skip to Main Content

Edita Gvozdevė: notarei Jolantai Rulienei ne vieta dirbti notarinėje! 

Kristina Sulikienė

Kad tauta manęs neapkaltintų subjektyvumu, šiandien nešdama į Kauno 6-ąjį notarų biurą pareiškimą, kad noriu paveldėti močiutės Elenos Apanavičienės turtą – juk pati savo akimis mačiau po 23 metų užvestą paveldėjimo bylą, kuri pradėta ar tik ne sekmadienį, 2017 03 26 – pasiprašiau liudytojų pagalbos.

Sutiko padėti Edita Gvozdevė, ji nuvyko su manimi į Kauno 6-ąjį notarų biurą.

Parašyti pareiškimą, kad priimu Elenos Apanavičienės palikimą, patarė Teisingumo ministerijos antikorupcijos skyrius, kuris kuruoja notarų veiklą, ir kuris nustatęs buvo Renatos Butkauskaitės pažeidimus.

„Jūs nunešit arba nusiųsit pareiškimą, ir turės per 20 dienų atsakyti, tada pasižiūrėsit, ką sako, galėsit apskųsti“, -patarė teisingumo ministerijos kovotojai su korupcija. Nes iš ryto paskambinau, ir paklausiau: ar man eiti tiesiai į STT, paprašyti sužymėtų pinigų, ir „nešti kyšį“ – kad sučiupti notarę Rulienę: nes kiek ateinu į notarinę ir prašau paskirti laiką dėl paveldėjimo bylos – atsisako, taip pat pabėga į savo kabinetą. Tarsi reikalautų kyšio – nes kitaip tokio elgesio neįmanoma suprast.“

Ministerijoje juokėsi, ir siūlė apsieiti be STT, pirma pabandyti paprastuoju būdu: biurokratiniu.

Paprastasis biurokratinis būdas labiausiai ir išmušė iš vėžių šiaip jau stabilią Jolantą Rulienę.

Ji kategoriškai atsisakė kalbėtis su manimi, Elenos Apanavičienės paveldėtoja – nes niekas iš 1-osios eilės paveldėtojų iki šiol nėra priėmę palikimo, todėl aš, 2-osios eilės įpėdinė, turiu teisę reikšti valią ir priimti jos palikimą.

Po to, nepaisydama, jog pažeidžia mano asmens duomenų apsaugą – atskleidžia duomenis apie mano gyvenamą vietą, turtą, ji iš savo kabineto per visą notarinę pradėjo mane kolioti, ir aiškinti, jog aš su kažkuo susipykusi, jog jai nerūpi namas, kuriame gyvenu, jog ji nieko nepažįsta, ir ji varė be sustojimo, ten net nebuvo kur įsiterpti – teko išklausyti, ir palinguoti galvą.

Kontoroje sėdėję žmonės apstulbo, apmirė.

Edita Gvozdevė irgi išplėtė akis – gyvenime nebuvo mačiusi nieko panašaus, o mačiusi jau daug.

Notarė atsisakė pasirašyti, kad nustatė mano tapatybę – nes pareiškiant kad priimi palikimą, jis pareiškiamas ne sekretorei, o notarei. Ji atsisakė vykdyti savo funkcijas – nors kaip minėjau, ant stalo dar vakar  puikavosi 2017 03 26 užvesta Elenos Apanavičienės paveldėjimo byla, todėl visi suinteresuotieji asmenys gali įstoti į bylą. Tačiau Kauno 6-ojoje notarinėje pareiškimus priima sekretorė, aš beje pareiškime ir parašiau, kad jeigu notaras atsisakys vykdyti funkcijas, aš pareiškiu sekretorei.

Keista ir liūdna – valstybė suteikia įgaliojimus notarams tvarkyti paveldėjimo bylas, kad pareiškimus žmonės reikštų sekretorėms, kurios, nežinia, ar turi aukštąjį teisinį išsilavinimą.

Pirmą kartą man atėjus ši sekretorė „nesuprato“, ką kalbu, ir pradėjo vaidinti, jog nesupranta, nesusikalba, tada pasakiau pastabą, kad susigaudyti apie paveldėjimą reikia būti baigusiam teisę.

Tada, jau kaip esu aprašiusi, atėjo notaras Šarūnas Rulis, jis kone drebėdamas pradėjo mane kolioti, ir trenkęs durimis, užsidarė savo kabinete.

LR CK numato vos 3 mėnesius priimti palikimą. Įsivaizduokit – kaip sekasi kitiems piliečiams, kurie neapsišarvuoja kantrybe? Aš juk dokumentus pradėti paveldėjimo bylų procesą rinkau beveik dvejus metus – Renata Butkauskaitė neatsakė į nei vieną advokatų kontoros laišką.

Sausio pradžioje atkurta žemės nuosavybė, ir notaras turbūt vykdė naują paveldėjimo procesą: tam yra skirta tik 3 mėnesiai. Todėl ir skubėjau susitvarkyti, į mano skubėjimą notarinė reagavo „mes nesusikalbam, jūs pykstatės“.

Jeigu notarai nelankė civilinės teisės paskaitų, paaiškinu: paveldėtojų yra iš viso 6 eilės, o ne viena. Paveldėtojų eilės nustatytos ne dėl „pykčių“, o dėl to, kad būna, jog kai kurie piliečiai iš viso nesirūpina įgyvendinti savo teises, todėl turtas pradeda“kyboti“.

Jeigu pirmoji eilė visiškai nesirūpina paveldėjimo priėmimu, privalo rūpintis antroji eilė, tada viskas gali pereiti eilėmis netgi iki 6, ir netgi atitekti valstybei.

Kadangi mūsų šeimos atveju, močiutės paveldėjimas netvarkytas net 23 metus, akivaizdu, jog notarai ir stengiasi valstybės naudai. Tačiau tai neatitinka Notariato įstatymo, nes visų pirma, notarai dirba su dokumentais, ir jie neturi turėti jokio teisinio suintersuotumo, nesistengti padidinti turtą, jį padalinti kaip nors neteisėtai. Jie privalo laikytis galiojančių įstatymų.

Civilinis kodeksas taip pat numato, jog paskesnės eilės paveldėtojams, kad jie galėtų įgyvendinti paveldėjimo teisę, notarai suteikia visą informaciją.

Aš kaip anūkė galiu teirautis apie abiejų mirusių senelių paveldėjimo bylas. Nes jeigu noriu kreiptis į teismą – turiu turėti pagrindą, kodėl kreipiuosi.

Tačiau notarai atsisakė man leisti susipažinti su bylomis. Notarė Rulienė 2 017  03 21 tik vartė mano akivaizdoje Zigmo Apanavičiaus bylą, o 2017 03 30 atėjus į notarinę, sekretorė puolė slėpti Elenos Apanavičienės paveldėjimo bylą, pasakius „jūs matote per daug. Yra žmonių su panašiais vardais“.

Pabandykite paduoti į teismą, nežinia kokiais argumentais remdami savo pareiškimą: teismas nepriims.

Edita Gvozdevė, pati mąstanti studijuoti teisę, buvo pakraupusi, nes nebuvo susidūrusi su tokiu elgesiu.

„Vienu momentu aš notarei norėjau pasiūlyti iškviesti greitąją medicinos pagalbą, nes ji neberinko žodžių, ją praktiškai ištiko galima isterija. Kaip žmonėms tvarkytis dokumentus esant tokiai atmosferai?

Notarė aiškino, kad klientai jai trukdo dirbti. Tai su kuo ji nori dirbti? 

Ji sakė, kad Kristina Sulikienė čia vaikšto kas dieną – tačiau pati nurodė ją per 10 dienų įrodyti, kad kreipėsi į teismą, o kai atėjo ir įrodė – jau vėl nebegerai. Ji pamatė, jog nepaisant jos kreipimosi į teismą, notarinė atidarė paveldėjimo bylą, todėl pati atnešė pareiškimą, jog įstoja į tą bylą. Kas šioje vietoje negerai? 

Man buvo nesuvokiama, kokią jį teisę turėjo kolioti K. Sulikienę prie visų ten susirinkusių žmonių, vardinti jos turimą turtą, turtines teises – juk tai asmens duomenys. Turėjo pasikviesti į kabinetą ir pasikalbėti, o ne daryti tokį skandalą. 

Niekada į Kauno 6-ąją notarinę neičiau nieko tvarkyti, šiandien ši kontora parodė savo lygį. Niekam nerekomenduoju, žmonės, rinkitės geriau kitą notarinę“, – dalinasi būsima teisės studentė, šiuo metu dėl bylų maratono jau pati neblogai išmananti ir procesinę teisę,  ir Civilinę. Tampyta ir per baudžiamąsias bylas tų pačių „violetinių bylų“ prokurorų: kaip diedukai Kedžiai Gvozdevų šeima jau kaltinti ir pedofilija, ir smurtu…

„Anglijoje notaras jeigu taip pasielgtų – jis turėtų atsistatydinti“, – konstatuoja Edita Gvozdevė. 

 

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));