skip to Main Content

Dvikova su Nacionaline žemes tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos ir jos Vilniaus rajono skyriumi.

Šį straipsnį laikraščiui , o tuo pačiu informuojant visuomenę, nusprendžiau parašyti susipažinęs su Salomėjos Pranaitienes LRT TV naujienų tarnybos straipsniu ,,Sodininkų bendrijos gudrybės: bendro naudojimo žemė įsigyjama apgaulės būdu‘‘ 2016 m. liepos 27 d. Jame aprašoma šios žemės pirkimas Trakų rajone, sodininkų bendrijoje ,,Kelininkas‘‘. Esu ne žurnalistas, todėl straipsnis nebus literatūrinis. Čia išdėstysiu faktus, kurie patvirtinti brėžiniais, raštais ir atsakymais į juos. Tai vyksta nuo 2013 m. gruodžio mėn. ir dar nesibaigė galutiniais sprendimais, šiais 2016 m. Praėjo trys metai.

Straipsnyje rašoma, kad NŽT prie ŽŪM, Trakų rajono skyrius padavė į teismą reikalaudamas, kad žemė būtų grąžinta valstybei. Toks pat įvykis, tik ankščiau, 2014m. įvyko Vilniaus raj. sodininkų bendrijoje ,,Žaluma‘‘. Tą patį turėtų atlikti ir NŽT Vilniaus skyrius. Skyrius jau informuotas raštiškai. Ar jis ką nors veiks, neaišku, nes pirkimo-pardavimo sutartyje dalyvavo buvusi šio skyriaus vedėja. 

Trumpai apie sodininkų bendriją ,,Žaluma‘‘. Jos teritorija yra Vilniaus rajone, netoli Sudervės miestelio, ribojasi su Sudervės ežeru. Užima 120 ha plotą, iš jų 36 ha užima miškai,keliai, laisva bendro naudojimo žemė ir apie 150 buvusių, iki 4 arų ploto, valstybinės žemės sklypelių. Yra 650 bendrijos narių. Šešių arų sklypelį įsigijo mano neįgalioji dukra ir aš, kaip jos teisiškai įgaliotas asmuo, po truputį pradėjau tą, šlaite esančią žemę tvarkyti. Vyko sodo namelio statyba.

Daug dienų praleista sklaidant atvežtą smėlį bei žvyrą, įrengiant vidaus kelio privažiavimą prie statybos. Geriamą vandenį atsinešdavome iš tolokai esančių gyventojų, nes numatyto genplane bendro naudojimo gręžinio nebuvo, nėra jo ir dabar. Viskas vyko sklandžiai iki tol, kol prie šio kelio laisvą sklypą nusipirko kaimynė, M. Ražanauskienė. Nematavo jo buvęs pirmininkas M. Savčenko, nei pati pirkėja. Vėliau paaiškėjo, kad čia nebuvo 6 arų sklypelio, buvo tik 5 arai. Klaida plane – sklypo vienos kraštinės ilgis buvo pažymėtas įjungiant į jį ir šio jau baigto žvyruoto kelio plotį, tai yra padidintas 6 metrais. Netrukus atsirado vamzdžių  stulpai su spygliuotos vielos užtvėrimu. Privažiavimas prie sklypo Nr.416 užsidarė, kaimynas kelyje esantį žvyrą suarė.

Ta spygliuota viela užtverti koncentracijos stovyklų laukai rodomi filmuose, tokiame ir man, trejų metų berniukui, teko būti kurį laiką, kada iš Rusijos buvome išvežti į Vokietiją. Apie tai pasakojo sesuo, kuri mane pridavė į Antalieptės vaikų namus 1946 metais ir tik 1952 metais paėmė iš šių namų.

Neužilgo šios kaimynės vyras Juozas Ražanauskas buvo išrinktas pirmininku, todėl šio kelio spygliuota viela ir keletas stulpų buvo nuimti nuo pravažiavimo tik po penkių metų. Ne taip lengva ieškoti tiesos prieš veiksmus, kuriuos atlieka net neaukšto rango vadovas.

Eilė stulpų, žymėjusių M. Ražanauskienės sklypo ribą, jau be spygliuotos vielos, stovi iki šiol. Tai reikėtų Jums, skaitytojau, atsiminti, nes tolesni jau kito pirmininko – Jono Narkevičiaus veiksmai šią ribą brėžiniuose pakeitė, pastūmėdami ją į vidaus kelią. Šis faktas bus reikalingas aprašant šių dienų sklypo Nr.422 kadastrinius matavimus.

Nereikėjo ilgai laukti naujų rinkimų. Bendrijos valdyboje atsirado naujas narys Jonas Narkevičius. Buvo kalbama, kad jis kovoja su esamu pirmininku, skelbimų lentose pasirodydavo įvairūs įvykių aprašymai. Paskaitydavau juos, nes skelbimų lenta stovėjo šalia. Vieną iš jų, sutrumpintą, Jono Narkevičiaus kreipimąsi, tikiuosi su įdomumu paskaitysite ir Jūs, skaitytojai. 

Sodų bendrijos ,,Žaluma‘‘ valdybos narys Jonas Narkevičius

KREIPIMASIS

Gerb. Sodų bendrijos „Žaluma“ sklypo savininke

Valdybos nariai, sudarantys mažumą, šiuo metu negali įtakoti visai bendrijai gyvybiškai svarbių sprendimų priėmimo bei jų tolimesnio vykdymo. Todėl kviečiu į skubų bendrijos narių susirinkimą, kuris įvyks 2008 m. vasario 1 d. Susirinkimas šaukiamas: 1. Dėl susiklosčiusios neveiklios padėties bendrijos valdyboje; 2. Dėl visiškai nesprendžiamų visai sodų bendrijai svarbių klausimų; 3. Dėl gręsiančio bendrijos bendro naudojimo turto praradimo. Norėčiau konkrečiai papasakoti apie skaudžiausias ir reikalaujančias neatidėliotino sprendimo problemas, aktualias visiems sodininkams. Vadovaujant J.Ražanauskui, bendrijos dokumentacijoje vyrauja netvarka ir chaosas, nes reikalai tvarkomi taip, kaip tai yra patogiausia ir naudingiausia pirmininkui. Dalis valdybos narių nieko neveikia, net neturi jiems paskirtų užduočių – vienintelis jų darbas tėra pataikauti pirmininkui ir visokeriopai jį palaikyti valdybos narių balsavimo metu. Dokumentacija neapskaitoma, nekaupiamas archyvas. Praktiškai, daugeliu atveju neįmanoma išsiaiškinti, kam ir kokiu pagrindu buvo išduotos žemės išsipirkimui ar kitam tikslui skirtos pažymos. Pasirašoma netgi ant tokių geodezinių matavimų, kurių ribos neatitinka generalinio plano ir yra pažeidžiami sklypo kaimynų interesai, dėl to jie priversti gaišti laiką, kviesti įvairiausias tarnybas, bei ekspertus. Leidimai išduodami net tada, kai tam prieštarauja valdyba arba, kai tas klausimas net nebuvo svarstytas nei valdybos posėdžio, nei visuotinio bendrijos narių susirinkimo metu. Kai kuriems bendrijos nariams papildomos žemės išsipirkimui yra išduotos pažymos, tiesiogiai prieštaraujančios dabar galiojantiems įstatymams, todėl juridiškai jos yra niekinės, o pretendentai tik susikuria nerealius lūkesčius ir ateities planus, nes yra apgauti J.Ražanausko. Pagal naujus įstatymus, bendrija galėtų pati laisvai disponuoti išpirkta žeme: ja panaudoti savo reikmėms, leisti jos dalį išsipirkti asmeniniam naudojimui, kaip priesklypinius papildomos žemės plotus atskiriems bendrijos nariams, arba net suformuoti atskirus naujus sklypus ir dalį jų komercine kaina parduoti. Už gautas lėšas galėtume daug gero padaryti bendrijos labui – juk keliai (vietomis net nepravažiuojami) pas mus patys blogiausi iš visų Vilniaus rajono sodų bendrijų. Taip pat būtų galima suformuoti tinkamas gatves ir gatveles, pasirūpinti jų apšvietimu bei spręsti vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemų įrengimo klausimus. J.Ražanauskas ignoravo visuomenės ir valdybos reikalavimus pasirūpinti šiuo klausimu. Netgi atvirkščiai, daug požymių rodo, jog laisvus plotus norima užgrobti, t.y., leisti neteisėtai privatizuoti, tokiu būdu kažkam asmeniškai praturtėjant ir apiplėšiant visus s/b „Žaluma“ bendrijos narius. Juk Lietuvoje beveik visos paežerės apsukrių sukčių užimtos panašiu principų, t.y. perkeliant žemę arba suradus buvusius savininkus, su jais susitariama. Jiems atstačius nuosavybę dalį žemės perrašo sukčių naudai, arba perperkant teisę į gražintiną žemę. Yra bendrijų, kurios pasinaudojo Europos Sąjungos paramos pinigais, gal ir mums dar pavyktų gauti lėšų iš šios institucijos, tačiau tam iš pradžių reikia paruošti projektą. Kadangi aš dalyvauju valdybos veikloje ir bandžiau spręsti eilę klausimų (deja dažnai nesėkmingai), galiu atsakingai pareikšti, jog dabartinis pirmininkas ir valdyba visiškai nedarbinga. Šis pirmininkas – didžiulė nesėkmė mūsų bendrijai, nes tuščiai prarasta daug metų, per kuriuos buvo galima nuveikti daug naudingų darbų bendrijos labui. Deja, per tą laiką tebuvo tik nepagrįstai jam išmokėtas gana neblogas atlyginimas, už, kaip rodo faktai, neatliekamą darbą. Galų gale, kai visos pirmininko ir daugumos valdybos narių suktybės iškils į viešumą ir daugumai bus suprantamos, ką nors taisyti jau bus per vėlu, nes laimėtojas vis tiek bus tik dabartinis pirmininkas ir jo kompanija – bendrija neturės juridiškai įteisintos papildomos žemės plotų, o tai reiškia, kad mes neturėsim nei asfaltuotų bei apšviestų keliu, nei bent kiek išvystytos infrastruktūros, o pirmininkas galės skaičiuoti sau asmeniškai gautą naudą už užgrobtą visai bendrijai priklausančią žemę ir juoktis iš visų s/b „Žaluma“ sodininkų, naiviai tikėjusių jo tuščiais pažadais ir leidusių vidury šviesios dienos juos akiplėšiškai apgauti. Mieli sodininkai! Argi mes turime per daug laisvų pinigų, kad galėtume leisti kam nors pelnytis iš mūsų visų galimybių? Argi mes nenorime turėti sutvarkytą gerbūvį, ištisus metus pravažiuojamus ir apšviestus kelius? Argi mes numatyti kompetentingai, efektyviai ir sąžiningai veikiančios bendrijos valdybos, kurios nariai spręstų visiems svarbius klausimus, o ne asmeninius ir sėdėtų susirinkimuose kaip marionetės, kurias kaip jam patinka už virvučių tampo dabartinis pirmininkas? 

Pagarbiai, valdybos narys Jonas Narkevičius

 (atsakingas dėl išorinių linijų ir komisijos žemės išsipirkimui narys).

Ši agitacija paveikė. Gal mane suprasite, kodėl aš pasirašiau sukurtos iniciatyvinės grupės sąrašuose, nes ir man dėl kelio atstatymo teko prarasti daug laiko.

Pagal paskelbtą skelbimų lentose telefono numerį, susitariau su Jonu Narkevičiumi pokalbiui. Papasakojo kaip J. Ražanauskas jį gąsdino, aš papasakojau, kaip man teko kviesti policiją dėl to, kad man teko gintis nuo to paties žmogaus. Pas mane yra Maišiagalos policijos raštas su įspėjimu J.Ražanauskui. Taigi papasakojau ir dėl mano susirašinėjimo su valdžios vyrais dėl kelio atstatymo. Kaip dabar matau, buvau per daug atviras šiam būsimam pirmininkui.

Po pirmo, jau naujo pirmininko organizuoto susirinkimo, galutiniai juo nusivyliau, nes jame buvo balsuojama dėl išlaidų apmokėjimo jam, Jonui Narkevičiui, už visas jo patirtas išlaidas, ruošiant Juozo Ražanausko ,,nuvertimą‘‘ iš pirmininko posto. Prisiminiau vietnamiečių multiplikacinį filmą, kuriame jaunuolis kovojo su drakonu ir jį nugalėjęs pats virto juo.

Nuo pirmininko Jono Narkevičiaus veiksmų gavau atpildą už tą uždėtą parašą. Atsiprašau bendrijos narių dėl to parašo. Apie tuos atpildus bus toliau. 

Buvo surinkti narių žodiniai skundai apie pirmininko Juozo Ražanausko pažadėtus, bet neatliktus įsiterpusių sklypelių geodezinius matavimus. Kiek jų buvo neaišku, bet jie matavimų negavo, nors sumokėjo už būsimą darbą. Tokie faktai skambėjo susirinkime. Buvo skelbimuose ir kitų nuomonių jau po pirmininko perrinkimo, kai juo tapo Jonas Narkevičius. Perspausdinu sutrumpintą straipsnį, nukabintą nuo skelbimų lentos.

Principingi pirmininko žodžiai išsiskyrė su darbais

Bronius Kruostas

Mat prieš kelerius metus, kai J.Narkevičius buvo eilinis bendrijos valdybos narys, galėjo susidaryti įspūdis jį esant nesutaikomą kovotoją su negerovėmis, kurių ,,Žalumos‘‘ veikloje jis įžvelgdavo tiek ir tiek. Jis aiškino sodininkams, kad jų bendrija esanti viena didžiausių Vilniaus apskrityje ir turinti didžiulį turtą, apie kurį kiti tegali svajoti – 18 hektarų jai priskirtos laisvos valstybinės žemės. Tačiau dalis valdybos ir jos pirmininkas ,,asmeniškai suinteresuoti‘‘ (iš J.Narkevičiaus rašto Vilniaus apskrities administracijai 2008 metų pabaigoje), kad šios žemės išpirkimo procedūra būtų vilkinama. Tuo tarpu ,,Žaluma‘‘, negalėdama ja laisvai disponuoti, labai daug prarandanti. Juk kažkiek laisvos žemės galėtų išsipirkti bendrijos nariai asmeniniam naudojimui, kažkiek, suformavus naujus sklypus, galima būtų parduoti rinkos kaina, o gautus pinigus išleisti vidaus keliams taisyti, gatvėms formuoti, apšviesti – žodžiu, bendram sodininkų labui. Kadangi čia pat, už sodų tvorų, eina naujai asfaltuotas kelias ir daugelis sodininkų statosi savo sklypuose gyvenamuosius namus, labai visuomeniškai nusiteikusiam valdybos nariui vaidenosi didelė gyvenvietė su laisvoje žemėje pastatyta parduotuve, automobilių aikštele ir net paplūdimiu prie ežero. 

2009 metų pradžioje J.Narkevičius, būdamas dar valdybos nariu, išsiuntinėjo Kreipimąsi į sklypų savininkus, kuriame ragino šaukti neeilinį visuotinį bendrijos narių susirinkimą tam, kad būtų išrinkta nauja valdyba, nes senoji esanti neveikli, o jos pirmininkas, be kitų nuodėmių, toks ,,grubus‘‘, kad ,,žmonės net bijo kreiptis‘‘. Iš šio sklandaus rašto piršte piršosi išvada, kad jis, Jonas Narkevičius, esąs vienintelis valdybos narys, susirūpinęs tuo, jog ,, laisvus sklypus norima užgrobti‘‘. Kovotojas su negerovėmis teigė žinąs tą ,,ne naują schemą‘‘, kaip ,,draugiškai pasidalinti užimtą žemę‘‘, ir sielojosi, jog ‚, Lietuvoje beveik visos paežerės apsukrių sukčių užimtos panašiu principu‘‘.

Savo energingą veiklą J. Narkevičius pradėjo kaip reikiant nė neįsikūręs įsigytame sklype. Bendrijos žemių pakraštyje, pamiškėje, jau ilgokai akis badė nemaža jo atsigabentų statybinių medžiagų krūva. Atrodė, kad bendrijos naujokas,raginamas nedarkyti aplinkos, tiesiog neranda kada rūpintis asmeniniais reikalais – visas jėgas ir laiką atima bendri rūpesčiai. 

Šis kriminalinis plauko įvykis ne taip seniai atsitiko sostinėje, ant UAB ,,Vilniaus viešasis transportas‘‘ teritorijos ribos. Bendrovės saugos darbuotojai sustabdė prie vartų atriedėjusį aiškiai netuščią krovininį automobilį ,, Iveco‘‘ ir patikrino, kas juo išvežama. Pasirodė, furgono grindis slegia solidi rietuvė metalinių sijų. Paprašytam parodyti krovinio gabenimo dokumentus vairuotojui teliko skėstelėti rankomis. Pradėjus ieškoti siūlo galo, paaiškėjo, kad vairuotojas su palydovu vykdo Technikos tarnybos Ūkio skyriaus viršininko Jono Narkevičiaus paliepimą nugabenti išvakarėse atitinkamai supjaustytą (kad tilptų) metalą į Vilniaus pašonėje, Dūkštų seniūnijoje, esančią sodininkų bendriją ,,Žaluma‘‘. 

Iki įvykstant šiam ,,pasienio incidentui‘‘ UAB ,,Vilniaus viešasis transportas‘‘ Technikos tarnybos Remonto dirbtuvių remonto baro šeštosios kategorijos šaltkalvis J.Narkevičius (tą pačią dieną parašė prašymą ir bendrovės generalinis direktorius pakeitė jo darbo sąlygas) buvo dvigubas viršininkas – jis vadovauja ir ką tik paminėtai sodininkų bendrijai ,,Žaluma‘‘. Bendrijos nariams, sužinojusiems apie tokį jų vadovo akibrokštą, irgi teliko skėsčioti rankomis. Straipsnio pabaiga.

Šiuos paminėtus Broniaus Kruosto faktus patvirtino bendrijos narys, davęs paskaityti UAB ,,Vilniaus viešasis transportas‘‘ generalinio direktoriaus įsakymus. Jau vėliau, buvęs pirmininkas Juozas Ražanauskas, mums kaimynams, sakė, kad ne tą pirmininką Jūs išsirinkote, patvirtindamas bendrijoje sklandančius gandus dėl šių įvykių Vilniaus autobusų parke.

Prasidėjo naujo pirmininko, 15 dienų dirbusio šaltkalviu, – Jono Narkevičiaus vadovavimo sodininkų bendrijai, daug metų trunkanti era. Kaip jis vykdė pažadus paaiškinsiu žemiau. Pradėjo nuo mūsų bendrijos naujo žemėtvarkos projekto ruošimo. Susirinkime buvo skelbta, kad vyko konkursas matininkų parinkimui. Paminėtos kelios matininkų pavardės. Siūlomos atlikimo sumos skyrėsi tarp konkurentų kelis kartus ir priimta lyg tai mažiausia kaina. 

Konkursui vadovavo nauja valdyba, nebuvo paskelbta konkurso medžiaga skelbimų lentose. Tik neseniai radau Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 6 priede įkainį, kuris yra 23 litai išmatuotam daugiau 1 ha žemės sklypui. Tai mūsų atvejui būtų 2760 litų, 120 ha plotui. Atsiminkime, kad s/b „ Žaluma“ valdyba turėjo 1989m generalinio plano brėžinius su sklypų po 6.0 arų išdėstymu, bendro naudojimo sklypų vietomis. Juk naujų topografinių planų sudaryti nereikėjo, daugelis narių sunešė savo sklypų geodezines nuotraukas, privatizacijos schemas. Pridėkime prie tos sumos brėžinių pakeitimą – išbraižimą, tikrai negausime 50000 litų. Po kiek tai laiko, be susirinkimo sprendimo, matininkas buvo pakeistas. Priežastis – lėtai dirbo. Galutinės šio darbo kainos nežinau. Nebuvo skelbta. Pirmininkas pasirinko naują matininką, jis užbaigė mūsų bendrijos „Projekto“ rengimą, buvo NŽT Vilniaus skyriaus vedėjos patvirtintas 2013.10.30d. kurio klaidas iki šiol negalima taisyti. Jus jis toks vienintelis Lietuvoje!

Kokiomis priemonėmis ir dokumentais buvo paruoštas s/b „Žaluma“ visų bendro naudojimo žemės sklypų ir  įsiterpusių valstybinės žemės iki 4 arų ploto būsimas išpirkimas mūsų bendrijoje? Pradėta nuo 2011 metų, tvirtinant narių susirinkime bendro naudojimo žemių charakteristikų lenteles, skiriamų įsiterpusių sklypų dydžio, bei sąrašus su narių pavardėmis. 

Šio 2011.05.14d. susirinkimo protokolų yra du, viename protokole yra keletas lentelių, kitame jau mažesnis skaičius. Nežiūrint to, jie abu patvirtinti parašais „kopija tikra“ Jonas Narkevičius. Sodininkų bendrijų įstatymas mini tik vieną galiojantį, surašytą per 10 dienų, protokolą. Jis negali būti keičiamas pagal pirmininko norą.

Šio susirinkimo darbotvarkėje yra 6 klausimas: „Sodininkų bendrijos žemės pertvarkymo projekto pristatymas ir bendro naudojimo žemės panaudojimo galimybių svarstymas.“ Toliau protokolo tekste yra rašoma: „Sodininkų bendrijos nariai supažindinti su sodininkų bendrijos bendro naudojimo žemės pirkimo, kurią bendrija numato naudoti bendro naudojimo statiniams statyti ir rekreacijai, ir dėl žemės sklypų pardavimo, kurie yra įsiterpę tarp valstybinės ir privačios žemės.“ 

Nutarta prašyti NŽT Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus leidimo pastatyti „vagonėlį“ bendro naudojimo žemėje, sklypas 1B (12164 kv.m.) prie sklypo Nr. 111. Balsavimas: 74 už, 2 prieš, 16 susilaikė. 6.5 klausimas Bendro naudojimo žemės sklypus, pateiktus lentelėje Nr. 1, išpirkti bendrijos reikmėms:

• 1 lentelė. Protokolas 9 lapų. Eil.nr. 4. Suformuoto sklypo Nr.1B. Sklypo – 12057 kv.m.

• 1 lentelė. Protokolas 10 lapų. Eil.nr. 4. Suformuoto sklypo Nr.1B. Sklypo – 12164 kv.m.

 

Taigi, 2011.05.14d. susirinkime buvo svarstomos tik bendro naudojimo žemės panaudojimo galimybes. Šią žemę bendrija numatė naudoti bendro naudojimo statiniais statyti ir rekreacijai. Šios dienos susirinkimas nedavė įgaliojimo valdybos pirmininkui Jonui Narkevičiui pirkti 1,2ha ploto sklypo Nr. 1B. Šiais 2011m, bei 2012m, 2013m, šis sklypas nebuvo išpirktas, nes s/b „Žaluma“ neturėjo lėšų šiam pirkimui. Iš narių specialiai tam lėšos nebuvo papildomai surinktos.

2013.05.12d. visuotinio narių susirinkimo protokole vienas iš darbotvarkės svarbus klausimas kažkodėl buvo 11 punkte „Kiti klausimai“. Jame trečiu numeriu taip parašytas šis svarstymas: Svarstytas klausimas dėl bendro naudojimo žemės išpirkimo. Toks klausimas privalėjo būti atspausdintas darbotvarkėje, o ne paslėptas „Kiti klausimai“. Nariai žinotų kas bus svarstoma. Toliau ištrauka iš protokolo:

valdybos pirmininkas siūlo, kad tie, kurie piniginiais indeliais prisidėjo išperkant bendro naudojimo žemę ir panaudos pagrindu valdant ir prižiūrint tam tikrą bendro naudojimo žemės plotą, gautų 2 kartus didesnę išmoką, negu investicija, bendrijos iniciatyva panaikinus panaudos sutartį. Iš 71 dalyvavusių 58 balsavo už tai, jog nutraukus panaudos sutartį būtų kompensuojama 10 kartų didesnė suma negu investicija. Tada nesupratau, dėl ko toks spektaklis buvo suorganizuotas. Pirmininkas šį klausimą paslėpė 11 punkto „Kiti klausimai“, o jo sprendimą panaudojo, kaip bendro naudojimo 1.2 ha žemės išpirkime, sudarant pirkimo-pardavimo sutartį tik 2014 metais. Aiškus sukčiavimas.

Sekančiais 2014 metais buvo išbandytas kitas valstybinės žemės išpirkimo variantas. 2014.05.31 visuotinis narių susirinkimas 5 darbotvarkės punktu sprendė klausimą dėl sutarčių su sodininkais 190000 Lt sumai sudarymo. Minėta, kad palūkanos už paskolintas pinigines lėšas nebus mokamos, o paskolos davėjų sutarčių įvykdymui bus įkeisti sklypai: 1G, 4B, 4F, 3A. Dalyvavęs susirinkime advokatas Albinas Raudonius paminėjo sodininkų bendrijų įstatymo reikalavimus, kad pinigai gali būti skolinami ne iš narių, o tik iš Kredito banko. Šis advokato pasisakymas protokole nepaminėtas. Šiame susirinkime nebuvo sprendimo dėl valstybinės žemės 1.2 ha ir 1.24 ha pirkimo.

Jame buvo pritarta tik tai, kad valdyba turėjo surinkti 2/3 narių parašų, kad pirkimai būtų vykdomi per Kredito banką. Laikas bėgo, buvo žinoma, kad lengvatinės kainos bendrijoms baigsis 2015m, todėl panaudodamas 2013m susirinkimo „Kiti klausimai“ balsavimo rezultatus, trijų narių pinigais nupirko 1.2ha sklypą. Skubėti reikėjo, nes dar galiojo statybos inspekcijos surašyti savavališkos statybos aktai. Apie tai toliau. 

Šio projekto genplane noriu paminėti tik vieną bendro naudojimo žemės sklypą 1B. Jame dar valstybinėje žemėje šalia sklypo, priklausančio pirmininkui Jonui Narkevičiui, stovėjo ,,vagonėlis‘‘, kuris išaugęs į pagalbinį pastatą 10,4×6,75m, kitame sklype nariui Stanislov Ruseckij priklausantis gyvenamas namas 6×9 m. Jiems Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius 2012 metais surašė savavališkos statybos aktus ir surašyti reikalavimai pašalinti savavališkas statybos padarinius. Pirmininkas Jonas Narkevičius ėmėsi veiksmų, kad šis reikalavimas nebūtų įvykdytas. Rengiamame projekte abu sklypai buvo pavaizduoti, kaip sklypai įsiterpę į valstybinę žemę. Gavo buvusio NŽT prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vėdėjo L. Dieninio raštą, kad tas ,,vagonėlis‘‘, jau stovintis  valstybinėje žemėje, būtų pastatomas. Nors tokius leidimus pagal statybos įstatymą, išduoda savivaldybė, o ši išdavė tik raštą ,,Dėl informacijos pateikimo.‘‘ Toliau liko tik s/b,,Žaluma‘‘ vardu išpirkti šį  1,2 ha valstybinės žemės sklypą. Tai buvo padaryta 2014.02.19d. valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu, sumokant valstybei mažiau, tik 4032.0 litų. Rinkos kaina 473000 litų. Pirkimo-pardavimo sutartyje nurodyti duomenys: sodininkų bendrija ,,Žaluma‘‘, buveinės adresas Vilniaus m. Minties g. 11-12, atstovavo pirmininkas Jonas Narkevičius, veikiantis pagal sodininkų bendrijos ,,Žaluma‘‘ 2013 m. gegužės 12d. pakartotinio bendrijos narių susirinkimo protokolą. Yra pažymėta, kad jis turi įgaliojimą. Šios sutarties 11 punktas mini, kad žemės sklypo planas M1:2000 yra neatskiriama sudedamoji šios sutarties dalis. Faktiškai ši sutartis negalioja nes:

1. Buveinės adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Minties g. 11-12 LR juridinių asmenų registro išplėstiniame išraše įregistruota tik 2015.06.12d. 10:47:56 val., o ne 2014m. ir be visuotinio narių susirinkimo sprendimo ir veikiančių bendrijos įstatų reikalavimo.

2. Jonui Narkevičiui įgaliojimo sudaryti šią sutartį 2013m. gegužės 12d. narių susirinkimas nedavė. Savo adresą panaudojo, kaip įgaliojimą pirkimo-pardavimo sutartyje.

3. 2013m. gegužės 12d. pakartotiniame bendrijos narių susirinkime bendro naudojimo sklypo 1,2ha (genplane 1B) pirkimas nebuvo svarstomas.

Šiame susirinkime svarstyta ,,Naujos redakcijos įstatų priėmimas‘‘ ir Jonas Narkevičius įpareigotas įregistruoti naujos redakcijos įstatus, o ne žemės pirkimą. Jame taip pat nutarta s/b ,,Žaluma‘‘ buveinę įregistruoti adresu B. M. Gimbutienės g. 4, tai yra jo gyvenamoji vieta, o ne Minties g. 11-12. Tenka paminėti, kad šio susirinkimo yra du protokolo variantai, vienas su lentele leisti privatizuoti keliems sodininkams įsiterpusius žemės sklypus, kitame protokole šios lentelės nėra. Lentelėja yra 18 narių pavardės ir sklypų plotai. Abu skirtingi protokolai patvirtinti pirmininko parašais, „Kopija tikra“.

4. Pagal žemės sklypo planą M1:2000 ,,vagonėlis‘‘ ir gyvenamas namas pirkimo datai stovėjo valstybinėje žemėje. Šį pirkimą patvirtino NŽT prie žemės ūkio ministerijos direktorė Daiva Gineikaitė 2015.03.16d. raštu. Jame yra sakinys, kad valdomame 1,2ha bendro naudojimo žemės sklype yra pastatas (vagonėlis) ir gyvenamas namas, nors jie dar buvo valstybinėje žemėje. Tik nupirkus šį 1,2 ha sklypą jie tapo įsiterpusiais ir Jonas Narkevičius bei Stanislav Ruseckij privatizavo juos, prijungdami prie savų sklypų. Kitaip tariant uždėjo ant savo ir kaimynų sklypų magišką kepurę. Taip Jonas Narkevičius išgelbėjo savo ir Stanislav Ruseckij statinius. Jie liko nenugriauti. Projekte Jonui Narkevičiui buvo priskirta viso 7,51 aro (čia ir prie kitų jo sklypų) yra daugiaiu, nei nustatytą pagal sodininkų bendrijų įstatymą. 

Kas gi nupirko šį 1,2ha sklypą?

Tai paaiškėjo, kai prieš 2015.05.24d. narių susirinkimą narė Irena Babaitienė gavo direktorės Daivos Gineikaitės atsakymą į jos skundą. Skelbime ant pastato sienos, prie kurio vyko susirinkimas, pirmininkas paviešino trijų narių pavardes, kurie pirko šį sklypą. Jie sumokėjo viso 10500 litų, privalėjo mokėti 12430 litų. Jie tapo šio 1.2ha ploto savininkai. 2015.06.20d. narių susirinkime patvirtinta, kad tie nariai, kas pirks bendro naudojimo žemę, už 1 arą žemės mokės 30 eurų ir dar bendrijos skolos padengimui privalės mokėti už 1 arą po 30 eurų  už žemę ir 10 eurų už matavimus. Viso 70 eurų už 1 arą. Reiškia šie nariai 2016 metais turėjo sumokėti dar 18503 litus, arba 5360 eurų. Niekas dėl šios sumos įmokėjimo nesirūpino iki šiol. Jonas Narkevičius prie šių sumų nepridėjo nei vieno lito! Bijojo skundų. Vilniaus m. Registrų centre yra įregistruoti dar trys sklypai bendro 1.24ha ploto. Kaip jie pirkti, už kokias sumas ir kam ši žemė priklauso, dokumentų nepavyko gauti. Kokiomis kainomis turėjo būti pardavinėjama valstybinė žemė sodininkams? O tai nustatyta LR Valstybės 2015m. sausio 28d. Nr. 59 nutarime „Dėl valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjų sodo teritorijoje“. Šiuo nutarimu patvirtintos Valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos sodo teritorijoje taisyklės. Normatyvinė 1ha žemės ūkio naudmenų vertės, pagal jų našumą lentelė pateikta „Žemės įvertinimo metodikos 1 priedas“ ir sodų žemei ji yra 304,1 euro už 1ha, o buvo 1050 litų už 1ha. Šiai kainai yra nustatyti koeficientai, priklausomai nuo teritorijos atstumo iki miesto, infrastruktūros, kelių ir t.t. Ši bazinė kaina s/b “ Žalumos“ būstinėje skelbime buvo nurodyta 105,0 litų už 1 arą, o ne 10.5 lito. S/b „Žaluma“ buhalterė į mano klausimą prieš 2015m. susirinkimą, taip pat patvirtino, kad ji yra 105,0 litai už 1 arą. Reiškia perkeltas kablelis ne į tą pusę, tai yra padidinta dešimt kartų.

O kaip liudininkė teisme, buhalterė į klausimą atsakė, kad ji neatsimena, kokia kaina, sakė kad yra įvairių kainų. (Apie teismą dar bus parašyta).

Panagrinėkime skelbtas žiniasklaidoje kainas. „Lietuvos ryto“ laikraštyje 2016m. sausio 30d. straipsnyje „Laisva žemė brangs kone šimtą kartų“ korespondentė nurodo 11.6 eurų už 1 arą, o toliau šiame straipsnyje nurodyta, kad 8 hektarai kainuoja vos 4 tūkst. eurų? Pagal korespondentės nurodytą kainą turėtų būti 9280 eurų. Klaida straipsnyje, kuriame pagrindinį vaidmenį korespondentė priskyrė Jonui Narkevičiui, kuris nupirktą trijų narių pinigais žemę, pavadino „raistu“.

Minėta LRT TV naujienų tarnyba rašo, kad Trakų rajone perkant žemę, mokėta jau 15 eurų už 1 arą žemės. Paskaičiavus indeksuotą kainą s/b „Žaluma“ teritorijai, ji yra artima 10 eurų už 1 arą. Tai kodėl šitokie skirtumai?

Su Kauno susivienijimo „Sodai“ pirmininko R. Šeštakausko pagalba dalyvavau pasitarime pas atliekančią NŽT direktoriaus funkcijas Aušrą Kalantaitę. Supažindinau su s/b „Žaluma“ Generalinio plano minėto sklypo 1B 1.2 ha ploto brėžiniu 1989m. ir tos pačios vietos mano nubraižytu planu pagal atliktą Projektą. Buvęs laisvas valstybinės žemės plotas iškasinėtas kūdromis, yra minėti statiniai ir įlindę į jį fiktyvūs, įsiterpę į valstybinę žemę sklypai. Paprašiau supažindinti su archyviniu šio Projekto egzemplioriumi. Gavau leidimą šį projektą peržiūrėti. Archyviniame brėžinyje tas pats sklypų išdėstymas. Neaišku, kodėl toks Projektas buvo suderintas, patvirtintas ir dabar pagal jį neteisėtai atliktas žemės pirkimas, bei privatizuoti įsiterpe sklypeliai.

Žinau įsiterpusių sklypų apibrėžimą, todėl užklausiau, kodėl čia ir dar 12 sklypelių Projekte rodomų, kaip įsiterpusieji, neatitinka jų apibrėžimo?

Pagal kokį įstatymą taip suprojektuota, atsakymo negirdėjau. Skyriaus vedėja Daiva Mikalauskienė paaiškino, kad daugelio žinomų Lietuvos juristų aiškinimais, juos galima priskirti prie įsiterpusių sklypelių apibrėžimo. Nepateikė ir šių juridinių dokumentų. Mūsų pažintis tuo baigėsi.

Mūsų pirmininkas susirinkimuose, internete aukštai įvertino šį projektą. Teko tai girdėti ir Vilniaus rajono savivaldybėje.

Šiame laikraštyje Kauno susivienijimo “Sodai” pirmininko straipsnyje minėta, kaip jis, Jonas Narkevičius, mokė šio susivienijimo sodininkų bendrijų pirmininkus „gaminti“ tokius pat aukšto lygio „Projektus“.

Iniciatyvinės grupės, kurioje buvo 80 narių vardu, man teko rašyti prašymą Vilniaus apygardos prokuratūrai apie susidarusią padėtį mūsų bendrijoje.

Kaip gi buvo vykdomas prašymo svarstymas? Prie prašymo buvau paruošęs du segtuvus su dokumentais. Pirmame dėl žemės pirkimo, antrame dėl s/b ,,Žaluma‘‘ žemėtvarkos Projekto dalies, kurioje yra dukros N. Davlėtšinos ir kaimyno A.Vaičiuno sklypai. Prašymas įregistruotas 2015.12.14 Vilniaus apygardos prokuratūroje. Prašymas vykdymui paskirtas prokurorui Viliui Paulauskui. Prokuroras 2015.12.21 persiuntė Vilniaus rajono policijos komisariato viršininkui. 2015.12.31, nutarimą priėmė vyriausias tyrėjas Saulius Nevardauskas. Štai sutrumpintas nutarimo tekstas dėl pirmo segtuvo dokumentų.

Prašyme J.Maikovas teigia, kad 2014-02-19 valstybinės žemės sklypo 1,2 ha ploto pirkimo-pardavimo sutartis yra sudaryta neteisėtai ir šią sutartį reikia pripažinti negaliojančia. Toliau minimas Civilinis kodeksas ir štai įrašoma tokia išvada:

‚,Duomenų, kad minėta pirkimo-pardavimo sutartis būtų sudaryta nusikalstamu būdu prieš šalių valią negauta, todėl ikiteisminis tyrimas nepradėtinas.‘‘ 

Vilniaus rajono policijos komisariato vyr. tyrėjui reikėjo perskaityti šiuos 67 priedus prie mano 2014.03.20 prašymo NŽT prie ŽŪM, ir jos atsakymą. Šiame atsakyme buvo teigiama apie Projekto dalies, liečiančios mūsų sklypus, neatitikimą Generaliniam planui.

Pirkimo-pardavimo sutartis sudaryta tarp dviejų juridinių asmenų. Ką apie tai rašo Civilinis kodeksas?

Šiame kodekse 51psl. II dalis. Juridiniai asmenys. 2.34 straipsnis priskiria prie viešųjų juridinių asmenų. 2.39 straipsnis: dėl pavadinimo 2.44 straipsnis. Juridinio asmens dokumentuose nurodoma informacija. 3p. juridinio asmens buveinė 2.47 straipsnis. Juridinio asmens įstatai.1p. juridinio asmens įstatuose nurodyti 9 punktai apibūdinantieji buveinės vietą, veiklos tikslus, susirinkimų kompetenciją, valdymo organus ir kitą.

2.49 straipsnis. Juridinio asmens buveinė. 1p. yra ta vieta, kurioje yra nuolatinis jo valdymo organas, jos adresas. 2.90 straipsnis. Protokolas. 1p. juridinio asmens kolegalaus organo posėdžiai (susirinkimai) turi būti protokoluojami. Dar 4 punktai apie tai, kas turi būti protokole.

Toliau kodekso 308psl. yra „Nekilnojamo daikto pirkimo-pardavimo sutartys. 6.392 straipsnis.“ Taikymo ribos 1. Šio skirsnio normos taikomos žemės, … ir kitokių nekilnojamųjų daiktų pirkimui-pardavimui. 

6.394 straipsnis. Teisės į žemės sklypą 2. Sutartis, kurioje neaptartos pirkėjo teisės į žemės sklypą, negali būti notaro tvirtinama, o jeigu patvirtinta, – yra negaliojanti.

6.396 straipsnis. Sutarties dalykas 1. …sutartyje privalo būti nurodyti duomenys apie nekilnojamą daiktą, …nurodyta vieta.

2. jeigu sutartyje šio straipsnio 1 dalyje nurodytų duomenų nėra, tai sutartis nėgali būti notaro tvirtinama, o patvirtinta – negalioja.

6.397 straipsnis. Kaina. 2. …į jo kainą įeina …ir kitokių objektų kaina.

Pirkimo-pardavimo sutartys neatitinka Civilinio kodekso reikalavimams, 2.44 straipsniui, 2.49 straipsnis nėra juridinio asmens buveinės, 2.90 straipsnis – 2011m ir 2013m protokoluose nėra įgaliojimo pirkimui ir nutarimo pirkti šį 1B sklupą. 6.394 straipsnis – susirinkimuose nenurodyta, kad trys nariai pirktų 1B sklypą, reiškia sutartys negalioja. 6.397 straipsnis – neįjungtos į kainą esamų nekilnojamų daigtų kainos – kūdrų, kainos. Jų iškasimui nėra susirinkimų sprendimų.

Visi šie faktai aprašyti anksčiau.

Tyrėjai pamiršo, kad kreipimasis į teisėsaugą yra ne vieno asmens, o dalies visuomenės.

Šiame nutarime prieštaraujama, kad sutarties šalys sudarė ją nusikalstamu būdu. O šalis pirkėjas turėjo atstovauti s/b ,,Žaluma‘‘ nariams. Jonas Narkevičius neatstovavo nariams, turėjo tikslą prisijungti prie savo sklypo Nr.111 dar 309m2 ,,įsiterpusį sklypą‘‘, pasiekė tai, kad savavališka statyba nebuvo likviduota. Šią 1,2ha žemę pirko tik 3 jo kaimynai, kurie irgi buvo suinteresuoti negriauti pastato arba užpilti be projekto valstybinėje žemėje iškastų prūdų. Juk šį plotą galima buvo suprojektuoti sklypais po 6 arus, išvalyti buvusius melioracijos griovius, išrauti kelmus. Tai ne taip daug kainuotų. Po to per uždarą arba atvirą aukcioną sklypus parduoti. Buvo galima likviduoti nors keletą ,,Kreipimesi‘‘ Jono Narkevičiaus iškeltų negerovių.

Prašymo prokuratūrai antrame segtuve pateikti dokumentai liečia Generalinio plano dalies prie dukros ir kaimyno sklypų. Sklypai 415, 416, 417, 418 ir privažiavimo kelias buvo suformuoti 1989 metais pagal Generalinį planą. 2000 metais privažiavimo kelias ties sklypu Nr. 418 buvo užtvertas spygliuotos vielos tvora, dėl sklypo Nr.422 neteisingų išmatavimų. Klaida buvo ištaisyta tik 2004 metais.

Atstačius vidaus kelią 2004.07 mėn. UAB „Inžineriniai tyrinėjimai“ filialas „Topografija“ atliko Genplano dalies toponuotrauką. Joje pažymėti du gręžiniai ir vandentiekio tinklas.  Kelio plotis lygus 6m, atitinka 1989m. generalinio plano pjūviui VI-VI . Šio pjūvio vieta parodyta Genplane. UAB „Sanora“ atliko Generalinio plano du pakeitimus sklypo Nr.422 išmatavimuose ir nustatė jo plotą lygų 5.1 aro.  Pirmininkas M. Savčenko pakoregavo sklypų Nr.422 ir Nr.423 privatizavimo schemas, kurios buvo užregistruotos Registrų centro Vilniaus filiale. Su jomis sutiko J. Ražanauskas. Tada problema buvo išspręsta. Pagal kaimyno A. Vaičiuno prašymą šios schemos buvo pateiktos iš Registrų centro.  Išdavimo data 2013.12.13. Šių sklypų ribos naujame Projekte parodytos be šių pakeitimų, todėl jame buvo pakeistas kelio plotis ir pasikeitė sklypų Nr.417 ir Nr.418 išdėstymo kryptis.

Panaudojau gautas sklypų Nr. 422, Nr.423 schemas, jas išdėsčiau toponuotraukoje, visi sklypai sutilpo į esamą plotą, liko vietos ir 6m kelio pločiui. Pagal tai  nereikia atiduoti kaimynui gręžinio ir perkelti sklypų  tvorą. Riba ir tvora tarp sklypų Nr.416 ir Nr.417 lieka vietoje, o ne ant malkinės stogo dukros sklype, kaip rodoma Projekte.

Tai atlikus, įsitikinome, kad reikia taisyti Projektą. Kartu su kaimynu 2013.12.23 kreipėmės į pirmininką raštu.  Jis atsakyme atšvietė eilę brėžinių iš Projekto, kai kuriuos padidino mastelyje ir liko prie savo nuomonės.

Negavę konkretaus atsakymo, raštu kreipėmės į Vilniaus rajono žemėtvarkos skyrių 2013.12.30, bei pateikėme papildymus 2014.01.20, 2014.02.11, 2014.01.24. Atskirai žemėtvarkos skyriui parašė ir Jonas Narkevičius. Ko prašė pirmininkas neaišku. Faktas, kad atsakymą gavome tik po 3,5 mėnesių, tai yra, 2014.03.12 . Raštas adresuotas ir pirmininkui. Atsakyme aiškinama, kaip dirba Registrų centras, atliekami kadastriniai matavimai, kaip dirba matininkai atstatydami riboženklius ir t.t. Mūsų teritorijoje pastatyti riboženkliai dar 2004m. stovi vietoje. 2014 m. sausio 17d. pirmininkas Jonas Narkevičius organizavo pasitarimą Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriuje. Dalyvavome A.Vaičiunas, L.Vaičiunienė, J.Maikovas. Prieš pasitarimą aš paklausiau, ar bus leista parašyti šio pasitarimo aktą. Pasitarime dalyvavęs Vilniaus rajono žemėtvarkos vyr. specialistas Justinas Vaižmužis sutiko, kad būtų protokoluojama šio pasitarimo eiga. Plačiau žiūrėti aktą, kuris išsiūstas s/b ‚Žaluma‘ valdybai 2014.01.22 ir Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriui.

Pasitarimo, įvykusio Vilniaus raj. žemėtvarkos skyriuje, fakto nustatymo aktas. (spausdinamas sutrumpintai).

S/b ,,Žaluma‘‘ nariai Aleksandras Vaičiunas, Leokadija Vaičiunienė sklypų Nr. 417 ir 418 savininkai, Jevgenijus Maikovas pagal Nadeždos Davletšinos 2011m. sausio 20d. įgaliojimą. 2014m. sausio 17d. nuvykome į Vilniaus raj. žemėtvarkos skyrių dalyvauti pasitarime dėl netikslumų prie minėtų sklypų atliktame s/b ,,Žaluma‘‘ Projekte. Dėl sklypų ribų iki šiol konfliktų nebuvo, todėl nereikėjo koreguoti sklypų ribų bei privažiavimo kelio pločio, o užfiksuoti faktinį naudojimą. To reikalavo užduotis projekto rengimui. Šio koregavimo klaidos verčia sklypų Nr. 417 ir Nr.418 perstatyti tvorą, o sklypo Nr.416 gręžinys patenka į sklypo Nr.422 teritoriją. Minėti faktai nepriimtini pirmininkui ir jis gina netvarkingą matininkų darbą. Jevgenijus Maikovas paaiškino įvykius dėl kelio uždarymo ir pateikė privatizavimo schemas sklypų Nr. 422, Nr. 423, kurios neteisingai išbraižytos dabartiniame plane, todėl pareikalavo kelio susiaurinimo ir sklypų Nr.417, Nr. 418 ribų ir tvoros nukėlimo asfaltuoto kelio link. Vyr. specialistas Justinas Vaižmužis nepripažino Vilniaus registrų centro Vilniaus filialo pateiktą privatizavimo schemų sklypams Nr. 422 ir 423. Buvo pateiktas s/b ,,Žaluma‘‘ 2001m. rugpjūčio mėn 01d. valdybos protokolas Nr.05, bei 2001.07.07d. valdybos narių surašytas protokolas, kuris leido atstatyti privažiavimą prie sklypų Nr.416 ir 415. Vyr. specialistas Justinas Vaižmužis nepripažino šių abiejų protokolų, ir pasiūlė juos nunešti į prokuratūrą. S/b ,,Žaluma‘‘ valdybos pirmininkas nepripažino privažiavimo kelio 6m. pločio, nurodyto 1989m. projekto VI-VI pjūvyje, kuris taip pat buvo pateiktas.

Aleksandras Vaičiunas pranešė apie trukdymus baigti sklypų Nr.417 ir Nr.418 kadastrinius matavimus, bei pateikė šių matavimų antrą variantą, kur sklypo riba eina tvoros linijoje. S/b ,,Žaluma‘‘ pirmininkas Jonas Narkevičius pasakė, kad ir šio varianto jis nepasirašys. Pasitarimas baigėsi nepriėmus sprendimų. Aktas surašytas po pasitarimo, išsiūstas NŽT Vilniaus skyriui ir s/b „Žaluma“ pirmininkui.

Projektas nebuvo taisomas, tada mes 2014.03.20 su prašymu ir prie jo pridėtų net 67 vnt. dokumentų kreipėmės į NŽT prie Žemės ūkio ministerijos. Gautas atsakymas 2014.05.02 Nr.155-(S.5)-1118,  kuriame pirmajame puslapyje rašoma: „Išnagrinėję tai, kas išdėstyta prašyme, pažymime, kad Jūsų išdėstytos pretenzijos nesusijusios su Projekto sprendiniais, nes prašyme nurodytų žemės sklypų..  .ribos minėtu Projektu nėra keičiamos ir toliau, mūsų sklypų ribos atitinka s/b ‚Žaluma‘ suplanavimo projektą (toliau – Generalinis planas)“. Kartu su Aleksandru Vaičiunu nuvykome į NŽT pas vyr. specialistę Astą Jovaišienę, kuri ruošė šį atsakymą. Mums buvo paaiškinta, kad niekas negalėjo keisti Generalinio plano, nes Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjos įsakymu patvirtintas tik įsiterpusių sklypų, ir bendro naudojimo sklypų Projektas. 

Nubrėžiau šios Genplano dalies 1989 metų ribų ir 2013 metų  Projekto ribų schemą ir, dalyvaujant Aleksandrui Vaičiunui, paaiškinau padėtį visuotiniame narių susirinkime, įvykusiame 2014.05.31d. Pasisakymas vyko susirinkimo pabaigoje, pirmininkas Jonas Narkevičius vaikščiojo pakyloje, buvo išjungta filmavimo aparatūra, nariai išeidinėjo iš salės, jie nebuvo perspėjami, kad susirinkimas nebaigtas.

Mano pasiūlymas sudaryti komisiją su Nacionalinės žemės tarnybos atstovais buvo palaikytas susirinkimo pirmininko V. Oliškevičiaus. Valdyba sudarė komisiją tik iš J. Narkevičiaus, P. Edko ir R. Gasperavičiaus.  Apie minimą NŽT Vilniaus skyriaus komisiją iš NŽT Vilniaus skyriaus rašto negavau, nebuvo atvykusi ir komisija.

Praėjo po 2014 metų visuotinio narių susirinkimo nedaug dienų. Šalia dukros sklypo dar 2000m., pagal suderintą su visomis žinybomis projektą pelkėtoje, apžėlusioje krūmais žemėje,valdybai leidus, iškasėme kūdrą. Ją ir prižiūrėjau. 2014.06.29 d. apie 18val. nunešiau pašaro žuvims ir pastebėjau plaukiojančius vandens paviršiuje juodos spalvos polietileninį maišą ir plastmasinį indą, bei visame 10 arų plote pasklidusius paviršiuje naftos produktus. Paskambinau tėl.112. Pranešiau jiems mūsų sodo bendrijos pirmininko Jono Narkevičiaus telefoną. Pirmininką pakvietė prie tvenkinio, kad suorganizuotų indo išėmimą ir pridavimą į pavojingų atliekų įmonę. Laukėme apie valandą, bet neatvyko. Kitą dieną paimant vandens pavyzdžius turėjo dalyvauti ir s/b ,,Žaluma‘‘ skirtas atstovas. Pirmininko telefoną pranešiau Vilniaus rajono agentūros vedėjui M. Bekasėnui. Paimant pavyzdžius dalyvavau vienas. Telefonu kalbėjau su pirmininku. Jis atsakė, kad pats įmetei, pats taršą ir panaikink. Tai ir atlikau dalyvaujant trims kaimynams, panaudojus UAB ,,Biocentras‘‘ gaminamą biologinį preparatą. Po taršos likvidavimo skambinau pirmininkui. Jis vėl pasijuokė, sakydamas, kad jis su pareigūnais 2014.07.01 apie pietus apžiūrėjo prūdą ir matė jį visiškai švarų. O aš tą atlikau tą pačią dieną tik vakare. Štai taip!

Vilniaus rajono agentūros vedėjas M.Bekasėnas atsiuntė raštą su mėginių analizių rezultatais, papildomai konstatavo, kad kaltininkas nenustatytas. Gi Jonas Narkevičius, teisme, apie tą teršimą aiškino, kad artimi kūdrai kaimynai jam sakė, kad aš nuvijau nuo kūdros žvejojančius berniukus, jie iš pykčio ir įmetė indą. Po to seka sakinys, – „ gal ir visai tos taršos nebuvo!” Tiksliau, jei kam reikės, galima išklausyti garsinį teismo posėdžio įrašą. Apmokėjimo už preparatą ir kitas išlaidas negavau, man – 2016 metais šią skolą anuliavo UAB ,,Biocentras‘‘ sutikdamas, kad nebesirūpinčiau jos grąžinimu. Apie tai surašytas aktas.

     Dabar aprašysiu dar vieną įvykį po šio susirinkimo. S/b ,,Žaluma‘‘  valdybos sudaryti komisijos nariai prie mūsų sklypų bandė įrodyti Projekto atitikimą Generaliniam planui. Dalyvavo ir keli sodo kaimynai.

Gautą atsakymą iš NŽT paruoštą Astos Jovaišienės valdybos narys P. Edko skaitė taip, kad ir aš ir pirmininkas yra teisūs. Šioje komisijos išvadoje mano pasisakymą susirinkime pavadinti šmeižtu niekinga. Šis komisijos išvados lapas buvo pakabintas visose skelbimų lentose, kabėjo kelis mėnesius, buvo patalpintas internete.

Reikia pažymėti, kad šioje komisijos išvadoje minimas tas pats NŽT vyr. specialistės Astos Jovaišienės raštas Nr. 1118, kurį mums komentavo A. Jovaišienė.

 

Komisijos išvada

2014-06-28

 

2014m. gegužės 31d. įvykęs pakartotinis visuotinis susirinkimas įpareigojo bendrijos valdybą sudaryti komisiją ir išnagrinėti J. Maikovo pretenzijas dėl, jo manymu, blogai atlikto pertvarkymo projekto, pagal kurį jo vandens gręžinys yra M. Ražanauskienės sklype ir ties jo sklypais kelio (juo naudojasi jis vienas) plotis yra per mažas – tik 5 metrai.

Valdybos pirmininkas J. Narkevičius 2014m. sausio 24d. kreipėsi į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NŽT) Vilniaus skyrių, prašydamas atsiųsti komisiją J. Maikovo reikalavimų ir šmeižtų pagrįstumui išnagrinėti. J. Maikovas gavo oficialų atsakymą. Tokios pat esmės atsakymą gavo ir iš NŽT. Juose nurodyta, ką J. Maikovas turėtų daryti.

Valdyba sudarė komisiją iš 4 asmenų: J. Narkevičiaus, P. Edko, R. Gasperavičiaus ir V. Oliškevičiaus.

V. Oliškevičius dalyvauti komisijos darbe atsisakė.

Komisija išnagrinėjo esamą situaciją ir konstatuoja, kad pertvarkymo projektas atitinka pirminį gen. planą.

Be to, atkreipiame dėmesį, kad projekto kokybę gali vertinti tik specialistai, turintys atitinkamą išsilavinimą ir valstybės institucijų suteiktus įgaliojimus. S/b „Žaluma“ teritorijos sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas įgaliotų tarnybų įvertintas gerai ir patvirtintas, kol kas tai didžiausios apimties projektas.

Jūs p. J. Maikovai gavote iš NŽT tarnybų išsamią analizę ir paaiškinimą dėl Jūsų keliamų nepagrįstų reikalavimų ir pretenzijų pertvarkymo projekto rengėjams.

Primename, kad 2013m. pabaigoje valdybos pirmininkas Jums išaiškino, kokia reali situacija yra ties Nr. 416,417,418,419,422,423 sklypais, tą patį patvirtino ir NŽT (2014-03-20 raštas Nr.1SS-(8.5)-1118 J. Maikovui ir A. Vaičiūnui). J. Maikovas, turėdamas NŽT išaiškinimus, jų nepaviešino, sąmoningai apgavo susirinkimą ir privertė sudaryti komisiją.

 

Komisijos išvada:

sudaryta bendrijos komisija negali paneigti NŽT ir NŽT Vilniaus skyriaus išaiškinimų, tuo labiau, kad jie yra akivaizdžiai teisingi. Jūs p. Maikovai ir Vaičiūnai privalote vadovautis galiojančiomis taisyklėmis ir įstatymais, o ne savo sukurtomis versijomis.

Mano pastaba: minimas raštas, tas pats, kurį paruošė A. Jovaišienė, skaitė P. Edko kaimynams.

Po kelių dienų man ir kaimynui A.Vaičiunui, Rimas Gasperavičius atnešė po segtuvą. Jame buvo 2 brėžiniai su flomasteriu nubrėžtomis elektros tinklo linijomis ir brėžinio pavadinimas. Atsirado kaltininkas, kas pakeitė elektros linijų projektą. Ar tam turėjo teisę keisti projektą? Elektros laidai atsirado virš sklypų Nr. 415, Nr. 414, Nr. 413. Sumažino sklypuose statinių statybos galimybę, negalima vykdyti žemės laistymo, elektros stulpas stovi apie 7 metrus nuo kelio ribos. Šio brėžinio pateikimas įrodo, kad sklypas Nr. 422 negali turėti kraštinę su 26m. išmatavimu, nes kelio kryptis tada eis per sklypus Nr. 417 ir Nr. 418. Elektros linijos nubrėžtos brėžinyje, kuriame yra neteisingas sklypo Nr.422 išmatavimas. Tuo jis norėjo įrodyti pirmininko teisėtumą, bet gavosi atvirkščiai.

Dar vienas įvykis po 2014.05.31 susirinkimo. Prie kūdros šienavau apsauginę juostą. Pravažiuodamas Jonas Narkevičius paklausė ar aš dar dirbsiu čia? Po keliolikos minučių atvažiavo pokalbiui. Pokalbio esmė, kodėl aš kritikuoju, taip puikiai paruoštą projektą? Aš nesutikau, kad jis geras. Tada pateikė man lapą ir liepė perskaityti. Aš jo iškart nepaėmiau, tai jis pasakė, kad jei toliau reikalausiu projekto taisymo, tai atimsiu sklypą Nr.518 prie kūdros ir neįgalios dukros sklypą Nr.416.1

Po laikotarpio į sodo namą Žalumos g-vė Nr.90 atnešė lapus su pavadinimu „Ponas Eugenijau“  ir „Komisijos išvadas“. Kodėl nepasinaudojo paštu? Šio rašto poveikį patyriau dar 2015 metais, nes kaip tik dėl minėtų sklypų 2015.07.29 daviau paaiškinimą prokuratūroje. Cituoju dalį šio rašto: „Ponas Eugenijau“ Reikalauju prisipažinti, kad nepagrįstai mane šmeižėte, kaltinote ir atsiprašyti. 

1. atsiprašymą priimsiu tik raštu. 

2. Privalote atskleisti kas Jums vadovauja, agituoja, taip niekingai elgtis (informaciją   priimsiu ir žodžiu)

Jeigu neįvykdysite iki liepos 20d. 2014m. 

Pradėsiu vykdyti savo pažadus, prieš porą mėnesių buvau perspėjęs, jūs žinote apie ką eina kalba. 

Įvykdžius mano reikalavimus toliau galėsime taikiai bendrauti, pamiršiu visas Jūsų šunybes, neesu kerštingas. 

Laukiu!

Raštą nepasirašė. Kerštingumą parodė, bus toliau.

2014-09-08 parašiau prašymą  Nacionalinės žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos 2014-11-24 raštu  pavedė NŽT Vilniaus rajono skyriaus vedėjui atlikti sklypų Nr. 415 ir 416 žemės naudojimo valstybinę kontrolę. 

NŽT Vilniaus rajono skyrius 2014-11-24 raštu pranešė apie šio pavedimo vykdymo datą. Atvykęs specialistas Aivaras Oržekauskas atliko matavimo darbus. Į klausimą dėl akmenų krūvos    3m. ilgio 0,5 m. pločio 0,3 m. aukščio, žodžiu, prie liudininko kaimyno Aleksandro Vaičiuno, paaiškinau, kad ši krūvelė yra būsimos atramines sienutės vietoje, tai yra esamos pratęsime ir neturėjau laiko jos pastatyti. Žemės naudojimo patikrinimo akte apie šią akmenų ‚krūvą‘ nebuvo įrašo, todėl grafoje žemės savininko pastabos nieko neįrašiau. Sklypo Nr. 416 akte kaip liudininkas, pasirašė kaimynas Aleksandras Vaičiunas. Nepagalvojau, kad tai bus panaudota NŽT Vilniaus skyriaus 2015-01-09d. rašte, vėliau NŽT prie ŽŪM ir net Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos raštuose ši akmenų krūva pasidarė įkalčiu ir minėjo apie baudą.

Rašte paminėta akmenų „krūva“ buvo dviejų valandų laikotarpyje permesta į sklypą Nr.416 ir sukrauta ant esamos atraminės sienelės. Bet niekas neatvyko patikrinti, nors daug kartų buvo žadėta atvažiuoti. Skambinau į NŽT Vilniaus skyrių, netekęs kantrybės užsirašiau pas NŽT Vilniaus skyriaus vedėją priėmimui. Vedėjui paprašius, surašiau prašymą, įregistravau jį 2015-04-08. Tik po mėnesio, 2015-05-05d. gavau šio skyriaus raštą, pagal kurį neliko pretenzijų ir sklypui Nr.416. Reiškia, kad dukros abu sklypai atitinka 1989m. Generaliniam planui.

Po minėtų NŽT Vilniaus skyriaus gautų raštų Jonas Narkevičius netaisė Projekto, todėl kreipiausi į Žemės ūkio ministerijos Ministrę Virginiją Baltraitienę. Viceministras Albinas Ežerskis 2015.03.26 raštu pilnai neatsakė į mano prašymą ir jo papildymą, todėl 2015.05.05 pakartotinai kreipiausi į Lietuvos Respublikos Žemės ūkio Ministrę Virginiją Baltraitienę dėl nespręstų atsakyme klausimų. Šį prašymą Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija 2015.05.14 raštu persiuntė Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos. Ši tarnyba 2015.07.03 raštu neatsakė į visus prašymo klausimus ir nenurodė, kad reikia keisti naujai sudarytą mūsų dalies Genplaną, o pagal jį pirmininkas Jonas Narkevičius gali bet kuriuo metu reikalauti kaimynui perkelti tvorą ir antrą kartą uždaryti mano lėšomis įrengtą vidaus kelią, atiduoti gręžinį kaimynei. Gręžinys skirtas tik daržovių laistymui ir sodo namo, sklype Nr.416, reikmėms. Bendro naudojimo gręžiniai numatyti bendro naudojimo žemės sklype 1D neįrengti ir jų 2013m patvirtintame projekte neliko.

Tada nuvykau į NŽT pas atsakymą ruošusią darbuotoją, paaiškinau neatsakytų klausimų faktus ir paprašiau atsiusti el. paštų 2014.11.24 atlikto sklypų Nr.415 ir Nr.416 matavimo brėžinį su taškų koordinatėmis. Tokią matavimo schemą, be koordinačių ir išmatavimų, su užrašais – preliminarūs matavimai (nenurodyti metai) gavau. Šioje matavimų schemoje, pažymėjau neaiškius man klausimus. Matavimus vykdė su prietaisu, kuris tiksliai nurodo taškų padėtį. Jei būtų gauta prašoma schema, tai jos pakaktų įrodymams, kad projektą reikia taisyti. Todėl dar kartą kreipiausi į NŽT, gavau 2015.09.23 atsakymą. Tokie teiginiai rašte nieko nepatvirtino. Liko teisus sudarytas Projektas, o ne faktinė žemės sklypų ir kelio padėtis. Nepasikeitė užsodinta tujomis riba tarp sklypo Nr.423 ir Nr.416.1. Nuo šios matuojant atstumus iki vidaus kelio, randame teisingus visų sklypų kontūrus, o tai kontrolieriai ignoruoja. Vykdant šiuos susirašinėjimus bėgo laikas. 

Artėjo 2015m. eilinis s/b „Žaluma“ visuotinis narių susirinkimas. Tuo metu jau buvo žinomas ir sklypo 1.2ha pirkimas. Nariai žinojo apie 2014m. susirinkimą. Ėmiausi iniciatyvos paruošti susirinkimui paraišką ir joje paminėti mūsų pirmininko veiksmus ir pareiškiau pageidavimą įtraukti į būsimo susirinkimo darbotvarkę pirmalaikius valdybos ir pirmininko rinkimus. Iniciatyvinės grupės aktyvūs nariai jau buvo surinkę daugiau negu 1/10 bendrijos narių parašų. Šiame susirinkime mane išrinko pirmininkaujančiu, sekretoriumi nariams žinomą aktyvią moterį. Nariams leidus susirinkimo pradžioje perskaičiau paraišką. Kadangi kvorumo nebuvo, susirinkimas baigėsi. Susirinkime dalyvavo trys valdybos nariai, todėl paraišką nereikėjo pristatyti į buveinę. O teisiškai įregistruotos jos nebuvo ir nėra iki šiol. Apie tai rašiau pradžioje, apie žemės pirkimą. Susirinkimo protokolą, pasirašant, priėmė pirmininkas. Vieno mėnesio laikotarpyje jokių pastabų nedavė, todėl pravedėme du susirinkimus su pakeista valdybos darbotvarke. Šių susirinkimų Registrų centras neregistravo, pagrindinė priežastis, tai, kad nepateikėme paraiškos valdybai. Naujas išrinktas pirmininkas iš Vilniaus registrų centro taip ir neatgavo pristatytos bylos. Ji keliavo į paštą, atgal į registrų centrą, kur prapuolė, neaišku. Aišku tai, kad darbuotoja ruošusi atsakymą buvo įtakota.

Po šios paraiškos gavimo Jonas Narkevičius surašė pradžioje ilgą, po to patikslintą skundą ,,Dėl privataus kaltinimo bylos iškėlimo 2015.07.28. Šiame kaltinime visi paraiškoje iškelti klausimai pavadinti šmeižimu. Tai 1.2 ha žemės pirkimas, Projekte kelio pločio sumažinimas, darbininko priėmimas, sklypų Nr.415,416 ribų neatitikimo Genplanui faktą. Aš ruošiau paraišką, bet prie ko susirinkimo sektorė, kuri parašė trumpą protokolą ir įteikė jį pirmininkui. Kodėl ir iš jos norėjo gauti baudą eurais?

Teismas atmetė kaltinimus. Tik kažkodėl mums išduotame vykdomajame rašte, pirmame puslapyje mes buvome kalti, o kitame – teismo  išlaidas mums reikia grąžinti – Jonui Narkevičiui. Ir kitas taisymas, tai nutarties tekste esamas įrašas, kad kelias yra 0,6m pločio. Nutartis ištaisyta. Bet NŽT prie Žemės ūkio ministerijos  su malonumu tai minėjo keliuose raštuose. 

Dabar paminėsiu, kokius veiksmus atliko Jonas Narkevičius minėtus rašte „Ponas Eugenijau“.

1. Buvau iškviestas į prokuratūrą. Daviau paaiškinimus dėl dukros sklypo, mūsų su žmona sklypo ir kūdros iškasimo. Dėl šios kūdros, prie jos ir buvo išsakytas gąsdinimas, kad ją galima užversti. Sakė tą atliks koks nors ,,mafiozis‘‘ ir pastatys pastatus. Aplinkos ministerijoje gavau dokumentą, kuriame yra nurodyta bauda už vandens telkinių sunaikinimą. Projekte, ilgoką laiko tarpą nerodė, kad šioje vietoje yra kūdra, nors aš atliktą toponuotrauką pateikiau.

2. Valdybos  nario P. Edko prašymu, Maišiagalos policijos nuobaudos paskirta buvusios ind. firmos antspaudo panaudojimas iniciatyvinės grupės skelbimuose. Tai reikėjo atlikti, nes mūsų vardu buvo skelbiama melaginga informacija, iškraipomos pavardės ir t.t.

3. Reikėjo išleisti lėšų samdant advokatą dėl valdybos nario P. Edko teismo prieš pirmininką Joną Narkevičių, norint anuliuoti 2015 m. susirinkimo protokolą ir paraišką o tuo pačiu ir iniciatyvinės grupės veiklą. Po dalyvavimo Vilniaus m. apylinkės teisme byla buvo nutraukta. P. Edko atsisakė toliau tęsti šį spektaklį. 

4. Iškvietimas į Vilniaus rajono aplinkos apsaugos agentūrą. Rašytas paaiškinimas,pagal Jono Narkevičiaus prašymą, dėl mano iškastos kūdros bendro naudojino žemėje šlaitų apsaugojimo nuo šlaitų slinkimo, šiferio lapais. Žiemą juos teko surinkti. Pirmininkas man tokių pastabų nedavė. Šiferis šlaituose gulėjo antrus metus, man apie tai nieko nesakė.

Ieškojau priežasčių, dėl ko NŽT palaiko pirmininką. Peržiūrėjau visus raštus ir viename NŽT Vilniaus rajono skyriaus atsakyme 2014.03.12 radau, kad prie mano ir kaimyno A. Vaičiuno prašymo, atsakyme yra ir Jono Narkevičiaus pavardė, nors tekste neminima apie tai. Internete buvo, gal iki šiol yra, Jono Narkevičiaus prašymas, rašytas po mano ir kaimyno dalyvavimo pasitarime Vilniaus rajono skyriuje. Dalyvavome 2014.01.17. Prašymas parašytas 2014.01.24. Perrašau kelis sakinius, jais pirmininkas ignoruoja surašytą pasitarime aktą. 

Rašto tekstas: pagal juos aš privalau perdaryti projektą pagal dabar pateiktas 422 ir 423 negaliojančias sklypų schemos (1.2) Pridedame: 1.Planuotų pertvarkyti  sklypų Nr. 422 ir 423. 2. 21-osios gatvės … planas. Dar keturi punktai  – neperrašau juos. 

Vietoje to, viešai (interneto tekste nėra žodžio – jis panaikintas) sodininkų tarpe, teigia, kad visumoje projektas atliktas netinkamai. 

E. Maikovas sklype 422 yra įrengęs vandens gręžinį, reikalauja, kad jį parodytume kelio zonoje. Citatos pabaiga. Aš teigiu, kad kaimynų Juozo Ražanausko ir Aleksandro Vaičiuno gręžinys išgręžtas sklypo 422 ir kelio riboje, tiesiai per dangčio vidurį. Vėliau A.Vaičiunas išgręžė gręžinį sklypo 418 teritorijoje. J.Ražanauskas liko šio gręžinio šeimininku. Esant pirmininko pareigose, ant geodezinių ženklų įrengimo akto, yra jo parašas, kad kelio plotis yra 6m. Tai dar kartą įrodė UAB „Vilniaus topografija“, 2016m. atlikusi kelio matavimo planą.

Todėl aš, turėdamas iš interneto šį Jono Narkevičiaus prašymą, paprašiau NŽT Vilniaus skyriaus šio prašymo kopijų su priedais. Man rūpi 3 punktas, kelio koordinatės ir koks gi žodis yra praleistas. 

Skyrius atsakė, kad negalime išduoti, nes pagal Vyriausybės 2007.08.22 nutarimo Nr. 875 ,,Dėl asmenų prašymų ir…‘‘  23 punktu, pareiškėjas turi teisę gauti privačią informaciją apie save. Sakinys šio nutarimo 23 punkte yra kitoks: Asmenų prašymuose raštu turi būti nurodytas asmens vardas ir pavardė, arba pavadinimas ir adresas, arba kiti kontaktiniai duomenys, pagal kuriuos asmuo pageidauja gauti atsakymą. Gražu, bet aš dar atsimenu savo vardą ir pavardę, jos man priminti nereikia.

Toliau atsakyme: o remiantis Įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi, jeigu dėl informacijos kreipiasi pareiškėjo atstovas, nurodama atstovo.. Toliau neperrašinėju teksto. Gi kreipiausi aš pats, kodėl rašoma apie atstovą. Matote, kaip mulkinami pareiškėjai, ką ši įstaiga galvoja apie mus? 

Sodininkų bendrijų įstatymą ruošė LR Aplinkos ministerijos kraštovaizdžio skyrius, todėl 2016.06.23 užklausiau, kaip jie aiškina šio įstatymo 5 skirsnio, 22 straipsnio dalį. Šiame įstatyme rašoma.

Bendrijos narys turi šias teises: 

5) susipažinti su bendrijos dokumentais ir bendrijos įstatuose nustatyta tvarka gauti bendrijos turimą informaciją apie jos veiklą.

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija 2016.07.21 atsakymo rašte, perrašė 22 straipsnio 2 dalies 5 punktą ir toliau atsakymo tęsinys: „Tai reiškia, kad dokumentų ir kitos informacijos apie sodininkų bendrijos veiklą pateikimo bendrijos nariams tvarka turi būti nustatyta sodininkų bendrijos įstatuose, kurie, vadovaujantis Sodininkų bendrijų įstatymo 11 straipsnio 1 dalimi, yra bendrijos steigimo ir veiklos dokumentai“. S/b ,,Žaluma‘‘ įstatai įregistruoti juridinių asmenų registre 2013m. lapkričio 15d. Šių įstatų IV. Narystės bendrijoje sąlygos, narių teisės ir pareigos 22.5 punktas: susipažinti su Bendrijos dokumentais ir gauti visą Bendrijos turimą informaciją apie jos veiklą. Reiškia šią informaciją, kurią pateikė bendrijos pirmininkas prašyme ir gavo atsakymą, turėjo išduoti, pagal bendrijos nario prašymą. Pateikiau NŽT Vilniaus rajono skyriui naują prašymą. Pakartojo tą patį atsakymą.

Kodėl du metus ir aštuonis mėnesius negalima užbaigti šios Genplano dalies Projekto pataisymo?

Kodėl per šį laiką NŽT prie Žemės ūkio ministerijos vyr. specialiste E. Ražanauskaitė jau devynis mėnesius praleido, atsakinėdama į motyvuotus raštus, tik pabaigoje suprato, kad šioje dalyje vadovaujant pirmininkui neteisėtai išbraižytas Generalinis planas. Nederino jo nei su sklypų šeimininku, nei su kaimynais. Suprato, kad yra klaida Projekte, bet toliau ignoruoja tai. Juk tai aiškiai matyti. Jos kabinete rodžiau jos viršininkui Virgiui Valentukevičiui Generalinį planą, piūvį VI-VI, kuriame kelio plotis yra 6m, o jis apsimetė, kad nemato brėžinyje šio piūvio. 

Stengiausi čia paminėti tik dalį įvykių. Minėtas pradžioje pirmininko kreipimasis, yra pasijuokimas iš narių. Nėra asfaltuotų apšviestų gatvių. Yra susirinkimų filmavimas. Vėliau šių juostų peržiūra, pastabų nariams teikimas. Juk iniciatyvinės grupės nariai, taip buvo išgąsdinti, kad į susirinkimą atvyko tik keletas. Jam tapus vadovu prasidėjo teismai su nariais. 

Kaip gi buvo paruoštas s/b ,,Žaluma“ formavimo ir pertvarkymo projektas? Iniciatorius-sodininkų bendrija ,,Žaluma‘‘ ir sodininkų bendrijos ,,Žaluma‘‘ 2013.11.09d. prašymu, patvirtintame 2013.10.30 įsakymu Vilniaus rajono, Dūkštų seniūnijoje Brinkiškių kaime, sodininkų bendrijoje ,,Žaluma‘‘ formavimo ir pertvarkymo projekte, neteisingai suprojektuoti 14 sklypų, kurie priskirti prie įsiterpusių sklypų statuso, vėliau privatizuoti. Tame tarpe yra Jono Narkevičiaus sklypas prijungtas prie jam priklausančio sklypo Nr.111. 

Šiame pertvarkymo projekte s/b ,,Žaluma‘‘ teritorijos dalyje, numatytas naujas kelias, privažiuoti prie sklypų Nr. 420, 421, kurio nebuvo Generaliniame plane.

Sklypo Nr. 422 išmatavimai pertvarkymo projekte pakeisti pirmininko Jono Narkevičiaus taip, kad antrą kartą norima uždaryti kelią į sklypą 416 ir dar 9 sklypus. Aiškumo dėlei paruoštame pertvarkymo projekte išbraižiau 1989m. Generalinio plano sklypų išdėstymą ir privažiavimo kelią. Projekto pakeitimai tapo ryškūs, matomi skirtumai. Reiškia pagamintas netikras dokumentas. Į šiuos skirtumus niekas nekreipė dėmesio!

Grįžtu prie susirašinėjimo. Kada NŽT prie žemės ūkio ministerijos ir Vilniaus rajono skyrius atsakymų pabaigoje užbaigdavo sakiniais ,,jeigu nesutinkate su šiuo atsakymu, Jūs turite teisę skųsti jį LR administracinių bylų teisenos įstatymo tvarka‘‘. Supratau, kad reikia paimti juostą ir dar kartą atlikti matavimą. 

2015.08.17 pakviečiau kaimynus ir išmatavome atstumą tarp dviejų elektros stulpų. Norėjome patikrinti kiek sklypų gali tilpti tarp jų. Atstumą nurodėme 2001m. UAB ,,Sanora‘‘ atliktoje horizontalinėje nuotraukoje. Ši nuotrauka su skaičiavimais buvo pateikta tarp 67 psl. dokumentų, pateiktų NŽT. Pagal šiuos matavimus yra aišku, kad sklypo Nr.422 6 arų plotas negalimas, nes nelieka kelio 6m. pločiui. 

2015.09.28 prašymas įteiktas NŽT prie Žemės ūkio ministerijos direktorei Daivai Gineikatei, organizuoto sodininkų priėmimo metu, NŽT Vilniaus skyriuje. Iš 9 užsirašiusių priėmimui, 6 buvo iš s/b „Žaluma“. Direktorei pasakiau, kad pavaldūs darbuotojai nenori spręsti šio paprasto, aiškaus klausimo, o dukros gręžinys yra ne kitame sklype, kaip norima įrodyti. Direktorė prižadėjo, dar kartą atsiusti darbuotojus. Pažadą jį įvykdė.

Čia pateikiu šį savo prašymą.

Prašymas

2015.09.28

Kreipiuosi į Jus ir tikiuosi, kad įpareigosite darbuotoją išsiaiškinti, kodėl Jūsų tarnyboje negalima įrodyti S/b “Žaluma” atlikto žemėtvarkos projekto, dalies teritorijos, 8 sklypų, su vidaus kelio dalimi, neteisingai išbraižyto Generalinio plano pakeitimo. Jau rašiau, kad pagal įgaliojimą prižiūriu neįgalios dukros sklypus Nr. 415, 416. 2000 metais dėl klaidos Genplane sklypo Nr. 422 plotas vietoje esamo 5arų, parduota 6 arai. Apie 4 metus spygliuota viela, buvo užtvertas vidaus kelias. Įrodžiau, kad klaida, kelią atstačiau. Dabar gi brėžiniuose lieka neteisingi sklypų kontūrai, numatytas naujas kelias pro stovintį elektros stulpą. Kelio nebuvo Generaliniame  plane. Dukrai priklausantis gręžinys 19m. gylio, prilyginamas šachtiniam šuliniui, patenka į sklypą 422. Tai dėl to, kad vietoje 6m. priimtas 5m. kelio plotis. Matininko įkaltas armatūros strypas sumažino sklypo 415 plotą. Sklypo riba tarp 417 ir 416 eina per malkines stogą. Reikia perkelti sklypų 417, 418 esamą tvorą. Mūsų valdybos pirmininko taip išgirtas projektas, kad Jūsų darbuotojai nenori vieną kartą parašyti –pirmininke, ištaisykite projektą, pagal buvusį Generalinį planą. Juk taip ir turėjo būti, pagal šio darbo projektavimo sąlygas, tai yra nubraižyti pagal esamą padėtį. Mūsų sklypai atžymėti gražiais geodeziniais ženklais, jų koordinates nustatė geodezistas. Ar tai paslaptis, juk aš siunčiau brėžinį su visų sklypų koordinatėmis, pagal atliktą 2000 metais toponuotrauką. Dabar surašiau visus raštus, pradedant nuo 2013m.gruodžio mėn.

(Mano pastaba: čia neperspausdinta 15 gautų raštų iš NŽT ir jo Vilniaus skyriaus.)

Su kaimynais atlikome matavimą, surašėme aktą. Ši horizontali nuotrauka su paaiškinimais yra tarp 67 dokumentų priduotų Jums prie 2014.03.20 prašymo.

Septyni dokumentai.

Pateikiu vyriausiojo tyrėjo Sauliaus Nevardausko sutrumpintą nutarimo tekstą dėl antro segtuvo dokumentų.

Antroje prašymo dalyje J.Maikovas teigia, kad bendrijos ,,Žaluma‘‘ pirmininkas Jonas Narkevičius atliko neteisėtus veiksmus rengiant bendrijos teritorijos žemėtvarkos projektą, kad kai kurių sklypų ribos projekte neatitinka tikrovės. Nacionalinės žemės tarnybos darbuotojai, nagrinėję J.Maikovo prašymus, pažeidimų, rengiant bendrijos ,,Žaluma‘‘ žemėtvarkos projektą, nenustatė. Kadangi J.Maikovo pateiktame prašyme ir dokumentuose nėra jokių duomenų apie suklastotus dokumentus ar suklastotų dokumentų panaudojimą, todėl ikiteisminis tyrimas dėl nusikaltamos veikos, numatytos LR BK 300 str. nepradėtinas. 

 

Gerbiamas tyrėjas gal neskaitė pirkimo-pardavimo sutartį pateiktą pirmame segtuve, tai yra netikras dokumentas, neatitinkantis Civilinio kodekso punktams, kurie turėjo būti tekste pirkimo-pardavimo sutartyje. Sklypo planas M1:2000 neatskiriama pirkimo-pardavimo sutarties dalys irgi netikras dokumentas, kuriame liko du valstybinės žemės sklypai, neatitinkantis įsiterpusių sklypų pavadinimo. Tas pats dar 12 sklypų bendrame Projekte. Antrame segtuve projekto dalies planą, taip pat netikrą dokumentą, norint padaryti žalos piliečiui. Neatliko 168 straipsnio “Atsisakymas pradėti ikiteisminį tyrimą“ pareiškėjo apklausos. Nekreipė dėmesio į NŽT prie ŽŪM 2014.05.02 atsakymą Nr.1SS-(S-5)-1118 ruošiant nutarimą. Dokumentuose yra 2 skundai į LR žemės ūkio ministeriją, o rašote, kad jų nebuvo. Pateikti dokumentai taip pat įrodo, kad juridiniai asmenys, Nacionalinė Žemės tarnyba prie ŽŪM ir jos Vilniaus skyrius, bei s/b „Žaluma“ valdybos pirmininkas Jonas Narkevičius gali būti baudžiami pagal LR BK 229 straipsnį. Tarnybos pareigų neatlikimas, tai yra valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, dėl neatsargumo neatlikęs savo pareigų, ar jas netinkamai atlikęs, jeigu dėl to valstybė, Europos Sąjungą, tarptautinė viešoji organizacija, juridinis ar fizinis asmuo patyrė didelės žalos. Mano didelė žala tai sveikatos pablogėjimas, neapmokamos darbo valandos, skirtos teisybės įrodymui, kelionės į Vilnių, neatlikimas darbo, mano patentų panaudojimui, kitos išlaidos surištos su Jono Narkevičiaus iškelta byla teismui dėl šmeižto, spausdinimo darbais ir t.t. visą tai atliekant trejų metu laikotarpyje.

Skaitytojai, Jums pateikiau prieštaravimus dėl prašymo nagrinėjimo pradžios, tai yra Vilniaus rajono policijos komisariato vyr. tyrėjo nutarimo. Kaip priklauso pagal prašymų nagrinėjimo procedūrą, šį nutarimą pradėjo komentuoti ir rašyti nutarimus Vilniaus apygardos prokuratūros, Vilniaus apylinkės prokuratūros šeštojo skyriaus prokurorė Vida Bracevičienė.

Tolesniuose, prokurorės Vidos Bracevičienės ir Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjos Zeniauskaitės atsakymuose, Sauliaus Nevardausko nutarimas yra kartojamas, nekeičiant nei vieno žodžio. Taigi, man teko 2016.01.12 parašyti skundą, kuriame pranešiau, kad įvykęs Vilniaus rajono apylinkės teismas pripažino kelio plotį lygų 6m., o ne 5m kaip norėta jį tokių būti. Informavau apie 2015.06.20 metų susirinkime priimtą 30 eurų už 1 arą kainą, perkant valstybinę žemę. Kodėl ji apie 3 kartus didesnė už Vyriausybės nustatytą? Neatkreiptas dėmesys. 2016.01.21 pateikiau papildymą prie 2016.01.12 skundo. Įteikiau prokuratūrai 9 lapus dokumentų, kurių Vilniaus policijos komisariatas nenagrinėjo ir gražino man. Pasiteiravau telefonu, kas vykdys tolesnį prašymo nagrinėjimą. Prokuroras Vilius Paulauskas padiktavo numerį. Tai buvo prokurorės Vidos Bracevičienės telefonas. Paskambinau. Girdėjau tik klausimus, ,,kas Jūs – prokuroras?, aš nieko nesuprantu, kur yra bylos‘‘ ir t.t. Kiek sugebėjau, paaiškinau. Po to raštiškai 2016.01.27 pranešiau kas aš, papildžiau prašymą, norėdamas gauti 2015.06.20 d. susirinkimo protokolą, nes man Jonas Narkevičius atsisakė išduoti. Nepaprašė šio protokolo ir prokuratūra. 

Šiuos tris prašymus prokurorė Vida Bracevičienė sujungė į vieną nutarimą. Jame nepaminėjo, kad buvo pranešta, kad teismas pripažino vieną klaidingą pertvarkymo projekto, – kelio pločio – išmatavimą, vietoje 5m. patvirtino genplane buvusį išmatavimą lygų 6m. Pridedu šio V. Bracevičienės 2016.01.04 nutarimo pradžią. Toliau tekstas: „Pareiškėjas prašė atnaujinti pareiškimo nagrinėjimą. Kadangi pareiškimai susiję jie sujungti ir nagrinėtini šiuo nutarimu. … Nustatytos aplinkybės ir pagrindas, dėl kurių baudžiamasis procesas negalimas“.

Toliau perrašė Sauliaus Nevardausko nutarimo punktus ir pusantro puslapio spausdinto teksto iš Sodininkų bendrijų įstatymo.

2016.02.22 prašymo papildyme, pranešiau spaudoje skelbiamas 1 aro pirkimo kainas ir pats paskaičiavau pagal kainos skaičiavimo metodiką. Jos artimos 10 eurų už 1 arą.

2016.03.16 rašte nepaminėtas mano 2016.02.22 prašymas papildant 2015.12.14 d. raštą, kurį paruošė Viktorija Baradinskaitė, persiuntė šį prašymą Vilniaus rajono policijos komisariatui. Šis atsiuntė 2016.03.07 nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą. Šiame Vidos Bracevičienės rašte nutarimas neminimas. 

Dėl Vilniaus rajono policijos komisariato nutarimo 2016.03.14 prašyme išdėsčiau prieštaravimus. Tai nepaminėta Jūsų rašte Vilniaus rajono apylinkės teismui, bet ir neatsakyta į prašymą.2016.03.16 prašėme priėmimui pokalbiui. Jis neįvyko.

Gavau dar vieną Sauliaus Nevardausko nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą.

Pateikiau 2016.03.14 prašymą dėl valdybos pirmininko 2014.01.24d. prašymo NŽT Vilniaus rajono skyriui. Jame jis pateikė šešis priedus. Tikėjausi, kad prokurorai išreikalaus šio rašto ir priedų, nes tai būtų įrodymas, kaip jis pakeitė sklypų 422, 423schemas, o tuo pačiu ir Genplaną. Tai yra jau dokumentų klastojimas. Man Jono Narkevičiaus raštą NŽT Vilniaus skyrius atsisakė pateikti. Prokuratūra irgi jų neišreikalavo, o prokuroras Vilius Paulauskas visą medžiagą persiuntė Vilniaus rajono apylinkės teismui. Vilniaus rajono apylinkės teismas 2016.03.29d. atsiuntė nutartį, pagal kurią visi mano prašymai priskirti civilinio kodekso sferai ir pasiūlė kreiptis į Vilniaus apygardos teismą. O prokurorė Vida Bracevičienė 2016.04.12 užbaigė tyrimą atsiųsdama nutarimą. Šio nutarimo įdomiausi sakiniai:

2016-02-26 gautame prašymo papildyme J. Maikovas nepateikia jokių duomenų, kad valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartis buvo sudaryta prieš šalių valią ar kitokiu nusikalstamu būdu, o tik pateikia vertės paskaičiavimą, kas nepadaro pirkimo-pardavimo sutarties suklastota, todėl ikiteisminis tyrimas dėl nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 300 str. nepradėtinas.

Pareiškėjas teigia, kad iš dviejų sklypo brėžinių matyti kaip palaipsniui buvo užgrobta valstybė žemė neteisėtai ją užimant įsiterpusiais sklypais ir statiniais, kad pirkimui panaudotas 2013-05-12 pakartotinio sodininkų bendrijos susirinkimo protokolas, kuriame pareiškėjo manymu yra įvairių trūkumų. 

Iš 2016-03-14 Jevgenijaus Maikovo pareiškimo matyti, kad J. Maikovas bando spręsti klausimus neturėdamas tiems klausimams spręsti nei įgaliojimų, nei specialaus išsilavinimo, nei kompetencijos. 

Palikau šio nutarimo tik dalį iš 3 puslapių, nes toliau kartojama, kas atspausdinta ankščiau.

Čia paminėtas 2013.05.12 susirinkimo protokolas, taip ir nesuprastas prokurorės, kad jis turi trūkumų. Juk šiame protokole nėra narių leidimo pirkti 1,2ha žemę, nėra įgaliojimo, pirkimo-pardavimo sutartyje nurodytas gyventojo buto buveinės adresas. Nesudomino, kodėl paskaičiuota žemės vertė tris kartus didesnė už priimta 2015 metų narių susirinkime. Kur dingsta skirtumas? Ar buvo padarytas užklausimas s/b „Žaluma“ valdybai. To reikalauja BKP 168 straipsnis. Ir dar norėčiau sulyginti prokurorės kompetenciją su 20 metų darbo stažu ir mano 44 metų. Apie save aš raštiškai pranešiau prokurorei, apie kai kuriuos mano atliktus darbus Lietuvoje. Čia nesikartosiu.

Liko neaprašytas pokalbis su prokuroru Viliumi Paulausku. Dėl čia paminėtų prokurorės Vidos Bracevičienės raštų 2016.03.16 parašiau prašymą prokurorui Viliui Paulauskui dėl manęs ir iniciatyvinės grupės atstovės priėmimo pokalbiui. Nurodytomis prašyme dienomis nebuvome pakviesti. 2014.04.01 prokuratūros darbuotoja V. Baradinskaitė telefonu pranešė, kada prokuroras mus priims. Nuvykau vienas. Pirmieji klausimai buvo apie gręžinį, kodėl jis išgręžtas kelio zonoje. Po to brėžiniuose paaiškinau 1,2ha išpirkimo eiliškumą, norėjau sužinoti, kodėl neatsakyta į eilę mano prašymų. Į tai išgirdau, kad šiose patalpose klausimus užduodu aš, tai yra prokuroras. Brėžiniuose dar kartą paaiškinau visas aplinkybes, įrodinėjau, kad be visuotinio susirinkimo nutarimo negalėjo būti įformintas šis pirkimas. Prokuroras nenorėjo suprasti šio aiškinimo, pasižymėjo lapelyje ir pasakė, kad patikrins, ar įstatymai tą leidžia. Nuo tos dienos atsakymas negautas. 

O ką rašo Vyriausybės nutarimai?

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004m. 11.15d. nutarimu Nr.1443 patvirtino „Valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjiško sodo teritorijoje taisyklės.“  23 straipsnis: Sodininkų bendrijos, mėgėjiško sodo teritorijoje, pageidaujančios pirkti bendrojo naudojimo valstybinės žemės sklypus, naudojamus rekreacijai ir kitoms reikmėms … turi 23.5 sodininkų bendrijos narių susirinkimo sprendimą dėl bendrojo naudojimo valstybinės žemės sklypo įsigijimo.

Tokio sprendimo nebuvo 2013m. 

Vilniaus susivienijimas „Sodai“ informavo sodininkų bendrijų valdybų pirmininkus apie seminare svarstytus klausimus. Tekste, liečiančio bendro naudojimo žemės, esančios bendrijų teritorijose išpirkimo ir jos panaudojimo yra šie sakiniai.

Dalyvavę seminare atsakingi Žemės ūkio ministerijos, Nacionalinės žemės tarnybos ir Vilniaus miesto savivaldybės darbuotojai atsakė į klausimus.

Pabrėžta, kad išpirktos bendro naudojimo žemės paskirtis yra skirta rekreacijai ir bendrų statinių statybai bendrijos reikmėms. Pagal galiojančius teisės aktus, šios žemės pardavimas tretiesiems asmenims yra negalimas. Šio metu teismuose vyksta nemažai ginčų išpirktos žemės pardavimo klausimais, pastebėjome, kad daug neigiamų emocijų kyla sodininkų bendrijose dėl tokios žemės pardavimo bendrijos nariams. Prašome s/b valdymo organus susilaikyti nuo neteisėtų veiksmų, kadangi tai diskredituoja mūsų bendruomeninę organizaciją.

Tikėsime, kad s/b „Žaluma“ pirmininkas, kartu su NŽT, ištaisys savo išgirtą projektą, grąžins bendrijai bent dalį pinigų už projekto paruošimą, neįsiterpusius sklypus, bendro naudojimo žemę. O bendrija juos panaudos pagal aukščiau minėta 2004m. Vyriausybės nutarimą. Šis nutarimas galiojo vykdant projektą, privalėjo juo vadovautis.

Taip ir nesupratau, kodėl tiek tikrintojų nematė to, kas išdėstyta dviejuose segtuvuose.

Tęsiu tolesnius įvykius. NŽT prie Žemės ūkio ministerijos Veiklos kokybės užtikrinimo skyriaus vyr. specialistė E. Ražanauskaitė, ir NŽT Vilniaus rajono skyriaus vyr. specialistas Aivaras Oržekauskas įvykdė buvusios NŽT prie ŽŪM direktorės Dalios Gineikaitės nurodymą, 2015.12.30 atvyko matuoti šios Generalinio plano dalies geodezinius matavimus. Tokius matavimus jau buvo atlikęs tas pats vyr. specialistas A. Oržekauskas 2014m. Kodėl reikėjo naujų matavimų?

  Jam statant prietaisą teritorijoje, pastebėjau, kad matuoja toliau į šonus nuo dabar esamų sklypo ribų. Pranešiau tai E. Ražanauskaitei. Ji atsakė, kad aš taisysiu tai kontoroje. Mes su kaimynu, juosta išmatavome atstumą nuo kadastriškai matuoto taško iki sklypo 422 ribos, tai yra iki kelio posūkio. Atsakė, kad NŽT nepripažįsta tokių matavimų. Todėl į aktą parašėme šias pastabas:

1. Nors buvo prašyta E. Ražanauskaitės atvežti buvusių matavimų koordinates, ji jų neturėjo, ir atsisakė jas pranešti matuojant.

2. Ankščiau el.paštu E.Ražanauskaitės atsiusta matavimų schema su grubiomis klaidomis ir į jas pateiktos pastabos NŽT, į kurias nebuvo atsakyta.

3. UAB ,,Vilniaus topografija‘‘ matuotos sklypų taškų koordinatės, esančios pas J.Maikovą komisijai nepateiktos, nes norėjau patikrinti jas, gavus šios dienos matavimus.

4. Po atliktų matavimų reikia ištaisyti žemėtvarkos projektą.

Pasirašėme aš ir žmona.

Tik po trijų mėnesių iš NŽT prie ŽŪM 2016.03.22 gavome atsakymą ir kitą matavimų schemą. Raštą pasirašė L.e.p. direktoriaus pavaduotoja, atliekanti direktoriaus funkcijas Aušra Kalantaitė.

Atsakymą ruošė E. Ražanauskaitė. Keturių puslapių rašte bandė įrodyti, kad nustatytas kelio plotis yra Projekte 5m, matuojant liniuote plane yra 4.5 iki 6 m. Mūsų matavimų vietoje juosta nepripažino, o brėžinyje jos atlikti matavimai liniuote pagal mastelį, jau faktas. 

Pamiršo, kad UAB ,,Vilniaus topografija‘‘ matininkas atliko šio kelio matavimo darbus ir nustatė esamų geodezinių ženklų, kurie pastatyti 2004m, koordinates. Šie geodeziniai ženklai pastatyti sklypų 416, 416.1, 415, 423, 417 taškuose, pagal privatizacijos schemas. Yra aiški sklypo riba, tarp 423 ir 416.1 sklypų užaugusiomis tujomis, juk ji nepasikeitė. Šis planas, kiti Generalinio plano šios dalies planų kopijos, su nurodytais VI-VI piūviais, buvo pateiktos teismui. Gi pirmininkas Jonas Narkevičius projekte sumažino šį plotį vienu metru. Teismas jo išmatavimo nepripažino. Šiame NŽT prie ŽŪM rašte 2016.03.12 Nr. 1SS-817-(9.5) pagaliau atsirado šie sakiniai. Dalis atsakymo teksto. 

Žemės sklypai ir Kelias Projekte pažymėti tik kaip situacijos elementai.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir atsakant į Jūsų minėtuose skunduose nurodytas pretenzijas dėl Projekte nurodytų žemės sklypų ribų, informuojame, kad atliekant šių žemės sklypų kadastrinius matavimus, turės būti vadovaujamasi ne Projekto sprendiniais, o Generaliniu planu ir minėtų žemės sklypų privatizavimo schemomis.

Vėliau 2016.06.03 Nr. 1SS-1876-(9.5) NŽT prie ŽŪM rašte, 3 puslapyje po žodžio sprendiniais sakinys pakeistas į kitą: vietoje Genplano parašyta taip – sodininkų bendrijos „Žaluma“ suplanavimo projektą ir toliau tas pats. Dėl ko taip pakeista buvo neaišku. Paskutiniame NŽT prie ŽŪM rašte jau žodžio „Genplanas“ nenaudoja, o „suplanavimo projektas“. Prilygina jį 2013m. žemėtvarkos „Projektui“, tai yra Jono Narkevičiaus užsakytam projektui.

Pateiktoje prie rašto matavimų schemoje sklypų kontūrai pavaizduoti pagal Projekto sprendimus, tai yra pagal pirmininko Jono Narkevičiaus koreguotas sklypų 422, 423 schemas, o ne pagal Generalinį planą. Vėl teko ant šios schemos užbrėžti tikras privatizacijos schemas. 

Sklypų 422, 423 privatizacijos schemas pateikė Registrų centras 2016m. Šios schemos niekuo nesiskiria nuo gautų iš Registrų centro 2013 m. schemų. 

Kartu su kaimynu A. Vaičiunu patikrinome schemos elementus vietoje ir surašėme jas kaip pastabos schemai. Pažymėjome 10 klaidų.

Nusiunčiau šią pataisytą schemą į NŽT prie ŽŪM. 2016.06.13 gavau atsakymą, patvirtinantį 2016.03.22 rašto sakinius, atspausdintus viršuje, o schemos neištaisė. Nenori to daryti, nes žino, kad NŽT naudojasi J. Narkevičiaus išbraižytomis netikromis privatizacijos schemomis.

Kada 2014 metais Vilniaus rajono skyriuje surašėme pasitarimo aktą, pirmininkas Jonas Narkevičius suprato, kad žemėtvarkos projekte pastebėjome jo padarytus pakeitimus dėl mūsų sklypų padėties plane. Neužilgo pakoregavo sklypų 422,423 privatizavimo schemas, nederindamas su kaimynais, pakeitė kelio plotį, net atliko šio kelio fiktyvios vietos brėžinį ir pateikė šiuos dokumentus į Vilniaus rajono skyrių. Apie pakeistas schemas į mūsų prašymą, vėluojant tris mėnesius, Vilniaus rajono skyriaus rašte nebuvo nė žodžio. Nenori pripažinti šio pirmininko veiksmo, nes skyrius patvirtino šį projektą.

Projekte sklypų ribos sutapo su pirmininko koreguotomis schemomis, jomis NŽT prie Žemės ūkio ministerijos ir Vilniaus rajono skyrius naudojosi atsakymuose į sekančius mūsų raštus. Pateiktuose sklypų brėžiniuose buvo įrašai ,,preliminarūs matavimai‘‘, kurie neatitiko Generaliniam planui. Į mano ištaisymus nekreipė dėmesio net tada, kai nusiunčiau šio kelio taškų koordinates. 

Prašiau sulyginti jas su dviejų Vilniaus skyriaus atliktų matavimų koordinatėmis. Tačiau skyrius nusprendė, kad to nereikia daryti. Bet yla išlindo iš maišo dabar, kada sklypų Nr.422, Nr.423 šeimininke tapo M. Ražanauskienė ir užsakė atlikti kadastrinius matavimus sklypui Nr.422. Štai tada, atsiųstame kadastrinių matavimų plane ir kelio brėžinyje buvo nubraižyta sklypo Nr.422 padėtis, kaip jiems nubraižė  Jonas Narkevičius dar 2013 metais. Aš šio rašto ir šešių priedų pakartotinai prašiau 2016.02.29 Vilniaus rajono skyriaus, kuris iki šiol jų nepateikė. Tokios įvykių eigos reikėjo laukti.

O prie dukros sklypo, tas pats matininkas, kuris atliko Projektą s/b ,,Žaluma‘‘ užsakymu, Andrej Zubanov, 2016.08.19 vidaus kelyje, sukalė geodezinius ženklus, nesilaikydamas sklypo 422 privatizacijos schemos. Jis pilnumoje įvykdė Projekto ribų brėžinį šioje dalyje, tai yra pagal minėtas Jono Narkevičiaus pakoreguotas schemas. Jo geodeziniai ženklai sumažino kelio plotį 1m. prie sklypo 416.1, o kelio posūkyje net 2.5m, nepaliko pravažiavimo prie sodo namo ir toliau į esančius sklypus. 

Juozo Ražanausko sūnus, turėdamas privatizavimo 2016m. schemą, dar nepakeistą nuo sklypo pirkimo dienos, leido matininkui antrą kartą atžymėti savo sklypą taip, kad vėl būtų uždarytas kelias. Nes šis matininkas , dar taip pat sukalė geodezinius ženklus pagal Projektą, bendro naudojimo sklypui, esančiam prie šio vidaus kelio. Tada dalyvavo ir pirmininkas. Mat jiems negalioja teismo sprendimas, matuoja toliau pagal tą išgirtą Projektą. Dukrą atvykusi į Vilnių, o po to į sodą, pamatė įvykdytus matavimus vietoje. Skubiai 2016.07.25 išsiuntėme raštą paštu. Štai šio rašto pagrindiniai sakiniai.

Dėl sklypo Nr. 422 ribų ženklinimo

2016.07.24

Kelio ir sklypo Nr.422 riba atžymėta ženklais nesilaikant sklypo Nr.422 privatizacijos schemos, tuo budu vėl uždaromas kelias prie sodo namelio. 

Prašau likviduoti Jūsų visus pastatytus ženklus, nes jie neatitinka Generalinį planą 1989m. Man dalyvaujant nustatykite teisingas geodezinių ženklų koordinates.

Priedai:    tris dokumentai

Laukėme, kada įvykdys pastatytų ženklų likvidavimą. Veltui, todėl 2016.08.16 raštu informavome, kad reikia atlikti matavimus pagal sklypo Nr.422 privatizacijos schemą. 

Po šio rašto pirmininkas paskambino man, išreikšdamas pretenzijas, kodėl rašote tokius raštus. Tikriausiai pokalbio metu pas jį buvo matininkas Andrej Zubanov. Po rašto išsiuntimo po 2 dienų gautas matininko 2016.08.18 raštas.

Geriau už matininką A. Zubanov aš neparašysiu, todėl šį raštą pateikių pilnumoje. Šiame rašte atsakymuose į prašymus yra pirmininko Jono Narkevičiaus vartojamų nepagarbių panašių, kaip rašte žodžių.

2016-07-24 d. rašte teigiate, kad neteisingai sukalti riboženkliai. Jūs klystate, sklypo Nr. 422 ribos sužymėtos ne iš akies, o naudojantis šiuolaikiškais prietaisais. Panašu, kas Jūs ir toliau vadovaujatės gauta iš Registro šiukšle, kurioje 422 sklypas yra lygtai 4 arų. Bet tai juk saviveikla, 422 sklypo ribos matyti ištraukoje iš Registro (4 pav.). Taškai 1 ir 5 yra riba su 416.1 sklypu, taip pat akivaizdu kad sklypai neužeina ant kelio juostos.

2016-08-16 d. rašte minimos tos pačios nesuprantamos ir nepagrįstos pretenzijos. 

Matavimai atlikti pagal 1989 m. generaliniame plane 422 sklypo išdėstymo ir pirminio privatizavimo schemą. 

Jums privalu vadovautis 2016-07-19 d. atliktais 422 sklypo kadastriniais matavimais, kadangi 416.1 sklypo ribos nepažeistos.

Aiškiai meluoja, juk ne pagal generalinį planą.

Į tokį raštą greitai buvo atsakyta, nes pagal tą J. Narkevičiaus planą geodeziniai ženklai jau sukalti kelyje. Vadovautis matininko nurodymais nesiruošiame, todėl vėl kreipėmės į NŽT Vilniaus skyrių. 

Atsakau Jums ir pranešu NŽT Vilniaus rajono skyriui, nes jame bus tvirtinami šie kadastriniai matavimai. Mano 2016.08.16d. rašte minėjau, kad matavimus privalėjote atlikti pagal 2016m. Registrų centre esančią privatizacijos schemą, kuri niekuo nesiskiria nuo 1998.09.23 sudarytos 2013m. ir 2016m. gautų iš Registrų centro dviejų sklypų privatizacijos schemų. Registrų centras „šiukšlės“ nesiunčia, sklypo Nr.422 plotas yra 6 arai, o ne 4 arai. 

Jūsų pateikta ištrauka iš Genplano atitinka sklypo Nr.422 kraštinių ilgius, 5.0 arų plotui.

Brėžinys turėjo atitikti mastelį, o ne sumažintas. Sklype Nr.422 parodytas gręžinys yra sklypo viduje. Apie tai yra įrašyta žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo 2016.07.19 akte. Toponuotraukoje yra elektros linija praklota į sklypą Nr.418, tai buvo tada, kada šį gręžinį valdė A. Vaičiunas ir J. Ražanauskas. Dabar gręžinys priklauso sklypui Nr.422.

Taškas 1 yra kelyje, o taškas 5 neatžymėtas natūroje. Ten Jūsų įkalto ženklo nėra. Yra  mūsų įkastas geodezinis ženklas riboje 416.1 ir 422 kampe. Čia ne saviveikla, o komisijos sudarytos iš valdybos narių ir kitų narių, dar 2004m. įkasti du geodeziniai ženklai. Jūs juos galite patikrinti natūroje, matuojant nuo nelikviduotos tujų linijos, kurios pasodintos riboje.

Šiame matininko A. Zubanov rašto 4 priede pateiktas brėžinys yra ir 2014.01.24 Jono Narkevičiaus prašymo priedas pažymėtas 2 numeriu. 

Dėl šių matavimų įdomiausia tai, kad kalbant su M. Ražanauskienės sūnumi paaiškėjo tai, kad jis man ir kaimynams rodė abiejų sklypų 422 ir 423 kadastrinius matavimus  atliktus pagal tikras privatizacijos schemas, gautas iš Registrų centro 2013 metais. Jam buvo matomai liepta jų nepanaudoti, nes tada viskas atsidurtų savo vietose. Jonas Narkevičius man kelis kartus yra pasakęs „Aš ne toks galingas, kad vadovaučiau žemėtvarkai“. Matomai galingas! Juk įtakoja į atsakymus.

Į šį raštą neatsakė NŽT Vilniaus skyrius ir A. Zubanov.

Skambinau NŽT Vilniaus skyriaus specialistams klausdamas, ar gauta pakeista sklypo 422 matavimo byla. Pasitikrino pagal kadastro numerį, pranešė, kad tokios bylos nėra. A. Zubanov telefonu neatsiliepia. Sukalti ženklai nepanaikinti, pirmininkas tyli. G. Ražanauskas sode nesirodo, matomai užsiima sklypo pardavimo reikalais, apie tai pranešė jo kaimynas, anksčiau rodė šio sklypo nuotraukas, gautos iš interneto. 2016.09.07 kreipiausi NŽT prie ŽŪM direktorių, išdėsčiau visus pagrindinius trijų metų susirašinėjimo reikalus, matininko A. Zubanov ir pirmininko veiklą dėl šios Genplano dalies Projekto, bei paskutinio kadastrinio matavimo absurdiškumo. Prašiau atlikti šio matininko licencijos veikimo sustabdymo analizę. Tik po dviejų mėnesių 2016.11.07 gavau ne direktoriaus, o l.e.p. direktoriaus pavaduotojo Mariaus Bujos atsakymą. Šiame rašte paminėjo daugelį NŽT tarnybos atsakymų, vėl paminėjo, kad nereikia vadovautis Projekto sprendiniais. Rašoma, kad NŽT nėra nustačiusi, jog Projektas buvo rengiamas pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, taip pat Jūs skunde nepateikėte jokių pagrįstų argumentų … it t.t. Dar paminėjo, kad Skyrius informavo mane, jog sklypo 422 kadastrinių matavimų byla dar nėra pateikta Skyriui derinti … ir t.t. Sklypas buvo paženklintas natūroje geodeziniais ženklais 2016.07.19d. Praėjo 4 mėnesiai, o byla nepriduota derinimui į NŽT Vilniaus skyrių. Gal meluoja man? Kur pasitikrinti? Gal šaukštai po pietų? Todėl siūlo – išvardino kur reikia kreiptis, į ginčų komisiją, ar į teismą. Papildomai man dar reikia kreiptis į Vilniaus apygardos administracinį teismą dėl skundo (prašymo) padavimo termino atnaujinimo. Nejaugi aš praleidau tą terminą?

Gavus tokį atsakymą, 2016.11.10d. mes su kaimynu užsirašėme priėmimui pas NŽT prie ŽŪM direktorių. Laukėme mėnesį. Gavome atsakymą, kad priėmimas bus vėliau. Gausite žinią kada tai bus. Vėl lauksime. Gal baigs tris metus užsitęsusią dvikovą? 

Grįžtu prie teisėsaugos veiksmų. Mano prašymo du segtuvai ir prokurorės Vidos Bracevičienės nutarimas pripažįstant vyr. tyrėjo S. Nevardausko nutarimą teisingu, buvo nusiųstas Vilniaus rajono apylinkės teismui 2016.03.16. Šio teismo teisėja Dalia Zeniauskaitė perrašė Vidos Bracevičienės nutarimą, atmetė mano skundą ir pasiūlė kreiptis į Vilniaus apygardos teismą. Nutarties data 2016.03.29. Šios datos Vilniaus apylinkės teismo nutartis minima kitoje Vidos Bracevičienės 2016.04.14d. nutartyje. Nesulaukė prokuroro Viliaus Paulausko pažado, žadėjusio išsiaiškinti, ar pirmininkas Jonas Narkevičius teisiškai nupirko 1.2ha valstybinės žemės, be visuotinio bendrijos „Žaluma“ narių susirinkimo sprendimo. Norėdamas žinoti atsakymą, vėl parašiau prašymą prokurorui Viliui Paulauskui. Po kelių dienų telefonu teiravausi dėl pokalbio. Man pranešė, kad prašymas pokalbiui nukreiptas prokurorei V. Bracevičienei.

2016.10.03 Vilniaus apygardos teismui pateikiau skundą. Jame nurodžiau, kad NŽT prie ŽŪM rašte jau paminėjo 1989m. Genplaną, kuriuo reikia vadovautis. Tokio rašto vyr. tyrėjas Saulius Nevardauskas neturėjo rašydamas nutartį. Reiškia jis privalėjo pakeisti savo nutarimą.

Skundo nagrinėjimui paskirti jau du prokurorai. Dėl ko aš rašiau skundą, nesudomino abiejų prokurorių. Pagal BK 168 str. reikėjo mane apklausti. Norėjau paminėti paskutinius du NŽT prie ŽŪM raštus pripažįstančius 1989m. Genplaną. Prokurorė Jolita Kančiauskienė 2016-10 (nenurodyta diena) paminėjo 2015.12.31 vyr tyrėjo Sauliaus Nevardausko nutarimą. Reiškia tyrėjui nebuvo pateiktas 2016.10.03 skundas ir jame nurodyti papildomi faktai prie 2015.12.14 prašymo. Toliau paminėta, kad galioja Vilniaus rajono apylinkės teismo 2016.03.29 nutartis. Kad teismui nusiūstas skundas ir prokurorės V. Bracevičienės 2016.08.23 nutartis.

Prokurore V. Bracevičienė 2016.10.07d. nutarime dėl priėmimo pokalbiui rašė „Prašymas atmestinas“. Toliau nepaminėjo, ar V. Paulauskas išsiaiškino tai ką žadėjo, dėl 1.2ha žemės pirkimo, tiesiog perrašė beveik tuos pačius sakinius iš praeito nutarimo. Nereagavo, kodėl Registrų centras įregistravo šių metų ataskaitinio-rinkiminio susirinkimo protokolą, kuris aiškiai prieštarauja Sodininkų bendrijų įstatymui. Vilniaus rajono apylinkės teismas 2016.10.18 nutartyje aprašo tik 2016 metų ataskaitinio-rinkiminio susirinkimo pravedimą, nemato čia nusikaltimo esmės, tuo pritardamas dėl neteisiško susirinkimo pravedimo ir jo registravimo registrų centre. Kokie šio susirinkimo pravedimo neteisiški veiksmai aprašomi žemiau.

Šiais metais įvyko ataskaitinis-rinkiminis bendrijos narių susirinkimas visiškai neprisilaikant Sodininkų bendrijų Įstatymo. Iš šio Įstatymo atrinko narių informavimo veiksmus, kurie leido jam Registrų centre įregistruoti net du susirinkimus. Juose dalyvavo  jis, buvę valdybos nariai, revizijos komisijos pirmininkė ir 3 metų laikotarpiui, visa kampanija vėl vadovaus bendrijai. Susirinkimo dalyvių tarpe iš 36 narių 35 procentai dalyvavusių salėje narių, yra įsterpusius sklypus nusipirkę nariai. Protokolas nemini pasisakusių susirinkime narių. Susirinkimo neteisišką pravedimą, pripažino 40 bendrijos narių. Parašų rinkimą toliau nevykdėme. Matomai tokio susirinkimo nepravedė nei viena bendrija Respublikoje. Mes pirmaujame!

Sodininkų bendrijų įstatymą paruošė LR Aplinkos ministerija, konsultacijas teikia kraštovaizdžio skyrius. Paaiškinus padėtį kas pas mus įvyko, pasiūlė rašyti prašymą prokuratūrai. Taip ir padarėme.

2016.06.21 prašymo sutrumpintas tekstas: 2016 m. kovo 13 d. ir 2016 m. balandžio 3d. susirinkimai pravesti neįvykdžius pagrindinių LR sodininkų bendrijų Įstatymo reikalavimų, tai yra, 11 straipsnio 3 punktas, 16 straipsnio 3 punktas bei sodininkų bendrijos “Žaluma” įstatų punktų.

Įstatymo 11 straipsnis. 

3) bendrijos buveinės keitimo tvarka. 

Toliau pagal įstatus, kaip buvo vykdomas buveinės keitimas:

S/b “Žaluma” įstatai įregistruoti juridinių asmenų registre 2013 m. lapkričio 15d. Yra antspaudas, bet “Bendrijos nuostatos” eilės Nr. 5, buveinės adresas nenurodytas. Yra sakinys, kuriame minimas susirinkimo protokolas. Tai yra, 2013.05.12 pakartotinio bendrijos narių susirinkimo protokolas, kuriame 11 punkte “Kiti klausimai” 8 eilės numeryje yra nutarta s/b “Žaluma” buveinę įregistruoti adresu B.M. Gimbutienės g. 4 (valdybos pirmininko gyvenamoji vieta).

Šio susirinkimo 2013.05.12 darbotvarkėje 6 klausimas “Naujos redakcijos įstatų tvirtinimas” 5 numeris ir pagal tą punktą įpareigotas J.Narkevičius įregistruoti naujos redakcijos įstatus. Šio susirinkimo protokole buvo atspausdinta – buveinė Algirdo g. 11-9, LT-03219, Vilnius.    

VI. Bendrijos narių susirinkimo kompetencija,….

3.4. bendrijos narių susirinkimas turi išimtinę teisę: 34.1. keisti bendrijos įstatus; 

XI. Įstatų keitimo tvarka

85. Keisti bendrijos įstatus gali tik bendrijos narių susirinkimas.

Apie įstatų buveinės adreso pakeitimą 2014 m. s/b „Žaluma“ visuotinio narių susirinkimo nebuvo klausimo darbotvarkėje. Nežiūrint to, 2015.06.12 10val. 47min. 56sek. Valstybinėje įmonėje Registrų centro Vilniaus filiale ant Jono Narkevičiaus rašto uždėtas antspaudas. Rašte paminėtas 2013m. gegužės 12d. S/b “Žaluma” narių susirinkimas, o buveinė šiame rašte Vilniaus m.  Minties g. 11-12. Toks pat adresas yra juridinių asmenų registro išplėstiniame išraše, jame 3-4 puslapyje yra notaro žyma: …. not. Vilija Partaukienė, Reg. Nr. 3683, notarinio veiksmo atlikimo data 2013.11.04. Vėlesnių notaro veiksmų nėra. Abiejuose pirmo  ir antro 2016m. narių susirinkimų skelbimuose minimas antras buveinės adresas -Algirdo g. 11/ Vivulskio g. 9-1, kur buvo galima susipažinti su darbotvarkės klausimų sprendiniais. Antro susirinkimo protokole pateikti penki lapai sąrašų, nurodant bendrijos narių, balsavusių raštu duomenis. Kaip jie tai atliko? Juk kiekvieno lapo viršuje yra buveinės adresas Vilniaus m. Minties g. 11-12. Tai Vilniaus autobusų parko vairuotojo butas, jo šeimininkas 2015.10.20 laišką, siūstą į s/b “Žaluma” būstinę, pašte neatsiėmė ir paštas jį grąžino siuntėjui. Reiškia, gyventojas nepripažino buveinės adreso. Reiškia mes neturime buveinės adreso ir balsavimas raštu yra neteisiškas. Nariai, balsavusieji raštu, ten negalėjo nuvykti.

VI Bendrijos narių susirinkimo kompetencija, jo šaukimo ir balsavimo jame tvarka. (skyrius įstatuose)

48.3 Balsavimo lapas įdedamas į voką, kuris atidaromas susirinkimo metu po balsavimo.

Pagal 216.04.03 protokolą į balsų skaičiavimo komisiją išrinkti du nariai. Turėjo būti trys nariai. Balsų skaičiavimo komisijos balsavimo raštu vokų atidarymo protokolas neminimas, nors rezultatai sumuojami. Ar jis buvo parašytas? Šis įstatų punktas neįvykdytas.

16 straipsnis. Susirinkimo šaukimo ir organizavimo tvarka. ( LR įstatymas)

3 punktas. Kai susirinkime sprendžiamas valdymo organo rinkimas ar atšaukimas it t.t., apie tokį šaukiamą bendrijos narių susirinkimą kiekvienam bendrijos nariui turi būti pranešta raštu arba pasirašytinai, arba viename iš pagrindinių Lietuvos Respublikos dienraščių, ir t.t. Šiame sakinyje neminimas Valstiečių laikraštis, kuris leidžiamas du kartus savaitėje. Nariai, neturintys gyvenamo namo, arba sodo namo, o jų bendrijoje dauguma, gyvena Vilniuje. Todėl daugelis narių nebuvo informuoti apie susirinkimų šaukimą. Gautuose iš VĮ registrų centro Vilniaus filialo 2016m. susirinkimų protokolo ir kituose dokumentuose neminima apie atliktus pranešimus nariams  raštu – pagrindinį pranešimą apie abiejus įvyksiančius ataskaitinius-rinkiminius susirinkimus. Sekantis šio punkto sakinys “Be to, pranešimai skelbiami skelbimų lentose ir sodininkų bendrijos interneto svetainėje (jei ją bendriją turi), siunčiami elektroniniais laiškais.“ Kiek narių naudojasi internetu, nežinoma. Interneto svetainę valdo s/b „Žaluma“ pirmininkas. S/b „Žaluma“ yra įsirengusi SMS žinučių pranešimo į mobiliuosius telefonus sistemą. Ar tai buvo atlikta 2016m.? Yra dvi skelbimo lentos, kur istiklinta ir užrakinama raktu jos dalis priklauso pirmininkui. Niekam rakto neduoda. 

Visi praėjusių metų s/b “Žaluma” susirinkimai buvo skelbiami visose esančiose skelbimų lentose, nenuimant jų ilgą laiko tarpą. Gaudavome SMS žinutes apie būsimus ir net praėjusius susirinkimus. 2016 m. gegužės mėn. dviejų skelbimų lentose buvo iškabintas s/b “Žaluma” pirmininko kreipimasis ir skelbimas apie nario mokestį 2016 m, jame pranešė, kad jis vėl pirmininkas. 2008m. iniciatyvinės grupės vadovas Jonas Narkevičius, norėdamas pakeisti buvusį pirmininką, išsiūntė visiems s/b „Žaluma“ nariams pranešimus apie susirinkimus paštu. Susirinkime, įvykusiame 2009.10.11, J. Narkevičius už laiškų siuntimą pagal prašymą atgavo 1624 litus. Reiškia šiais metais pamiršo, kaip reikia pravesti susirinkimus. Pagal kokį straipsnį šie susirinkimų pravedimo dokumentai užtraukia bausmę prašyme nenurodžiau.

Pagal paskutinį šio prašymo sakinį Maišiagalos policijos specialistė Justina Kučinskaja-Ostrovska nutarė, pavadinti savavaldžiavimu, bet J. Narkevičiaus veiksmus nutarime rašo, kad negalima traktuoti kaip savavaldžiavimą ir atsisako pradėti ikiteisminį tyrimą. Pasiūlyta kreiptis į Vilniaus rajono apylinkės teismą. Konsultavo Teisingumo ministerijos budintis juristas, pasiūlė skunde paminėti, kad pažeistas LR BK 172 straipsnis. Kreipėmės į Vilniaus apygardos prokuratūrą, skunde paminėjome šį straipsnį.

2016.06.21 parašyme viskas išdėstyta, bet nenagrinėta:

1.  Kodėl neišsiaiškinta, kaip galėjo nariai balsuoti raštu nesant buveinės?

2.  Susirinkime dalyvavo buvusi revizijos komisijos pirmininkė Vida Ežerskienė, kuri privalėjo žinoti, kad nebuvo raštu pranešta kiekvienam nariui apie ataskaitinį-rinkiminį susirinkimą. Ji vėl išrinkta trejų metų kadencijai. Ką tai reiškia?

Šį skundą ir gal pirmą prašymą nagrinėjo Vilniaus apylinkės prokuratūros 6-tojo skyriaus prokurorė Vida Bracevičienė. Jos nutarime atmetami abu prašymai. Perspausdiname nutarimo pavadinimą.

Atmesti prašymą panaikinti 2016-07-08 Vilniaus apskrities VPK Vliniaus rajono PK viešosios policijos skyriaus prevencijos poskyrio Maišiagalos policijos nuovados specialistės Justynos-Kučinskajos-Ostrovskos nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą medžiagoje Nr. M-1-01-52742-16 bei atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą pagal LR BK 172 str.; 294 str 1d.

Nutarimo pabaiga: nuo 2004-01-01 prokuratūra nebevykdo bendrosios priežiūros funkcijų, todėl tikrinti sodininkų bendrijų priimamų sprendimų neturi teisės. Tokių funkcijų nevykdo ir policijos pareigūnai, todėl klausimais nepriklausančiais prokuratūros ir policijos kompetencijai prašytume nesikreipti. 

2003-12-18 d. Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijos statymo 18 str. 5 p. numato, kad bendrijos valdymo organų, nevykdančių arba netinkamai vykdančių pareigas atsakomybę nustato Civilinis kodeksas, sodininkų bendrijų įstatymas ir kiti įstatymai. Bendrijos valdymo nariai privalo solidariai atlyginti bendrijai nuostolius, padarytus dėl valdybos sprendimų, priimtų pažeidžiant bendrijos įstatus.

Teisingumo ministerijos budintis teisininkas negalėjo komentuoti šio nutarimo, teisiniu atžvilgiu. 

Sutinku su V. Bracevičienės paaiškinimu dėl BK 172 str. taikymo. Bet lieka BK 294 str. BK 300 str. 299 str.

 Šio straipsnio pabaigoje dar apie vieną įvykį. Valstybė leido pirkti arba nuomoti esamą bendro naudojimo žemę bei vandens telkinius sodininkų bendrijose. Anksčiau straipsnyje minėta kūdra, esanti bendro naudojimo pelkėtoje vietoje, buvusiai valdybai leidus Nadeždos Davletšinos ir Jevgenijaus Maikovo lėšomis technikos pagalba iškasė kūdrą. 

Prašymus valdybai dėl šios kūdros nuomos parašėme 2016.05.06. Praėjo jau septyni mėnesiai. Mūsų kaimynas pranešė, kad vienas buvęs valdybos narys jau nupirko dalį kūdros. Nuvykau į valdybos buveinę 2016.11.29 priėmimo metu. Pirmininkas Jonas Narkevičius pateikė šios žemės, kurioje yra dvi kūdros, suskirstymo į šešis sklypus planą. Plane nebuvo nurodytos narių pavardės. Vienam sklypui priklausys net dviejų kūdrų dalys. Paklausiau – kam priklausys tie sklypai. Atsakė, kad bendrijoje yra daug narių. Nepateikė ir valdybos posėdžio protokolo. Tuo jis pripažino, kad jam sodininkų bendrijos įstatymas negalioja. Matomai, ruošiasi įvykdyti man išsakytą savo norą – išdalinti ‚mafioziams‘ šią kūdrą. 

Paminėsiu Lietuvos Respublikos Konstitucijos straipsnius, kurie buvo pažeisti. 

21 straipsnis. Raštu vertė pranešti ‚,Kas man vadovauja?‘‘ ir nurodė, kad paskirs man nuobaudą?. Komisijos išvadose raštiškai vadino mane šmeižiku. Buvo teismas dėl šmeižto, kur kaltinimas buvo atmestas. 

23 straipsnis. Jau įvykdė pagal savo projektą, kuriame sumažintas vidaus kelio plotis ir atžymėjo natūroje geodeziniais ženklais, neatitinkančiais 1989 metų Genplaną. Dėl to Nadeždos Davletšinos gręžinys atsidūrė svetimo sklypo teritorijoje. Sumažinto kelio pločio teismas nepripažino. Netikru dokumentu sklypo 5C brėžinyje nepripažįsta dviejų narių lėšų, skirtų kūdros statybai. 

24 straipsnis. Komisijos išvadų dokumentą atidavė man, įžengęs į mano sodo namą be leidimo. 

25 straipsnis. 2015 ir 2016 metais neleido skelbimų kabinti tik jam vienam priklausančių stendų užrakinamų sekcijų  dalyse. Skelbimai buvo plėšomi ir mes negalėjome informuoti narių apie pirmininko atliekamus neteisėtus veiksmus. To neišaiškino ir Vilniaus rajono policijos komisariato darbuotojas. 

29 straipsnis. Pirmininkas nesiėmė veiksmų, kad ant visų šešių skelbimo lentų, stulpų, šiukšlių dėžių nebūtų kabinami skelbimai su iškraipyta mano pavarde (Majkavas). Neišsiaiškino to ir Vilniaus rajono policijos komisariatas. 

Atsiprašau skaitytojų už gan ilgą, smulkų įvykių aprašymą. Bet tai vyksta trijų metų laikotarpyje! Dvikova dar nesibaigė!

Užbaigiu gražiu kitos įstaigos atlikto darbo aprašymu.

Pateiksiu LR Energetikos ministerijos atliktą darbą mūsų bendrijoje, ištaisant ne pagal projektą įrengtą orinę liniją, apie kurią minėjau aprašyme. Jos darbuotojai vadovavosi vartojimo ginčų neteisminio sprendimo procedūros taisyklėmis, patvirtintomis Teisingumo ministro 2015m. gruodžio 30d. įsakymu Nr.1R-382. Į prašymą pakeisti nesaugiai įrengtą laidinę elektros linija virš sklypų, greitai reagavo. Pakako specialistų atvykimo į vietą ir vienos darbo dienos laikotarpyje pakeitė laidus į kabelinę orą linija. Devyni sklypų naudotojai pareiškė padėką už greitą problemos sprendimą. Reikėtų, kad visos įstaigos pasinaudotų šiomis taisyklėmis, norėtų greičiau spręsti žmonių keliamus klausimus. Linkiu joms tai daryti. 

S/b ,,Žaluma‘‘ narys Jevgenijus Maikovas

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));