skip to Main Content

Nestatykime naujų stabų…       2017-04-2 11:45

Gerbkime VDU dėstytoją  L. Mažylį už atradimą ir atkaklumą, bet naiviai siūlyti žmogų, nerodžiusį jokio visuomeninio veiklumo du dešimtmečius, į prezidentus gali tik visiškas minkštaprotis..Ieškoti gebėtojo-naujojo prezidento- tarp žmonių, kurie neturi jokios reformų Lietuvai vizijos, jokio pilietinio aktyvumo ir visuomeninės drąsos ir dirba savo naudai, savo vardui, savo šeimai, tai, atleiskit, bet rožinė siauraprotystė  aukščiausios prabos…

Tarkim , kraupu , bet tai faktas-  bene vienintelis visuomeniškas ir pilietiškas tarp Kauno dėstytojų  buvo KTU prof.G. Merkys..(Dar VDU prof. A. Butkus, o daugiau toliau nykuma- tik protinio darbo kumečių plejada..)  Jis nestovėjo po medžiu, siūlė, veikė, rašė, gynė teisingumą, reformas…Jį už antikorupcinę drąsą KTU rektorius Baršauskas legaliai sudorojo, daugumai dėstytojų drebant ,,po medžiu” O gerb. L.  Mažylis yra gryno lietuviško baukštumo, apdairumo ir savanaudiško, pragmatiško profesinio elgesio pavyzdys…Tai konformisto, siauranaudžio inteligento, ariančio savo skypelyje , pavyzdys…Jo pilietinė elgsena, deja,  užgeso kartu su Sąjūdžiu ir jis niekuo nerizikavo, dėl jokio viešo intereso nekišo nei piršto, nei galvos….Nei straipsniu, nei poelgiais nedalyvavo nei Žemės referendume, nei lietuvių kalbos teisių (rašmenų) gynime, nei Garliavos istorijoje , nei kitokiame pilietiniame veikime…Tai apdairaus, vidutiniško, pragmatiško inteligento elgesys, kuris ,regis, duoną pelno studentams per politologijos paskaitas girdamas vieningą Europą….Tai ne tas žmogus, kurį derėtų matyti vienu iš naujesnių Nepriklausomos demokratinės Lietuvos lyderių.Tai inteligentas, kuris sėkmingai ir klusniai pritapo oligarchinės ,,valdomos demokratijos” žlugdomoje Lietuvoje..

 

 

Liudvikas       2017-04-1 23:54
Po tiekos metų metų Lietuva pagaliau savo žydruosiuose ekranuose išvydo tikrą žmogų. Turintį lietuviškų svajonių, ir mokantį užsispyrusiai siekti jas įgyvendinti. Nekalbu jau apie kitas Mažylio dorybes.
Visiškai rimtai pagalvojau – rinkime Liudą Mažylį Lietuvos Prezidentu. Jei tauta būtų turėjusi pakankamai proto ir širdies, būtume išsirinkę Vilties Prezidentą Stasį Lozoraitį. Pritrūko. Istorija už tai mums su kaupu keršija. Turim šansą klaidą ištaisyti. Gal vienintelę paskutinę tokią galimybę. Pats likimas ar Dievas mus vėl išbando.

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));