skip to Main Content

Seimo narys Valdas Vasiliauskas teikia klausimus Generaliniam prokurorui Evaldui Pašiliui

Seimo narys Valdas Vasiliauskas, remdamasis Seimo statuto 209 straipsniu prašo pakviesti į artimiausią plenarinį posėdį Generalinį prokurorą Evaldą Pašilį ir atsakyti į jam pateiktus klausimus.

 

 „Viešojoje erdvėje buvo pateikta informacija, jog Specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT) atlieka ikiteisminį tyrimą dėl  galbūt daryto poveikio priimant Vyriausybės nutarimą dėl kurortinių zonų panaikinimo, kuris galėjo turėti reikšmės įteisinant nelegalias statybas vadinamojo Druskininkų Vijūnėlės „dvaro“ teritorijoje. Šių metų vasario 5 d. internetinėje svetainėje www.delfi.lt buvo patalpinta V. Dunauskienės publikacija „R.Malinausko skambučiai skandina ministrus: kaip viskas vyko“. Nors publikacijos autorė, pateikdama konkrečius faktus, remiasi neįvardintu „Delfi“ šaltiniu, tačiau akivaizdu, jog minėti duomenys yra gauti ikiteisminio tyrimo metu, o jų paskelbimas yra griežtai reglamentuojamas teisės aktais, būtent: BPK 177 str. „Ikiteisminio tyrimo duomenų neskelbtinumas“, generalinio prokuroro 2011 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. I-48 patvirtintomis Rekomendacijomis dėl ikiteisminio tyrimo duomenų paskelbimo (toliau – Rekomendacijos dėl duomenų paskelbimo). Šiuose teisės aktuose imperatyviai nurodyta, kad ikiteisminio tyrimo duomenys neskelbtini. Šie duomenys iki bylos nagrinėjimo teisme gali būti paskelbti tik prokuroro leidimu ir tik tiek, kiek pripažįstama leistina. Norėčiau priminti, kad generalinio prokuroro 2004 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. I-40 patvirtintose Rekomendacijose dėl prokuroro veiklos organizuojant ikiteisminį tyrimą ir jam vadovaujant yra nurodyta, kad prokuroras kartu su ikiteisminio tyrimo įstaiga yra atsakingi už jo organizuojamo ir kontroliuojamo ikiteisminio tyrimo rezultatus.

 

 Klausimai generaliniam prokurorui:

 

Ar buvo kreiptasi į prokurorą, kuris kontroliuoja ir vadovauja  STT tyrimui dėl ikiteisminio tyrimo duomenų paskelbimo?Jeigu buvo kreiptasi, tai koks buvo prokuroro sprendimas?Jeigu prokuroras davė rašytinį sutikimą, tai koks buvo tokio sutikimo motyvas, kam šis sutikimas buvo adresuotas? Ar šis prokuroro rašytinis sutikimas yra saugomas ikiteisminio tyrimo byloje, o jo kopija – ikiteisminio tyrimo kontrolės byloje (Rekomendacijų dėl duomenų paskelbimo 13 p.)?Jei ikiteisminio tyrimo duomenys paskelbti be prokuroro rašytinio sutikimo, tai ar nemanote, jog yra pagrindas pradėti ikiteisminį tyrimą pagal BK 247 str. „ Ikiteisminio tyrimo duomenų atskleidimas be leidimo“ (jei nusikalstamą veiką padarė ne teisėsaugos pareigūnas) arba BK 228 str. „Piktnaudžiavimas“ ar BK 229 str. „Tarnybos pareigų neatlikimas“?Kiek 2015 ir 2014 metais pradėta ikiteisminių tyrimų dėl ikiteisminio tyrimo duomenų atskleidimo, kokie šių bylų teisminio nagrinėjimo rezultatai?Jūs, prieš pradėdamas eiti generalinio prokuroro pareigas, ilgą laiką dirbote teisėju, nagrinėjote ir baudžiamąsias bylas. Ar teko nagrinėti bylas, kuriose buvo atskleista ikiteisminio tyrimo medžiaga be rašytinio prokuroro leidimo. Jeigu teko, tai kaip vertinote situaciją, kai ikiteisminio tyrimo duomenys prieš teisminį nagrinėjimą buvo aptariami viešai, ar tokia situacija negalėjo turėti įtakos teismo nuosprendžio pagrįstumui ir teisėtumui?Šių metų vasario 29 d. „Lietuvos Ryto“ vyr. redaktoriaus Gedvydo Vainausko sulaikymas buvo transliuojamas portale „15 min“. Darytina išvada, kad STT pareigūnai galimai nutekino informaciją, arba galimai žiniasklaida buvo informuota apie STT rengiamą operaciją. Ar atliekamas tarnybinis patikrinimas dėl šio įvykio?Lietuvos Respublikos Seimo Antikorupcijos komisijai Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. XII-2017 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos įgaliojimų suteikimo Seimo Antikorupcijos komisijai ir pavedimo atlikti parlamentinį tyrimą“, buvo suteikti Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos įgaliojimai ir pavesta atlikti parlamentinį tyrimą. Prokuroras komisijai perdavė visą medžiagą, susijusią su kriminalinės žvalgybos atliktais pokalbių įrašais. Kokiu tikslu tai buvo atlikta? Ar generalinėje prokuratūroje dėl šio fakto atliekamas ikiteisminis tyrimas?“ – sakoma Seimo posėdžių sekretoriatui pateiktame Valdo Vasiliausko pareiškime.

 

Partijos Tvarka ir teisingumas informacijos centras

 

PRANEŠIMĄ PASKELBĖ: VIDMANTAS STANIULIS, TVARKA IR TEISINGUMAS

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));