tarptautinės teisminės institucijos bylos tyrimu ar nagrinėjimu susijusias pareigas arba trukdė antstoliui vykdyti sprendimą, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba laivės atėmimu iki dviejų metų“).

Visa tai patvirtino Viešosios policijos Kelių patrulių rinktinės 1-osios kuopos 1-ojo būrio vyriausiasis patrulis savo surašytame dokumente – tarnybiniame pranešime. Cituoju: „2007 m. lapkričio 30 d. apie 17.30 vai. jam atvykus į įvykio vietą, vairuotojui (Stasys Lemežis) iš burnos sklido alkoholio kvapas, buvo sutrikusi jo judesių koordinacija ir kalba, sunkiai orientavosi aplinkoje, o pasitikrinti neblaivumo atsisakė“.

S.Potopachin nurodė, kad nuo šio įvykio momento praėjo nemažai laiko, bet nėra teisinių pagrindų manyti, kad suėjo senatis terminas. Pilietis Stasys Lemežis yra teisėjas ir turi neliečiamybę. Pagal LR BK 95 str. jo įvykdytų nusikaltimų senaties terminai yra sustabdyti ir bus atnaujinti, panaikinus jo neliečiamybę (LR BK 95 „5. Jeigu nusikalstamą veiką padaręs asmuo pagal Lietuvos respublikos įstatymus ar tarptautinės teisės normas turi imunitetą nuo baudžiamosios jurisdikcijos ir nėra gautas kompetentingos institucijos leidimas jį patraukti baudžiamojon atsakomybėn, senaties eiga sustoja. Senaties eiga atsinaujina nuo tos dienos, kurią yra gautas kompetentingos institucijos leidimas nusikalstamą veiką padariusį asmenį patraukti baudžiamojon atsakomybėn arba jis kitaip netenka šioje dalyje nurodyto imuniteto“).

Pagal LR Prezidentės ir teisėjų Tarybos deklaruojamus principus tokie piliečio Stasio Lemežio veiksmai, be kita ko, yra Konstitucinės priesaikos pažeidimas, už kurį teisėjai turėtų būti nušalinami nuo einamų pareigų (žr. teisėjų tarybos nutarimą dėl patarimo Lietuvos Respublikos Prezidentei atleisti Virginiją Jokubauskienę iš Akmenės rajono apylinkės teismo teisėjos pareigų, 2016 m. balandžio 29 d. Nr. 13P-53-(7.1.2) Vilnius, teisėjų tarybos nutarimą dėl patarimo Lietuvos Respublikos Prezidentei atleisti Saulių Putrių iš Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjo pareigų, 2010 m. rugsėjo 24 d. Nr. 13P-126-(7.1.2), Vilnių, ir kitus).

 

 

Prašyme nurodoma “priimti sprendimus: „1.1. Pagal BPK 169 str. inicijuoti ikiteisminį tyrimą dėl įvykdytų nusikaltimų, numatytų LR BK 231 str. ir LR BK 281 str., ir perduoti ikiteisminio tyrimo medžiagą LR Generaliniam prokurorui procesiniams veiksmams pagal LR BPK 32 atlikti Stasio Lemežio atžvilgiu.

1.2. Pagal LR BPK 168 str. 5 d. informuoti atitinkamas LR valdžios institucijas (LT Prezidentę ir teisėjų tarybą) apie teisės pažeidimus.

2.1. Inicijuoti ikiteisminį tyrimą piliečio Sviatoslavo Potopachino atžvilgiu pagal LR BK 236 str. už melagingą įskundimą tuo atveju, jeigu Stasys Lemežis, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, nesukėlė eismo įvykio (ir/arba netrukdė dirbti policijos pareigūnams).

2.2. Atsisakyti inicijuoti ikiteisminį tyrimą piliečio Sviatoslavo Potopachino atžvilgiu pagal LR BK 236 str. už melagingą įskundimą tuo atveju, jeigu Stasys Lemežis, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, sukėlė eismo įvykį (ir/arba trukdė dirbti policijos pareigūnams).

3. Priėmus sprendimus, teisės aktus ir visus informacinius pranešimus atsiųsti į Musninkų g. 16-33 (be vertimo į rusų kalbą) bei trečiajam suinteresuotam asmeniui Aurimui Drižiui (Konstitucijos pr. 23B, LT-09308, Vilnius).“

 

Tačiau VPK vyr. Tyrėja Asta Abelytė atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą dėl šių įtariamų Lemežio nusikaltimų, ir nurodė tokias aplinkybes:  “įvertinus Sviatoslav Potopachin gautą medžiagą nustatyta, kad 2007- 11-30 apie 17.1A vai. Stasys Lemežis, vairuodamas jam priklausantį automobilį „\9B9V, kurio valstybinis numeris …, ir važiuodamas  gatve, Vilniuje, neatsižvelgė į meteorologines sąlygas, nesuvaldė automobilio, dėl to automobilis išvažiavo į priešpriešinio eismo juostą, kurioje susidūrė su automobiliu MAN, kurio valstybinis numeris, taip apgadindamas abi transporto priemones. Stasys Lemežis buvo kaltinamas padaręs administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau -ATPK) 127 straipsnio 2 dalyje (2007 m. liepos 21 d. įstatymo redakcija), taip pat tuo, kad jis, įvykus eismo įvykiui, atsisakė neblaivumo patikrinimo, t. y. taip pat kaltinamas ir administraciniu teisės pažeidimu, numatytu ATPK 126 straipsnio 3 dalyje (2007 m. liepos 21 d. įstatymo redakcija).

Pagal ATPK 224 straipsniox3 dalį administracinių teisės pažeidimų bylas nagrinėja rajonų (miestų) apylinkių teismai (apylinkių teismų teisėjai), todėl Vilniaus apygardos teismo teisėjo S. Lemežio administracinės atsakomybės klausimą išsprendė Vilniaus miesto 2- asis apylinkės teismas, 2009 m. birželio 29 d. nutarimu nutraukęs teisėjo S. Lemežio administracinio teisės pažeidimo bylą, pasibaigus administracinio teisės pažeidimo nagrinėjimo terminams.

Taip pat policija pranešė, kad pranešimas apie teisėjo padarytą avariją buvo praneštą ir teisėjų tarybai. Mat įstatyme numatyta, kad teisėjas, padaręs administracinį teisės pažeidimą, už kurį numatyta laisvės nevaržanti nuobauda, traukiamas administracinėn atsakomybėn bendra tvarka, o apie teisėjo padarytą administracinį teisės pažeidimą jį užfiksavęs pareigūnas per tris dienas praneša Teisėjų tarybai. 

Teisėjų garbės teismas 2009 m. spalio 19 d. sprendimu Nr. 21P-2 skyrė drausminę nuobaudą -griežtą papeikimą. Įvertinus gautą informaciją galime teigti, jog administracinio teisės pažeidimo medžiagoje nebuvo jokių duomenų, kad dėl 2007-11-30 įvykusio eismo įvykio buvo nesunkiai sutrikdyta kito žmogaus sveikata arba padaryta nukentėjusiam asmeniui didelės turtinės žalos, todėl nebuvo padaryta veika, turinti nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 281 str. 2 d. (tas, kad vairavo kelių transporto priemonę būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų ir pažeidė kelių eismo saugumo ar transporto priemonės eksploatavime taisykles, jeigu dėl to įvyko eismo įvykis, dėl kurio buvo nesunkiai sutrikdyta kito žmogaus sveikata arba nukentėjusiam asmeniui padaryta didelės turtinės žalos) požymių.

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 231 str. (tas, kas bet kokiu būdu trukdė teisėjui, prokurorui, ikiteisminio tyrimo pareigūnui, advokatui arba Tarptautinio baudžiamojo teismo ar kitos tarptautinės teisminės institucijos pareigūnui atlikti su baudžiamosios, civilinės, administracinės arba tarptautinės teisminės institucijos bylos tyrimu ar nagrinėjimu susijusias pareigas arba trukdė antstoliui vykdyti sprendimą) numatyta veika pasireiškia tiesiogine tyčia. S. Lemežis, akivaizdu, kad tokios tyčios neturėjo, kadangi tik siekė išvengti girtumo patikrinimo. Be to, nei vienas iš 2007-11-30 apie 17.10 A.P.Kavoliuko g., Vilniuje, eismo įvykį įforminusių pareigūnų nesiskundė ir nesikreipė dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo, taigi nukentėjusiais šioje situacijoje tai pat nesijautė, todėl konstatuotina, jog nebuvo padaryta veika, turinti nusikalstamos veikos požymių. S. Lemežis, įvykus eismo įvykiui, atsisakė neblaivumo patikrinimo, jis buvo kaltinamas administraciniu teisės pažeidimu, numatytu ATPK 126 straipsnio 3 dalyje (2007 m. liepos 21 d. įstatymo redakcija).S. Lemežio padarytus veiksmus įvertino ir administracinės atsakomybės klausimą išsprendė Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas.

Sviatoslav Potopachin kreipdamasis į Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybą su pranešimu/prašymu siekė ne melagingai įskųsti, o informuoti ikiteisminio tyrimo įstaigą apie jo manymu padarytą nusikalstamą veiką, todėl jo veiksmuose nėra tyčios, taigi nėra ir veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 str. (tas, kas melagingai įskundė įstaigai ar pareigūnui, turinčiam teisę pradėti baudžiamąjį persekiojimą, nekaltu asmenį kaip padariusį nusikalstamą veiką, jeigu dėl to šis asmuo* pradėtas persekioti, arba pranešė apie žinomai nebūtą nusikaltimą).

 

 

Alkoteisėjas Stays Lemežis nagrinėja ir Sausio 13 –os bylą, nors dar anksčiau yra nusprendęs, kad žmonės, kurie ginė Lietuvos valstybę nuo sovietų okupantų, patys kalti, kad nukentėjo, „nes..sovietų kariuomeneiįsiveržus būtent į leidybos įmonę „Spauda“, nebuvožudoma.“ „Mus, nukentėjusiuosius, ačiū, nenužudė, tik sumušė“, – sakė signataras Zigmas Vaišvila.

 

 

 

 

 

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));