skip to Main Content

 

 Aurimas Drižius

 Praėjo jau trys ir pusė metų, kai FNTT praėjo ikiteisminį tyrimą dėl vadinamojo Liberalų sąjūdžio ir konservatorių lyderių įtariamų nusikaltimų grobiant didelės vertės valstybės turtą, tačiau jokio šio tyrimo rezultato nesimato – priešingai, marinamas laikas, kol nurims triukšmas, sueis nusikaltimų senatis  ir bylą bus galima tyliai nutraukti.

Dar 2017 m. kreipiausi į STT dėl labai sunkių nusikaltimų vadinamojoje švietimo sistemoje, kai švietimo ministru dirbo liberalas Gintaras Steponavičiuso,  teisingumo – dabartinis Vilniaus meras Remigijus Šimašius.

 

 Praėjus trims su puse metų, ir paklausęs, ar byla jau teisme, gavau FNTT atstovo atsakymą :

  

Aleksandras Zubriakovas

                             2019-12-30, pr 13:05 (prieš 3 dienas)                                         

 skirta aš

 gerb. Aurimai,

 galiu patvirtinti, kad ikiteisminis tyrimas pagal jūsų pareiškimą yra tęsiamas. 

 Kol nėra priimtas procesinis sprendimas, siekiant nepakenkti tyrimo eigai, platesnė informacija apie tyrimą nėra teikiama.

 Pagarbiai,

Aleksandras ZUBRIAKOVAS

Atstovas viešiesiems ryšiams

 FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBA

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

 

Dar 2017 m. gavusi mano pareiškimą, FNTT pradėjo tyrimą dėl finansinių nusikaltimų taip vadinamojoje Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre, kuriam ilgus metus vadovavo buvusi „metų kaunietė“ Laimutė Anužienė.

Kaip valstybinė mokykla, valdanti didžiulės vertės valstybinį turtą,  staiga tapo vieša įstaiga su privačiais dalininkais?

 Dar būdamas Švietimo ministru, G.Steponavičius patvirtino viešos įstaigos KMC, kuriuose nurodė, kad šios įstaigos dalininkais yra Lietuvos Respublika, UAB „Ortopedijos klinika“ ir dar nežinia kodėl – kažkokia „Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincija“.

Tai, kad valstybės turto dalininkais staiga tapo UAB, žinoma, yra kriminalas. Mat Viešųjų įstaigų įstatymas aiškiai nurodo, kad : „Jeigu steigėjas yra valstybė ar savivaldybė, sprendimą dėl viešosios įstaigos steigimo priima atitinkamai Vyriausybė ar savivaldybės taryba. Sprendime turi būti nurodyta valstybės ar savivaldybės institucija, kuri įpareigojama atstovauti steigėjui, bei valstybės ar savivaldybės institucija, kuri įpareigojama įgyvendinti valstybės ar savivaldybės, kaip viešosios įstaigos savininko ar dalininko, teises ir pareigas“. Nepaisant to, tuometis Teisingumo ministras Remigijus Šimašius taip pat patvirtino pakeistus KMC įstatus: 

 

 Šis centras valdo milijoninį valstybės – tuometinis konservatorių lyderis ir premjeras A.Kubilius pasirūpino, kad jam panaudos teise būtų perduoti valstybės turtas Neringoje, Klaipėdoje ir Kaune.

 

Tačiau faktiška šio centro savininkė – Laimutė Anužienė, kurios sūnus Aivaras kartu su neaiškiu „ofšoru“ , kuris greičiausiai atstovauja tą pačią Anužių šeimą,  valdančia tą pačią UAB „Ortopedijos kliniką“, ir kuri „valstybinėje – viešojoje  įstaigoje“ tvarkosi kaip savo kioskelyje. 

Direktorės sūnus – Aivaras Anužis dirba centro „Palangos kurorto verslo skyriaus“ vadovu (Šis „skyrius“ registruotas Palangoje, Gedimino g. 5, VĮ poilsio namų „Baltija“ priklausančiame – 606 kv. m, 1,31 ha – 2,071 mln. Lt. vertės Kotedže). Teigiama, kad šis kotedžas buvo rengiamas neteisėtai privatizacijai (tylomis pritariant tuometiniam Teisingumo ministrui R.Šimašiui).

Anksčiau šis centras buvo tik „proftetchninė mokykla“ ir vadinosi tiesiog Kauno  paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras, kuris rengė kirpėjus ir įvairius darbininkus.

Tačiau kai Liberalų sąjūdis 2011 m. sudarė vyriausybę su konservatoriais, ir Teisingumo ministru tapo R.Šimašius, o Švietimo ir mokslo ministru – blizgančiomis akimis Gintaras Steponavičius, Anužienės centras suklestėjo – ši proftechninė mokykla persivadino į Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centrą (toliau – Karaliaus Mindaugo centras (KMC), kuriam valdyti „patikėjimo teise“ buvo perduotas didelės vertės valstybės nekilnojamasis turtas – poilsio namai Palangoje ir Neringoje, valstybei priklausantis turtas Kaune ir Vilniuje.

Dar 2009 m. tuometis Švietimo ir mokslo ministras G.Steponavičius kreipėsi į premjerą A.Kubilių, siūlydamas perduoti L. Anužienės mokyklai valdyti valstybės turtą patikėjimo teise. A.Kubilius mielai sutiko – KMC 10 metų buvo perduotas Klaipėdos jūrininkų mokyklos turėti poilsio namai Neringoje, Pervalkos g. 1, o taip pat švietimo ministerijai priklausiusius patalpos Kaune, Griunvaldo gatvėje.

Šis turtas buvo išnuomotas 10 metų, ir 2019 m. balandį turėjo būti sugražintas valstybei. Ar sugražintas? Kvailas klausimas, nes dalis švietimo įstaigai KMC perduoto „pagal panaudą“ valstybės turto jau seniai – privati nuosavybė. Pvz., patalpų Kaune, Griunvaldo g. 20, vieno iš buto savininkas – direktorės Anužienės sūnus Nerijus Anužis. Registrų centras rašo, N.Anužis tapo šio buto savininko po to, kai jis jam buvo „dovanotas“

Kaip brangus valstybės turtas, perduotas „panaudos“ sutartimi švietimo įstaigai, tapo privačiu – tai ir turėjo išsiaiškinti FNTT.

Tačiau per tris su puse metu taip FNTT nieko ir neišsiaiškino. Kodėl? Nes už Karaliaus Mindaugo centro steigėjų – itin įtakingi asmenys, o šio centro ilgametės direktorės A.Anužienės brolis – V. Sliesoraitis. 

Labai keista, kad jau minėtos švietimo įstaigos KMC savininke yra UAB „Ortopedijos klinika“, kurios savininkas – Vygantas Sliesoraitis.

Pastarasis taip pat yra ir 10 regioninių kelių priežiūros įmonių ir valstybės įmonę „Automagistralė“ suvienijusios  bendrovės „Kelių priežiūra“ valdybos pirmininkas.

 

Buvusi švietimo ministrė A.Pitrėnienė (nuotr. viršuje kairėje kartu su L. Anužiene)paskyrė „panaudai“ ir tūkstančio kvadratinių metrų pastatą Palangoje KMC, o paskui, atleista iš ministrės pareigų, jame įsidarbino pati.

„L.Anužienė vadovauja KMPMC, kuriame dirba du jos sūnūs ir marti. Kyla pagrįstų abejonių, ar klausimai, susiję su asmenų įdarbinimu ir atlyginimu, buvo priimti objektyviai. Pagal centro įstatus, būtent direktorius priima ir atleidžia darbuotojus bei priima sprendimus dėl jų skatinimo“, – teigė valstybinės tarnybinės etikos komisijos atstovė Areta Miškinienė.

KMC perka paslaugas iš savo akcininko  UAB „Ortopedijos klinika“, kurios vienas iš steigėjų yra L.Anužienės sūnus Aivaras Anužis, o jos brolis Vygantas Sliesoraitis yra vienas iš akcininkų.

 Kaip rašė 15min.lt, milijoninis L.Anužienės šeimos verslas – fiktyvūs studentai, auksinė žemė, kišeniniai politikai.

Vyriausybės nutarimu ministrės Pitrėnienės teikimu KMC  buvo skirtos patalpos Palangoje. Pati ministrė jį pasirašė. 2016 m. liepą, o po kiek laiko KMC ministerijai teikė daugiau nei 10 mln. eurų paraišką ES lėšoms gauti. Jomis buvo norima rekonstruoti pastatą Vilniaus centre. Svarbi aplinkybė, kad A.Pitrėnienė šiuo metu yra įdarbinta KMC vieno padalinio vadove.

 

Labai įdomu, kaip vieša įstaiga –  didžiausia Lietuvos profesinio mokymo įstaiga – KMC – kartu su milijoniniu valstybės turtu (poilsio bazėmis Palangoje ir Neringoje) – premjero A.Kubiliaus, ministrų G.Steponavičiaus ir R.Šimašiaus veiksmais buvo perduotas privatiems savininkams.

Minėto centro dalininke stebuklingu būdu tapo UAB „Ortopedijos klinika“. Aivaras Anužis, minėto centro direktorės Laimutės Anužienės sūnus, kartu su neaiškiu „ofšoru“ iš Olandijos valdo tą pačią „Ortopedijos kliniką“. Beje, tas pats A.Anužis pas mamą, KMC, jeigu tikėti dokumentais, dirba po 20,4 valandas per parą.

Pasak LL šaltinių, anksčiau dirbusių minėtame centre, nuo tada KMPRC tapo didžiule pinigų plovykla, įsisavinant ES ir valstybės biudžeto lėšas.

Gal ir sutapimas, kad šie dokumentai niekada nebuvo paviešinti – viena mergina, kuri grasino tai padaryti, netikėtai gyvenimą baigė savižudybe – pasikorė. Policija net netyrė šio įvykio, iš karto nusprendė, kad tai savižudybė.

 

Direktorės sūnus – Aivaras Anužis dirba centro „Palangos kurorto verslo skyriaus“ vadovu (Šis „skyrius“ registruotas Palangoje, Gedimino g. 5, VĮ poilsio namų „Baltija“ priklausančiame – 606 kv. m, 1,31 ha – 2,071 mln. Lt. vertės Kotedže). Teigiama, kad šis kotedžas buvo rengiamas neteisėtai privatizacijai (tylomis pritariant tuometiniam Teisingumo ministrui R.Šimašiui).

Anužienės sūnus – ne tik Palangos filialo vadovas, tačiau tuo pačiu metu spėja vadovauti ir centro Nidos skyriaus vedėju  ir Šv. Ignaco Lojolos kolegijoje direktoriumi bei šioje įstaigoje pedagogų sąraše įrašytas kaip lektorius Per savaitę vietoj Darbo kodekse nustatytų maksimaliai leistinų 42 vai., A. Anužis per abi įstaigas dirba net 102 vai. – t.y. per parą po 20.40 valandų.

Anužienei – valstybės ir G.Steponavičiaus vadeliojami ES milijonai

LL šaltiniai pasakoja, kad būdamas Švietimo ministru,  G.Steponavičius, galimai klastodamas dokumentus ir sukčiaudamas, nukreipdavo valstybės ir ES paramos švietimui milijonus jau minėtam Anužienės vadovaujamam centrui.

Dar įdomiau, kad minėto centro direktorė Laimutė Anužienė centrui skirtas valstybės lėšas galimai skyrė  finansuoti konservatorės V.V.Margevičienės , Liberalų sąjūdžio, Pilietinės demokratijos partijos rinkimines kampanijas.

Didžiuliai pinigai išplaunami per „renovaciją“

 

KMC buvo perduotas valstybės turtas – patalpos Griunvaldo g. 20, kurio vieno iš buto savininku ‚dovanojimu“ sutartimi tapo N.Anužis.

 • Mažasis avarinės būklės pastatas kairėje -Giunvaldo 20, kurio antrame aukšte matosi 2 langai. Šioje avarinėje palėpėje oficialiai registravo UAB Šarlis – 150 kv. metrų. Vėliau šią avarinę palėpę iš L. Anužienės ( UAB Šarlio ) patikėjimo teise perėmė Švietimo ir mokslo ministerija, kuri tą palėpę tariamai panaudai atgal perdavė L . Anužienei. Pagal dokumentus tik šios tariamai 150 kv. metrų palėpės rekonstrukcijai buvo skirta 4.612.874.00 eurų, 16 000000 ml. litų pagrindinių valstybės subsidijų ir apie 2 mln.  eurų lydimųjų valstybės subsidijų. Faktinis palėpės plotas 55.

28 kvadratinių metrų-tai nurodo kadastro duomenų byla Nr. . 19/10860 , kurioje palėpės patalpa pažymėta Nr. 13-patalpos unikalus Nr. 4400-21164-7120:4376-55/100- palėpės plotas -55.28 kv. metro!!! Viso pastat4lio bendras plotas 150.51kv. metro III

 1. – Centre matosi 4 —ių su puse aukšto su bokšteliu pastatas iki renovacijos Griunvaldo 22.( 1100 kvadratinių metrų) kurio renovacijai Švietimo ir mokslo niekada neskyrė valstybė subsidijų , nes jis niekada nepriklausė Švietimo ir mokslo ministreijai. LL šaltiniai sako, kad šiame pastate per tris aukštus su sodu 5-ame aukšte L. Anužiene galimai iš valstybės subsidijų renovavo ir įsirengė sau butą, sau susipirko baldus, santechninę įrangą ir t.t.
 2. – Dešinėje pusėje matosi mažas 40 kv. metrų pastas – Gedimino 11 . L. Anužiene šį pastatą renovavo iš valstybės subsidijų , vėliau įsirengė modernų garažą .
 3. Centre matosi , kad iš Gedimino 11 pusės visa teritorija aptverta laikina statybine tvora .Vietoje šios laikinos tvoros L. Anužiene savavališkai, iš valstybės subsidijų , pastatė 2-jų aukštų mūrinė tvorą , kurios pagrindų suformavo Kauno centro viduryje savo „privatų“ 25 arų kiemą.

Prisijungia ir S.Skvernelio vyriausybė

Vietoj to, kad KMC gražintų valstybei jos turtą, S. Skvernelio vyriausybėje guli naujas Švietimo ministerijos parengtas dokumentas, kaip minėtam centrui perleisti valstybės turto dar už daugiau nei 7 mln. eurų.

„Šio projekto tikslas – perduoti viešajai įstaigai Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centrui (toliau – Įstaiga) valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Ministerijos patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą Kaune, Palangoje ir Neringoje valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise pagal valstybės turto patikėjimo sutartį 20 metų bei padidinti Įstaigos dalininko valstybės, kuriai atstovauja Ministerija, kapitalą valstybei nuosavybės teise priklausančiu ir šiuo metu Ministerijos patikėjimo teise valdomu kilnojamuoju turtu, kurio nepriklausomo turto vertintojo nustatyta bendra turto rinkos vertė – 7 557,35  Eur, – teigia Švietimo inisterijos kancleris               Tomas Daukantas

Kancleris pažymi, kad šiuo metu Įstaiga savo veiklai vykdyti pagal panaudos sutartį naudoja Ministerijos patikėjimo teise valdomą turtą. Pažymėtina, kad šis turtas iki Įstaigai pakeičiant teisinį statusą iš biudžetinės įstaigos į viešąją įstaigą patikėjimo teise priklausė Įstaigai. Po pertvarkos tuometiniai teisės aktai nenumatė galimybės, kad Įstaigai anksčiau priklausęs turtas liktų Įstaigos balanse, todėl visas turtas buvo perkeltas į Ministerijos balansą, taip ne tik iškreipiant Ministerijos realiai naudojamo turto apimtis, bet ir padidinant biurokratinių procedūrų kiekį bei apribojant turto naudojimą, lankstumą, efektyvumą, tuo neprisidedant prie racionalaus turto naudojimo Įstaigos veikloje. Atnaujintas Profesinio mokymo įstatymas nuo 2019 m. sausio 1 d. leidžia išspręsti šias su turto valdymu susijusias problemas ir nekilnojamąjį turtą perduoti pagal patikėjimo sutartį, o kilnojamąjį turtą investuoti, tuo pačiu padidinant valstybės įnašą įstaigos kapitale“.

Įstaigos vykdomos mokymo programos bei kita veikla pagal nekilnojamą turtą:

 1. Pastatas-mokykla, Karaliaus Mindaugo pr. 11, Kaunas (3821,51 m2)
 2. Pastatas-mokykla, Miško g. 15, Kaunas (2329,33 m2) –.
 3. Pastatas- mokymo pastatas, Vytauto pr. 54 Kaunas ( 419,27 m2)
 4. Pastatas-vaikų darželis, Miško g. 15 Kaunas (205.88 m2) – skirtas mokinių bei mokytojų vaikams. Jame vykdomas ikimokyklinis bei priešmokyklinis ugdymas pagal patvirtintą ugdymo programą.
 5. Bendrabutis, Jonavos g. 162, Kaunas (1326,88 m2) – mokinių apgyvendinimas.
 6. Pastatas- mokymo pastatas, Gedimino g. 5 Palanga (602,73 m2)
 7. Pastatas- poilsio pastatas, Žemaičių g. 17 Palanga (967,26 m2) – mokinių, besimokančių kurorto verslo skyriuje, bendrabutis.
 8. Pastatas- bendrabutis, Pervalkos g. 1 Neringa (723,99 m2) – naudojamas praktiniam profesiniam mokymui mokiniams.
 9. Negyvenamoji patalpa-mokykla, Griunvaldo g. 22-1, Kaunas (750,92 m2) bei Negyvenamosios patalpos-mokymo patalpos, Griunvaldo g. 20-4, 20-5, Kaunas (198,66 m2).
 10. Kiti inžineriniai statiniai- kiemo statiniai (442,72 m2) skirti aptarnauti pagrindiniuose statiniuose vykdomą veiklą.

Įstaiga plėtoja tarptautinį bendradarbiavimą įgyvendinant tarptautinius strateginius bei partnerystės projektus finansuojamus Europos Sąjungos programų-  Erasmus+, Nordplus. 2017-2018 metais įgyvendinamų projektu metu buvo investuota apie 119 471 eurų. 

 

 „Kreiptis dėl nusikaltimų į policiją yra tas pats, kas perduoti visus nusikaltimo įrodymus nusikaltėliams, nes visi įrodymai policijoje bus sunaikinti, – teigia LL šaltiniai, – tik teismas dar kartais juos priverčia laikytis įstatymų ir vykdyti savo pareigas“.

 

Tai, kad valstybės turto dalininkais staiga tapo UAB, žinoma, yra kriminalas. Mat Viešųjų įstaigų įstatymas aiškiai nurodo, kad : „Jeigu steigėjas yra valstybė ar savivaldybė, sprendimą dėl viešosios įstaigos steigimo priima atitinkamai Vyriausybė ar savivaldybės taryba. Sprendime turi būti nurodyta valstybės ar savivaldybės institucija, kuri įpareigojama atstovauti steigėjui, bei valstybės ar savivaldybės institucija, kuri įpareigojama įgyvendinti valstybės ar savivaldybės, kaip viešosios įstaigos savininko ar dalininko, teises ir pareigas“.

Ar buvo vyriausybės arba bent jau ministerijos nutarimas steigti viešą įstaigą kartu su Anužių UAB – bent jau seimo teisės aktų paeiškos sistemoje tokių nepavyko rasti.

Aišku tik tiek, kad tiem ŠMM ministras Steponavičius, tiek ir Teisingumo ministras R.Šimašius patvirtino pakeistos „viešos įstaigos su privačiais dalininkais“ įstatus ir ją įregistravo.

Kaip valstybės turtas tampa Anužių šeimos verslu – geriausiai tą parodo KMPRC „bendarbučio“ atsiradimas Neringoje ir padalinio steigimas Palangoje.

Dar 2012 m. Švietimo ir mokslo ministras G.Steponavičius teikia pasiūlymą A.Kubiliaus vyriausybei „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centrui“.

„Premjeras“ A.Kubilius nutarimu, kuriame nėra nei datos, nei numerio, perduoda Anužiams valdyti „10 metų – šiuo metu Klaipėdos statybininkų mokyklos patikėjimo teise valdomus statinius Neringoje, Pervalkos g. 1“.

Tokiu būdu Anužių imperija centras 2012 metais panaudos teise iš valstybės dešimčiai metų yra gavęs didžiulį sklypą visai šalia jūros, buvusioje poilsio namų „Baltija“ teritorijoje. Kartu su sklypu centras gavo ir poilsio pastatus bei kiemo statinius. Sklypo plotas – daugiau nei hektaras. Į sklypą įeina ne tik centro pastatas, bet ir teniso kortai. Sklypas yra ramioje Palangos gatvėje, apsuptoje pušyno, iki jūros nuo jo yra vos kelios minutės kelio. Centro sklypas Palangoje Registrų centro duomenimis, vidutinė šio sklypo rinkos vertė yra 917 tūkstančiai eurų. Taip pat centras turi nekilnojamojo turto Aukštadvaryje, Kaune, Neringoje.

Skundėsi, kad žmonės išvaromi iš centro teritorijos

Kaip rašė www.15min.lt, dar vienas prestižinėje vietoje esantis KMPMC priklausantis sklypas yra Pervalkoje. 2016 metų liepos mėnesį ten centras atidarė savo bazę „Kalbantys sodai“. Ši bazė buvo įrengta už Europos Sąjungos lėšas įspūdingo grožio Lietuvos vietoje – Kuršių marių pakrantėje, Kuršių nerijos nacionalinio parko, Pervalkos urbanistiniame draustinyje vietoj anksčiau sudegusio pastato. Pagal Registrų centro duomenis, vidutinė sklypo Pervalkoje rinkos vertė yra 207 tūkstančiai eurų. Poilsiautojams praėjusį rudenį buvo kilę įtarimų dėl centre vykdomos veiklos, mat didelio sujudimo centro teritorijoje nesimatė. Be to, buvo nutikusi istorija, kai poilsiautojai norėjo kirsti kelią per centro teritoriją link šalia esančio miško, tačiau jiems buvo atsakyta, jog šioje vietoje vaikštinėti negalima.

 Taip pat skelbta, kad pastate yra įrengtas bendrabutis, kuriame galės apsistoti mokytis atvažiavę mokiniai ir mokytojai. Nustatyta, kad Pervalkoje užimta ir valstybinės žemės Nors centro sklypas Pervalkoje yra prestižinėje vietoje: iš vienos pusės tyvuliuoja marios, iš kitos – miškas, kilo problemų dėl to, kad centro teritorijoje yra užtverta ne tik privačios, bet ir valstybinės žemės. Pažeidimus čia nustatė Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT). „Žemės sklypas, esantis Pervalkos g., suformuotas ir įregistruotas Nekilnojamojo turto registre 2002 m. Šis sklypas perduotas neatlygintinai naudotis Klaipėdos statybininkų mokyklai Klaipėdos apskrities viršininko įsakymu, sudaryta panaudos sutartis.

 

15min.lt rašo, kad redakciją pasiekė ir daugiau politikų bei valstybės tarnautojų pavardžių, kuriuos su L.Anužiene sieja artima draugystė, o centro direktorė nevengia viešai paminėti, jog turi įtakingų užtarėjų. Vienas jų yra ir dabartinis Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas Eugenijus Jovaiša, kuris po rinkimų KMC spėjo apsilankyti ne kartą. Bendrus projektus kartu su KMC centru yra rengusi net Kauno apygardos prokuratūra. Redakcijos šaltinis pasidalino KMPMC išduotu pažymėjimu su L.Anužienės parašu apie pabaigtus kursus teisėsaugos institucijų psichologams. Šiuos kursus rengė Kauno apygardos prokuratūra. Taip pat liudijama apie L.Anužienės ryšius su aukštais bažnyčios dvasininkais. Šv. Ignaco Lojolos kolegija įsteigta kartu su Jėzuitų provincija. Į jėzuitų patalpas Vilniaus centre Didžiojoje gatvėje taip pat pretendavo L.Anužienės vadovaujamas centras.

 

 15min pabendravo su šaltiniais, kurie detaliau papasakojo, kaip L.Anužienei buvo skiriamos „Baltijos“ poilsio namų patalpos Palangoje. KMPMC vadovė prašė, kad šis itin brangus nekilnojamasis turtas centrui būtų suteiktas 20 metų. L.Anužienės rašte teigiama, kad tai būtina todėl, jog kitaip KMPMC negali gauti Čikagos universiteto ir kitų jėzuitiškos krypties organizacijų paramos. Patalpos centrui skirtos 5 metams, tačiau šiam terminui nesibaigus tuometis ŠMM kancleris Dainius Numgaudis pakartotinai kreipėsi į Vyriausybę ir patalpų panaudos sutartis buvo pratęsta dar 10 metų. 15min.lt/Irmanto Gelūno nuotr. /Dainius Numgaudis Pakartotiniame rašte nurodoma, kad KMPMC į patalpų remontą jau investavo 0,5 mln. litų, pakeista pastatų paskirtis. Kalbinti specialistai teigė, kad šiuo metu valstybei susigrąžinti brangų turtą būtų itin sunku net ir pasibaigus panaudos sutarčiai. Beje, skirtingi šaltiniai nuo pat KMPMC istorijos pradžios kartoja, kad ministerijai ne kartą buvo pateikti skundai. Juos asmeniškai gavo ir G.Steponavičius, ir kiti ministrai, tačiau niekam tai nerūpėjo. Rašant šį tekstą iš pašnekovų lūpų ne kartą skambėjo, kad L.Anužienės žmogus ŠMM buvo jau minėtas D.Numgaudis. Jis ministerijoje dirbo kancleriu, jo įtaka buvo itin didelė, jis asmeniškai „pramušinėjo“ L.Anužienės projektus. Šiuo metu jis užima Lietuvos generalinio konsulo Sankt Peterburge pareigas. Tai pat ne kartą skambėjo ŠMM Mokymosi visą gyvenimą departamento vadovo Sauliaus Zybarto pavardė. Šis aukštas valdininkas su L.Anužiene esą palaikė itin draugiškus ryšius, ne kartą ją lankė ir puikiai matė, kaip leidžiami valstybės pinigai. Sunku suprasti, kaip tokie piktnaudžiavimai praslydo pro ŠMM ES Paramos koordinavimo departamentą, kuriame dirba 21 žmogus. Jam vadovauja Raimondas Paškevičius. Teigiama, kad ir šiuo metu, nepaisant asmeninės premjero Sauliaus Skvernelio iniciatyvos dėl KMPMC ir A.Pitrėnienės kreiptis į teisėsaugos institucijas, daroma viskas, jog skandalas užgestų. L.Anužienė balandžio pabaigoje švenčia 65 gimtadienį ir jau galvoja apie pensiją. Šiuo metu ją stabdo tik tai, kad naujas KMPMC vadovas būtų renkamas konkurso būdu, o skandalo fone palikti savo žmogų būtų sudėtinga. 15min pasiekė informacija apie kitas mokymo įstaigas, kuriose situacija gali būti panaši. Bijoma, kad ilgai statytas kortų namelis neatsargiai ėmus traukyti kortas, gali tiesiog subyrėti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UAB Ortopedijos klinikai reikalingos medžiagos: plastmasės , odos, neoprenas ir kt.žaliavas pervežamos iš Karaliaus Mindaugo paslaugų profesinio rengimo centro į UAB Ortopedijos kliniką arba Šv.Ignaco Lojolos kolegiją Minėtos medžiagos yra skirtos centro moksleiviams mokymo praktikai , deja ,Karaliaus Mindaugo profesinio rengimo centre pirktos medžiagos , apgaulingai nurašomos kaip moksleivių sunaudotos praktikiniam mokymui – kas mėnesį apie 19 tūkst. LT. Jokių tikrinimu buvęs ministras neatliko .

 

 1. i) į visus EU projektus įsako įrašyti save t.y L. Anužienė , savo sūnus Aivarą bei Nerijų Anužius , marčią ir kt. šeimos narius, .nors jie EU projektuose nurodytų veiklų neatlieka – per mėnesį pasisavina apie 75 tūkst. LT

 

Teigiama, kad buvęs ministras G. Steponavičius , o gal ir kiti įtakingi liberalų sąjūdžio žmonės leido L. Anužienei galimai nusikalstama veikti bei manipuliuoti akcijomis ir valstybiniu turtu. Tuo tiksiu gali būti panaudojamos šios įmonės, kuriose L.Anužienė yra akcininke arba turi įtakos per savo platų giminių tinklą :

 

1 .PĖDOS PRIEŽIŪROS STUDIJA (tai UAB Ortopedijos klinika tik kitaip pavadinta) veikianti Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro patalpose, Vytauto pr. 54, LT-44237, KAUNAS (110834136 įmonės kodas )PVM mokėtojo kodas LT 108341.314 , Socialinio draudėjo kodas 455238 , – UAB Ortopedijos klinika ,įkurta 1999-10-01 Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro patalpose , 2007-05-30 perregistruota Kauno r. sav. Garliavos m. Liepų g. 11 viena iš akcininkių Laimutė Anužiene .

 

2.Įmonės Floristikos studijai ( kodas 301505827 ), registruota Ventos g. 57-7, Mažeikiai, tačiau veikiančios , Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro patalpose Miško 15 Kaunas ,steigėja L. Anužienei.

 

3.Socialinio tyrėjo mokykla , registruotai 2014-01-29 Kauno m. sav. Kauno m. Griunvaldo g. 20 Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro patalpose , viena iš steigėjų L. Anužienė

 

 1. UAB“Šarlis , įmonės kodas 11058777 , registruotas Kauno m. Griunvaldo g. 20-3 A, Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro patalpose ,

 

 1. Sv. Ignaco Lojolos kolegija registruota 2010-03-02 Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo

 

Centro patalpose , steigėjai , UAB Ortopedijos klinikai, akcininke L. Anužiene ( perregistruotas 2013-02-05 adresu Jablonskio 2, Kaunas )

 

Atkreiptinas dėmesys , kad buvęs Švietimo ir mokslo ministras G Steponavičius patvirtino projektą 16 mln LT. Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro Modus „ Įrengimui“, kuriame paskyrė vadovu direktorės L. Anužienės sūnų N. Anužį.

 

Iš šios galimai neteisėtos veiklos G.Steponavičius , galimai persiųsdavo dalį pinigų savo bendrapartiečiams kaip buvusiam Teisingumo ministrui.

 

Išvardytuose įvykiuose, bei lėšų pasisavinimo veiksmuose yra veikos, numatytos LR BK 228 str. požymių, nes Anužienė remiantis LR BK 230 str. sąvokų išaiškinimu, yra valstybės tarnautojui prilyginamas asmuo, o dėl jos apgaulingų veiksmų didelės žalos patyrė valstybė – fiktyviai forminamos prekės niekada nepateko į valstybės finansuojamos įstaigos faktinę apskaitą, buvo apskaitoje tik dokumentuose, iš tikrųjų  batų medžiaga buvo tiekiama dalininkui UAB „Ortopedijos klinikai“, tokiu būdu buvo iššvaistytos Europos Sąjungos paramos lėšos – nes jos skiriamos per bedarbių, neįgaliųjų, turinčių mažiau galimybių perkvalifikavimą, lėšas skiria Valstybei priklausanti „Darbo birža“, vadinasi, ir „Darbo birža“, dalyvauja fiktyviose apskaitose, nes bedarbiai net nemato tų medžiagų, kurias deklaruoja „Mindaugo profesinis centras“ turintis, ir suteikiantis bedarbiams, neįgaliesiems neva apmokyti.

 

Dėl išvardytų giminių, šeimos narių, partiečių įdarbinimo akivaizdu, jog nesilaikyta Korupcijos prevencijos įstatymo, nes valstybės tarnyboje ir prilygintose darbovietėse (Karaliaus Mindaugo centras tikrai prilygintinas valstybės tarnybos įstaigai, nes teikia viešas paslaugas, dalininkas – valstybė, ir galimai plauna pinigus irgi valstybinius, arba per valstybės įmones, įstaigas, kaip minėta Darbo birža, kuri perveda didžiulius pinigus bedarbių, neįgaliųjų mokymui, ir tie batai visi turėtų būti suteikiami neįgaliesiems, bedarbiams mokyti, o ne pervežami į „Ortopedijos kliniką“.

DĖL ĮSTAIGOS VEIKLOS FIKTYVUMO

 

Iš išdėstytų faktų, kuriuos redakcijai „Laisvas laikraštis Lietuvai“ pateikė šio fiktyvaus centro darbuotojai, ir kurie sutinka liudyti tyrime, jeigu toks būtų atliekamas – akivaizdu, jog ir pats centras tėra fiktyvi įstaiga, skirta pasisavinti, ir iššvaistyti EU lėšoms, o ne vykdyti tikrą veiklą. Tą rodo ir 104 valandų per savaitę darbuotojų užimtumas, arba darbas 20,4 val per parą, kas yra fiziškai neįmanoma.

 

Dalininkai taip sudėlioti, jog jie veikia kartu, ir dalinasi prekėmis, o bedarbiai ir neįgalieji – visiškai neaišku, ar gauna ką nors iš tų prekių, medžiagų, ir žaliavų. Benzinas perpilamas į privačius automobilius, finansuojamos politikų rinkiminės kampanijos. Tokiu būdu įstaiga, skirta neįgaliųjų, bedarbių, mažiau galimybių turinčių žmonių iš kaimo, mažiau apgyvendintų vietovių perkvalifikavimui (tokios tikslinės programos vykdomos Darbo biržoje, paskutiniu 2016-2020 m.EU šaukimu, skirti milijonai su tokiu tikslu) – visiškai nevykdo tos veiklos, kurią turėtų vykdyti. Įstaiga neatlieka viešųjų funkcijų, o vykdo lobistinius užsakymus, todėl akivaizdu, kad yra vykdomi finansiniai nusikaltimai, todėl yra požymiai veikos numatytos LR BK 182 str. – sukčiavimas.

 

Buvo išvengiama prievolės sąžiningai rūpestingai naudoti patikėtą valstybinį turtą – tai visų pirma paramos lėšos, po to – benzinas, batų medžiaga, kitos priemonės bedarbių, neįgaliųjų, besimokančiųjų kvalifikavimui. Vietoj to buvo tas turtas iššvaistomas, perleidžiamas įstaigos dalininkams neatlygintinai, tokiu būdu pačiai įstaigai ir valstybei darant žalą, ir darant žalą perkvalifikavime dalyvaujančiai Darbo biržai, taip pat Europos Sąjungos struktūriniams fondams, kurie teikia šią paramą, nesitikėdami, kad ji nueisi į privatų kapitalą, koks yra UAB „Ortopedijos klinika“.

Pažymėtina, jog veikose matyti ir bendrininkavimas, pasiskirstymas vaidmenimis, todėl atsakomybė sunkėja.

Tirtinos nekilnojamojo turto perleidimo, remonto aplinkybės, bei visos nusikalstamo bendrininkų susivienijimo sudėtis, pasiskirstymas vaidmenimis, bendrininkavimas.

Kadangi neįmanoma dirbti visą parą per 5 darbovietes, buvo padaryta veika turinti požymių LR BK 300 str. dokumentų klastojimas.

Todėl remiantis išdėstytu, prašome:

Pradėti ikiteisminį tyrimą pagal požymius veikos, numatytos LR BK 228, 300 str., 182 str. 2 d. įtariamuoju traukiant Laimutę Anužienę, Gintarą Steponavičių, kuris sudarė sąlygas korupcijai, o tyrimo metu nustatant visus kitus įtariamuosius.

 

Aurimas Drižius

 

 

 

 

G.Steponavičiaus ir E.Šimašiaus laukia žymiai sunkesni kaltinimai – dėl valstybinio turto išvaistymo?

 

Aurimas Drižius

 

Vienas Liberalų sąjūdžio lyderis Gintaras Steponavičius jam metamus kaltinimus dėl įstatymų pardavinėjimo už „MG Baltic“ pinigus vadina „kosmosu“ ir apsimeta, kad nieko nesupranta.

 

Tačiau LL turimi rodo, kad būdamas Švietimo ir mokslo ministru G.Steponavičius galimai išvaistė milijoninį valstybės turtą.

 

Tai yra ministerijai priklausęs nekilnojamasis turtas Kaune ir Neringoje neaiškiomis aplinkybėms perėjo privačion nuosavybėn, nerengiant nei privatizavimo konkursų, o per fiktyvius projektus, ir įkuriant „viešas įstaigas“ su privačiom bendrovėmis.

 

 

Pvz., buvusi valstybės įmonė Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras (toliau – centras), valdanti milijoninį valstybės nekilnojamąjį turtą Vilniuje, Kaune, Palangoje ir Neringoje, staiga vienu ministro G.Steponavičiaus parašu tapo „viešąja įstaiga“, kurios dalininkais tapo ir UAB „Ortopedijos klinika“.

 

Beje, šio centro direktorės Laimutės Anužienės sūnus ir yra „Ortopedijos klinikos“ savininkas.

 

Bronislovas Burgis

 

Pasakyk tai dabar. Dabar!

„Jei kas žino aplinkybių, dėl kurių ši santuoka negali būti įteisinta, tegu pasako jas dabar“, – sakoma santuokos ceremonijos metu.

*

Imta aptarinėti P. Baršausko klastotes disertacijoje. Kodėl tik dabar? Iki šiol niekas, įskaitant gynimą priėmusią komisiją, nesuprato, koks tas Baršauskas?

Kai tas Baršauskas vienaip pakalbėjo su užsirūkusios gimnazistės tėvais, kitaip – su manimi („Išmesk tu tą mergą! Išmesk tu tą mergą!“…) ir nėrė į krūmus, kai tyrėjai, prokurorui ir teisėjai reikėjo pasakyti „Visi dokumentai, sutartys ir taisyklės galioja. Aš pasirašiau!“, kas apie tai kalbėjo? Niekas.

*

Kas ėmėsi tirti V.Uspaskicho aferą su Plechanovo akademijos diplomu, studijomis KTU? Niekas.

Kas į ministro postą pasodino A. Pitrėnienę? Kas apie tai kalbėjo, kai visiškai paaiškėjo, koks tai žmogus? Niekas.

Kas visus tuos metus, kai teatrui vadovavo G.Kievišas, kalbėjo apie tai, jog taip netinka? Kas tada kalbėjo, ne dabar?

Kiek švietimo ministrų „pergyveno“ L. Anužienė? Kaip galima buvo niekam nepastebėti tos aferos? Ką tada veikė, pavyzdžiui, Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra, kuriai kadaise vadovavo G.Kazakevičius? O dabar jis – viceministras. Ir ką tu apie tai galvoji? Pasakyk tai dabar!

***

Aš kalbu ir kalbėsiu dabar! Gal klysiu, gal… Pataisykite. Bet už tai visada turėsiu teisę pasakyti: „Ar aš nesakiau?“

 

 

Ar mūsų kišeninė teisėsauga ryšis išaiškinti kam iš tiesų 2011 nutarimu LR Lietuvos vyriausybės vardu minėtam centrui perdavė ponas Gintaras Steponavičius Pervalkos g. 1 pastatus., kur ponia L. Anužiene parašo nežinia kam, įsipareigojimą atlikti remontą iš VALSTYBĖS pinigų be numerio ir datos valstybinius pastatus nežinia kokiu laiku.

 

 

Buvęs švietimo ir mokslo ministras G.Stepanavičius, pažeidžiant LR BK 300 str. , 182 str. 2’d. 228str. galimai nukreipdavo pinigines lėšas į Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centrą , esantį Kauno m. Karaliaus Mindaugo pr.11, LT- 44287 , direktorė Laimutė Anužienė, su galimu tikslu remti liberalų sąjūdį ir pilietinę demokratijos partiją.

 1. Anužiene iš mokyklai ( centrui) skirtų lėšų ir EU projektų pinigų finansavo konservatorės . V.V.Margevičienės ( leido skrajutes , reklaminius bukletus , pervesdavo už paslaugas savo įmonei Ortopedijos klinika pinigus , o iš ten išimdavo gynus ) bei liberalų sąjūdžio, pilietinės demokratijos partijos rinkiminę kampaniją. Anužiene iš mokyklai (centrui) skirtų lėšų finansavo V. Muntiano rinkiminę kampaniją į savivaldybes . V. Mutianui – iš mokyklos lėšų – finansavo Pilietinės demokratijos partijos steigimą . Anužiene tarybiniais laikais dirbo su Muntiano žmona Putliųjų verpalų fabrike. Siame fabrike įvykdė vagystę , Anužienei buvo iškelta baudžiamoji , ji nuo kalėjimo slapstėsi iki 1991 metų. Šiuo metu Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre projektu koordinatoriumi dirba V. Muntiano sūnus – Andriejus Muntianas.

 

Iš mokyklos lėšų galimai finansavo rinkiminę kampaniją centro bendrabučio valdytojai, , pilietinės demokratijos partijos narei DALIAI PETRAUSKIENEI j Kauno m. savivaldybių tarybas

 

 

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centrui skirtas lėšas L. Anužiene kas mėnesį perveda A. Anužio UAB Ortopedijos klinikai:

„UAB Ortopedijos klinika reikalingas medžiagos ortopedinių batų , įtvarų gamybai t.y. plastmases , odas, neopreną ir kt. žaliavas neperka , o šios žaliavos pervežamos iš Karaliaus Mindaugo paslaugų profesinio rengimo centro ( t.y. šios žaliavos fiktyviai nurašomos kaip sunaudotos mokymo procesui) į UAB Ortopedijos kliniką arba Šv.Ignaco Lojolos kolegiją, – teigia LL šaltiniai, – minėtos žaliavos turėtų būti skirtos centro moksleiviams mokymo praktikai, deja ,Karaliaus Mindaugo profesinio rengimo centre pirktos žaliavos ir medžiagos, apgaulingai nurašomos kaip moksleivių sunaudotos praktikiniam mokymui – kas mėnesį vidutiniškai apie 19 tūkst. Jokių tikrinimų buvęs ministras neatliko , nors ne kartą kreipiamės“.

 

Į visus EU projektus L. Anužiene įsako įrašyti save t.y L. Anužienė , savo sūnus Aivarą bei Nerijų Anužius , marčią ir kt. šeimos narius, nors jie EU projektuose nurodytų veiklų galimai neatlieka – per mėnesį pasisavina apie 75 tūkst.

2014 birželio -sausio sunaudoto kuro nurašymo aktuose ir kelionės lapuose , fiksuojama, kad viename iš automobilių kuro likučiai tam tikromis dienomis viršija bendrą kuro bako talpą. 2014 degalai pilami į automobilius dažnai prieššventinėmis dienomis, švenčių dienomis , šeštadieniais ir sekmadieniais, o apskaitos žiniaraščiuose neužfiksuota, jog vairuotojas dirbtų nedarbo metu. 2010- 2011 m. 2012 m. 2014 sunaudojamų degalų kiekis kiekvienais metais vis didėja penktadaliu.

 

Teigiama, kad buvę ministrai ir kiti įtakingi liberalų sąjūdžio žmonės leido L. Anužienei nusikalstama veikti bei manipuliuoti ir pasisavinti valstybinį turtą. :

Pasisavinti patalpas Vytauto pr. 54, LT-44237, KAUNAS –

Ten Anužių klanas atsidarė PĖDOS PRIEŽIŪROS STUDIJA (tai ta pati UAB Ortopedijos klinika tik kitaip pavadinta ) veikianti Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro patalpose, Vytauto pr. 54, LT-44237, KAUNAS (110834136 įmonės kodas )PVM mokėtojo kodas LT108341314 ,

Socialinio draudėjo kodas 455238 , – UAB Ortopedijos klinika .įkurta 1999-10-01 Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro patalpose , 2007-05-30 perregistruota Kauno r. sav. Garliavos m. Liepų g. 11 akcininkas Aivaras Anužis

Iš šių pinigų skirtų mokyklai buvo pastatytas pastatas Kauno r. Garliavos m.Liepug.il – Paraiškos, kodas: VP3-2.2-ŠMM-13-V–02-004 Projekto būsena: Įgyvendinimas Projekto laikotarpis: 2007-11-22 – 2014-12-31 Bendra projekto vertė: 4,653,985.00 EUR Projektui skirtas finansavimas: 4.653,985.00 EUR Projektui skirto finansavimo ES dalis: 3,955,887.25 EUR Projektui išmokėta lėšų: 4,612,874.00 EUR Projektui išmokėta lėšų ES dalis: 3,920,942.75 EUR

Iš šių lėšų net 2513072 Eurai buvo panaudoti statybos-remonto rekonstrukcijos darbams. Buvo rekonstruoti pastatai Griuvaldo 20, 22. Darbų apimtis – 1100 kv.metrų. Darbus atliko UAB „Struktūra“ Rekonstrukcijos kaina – 5910000 Sutartis pasirašyta 2010 metais. Vieno kvadratinio metro rekonstrukcijos kaina – 5372 litų/kv. metras. Gerbiamieji, tokių kainų nėra. Šiuo metu Kauno centre galima nupirkti geros būklės tokio pat dydžio pastatus už iki 3500 kv. metras. Atkreiptinas dėmesys, kad ši bendrovė pagal kitą programą atliko tam pačiam užsakovui pastato, esančio Mindaugo 11, Kaune šiltinimo darbus. Darbų kaina – 3131383 eur. .Tas pats rangovas pastatė Anužių šulams pastatė ir UAB Ortopedijos klinika ,įkurta 1999-10-01 Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro patalpose , 2007-05-30 perregistruota Kauno r. sav. Garliavos m. Liepų g. 11

UAB“RESTEKSA“ pagal šią programą 2012 metais laimėjo konkursą rekonstruoti 500 kv. metrų pastatą Miško 15, Kaune. Pažymėtina, kad jokio konkurso nebuvo. Parinktas rangovas iš vieno dalyvio. Darbų kaina 2481520Lt, t.y. 4963 kv.metras. Keista, kad už tokią kainą atlikti rekonstrukciją neatsirado kitų norinčių. Vėl gi, už šiuos pinigus galima pirkti dvigumai didesnį geros būklės tokio pat ploto pastatą. Palyginus su šiomis kainomis .285616 litų sumokėtų tai pačiai UAB“RESTEKSA“ už elektros įvadą ir kiemo sutvarkymą atrodo tiesiog juokingai. Specialiai užaukštinus darbų kainą, galimai buvo pasisavinta iki 3500000 eur..

Įmonės Floristikos studijai ( kodas 301505827 ), registruota Ventos g. 57-7, Mažeikiai, tačiau veikianti , Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro patalpose Miško 15 Kaunas ,steigėja L. Anužienei

Valstybiniai pastatai Pervalkos g.1 ,LT-93104 Neringa, kuriuos Anužių gaujai „ padovanojo“ buvę ministrai ir kur tariamai turėjo būti Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro bazė „Kalbantys sodai“ įrengta už Europos sąjungos lėšas

šiuo metu jau tvirtai į savo rankas perėmė Anužių gauja ten įregistravus jiems priklausomą vadinamą Profesinių inovacijų institutą įmonės kodas

303239503

, kuriame pagal SODROs duomenis nedirba nei vienas darbuotojas bet apyvarta 5000 eu r.yra duomenų ,kad šiuose šiuo metu Anužiams priklausančiose patalpose atostogauja ir kiti Kauno nusikalstamo pasaulio šulai.

 

Ar mūsų kišeninė teisėsauga ryšis išaiškinti kam iš tiesų 2011 nutarimu LR Lietuvos vyriausybės vardu perdavė ponas Gintaras Steponavičius , Pervalkos g. 1 pastatus., kur ponia L. Anužiene parašo nežinia kam , įsipareigojimą atlikti remontą iš VALSTYBĖS pinigų be numerio ir datos valstybinius pastatus nežinia kokiu laiku

 

 

Dėl galimai nusikalstamų Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro direktorės A. Anužienės ir liberalų sąjūdžio nario G. Steponavičiaus veikų neteisėtai naudojant LR biudžeto ir ES paramos lėšas

 1. Ponas G.Stepanavičius, pažeidžiant LR BK 300 str. , 182 str. 2’d. 228str. galimai neteisėtai nukreipdavo pinigines lėšas i Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centrą , esantį Kauno m. Karaliaus Mindaugo pr.11, LT- 44287 , direktorė Laimutė Anužienė, su galimu tikslu remti liberalų sąjūdi ir pilietinę demokratijos partiją.
 2. Anužiene iš mokyklai ( centrui) skirtų lėšų ir EU projektų pinigų finansavo konservatorės . V.V.Margevičienės , liberalų sąjūdžio, pilietinės demokratijos partijos rinkiminę kampaniją.
 3. G. Steponavičius eidamas Švietimo ir mokslo ministro pareigas sudarė sąlygas Laimutei Anužienei grubiai pažeisti LR Švietimo įstatymą ir LR Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymą (2011 m. kovo 17 d. Nr. XI-1281 ) -, L R Darbo kodekso 97 str. ir leido įdarbinimo procedūrose, nevykdyti L R viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 3 str. 2 punkte nustatytos prievolės vengti interesų konflikto ir tokiais veiksmais pažeidė šio įstatymo 11 str. 1 ir 2 dalies nuostatas.

Interesų derinimo įstatymas yra specialus įstatymas, kurio tikslas – kovoti su korupcija valstybinėje tarnyboje ir sudaryti prielaidas Konstitucijos nuostatai, jog įstaigos tarnauja žmonėms Nors 1996- 07-29 LR Vyriausybės nutarimo Nr. 901 4 punkte ir 2005-01-26 LR Vyriausybės nutarimo Nr. 86 „Dėl darbuotojų, kuriems netaikomas draudimas dirbti vienoje valstybės ir savivaldybės institucijoje bei valstybės ar savivaldybės įmonėje, kai juos sieja artimi giminystės ryšiai<…> 3 punkte nustatyta, kad draudimas netaikomas Švietimo įstaigų pedagogams, todėl esant nustatytoms šioms išimtimis negali būti laikoma, kad buvo pažeistos Interesų derinimo įstatymo nuostatos, kad Interesų derinimo įstatymas imperatyviai nedraudžia artimų giminystės ryšių siejamiems asmenims, net jei vienas iš jų tarnybinių santykių prasme pavaldus kitam, eiti pareigas ir (ar) jai pavaldžioje institucijoje, tačiau Švietimo įstaigų darbuotojus Teismų praktika imperatyviai įpareigoja vengti interesų konfliktų ir elgtis taip, kad net nekiltų abejonių, jog toks konfliktas yra, ir draudžia jiems dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus arba kitaip paveikti sprendimus, galinčius sukelti ar sukeliančius interesų konfliktą, – situaciją, kai Švietimo įstaigoje dirbantis asmuo, atlikdamas pareigas, privalo priimti ar dalyvauti priimant sprendimą, susijusį ir su jo privačiais interesais.

Taigi ,G. Steponavičius leido klestėti ir tebeklesti „šeimyninė ranga“ :

1 )L.Anužiene Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro direktorė jos sūnus – Aivaras Anužis Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro , Palangos kurorto verslo skyriaus ( registruoto Palanga, Gedimino g. 5, VĮ poilsio narna i „Baltija“priklausančiame – 606 kv. m, 1,31 ha – 2,071 mln. Lt. vertės Kotedže ( paruoštas projektas nelegaliai privatizuoti, pritariant tuometiniam Teisingumo ministrui )) , vedėjas . Tomis pačiomis darbo valandomis A. Anužis dar spėja darbuotis, Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro, Nidos skyriaus esančio, G. D. Kuveito g. 12, Nida, 93123 Neringa vedėju ir Šv.Ignaco Lojolos kolegijoje direktoriumi bei šioje įstaigoje pedagogų sąraše įrašytas kaip lektorius Per savaitę vietoj Darbo kodekse nustatytų maksimaliai leistinų 42 vai., A. Anužis per abi įstaigas dirba net 102 vai. – t.y. per parą po 20.40 valandų.

T

2) kitas direktorės sūnus Nerijus Anužis Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro Modus vadovas, kuriam G. Steponavičius per EU skyrė net 16mil.

3) Tuo metu buvęs švietimo ministru G. Steponavičius leido Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro direktorei L. Anužienei Šv.Ignaco Lojolos kolegijoje darbuotis kaip konsultante ir lektore Per savaitę vietoj Darbo kodekse nustatytų maksimaliai leistinų 42 vai. L. Anužiene per abi įstaigas dirba net 73 vai.

4) direktorės L. Anužienės marti – L Anužiene – Gyvūnų priežiūros skyriaus vedėja

5) direktorės L. Anužienės sugyventinis – direktorės pavaduotojas infrastruktūrai Vincas Aidukevičius, buvęs KGB darbuotojas

Išvardijome tik dalį giminių, kurie tiesiogiai pavaldūs L. Anužienei ir tai įvyko ministerijai vadovaujant G. Steponavičiui – dar dirba šešuras , pusseserės , krikšto mamos ir 1.1.

III. Su G. Steponavičiaus žinia ir leidimu L. Anužienė mokyklos ( biudžeto ) pinigus ir ES paramos lėšas panaudojo ne pagal paskirtį, savo asmeniniams tikslams, faktiškai pasisavindami valstybines ir ES lėšas :

 1. a) Direktorė L. Anužiene užsakė „ Anužių šeimos kalendorių“ kūrimą , maketavimą ir spausdinimą ( kopija pridedama ), 9 tūkst. LT
 2. b) Išleido knygą :“Anužių genealogijos medis“ – 115 tūkst. LT
 3. c) Nupirko sūnui A. Anužiui kotedžą Palangos mieste, S. Dariaus ir S. Girėno g. 14 – Įmik 110 tūkst.
 4. d) Sūnui N. Anužiui pastatė namą ir arklides – UAB Baltasis Pegasas ,Pajiesio km., LT- 53294 Garliavos šen., Kauno raj – 12mil. LT
 5. e) UAB BALTASIS PEGASUI, ( 9mil . jbendraturtė A. Anužiene ( įmonės kodas 136049694 ) registruotas ( veikla – nekilnojamas turtas ) 2003-12-05 Miško g. 15 – 214, Kauno m., Kauno m. sav., LT-, 44318 , Mindaugo profesinio mokymo centro patalpose . 2004-07-22 perregistruotas ( papildyta veikla – žirgynas ) adresu Kauno m. sav. Kauno m. Griunvaldo g. 20-3 , Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro patalpose , tačiau realiai veiklą vykdantis L. Anužienei ir jos sūnui N. Anužiui priklausančioje privačioje nekilnojamos nuosavybės teritorijoje ( žemės valdoje ) , esančiame Pajiesio km., LT-53294 Garliavos šen., Kauno rąj
 6. f) Iš EU projektų „Pastato esančio K. Mindaugo pr. 11 rekonstravimas, pagerinant energetines charakteristikas“- VP3-3.4-ŪM-03-V-01-095 , Naujų technologijų įvaldymas per profesinių kompetencijų ir įgūdžių ugdymą – LLP-LdV-PLM-2008-LT-0188 , Gyvūnų priežiūros specialistų verslumo ir kompetencijų ugdymas – LLP-LdV-VETPRO-2008-LT- 0189 skirtų Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centrui gautus pinigus L. Anužiene panaudojo nuosavo namo Pajiesio km., LT-53294 Garliavos šen., Kauno raj statybai ir įrengimui bei ir maniežo statybai, Taip pat UAB „Baltajam Pegasui“ iš šių pinigų nupirkti : : PROGRESS Ypač lengva ir tyli kirpimo mašina žirgams. Maitinimas : 230V; 5 metrų ilgio laidas; Galia : 65W; Greitis : 2200 dvigubų ašmenų judesių/min;Ilgis : 280mm; Svoris : 930g; kaina 1500 LT, Kirpimo mašina EQUI CLIP ACCU PROFFI , kaina 780 LT , Kirpimo mašina DELTA 3 Galinga, tyli, ergonomiška 3-jų greičių kirpimo mašina,

skirta kirpti galvijams bei žirgams. Maitinimas : 230V Galia : 180W; Greitis: 2100/2800/3200 dvigubų ašmenų judesių/min , kaina 2900 LT ir kt – viso 21 mil.LT.

 1. g) Iš EU projekto „Ortopedijos specialistų mokymo aplinkos modernizavimas“ 1,480 mik LT – LT0060 ,skirto Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centrui , L. Anužiene panaudojo UAB Ortopedijos klinikai nupirko : kintamo greičio AC ROUTER, 0-3450 RPM – kaina 12 700 eurų , vaakumo sistemas – 15 tūkstančiai eurų , karščio plokštes – 18. 950 eurų ir kt. – viso apie 1 lmil.EU
 2. h) Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centrui skirtas lėšas perveda UAB Ortopedijos klinikai.

UAB Ortopedijos klinikai reikalingos medžiagos: plastmasės , odos, neoprenas ir kt.žaliavas pervežamos iš Karaliaus Mindaugo paslaugų profesinio rengimo centro į UAB Ortopedijos kliniką arba Šv.Ignaco Lojolos kolegiją Minėtos medžiagos yra skirtos centro moksleiviams mokymo praktikai , deja ,Karaliaus Mindaugo profesinio rengimo centre pirktos medžiagos , apgaulingai nurašomos kaip moksleivių sunaudotos praktikiniam mokymui – kas mėnesį apie 19 tūkst. LT. Jokių tikrinimu buvęs ministras neatliko .

 1. i) į visus EU projektus įsako įrašyti save t.y L. Anužienė , savo sūnus Aivarą bei Nerijų Anužius , marčią ir kt. šeimos narius, .nors jie EU projektuose nurodytų veiklų neatlieka – per mėnesį pasisavina apie 75 tūkst. LT

III. Buvęs ministras G. Steponavičius , o gal ir kiti įtakingi liberalų sąjūdžio žmonės leido L. Anužienei galimai nusikalstama veikti bei manipuliuoti akcijomis ir valstybiniu turtu. Tuo tiksiu gali būti panaudojamos šios įmonės, kuriose L.Anužienė yra akcininke arba turi įtakos per savo platų giminių tinklą :

1 .PĖDOS PRIEŽIŪROS STUDIJA (tai UAB Ortopedijos klinika tik kitaip pavadinta) veikianti Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro patalpose, Vytauto pr. 54, LT-44237, KAUNAS (110834136 įmonės kodas )PVM mokėtojo kodas LT 108341.314 , Socialinio draudėjo kodas 455238 , – UAB Ortopedijos klinika ,įkurta 1999-10-01 Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro patalpose , 2007-05-30 perregistruota Kauno r. sav. Garliavos m. Liepų g. 11 viena iš akcininkių Laimutė Anužiene .

2.Įmonės Floristikos studijai ( kodas 301505827 ), registruota Ventos g. 57-7, Mažeikiai, tačiau veikiančios , Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro patalpose Miško 15 Kaunas ,steigėja L. Anužienei.

3.Socialinio tyrėjo mokykla , registruotai 2014-01-29 Kauno m. sav. Kauno m. Griunvaldo g. 20 Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro patalpose , viena iš steigėjų L. Anužienė

 1. UAB“Šarlis , įmonės kodas 11058777 , registruotas Kauno m. Griunvaldo g. 20-3 A, Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro patalpose ,
 2. Sv. Ignaco Lojolos kolegija registruota 2010-03-02 Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo

centro patalpose , steigėjai , UAB Ortopedijos klinikai, akcininke L. Anužiene ( perregistruotas 2013-02-05 adresu Jablonskio 2, Kaunas )

Atkreiptinas dėmesys , kad buvęs Švietimo ir mokslo ministras G Steponavičius patvirtino projektą 16 mil LT. Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro Modus „ Įrengimui“, kuriame paskyrė vadovu direktorės L. Anužienės sūnų N. Anužį.

Iš šios galimai neteisėtos veiklos G.Steponavičius , galimai perpumpuoja dalį pinigų savo bendrapartiečiams kaip buvusiam Teisingumo ministrui , nes suprantama , kad be „teisingumo“ stogo šitikios aferos tiesiog neįmanomos .

. Pagarbiai,

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras, buvusi technologijos mokytoja

 

Facebook komentarai
Back To Top