skip to Main Content

Giedriui Grabauskui įteikė įtarimus pagal 2017 01 01 Baudžiamojo kodekso redakciją už 2015 03 19 įvykius (pritaikė įstatymą atbuline tvarka)

 

Kristina Sulikienė

 

 

Giedrius Grabauskas gavo įtarimų tekstą, jog įtariamas draudžiamos literatūros ir lapelių platinimui laikymu namie (2 017 01 01 redakcija)

 

170 straipsnis.     Kurstymas prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę

 

KEISTA:

 

2009 07 09 įstatymu Nr. XI-330 (nuo 2009 07 23)

 

(Žin., 2009, Nr. 87-3663)

 

 

 

1. Tas, kas turėdamas tikslą platinti gamino, įsigijo, siuntė, gabeno, laikė dalykus, kuriuose tyčiojamasi, niekinama, skatinama neapykanta ar kurstoma diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų arba kurstoma smurtauti, fiziškai susidoroti su tokia žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu, arba juos platino,

 

baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.

 

2. Tas, kas viešai tyčiojosi, niekino, skatino neapykantą ar kurstė diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų,

 

baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

 

3. Tas, kas viešai kurstė smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų arba finansavo ar kitaip materialiai rėmė tokią veiklą,

 

baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

 

4. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

 

Tačiau garsioji krata pas Grabauską ir kitus “antivalstybininkus” vyko 2015 03 19.

 

Tuomet, 2015 03 19 kratos metu, galiojo ši redakcija:

 

170 straipsnis.     Kurstymas prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę

 

1. Tas, kas viešais pareiškimais žodžiu, raštu ar panaudodamas visuomenės informavimo priemonę tyčiojosi, niekino, skatino neapykantą ar kurstė diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų,

 

baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

 

2. Tas, kas viešai kurstė smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų arba finansavo ar kitaip materialiai rėmė tokią veiklą,

 

baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

 

3. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

 

Klaipėdos apygardos prokuratūra nežino pagrindinio teisinio principo, jog ĮSTATYMAS ATGAL NEGALIOJA. (Lex retro non agit).

 

Žurnalisto, Socialistinio Liaudies fronto nario Giedriaus Grabausko

 Viešas Pareiškimas

Dėl politinio persekiojimo

2017-01-05

2016 m. gruodžio 29 d. man paskambino Klaipėdos Vyriausiojo policijos komisariato kriminalinės policijos III skyriaus viršininkė J. Lakavičienė. Ji pareiškė, kad man bus pateikti įtarimai ir išsakė pageidavimą, jog atvykčiau į Klaipėdą iki sausio 7 d. Pasakiau, kad reikia  tai reikia aptarti po Naujujų Metų sutikimo. Ir pasiteiravau- kokio pobūdžio įtarimai bus pateikti? Ji pasakė, kad įtarimai bus pagal LR BK 170 straip. (Neapykantos kurstymas), dėl proklamacijų prieš eurą platinimo ir dėl kai kurių akcijų organizavimo. Sausio 2 d.  J.Lakavičienė vėl paskambino, pasakiau, jog galiu atvykti sausio 12 d. Skyriaus viršininkė dar pasakė, jog prokurorai pageidauja, kad kuo greičiau atvykčiau į Klaipėdą. 

Klaipėdos teisėsaugos struktūros atlieka tyrimą dar nuo 2015 m. pradžios LR Generalinės prokuratūros pavedimu. 2015m.sausio 15 d. LR Generalinėje prokuratūroje pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 121 straip.( Antikonstitucinių grupių kūrimas). Tyrimas pradėtas, kai prokurorai gavo pažymas iš Valstybės saugumo departamento (VSD) ir kai kurių politikų-konservatorių partijos narių pareiškimus.  Po kelių dienų tyrimas perduotas Klaipėdos apygardos prokuratūrai, ši ėmėsi kontroliuoti tyrimą, o praktinius tyrimo veiksmus pavesta atlikti Klaipėdos krimiminalinei policijai. 2015 m. kovo 19d. imtasi aktyvių tyrimo veiksmų- vykdytos kratos vienuolikos Lietuvos piliečių būstuose ( pas J. Valiukėną, V.Lekstutį, G. Grabauską, O.Titorenko, Ž. Razminą, K. Voišką, M. Bartašiūnaitę, K.Juraitį, R.Puodžiūną ir kt.). Iš šių piliečių namų išnešti kompiuteriai, knygos, telefonai, laikraščiai, dokumentai, kasetės bei kt. daiktai. Šie daiktai gražinti labai lėtai, dalimis per metus laiko, o dviems piliečiams daiktai negrąžinti iki šiol. Iškart po kratų per TV kanalus, radijo stotis, laikraščiuose bei internete pradėta kelis mėnesius trukusi šmeižto kampanija, piliečiai, pas kuriuos darytos kratos buvo įvardijami kaip pavojingi asmenys, kaip neva Lietuvos priešai, kaip neva ardomųjų grupių nariai ir pan.  

2016m. balandžio 6 d. įtarimai pateikti O. Titorenko pagal LR BK 170 straipsnį. 2016 m. rugsėjo mėnesį įtarimai pateikti V.Lekstučiui pagal LR BK 170 straipsnį ( neužilgo jam pateikti ir kaltinimai, gruodžio 13 d. prasidėjo V.Lekstučio teismo procesas Klaipėdos apylinkės teisme). 2016m. spalio 11 d.  Ž. Razminui pateikti įtarimai pagal LR BK 121 straipsnį (Antikonstitucinių grupių kūrimas), ir pagal 122 straipsnį, 170 straipsnį. 2017 m. sausio 11 d. į Vilniaus policiją dėl apklausos spec. liudytojo statusu  buvo iškviestas režisierius J. Valiukėnas. 

Per eilę metų teko susidurti su pastoviais persekiojimais. Kai kurie konkretūs trukdymo ir  persekiojimo faktai:

-2011.m gruodžio 7 d. mano ir grupės kitų LR piliečių atžvilgiu pradėtas ikiteisminis tyrimas  dėl tariamo kai kurių valstybės pareigūnų įžeidimo. Neva vienos peticijos tekste jie minimi nepalankiai. 2012 m. kovo mėnesį man  vis skambino Panevėžio policijos pareigūnai, atliekantys tyrimą. Gegužės mėnesį jie perdavė bylos medžiagą Kauno pareigūnams, ir liepos 11 d. man oficialiai pateikti įtarimai. Po to dar teko būti keliose apklausose. Tyrimas mano atžvilgiu nutrauktas 2012m. lapkričio mėnesį. 

-2012 m. sausio 12 d. buvau iškviestas į FNTT prie LR VRM Šiaulių valdybą pas vyriausiąjį tyrėją G.Glodenį specialaus liudytojo statusu. Tai buvo provokaciniai veiksmai, tiesiog kaip bauginimas. Teigta, jog neužilgo man gali būti pateikti įtarimai. Tačiau įtarimai nebuvo pateikti.  

-2013m. spalio 29 d. Vilniaus apygardos prokuratūroje mano ir visuomenininko, žurnalisto Aleksandro Boso atžvilgiu pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 303 straip. Šis tyrimas pradėtas po to, kai į Generalinė prokuratūrą paduoti dvidešimt asmenų pareiškimai-pulkininko J.Čeponio, R.Kaminsko, Z.Zinkevičiaus, D.Stakišaičio ir kt. asmenų, kurie kreipėsi dėl ,,Laisvame laikraštyje“ išspausdinto straipsnio ,,Holokausto paslaptys(1). Dar kartą apie Generolą Vėtrą. Nutylėti istorijos faktai“. Tyrimas pavestas Vilniaus kriminalinei policijai, tekdavo vykti į apklausas pas vyr. tyrėją N.Skripnik. 2014m. rugpjūčio 26 d. Vilniaus apygardos prokuroras J.Gureckas priėmė nutartį nutraukti ikiteisminį tyrimą. 

-2014 m. spalio 20 d. mano atžvilgiu  pradėta administracinė  byla. Kita byla dėl to paties fakto pradėta kolegos docento E.Satkevičiaus atžvilgiu. Po 2014m. spalio 17 d. Kaune įvykusio mitingo prieš NATO Kauno savivaldybės administracijos vadovas D.Ratkelis parašė pareiškimą į policiją, jog vyko nesankcionuotas mitingas. Tačiau šiam renginiui leidimas buvo gautas. Vyko  bent keli teismo posėdžiai, ir štai 2015 m. sausio 21 d. paskelbtas teismo verdiktas- buvau išteisintas.

-2015 m. kovo 19 d. mano bute vykdyta jau minėta krata

-2015 m. rugsėjo 6 d. kartu su bendražygiais (H. Juodiška, B.Mikulėnu ir Ch. Bargmanu)  buvau sulaikytas Ukmergėje, kai vykome iš vienos pilietinės akcijos į kitą akciją. Buvome nuvežti į policiją, ten paimti dokumentai, buvome fotografuojami, vykdyta automobilio krata. Paleisti buvome po kelių valandų. Apskundus pareigūnų veiksmus, galų gale gautas atsakymas, kuriame teigiama -,,Kai kurie pareigūnų veiksmai buvo pertekliniai“. 

-2016m. kovo 16 d. kartu su kolegomis vykau į Latvijos sostinę Rygą. Vykome stebėti Rygoje vykstančio fašistinio parado, parengti reportažą iš šio skandalingo renginio. Tačiau įvažiavus į Latvijos teritoriją apie du kilometrus, buvome sustabdyti gausaus pareigūnų padalinio, paimti mūsų dokumentai. Po to ilgai laukėme, vėliau dar buvo įvykdyta automobilio krata. Galų gale pareikšta, jog esame Latvijoje nepageidaujami asmenys, įteikti oficialūs dokumentai, kad esame deportuojami ir mums uždrausta įvažiuoti į Latvijos teritoriją pusei metų. Be manęs, tokie dokumentai dar įteikti D.Šulcui, B.Mikulėnui ir H.Juodiškai. 

-2016m. gegužės 6 d. su advokatu lankiausi Kauno policijoje pas vyr. tyrėją J.Dronovą. Dalyvavome apklausoje, buvau spec. liudytojo statusu. Apklausa vykdyta, tiriant tą pačią bylą, pradėtą Generalinėje prokuratūroje 2015m. sausio 15 d.  Kiek vėliau-2016m. birželio 15 d. teko lankytis Kauno mokesčių inspekcijoje. Šios tarnybos pareigūnai reiškė įvairias pretenzijas. Tačiau taip ir nesugebėjo suformuluoti iki galo-kokius pažeidimus vykdžiau, tik uždavinėjo įvairius provokacinius klausimus. Tai tipiškas trukdymas, provokaciniai veiksmai.  

-2016m. gruodžio 29 d. man oficialiai pranešta, kad artimu metu bus pateikti  įtarimai.

Tokius veiksmus, kurie vykdomi mano ir mano bendražygių atžvilgiu, vertinu kaip politinius persekiojimus. Tai sistemingi veiksmai, nukreipti prieš žodžio laisvę, prieš LR Konstitucijoje garantuojamas pilietines teises.  Tai iš esmės antidemokratiniai ir antivalstybiniai veiksmai. Galiu iškelti atvirus klausimus-ar Lietuva yra demokratinė šalis? Ar Lietuvoje dar galioja LR Konstitucija? Kokia žodžio laisvė Lietuvoje, jei persekiojama už straipsnių rengimą, proklamacijų platinimą, taikių akcijų rengimą? 

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));