skip to Main Content
ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS PIKTINASI ATVIRU PIKTNAUDŽIAVIMU TARNYBA

Elektrėnų savivaldybės valstybės tarnautojos galimai pasiskyrė savo įsteigtai organizacijai lėšas iš ES ir valstybės lėšomis finansuojamo projekto „Elektrėnų savivaldybės bendruomeniniai šeimos namai“.

Kurkliškių kaimo bendruomenė ir Vievio bendruomenė „Aktėvystė“ kreipėsi į kontroliuojančias institucijas dėl Elektrėnų savivaldybės valstybės tarnautojų veiksmų skirstant projekto „Elektrėnų savivaldybės bendruomeniniai šeimos namai“ lėšas.

2016m. liepos mėn. Elektrėnų savivaldybė paskelbė partnerių konkursą projektui „Elektrėnų savivaldybės bendruomeniniai šeimos namai“, finansuojamam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“. Konkurse dalyvavo trys nevyriausybinės organizacijos. Paraiškas vertino savivaldybės komisija, tačiau dviems bendruomenėms įtarimą sukėlė komisijos darbas, o konkurso rezultatai šokiravo.

70 proc. projekto lėšų buvo skirta Asociacijai „Elektrėnų šeimų klubas“, kurios dvi narės, valstybės tarnautojos, ne tik aktyviai dirbo partnerių atrankos komisijoje, bet ir buvo minimos asociacijos steigėjomis bei valdybos narėmis. Tai nesutrukdė Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriui Virgilijui Pruskui 2016m. gruodžio 23 d. patvirtinti partnerių atrankos konkurso rezultatus. Maža to, rezultatų rodiklių įsipareigojimai organizacijoms padalinti netolygiai skiriamoms lėšoms. Pavyzdžiui, tame pačiame projekte bendruomenė „Aktėvystė“ psichologo konsultacijas vienam asmeniui įsipareigoja suteikti už nepilnai 300 Eur, o Asociacijos „Elektrėnų šeimų klubas“ psichologas vieną asmenį konsultuos už beveik 2050 Eur. Šią informaciją atrinkti projekto partneriai gavo tik pasibaigus konkursui ir tik tuomet kai išsireikalavo su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija suderinto projektinio pasiūlymo.

Svarbu tai, kad partnerių atrankos konkurso sąlygose nebuvo numatyti jokie atrankos ir vertinimo kriterijai, kuriais vadovaujantis bus vykdoma atranka. Partnerių atrankos komisijos nariai neatsakinėjo į bendruomenių paklausimus ir nemotyvavo savo sprendimų.

Akivaizdu, kad Asociacija „Elektrėnų šeimų klubas“ paramos gavimo procese nuo pat pradžių dalyvavo nesąžiningai konkuruodami, turėjo galimybę manipuliuoti informacija ir partnerių atrankos bei paramos lėšų paskirstymo procesas buvo neskaidrus. Galimaiprojekto lėšos planuojamos panaudoti neefektyviai ir jas siekiama išgrobstyti nesukuriant vertės tikslinei grupei – šeimai.

Pilietiškos bendruomenės, dalyvavusios partnerių atrankos konkurse dėl galimo interesų konflikto ir šiurkštaus tarnybinio nusižengimo bei galimo ketinimo grobstyti ES paramos lėšas kreipėsi į Elektrėnų savivaldybės administraciją bei Tarybą, Valstybinę tarnybinės etikos komisiją, už priemonę atsakingą LR Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, paraišką vertinsiančią Europos socialinio fondo agentūrą bei Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą.

Elektrėnų savivaldybėje veikiančių NVO asociacija pabrėžia, kad programos „Kompleksinės paslaugos šeimai“ finansuojamos veiklos ir jų teikiama nauda yra itin svarbi šiandieninei šeimai – auginančiai vaikus, dirbančiai, mokančiai mokesčius, neprašančiai pašalpų, gyvenančiai kaimiškoje vietovėje ar mažoje savivaldybėje ir laikančiai ant savo pečių mūsų valstybę.

 

PRANEŠIMĄ PASKELBĖ: JŪRATĖ BALČIŪNAITĖ, ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖJE VEIKIANČIŲ NVO ASOCIACIJA

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));