skip to Main Content

Garsiuoju anūku patriarchas atsikratė ir 1991 metų sausio 13: uždarė keliems mėnesiams ligoninėje

Kristina Sulikienė

Visiškas melas yra priešrinkiminės Gabrieliaus Landsbergio pasakos, kad jis „atsimena sausio 13“, kad su dieduku, tautos patriarchu ir save Lietuvos prezidentu pasiskelbusiuoju Vytautu Landsbergiu, marksizmo – leninizmo katedros dėstytoju, dėsčiusiu mokslinį materializmą (komunizmą), buvo labai geri santykiai.

Kad „augti pas senelį buvo kaip baigti Kembridžą“…Melas kvadratu…

Dar prieš rinkimus minėjau, jog kartą garsusis Anūkas yra man išsiverkęs apie visą savo sumautą gyvenimą, despotą senelį, ir namus – muziejų; apie išdraskytą , išsidraskiusią šeimą, kur tėvas sau, motina sau, ir kad niekur jis nėra reikalingas.

Taigi, išaušus lemtingajai sausio 13-ajai, kai turėjo sužibėti diedelis, anūkėlis buvo supakuotas ir išvežtas į ligoninę.

Iš ligoninės rūpestinga šeima atsiėmė jį tik po kelių mėnesių.

Ligoninėje buvo su kitokia pavarde.

Kurioje ligoninėje buvo – nesako.

Birutė Dilpšienė iki šiol negali atleisti V. Landsbergiui, kad kvietė SSRS armijos šauktinius nevykti pagal šaukimą, o užsidaryti psichiatrijos ligoninėje, kur jaunuoliai, tarpe jų ir jos sūnus, buvo žiauriai sumušti.

Kurioje ligoninėje buvo slepiamas anūkas – nespėliosime.

Bet kad jis yra buvęs visiškai atskirtas nuo šeimos, ir kažkuriuo raidos etapu augo valstybės įstaigoje – tas matėsi iš jo kalbos, ir jo elgesio, ir iš jo keistų aspiracijų čia ir dabar būti Lietuvos premjeru.

1991 metais anūkui buvo vos 9 metukai.

TV jis graudžiai prisipažino, jog tada, išvežtas nežinia kur, nežinojo, ar kada bepamatys savo artimuosius.

Kodėl Anūkas apie šią klaikią vaikystės traumą prabilo tik dabar – nors visą laiką ant veido švietė ši baisi palikimo traumatika? Juk ne veltui jis būdamas dar vaikas, vos 17 metų, atsidavė žymiai vyresnės ir jau visus mokslus baigusios moters įtakai, o vaikus augino pats būdamas dar vaiku.

Vokietijos psichologai sako, jog tokiu būdu savosios šeimos meilės nepatyrę vaikai kompensuoja savo vienatvę.

Deja, anūkas šitą psichologinę savo traumą pripažino viešai. Tačiau ne prieš rinkimus, o tik dabar.

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));