skip to Main Content

Garsioji S. Vaicekauskienė prisianstoliavo?

Kristina Sulikiene

Visi Lietuvos ir ne Lietuvos gyventojai tą 20 12 05 17 rytą suprato, jog pažeisdama Kėdainių rajono apylinkės teismo 2012 03 22 sprendimą, kuriame aiškiai parašyta, kad „prievarta prieš vaiką negalima“, Sonata Vaicekauskienė savivaliavo, ir peržengė įstatymų ribas.

Tam, kad nebūtų pati teisiama, buvo padaryta nukentėjusiąja byloje, kurioje Kaišiadorių apylinkės teismas visus „smurtininkus“, kurie nestumdė antstolės ir netrukdė jai vykdyti, tiksliau, nevykdyti 2012 03 22 teismo sprendimo ir jį kuo grubiausiai pažeisti – išteisino.

Nors „smurtininkai“ yra teisiami iš naujo, net ir teismų pasaulyje jau abejojama, ar pasiseks nuginčyti teisėtą, pagrįstą, argumentuotą ir motyvuotą Kaišiadorių rajono apylinkės teismo sprendimą.

Per tą laiką buvo sukurta Sonatos Vaicekauskienės legenda iki tokio lygio, jog minėta antstolė įsijautė vykdyti sprendimus, netgi nesant vykdomojo rašto ir suėjus vykdymo senatims.

Tatjana Balandienė ir Gintaras Balandis teismą pralošė 2011 04 22 – sprendimas dėl iškeldinimop iš jų turimų patalpų Kauno miesto centre įsiteisėjo ir galėjo būti vykdomas iki 2016 04 22.

Teismo sprendime nebuvo iš viso aptarta viena iš patalpų, kurią Balandžiams kaip teisėtiems valdytojams priteisė 2002 11 18  metais Lietuvos Aukščiausiasis teismas, nutartis įsiteisėjo, ir ji niekada nebuvo panaikinta. Už vieną patalpą name Kauno miesto savivaldybė niekaip neatmokėjo, todėl Balandžiai atsisakė palaisvinti tas konkrečias patalpas. Motyvavo taip pat tuo, jog niekas nekompensuoja vartų, tvoros, privažiavimo neįgaliajam, be to, 15 metų atsisako skirti neįgaliųjų būsto pritaikymo pinigus kitam būstui. (Šiuo metu Kauno apygardos teisme dėl šio klausimo vyksta byla, joje advojatės Liutvinaitė ir Mykolaitė savavališkai už ieškovus atsisakinėja ieškinio, o teisėjas Koriaginas prašo tai daryti kuo skubiau…Balandienė nušalino pačias advokates, ir atsisakė jų paslaugų.)

Kauno miesto savivaldybė 2017 metais kreipėsi į Sonatą Vaicekauskienę, ir paprašė „iškeldinti“ Balandžius. (Primenu, jog suėjus senačiai). Sonata Vaicekauskienė, toks įspūdis, „įvykdys“ bet ką – taigi, S. Vaicekauskienė 2017 04 21 ėmė ir „iškeldino“ Balandžius.

„Iškeldinimo protokole“ parašyta, jog vykdomas vykdomasis raštas, iš bylos, kurios metai  – 2010 m. „Vykdomosios bylos numeris 0114/13/00240, teismo vykdomasis raštas Nr. 2-391-375/2010“. Net Buridano asilui aišku, jog nėra jokios vykdomosios bylos, nes netgi protokolo viršuje nėra jokio numerio. Teismai tik vienu atveju daro išimtų vykdymo senatims – jeigu vykdomasis raštas pateiktas vykdyti iki 2011 10 01 įstatymo pakeitimo, deja, šioje byloje tokio fakto nėra – išieškotojai kreipėsi 2013 metais, senatis taikoma 5 metų…

Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 606 str. 2 dalis aiškiai nurodo teismų sprendimų vykdymo terminus – tai 5 metai.

Įvairių instancijų teismai pažymėję, jog ši norma 2011 metų spalio 1 dieną buvo pakeista (įsiteisėjo, pakeista dar anksčiau – birželio mėn. 22 d., įstatymų leidėjas tyčia sutrumpino nuo 10 iki 5 metų, ir šis terminas nėra plečiamas, ar kitaip apeinamas.

„Iškeldinimo protokolą“ apskundus, Sonata Vaicekauskienė 2017 05 02 „patvarkymu“ be jokio bylos numerio atsakė, jog ji vykdė teisėjos Poderienės 2016 metų nutartį, kuria ji ištaisė 2010 metų nutartį. Nors teisėja Poderienė pažeidė visus nutarčių išsitaisymo terminus, bet sistemiškai žiūrint, teisėja ne naują nutartį ar sprendimą priėmė, o ištaisė 2010 metų nutartį, kurios vykdymo senatis suėjo 2016 04 22. O nutarčių ir dar dėl ištaisymo, vykdyti joks įstatymas Sonatai Vaicekauskienei neleido.

Be to, antstolė Sonata Vaicekauskienė 2016 metais kreipėsi į teismą, prašydama  „ištaisyti vykdomąjį raštą“, nors kreiptis  į teismą, suėjus vykdymo terminui, ji neturėjo teisės, o teisėja Irena Poderienė tokio prašymo negalėjo nei priimti, nei svarstyti.

Iš esmės 2016 05 09 teisėjos Irenos Poderienės nutartis yra absoliuti klastotė, be to, ši klastotė nesukuria jokių juridinių faktų, nieko byloje, kurioje suėjusi vykdymo senatis, nepakeičia.

Teisėja Poderienė tik kuria iliuziją, jo byla atnaujinta (Sonata Vaiucekauskienė nėra civilinio proceso šalis, ir atnaujinti bylos negalėjo), netgi nutartyje pakeičia bylos numerį iš 2010 į 2016, kad susikurtų iliuzija, jog nepraleisti jokie vykdymo terminai.)  Teisėja Poderienė, suklastodama savo pačios nutartį, klastoja bylos numerį, ir rašo: „Ši nutartis yra neatskiriama teismo sprendimo Nr. 2-391-375/2016“, tačiau tokio sprendimo nėra, nes yra teismo sprendimas Nr. 2-391-375/2010. Toks suklastojimas būtinas sukurti iliuzijai, jog civilinė byla vyksta, terminai nesuėję, vykdymo senaties nėra. (Aūū, Matjošaiti – dalyvaujat galimame nusikaltime – savavališkai įgyvendinate įsivaizduoijamą teisę – savavaldžiavimas (LR BK 294 str.)! Bet gerinate miesto įvaizdį !! Geras meras, nieko nepridursi.)

Toliau iliuziją, kad viskas teisėta, stimuliuoja nemokami advokatai, kurie rašinėja skundus į LAT, vėliau apsiima rašyti į EŽTT – nors Irenos Poderienės nutartis neturi absoliučiai jokio skirtumo šioje byloje, be to, praleidus nutarties išsitaisymo terminus, kurie yra 20 dienų, ir neprašant jų atnaujinti, yra niekinė, ir negaliojanti klastotė.

Advokatė Kristina Mykolaitė vis tiek surašo į EŽTT, kur megalingai nurodo, jog Lietuvos įstatymai nereglamentuoja terminų, ir ji taikytų „protingus terminus“. Už tokį skundą K. Mykolaitė vėliau norės iš nemokamos teisinės pagalbos pinigų, nors skundas yra klastotė, nes LR CPK labai aiškiai nurodo visus terminus, o vykdymo terminas yra vos 5 metai, ir nėra plečiamai aiškinamas.

Tuo ir paaiškintina, kodėl antstolė Sonata Vaicekauskienė vykdė įsiveržimą į patalpą, jėga draskymą daiktų, jų išmėtymą – nes ji negalinti į sistemą įrašyti vykdomojo rašto, nes jo nėra, antra, joks teismas jo išduoti negali, nes visi teismai vadovaujasi LR CPK 606 str. 2 dalimi.

Todėl Sonata Vaicekauskienė pagaliau pasirodė visame gražume.

Tatjana Balandienė ir Ginataras Balandis pateikė ieškinį teismui dėl žalos, kurią padarė ši antstolė,išmėtydama jų daiktus, ir padėdaama Kauno savivaldybei jėga užvaldyti jų valdomą patalpą, atlyginimo. 

Kauno miesto apylinkės teismas 2017 05 25 nutartį stalčiuje pralaikė iki 2017 06 05, tik tada teikėsi išsiųsti (Lietuvos pašto suteikta informacija).

Šiuo metu T. Balandienė kaunasi su Kauno nemokama teisine pagalba, nes jos vadovai atsisako vykdyti Teisingumo ministro 2010 05 28 įsakymą Nr. IR-121 dėl rekomenduojamos sprendimo formos – atsisako pasirašyti sprendime, įtikinėja, jog parašo reikalavimas yra panaikintas, kiša sprendimo tekstinį projektą, įtikinėja, jog jie bus tokie geri ir išsiųs į teismą – turbūt šį tekstinį projektą, ir teismas jo tiesiog nepriims, nes tai paprasčiausias tekstas.

Sonata Vaicekauskienė parodė, jog antstolio vardas jai reikalingas tik priedangai. O Neringa Venckienė, tampriai tampyta sisteminių gniaužtų už virvučių, su ta rytine transliacija per televizija, padėjo S. Vaicekauskienės legendą sustiprinti – žmonės jos bijo, o ji ėmė atiminėti patalpas miesto centre be jokio vykdomojo rašto, tiesiog eidama jėga, ir aiški9ndama, jog tai jai leidžia jos tarnybinės pareigos, ir kažkokios „ištaisytos nutartys“, kurias ji vykdo pagal savo Sapnų ir šešėlių civilinio proceso kodeksą.

Tokią antstolę reikėtų teisti baudžiamąja tvarka, tačiau juk tokie antstoliai reikalingi – jie turi valstybės antspaudus, ir jau išrado būdą, kaip nevykdyti įstatymų – tiesiog paprasčiausiai jų nevykdyti, viską daryti jėga. 2012 05 17 jau buvo aišku, kad ši moteris prasilenkia su sveiku protu, ir visiškai nepaiso įstatymų. Gaila, kad visus šiuos metus protestuojai, paišę kreidelėmis „tiesos“, nepasidomėjo šios antstolės „veikla“.

O prie manęs žmonės prieina, ir pasakoja apie šią vykdytoją neįtikėtinų dalykų.

Štai kaunietis Vladimiras turėjo su šia antstole reikalų. Kiekvienų kalendorinių metų gale ji nubraukdavo visą išieškojimo sumą, ir nuo sausio 1 d. pradėdavo viską iš naujo. Vladimiras pasisamdė advokatę, buvusią teisėją – tai advokatei į kontorą buvo skambinėjama, ir siūloma mesti klientą, ir potekstė buvo aiški – tu jį mesk, o mes iš jo pavogtus pinigus pasidalinsime, nebūk durna.

Galvojo, jog Vladimiras tai melžiama karvė, ir galima bus gyventi iš jo pensijos, ir apsaugininko atlyginimo.

Nepasisekė žvitriajai antstolei. Buvusi teisėja, dabar advokatė prirėmė ją prie sienos.

Po Naujųjų metų antstolė ėmė pervedinėti pinigus apvogtam Vladimirui, o jis pagaliau galėjo išeiti iš darbo į užtarnautą pensiją  (dirbęs VRM pareigūnu, iš nuvogtos pensijos, nurėžtos, antstolė dar nusirėždavo), nes nebereikėjo išlaikyti šios savivaliautojos biuro.

 

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));