skip to Main Content

Dvikova su Nacionaline žemes tarnyba prie ūkio ministerijos ir jos Vilniaus rajono skyriumi.

Šį straipsnį laikraščiui , o tuo pačiu informuojant visoumenę, nusprendžiau parašyti susipažinęs su Salomėjos Pranaitienes LRT TV naujienų tarnybos straipsniu ,,Sodininkų bendrijos gudrybės: bendro naudojimo žemė įsygijama apgaulės būdų.‘‘ 2016 m. liepos 27 d. Jame aprašoma šios žemės pirkimas Trakų rajone, sodininkų bandrijoje ,,Kelininkas‘‘ . Esu ne žurnalistas, todėl straipsnis nebus literatūrinis. Čia išdėstysiu faktus, kurie patvirtinti brėžiniais, raštais ir atsakymais į juos. Tai vyksta nuo 2013 m. gruodžio mėn. ir dar nesibaigė galutiniais sprendimais šiais 2016 m. Jau sukako du metai ir aštuoni mėnesiai. Toks pat įvykis tik ankščiau 2014m. įvyko Vilniaus raj. sodininkų bendrijoje ,,Žaluma‘‘ 

Trumpai apie sodininkų bendriją ,,Žaluma‘‘. Jos teritorija yra Vilniaus rajone, netoli Sudervės miestelio, ribojasi su Sudervės ežeru. Užima 120 ha plotą, iš jų 36 ha užima miškai,keliai, laisva bendro naudojimo žemė ir apie 150 buvusių, iki 4 arų ploto, valstybinės žemės sklypelių. Yra 650 bendrijos narių. Šešių arų sklypelį įsigijo mano neįgalioji dukra. Po truputį pradėjome tą, šlaitė esančią žemę naudoti, vyko sodo namelio statyba.

Daug dienų praleista sklaidant atvežtą smėlį bei žvyrą, įrengiant vidaus kelio privažiavimą prie statybos. Geriamą vandenį atsinešdavome iš tolokai esančių gyventojų, nes numatyto genplane bendro naudojimo gręžinio nebuvo, nėra jo ir dabar. Viskas vyko sklandžiai iki tol, kol prie šio kelio laisvą sklypą nusipirko šio sklypo kaimynas, Juozas Ražanauskas. Nematavo jo buvęs pirmininkas, nei pats pirkejas. Vėliau paaiškėjo, kad čia nebuvo 6 arų sklypelio, buvo tik 5 arai. Klaida plane – sklypo vienos kraštinės ilgis buvo pažymėtas įjungiant į jį ir šio jau baigto žvyruoto kelio plotį, tai yra padidintas 6 metrais. Netrukus atsirado vamzdžių  stulpai su spygliuotos vielos užtvėrimu. Privažiavimas prie sklypo Nr.416 užsidarė, kaimynas kelyje esantį žvyrą suarė. Neužilgo šis kaimynas buvo išrinktas pirmininku, todėl šio kelio spygliuota viela ir keletas stulpų buvo nuimti nuo pravažiavimo tik po penkių metų. Nereikėjo ilgai laukti naujų rinkimų. Bendrijos valdyboje atsirado naujas narys Jonas Narkevičius. Girdėjosi atgarsiai, kad jis kovoja su esamu pirmininku, skelbimų lentose pasirodydavo įvairūs įvykių aprašymai, paskaitydavau juos, nes skelbimų lenta stovėjo šalia. Vieną iš jų sutrumpintą Jono Narkevičiaus kreipimąsį tikiuosi su įdomumu paskaitysite ir Jūs skaitytojai. 

Sodų bendrijos ,,Žaluma‘‘ valdybos narys Jonas Narkevičius

KREIPIMASIS

Gerb. Sodų bendrijos „Žaluma“ sklypo savininke.

 Valdybos nariai, sudarantys mažumą, šiuo metu negali įtakoti visai bendrijai gyvybiškai svarbių sprendimų priėmimo bei jų tolimesnio vykdymo. Todėl kviočiu į skubų bendrijos narių susirinkimą, kuris įvyks 2008 m. vasario 1 d. Susirinkimas šaukiamas: 1. Dėl susiklosčiusios neveiklios padėties bendrijos valdyboje; 2. Dėl visiškai nesprendžiamų visai sodų bendrijai svarbių klausimų; 3. Dėl gresiančio bendrijos bendro naudojimo turto praradimo. Norėčiau konkrečiai papasakoti apie skaudžiausias ir reikalaujančias neatidėliotino sprendimo problemas, aktualias visiems sodininkams. Vadovaujant J.Ražanauskui, bendrijos dokumentacijoje vyrauja netvarka ir chaosas, nes reikalai tvarkomi taip, kaip tai yra patogiausia ir naudingiausia pirmininkui. Dalis valdybos narių nieko neveikia, net neturi jiems paskirtų užduočių – vienintelis jų darbas tėra patakauti pirmininkui ir visokeriopai jį palaikyti valdybos narių balsavimo metu. Dokumentacija neapskaitoma, nekaupiamas archyvas. Praktiškai, daugeliu atvėju neįmanoma išsiaiškinti kam ir kokiu pagrindu buvo išduotos žemės išsipirkimui ar kitam tikslui skirtos pažymos. Pasirašoma netgi ant tokių geodezinių matavimų, kurių ribos neatitinka generalinio plano ir yra pažeidžiami sklypo kaimynų interesai, dėl to jie priversti gaišti laiką, kviesti įvairiausias tarnybas, bei ekspertus. Leidimai išduodami net tada, kai tam prieštarauja valdyba arba kai tas klausimas net nebuvo svarstytas nei valdybos posėdžio, nei visuotinio bendrijos narių susirinkimo metu. Kai kuriems bendrijos nariams papildomos žemės išsipirkimui yra išduotos pažymos, tiesiogiai prieštaraujančios dabar galiojantiems įstatymams, todėl juridiškai jos yra niekinės, o pretendentai tik susikuria nerealius lūkesčius ir ateities planus, nes yra apgauti J.Ražanausko. Pagal naujus įstatymus, bendrija galėtų pati laisvai disponuoti išpirkta žeme: ją panaudoti savo reikmėms, leisti jos dalį išsipirkti asmeniniam naudojimui, kaip priesklypinius papildomos žemės plotus atskiriems bendrijos nariams arba net suformuoti atskirus naujus sklypus ir dalį jų komercine kaina parduoti. Už gautas lėšas galėtume daug gero padaryti bendrijos labui – juk keliai (vietomis net nepravažiuojami) pas mus patys blogiausi iš visų Viliaus rajono sodų bendrijų. Taip pat būtų galima suformuoti tinkamas gatves ir gatveles, pasirūpinti jų apšvietimu, bei spręsti vandentiekio ir nuotėkų šalinimo sistemų įrengimo klausimus. J.Ražanauskas ignoravo visuomenės ir valdybos reikalavimus pasirūpinti šiuo klausimu. Netgi atvirkščiai, daug požymių rodo, jog laisvus plotus norima užgrobti, t.y., leisti neteisėtai privatizuoti, tokiu būdu kažkam asmeniškai praturtėjant ir apiplėšiant visus s/b „Žaluma“ bendrijos narius. Juk Lietuvoje beveik visos paežerės apsukrių sukčių užimtos panašiu principu, t.y. perkeliant žemę arba suradus buvusius savininkus, su jais susitariama. Jiems atstačius nuosavybę dalį žemės perrašo sukčių naudai, arba perperkant teisę į gražintiną žemę. Yra bendrijų, kurios pasinaudojo Europos Sąjungos paramos pinigais, gal ir mums dar pavyktų gauti lėšų iš šios institucijos, tačiau tam iš pradžių reikia paruošti projektą. Kadangi aš dalyvauju valdybos veikloje ir bandžiau spręsti eilę klausimų (deja dažnai nesėkmingai), galiu atsakingai pareikšti, jog dabartinis pirmininkas ir valdyba visiškai nedarbinga. Šis pirmininkas – didžiulė nesėkmė mūsų bendrijai, nes tuščiai prarasta daug metų, per kuriuos buvo galima nuveikti daug naudingų darbų bendrijos labui. Dėja, per tą laiką tebuvo tik nepadristai jam išmokėtas gana neblogas atlyginimas, už, kaip rodo faktai, neatliekamą darbą. Galu gale, kai visos pirmininko ir daugumos valdybos narių suktybės iškils į viešumą ir daugumai bus suprantamos, ką nors taisyti jau bus per vėlu, nes laimėtojas vis tiek bus tik dabartinis pirmininkas ir jo kompanija – bendrija neturės juridiškai įteisintos papildomos žemės plotų, o tai reiškia, kad mes neturėsim nei asfaltuotų bei apšviestų keliu, nei bent kiek išvystytos infostruktūros, o pirmininkas glės skaičiuoti sau asmeniškai gautą naudą už užgrobtą visai bendrijAi priklausančią žemę ir juoktis iš visų s/b „Žaluma“ sodininkų, naiviai tikėjusių jo tuščiais pažadais ir leidusių vidury šviosios dienos juos akiplėšiškai apgauti. Mieli sodininkai! Argi mes turime per daug laisvų pinigų, kad galėtume leisti kam nors pelnytis iš mūsų visų galimybių? Argi mes nenorime turėti sutvarkytą gerbuvį, ištisus metus pravažiuojamus ir apšviestus kelius? Argi mes nenorime matyti kompetentingai, efektyviai ir sąžiningai veikiančios bendrijos valdybos, kurios nriai spręstų visiems svarbius klausymus, o ne asmeninius ir sėdėtų susirinkimuose kaip marionetės, kurias kaip jam patinka už virvučių tampo dabartinis pirmininkas? 

Pagarbiai, valdybos narys Jonas Narkevičius

 (atsakingas dėl išorinių linijų ir komisijos žemės išsipirkimui narys).

 

Ši agitacija paveikė, gal mane suprasite, kodėl aš pasirašiau sukurtos iniciatyvinės grupės sąrašuose. Buvo surinkti narių žodiniai skundai apie pirmininko Juozo Ražanausko pažadėtus bet neatliktus įsiterpusių sklypelių geodezinius matavimus. Kiek jų buvo neaišku, bet jie matavimų negavo, nors sumokėjo už būsimą darbą. Tokie faktai skambėjo susirinkime. Buvo skelbimuose ir kitų nuomonių jau po pirmininko perrinkimo, kai juo tapo Jonas Narkevičius. Principingi pirmininko žodžiai išsiskyrė su darbais.

Bronius Kruostas

Mat prieš kelerius metus, kai J.Narkevičius buvo eilinis bendrijos valdybos narys, galėjo susidaryti įspūdis jį esant nesutaikomą kovotoją su negerovėmis, kurių ,,Žalumos‘‘ veikloje jis įžvelgdavo tiek ir tiek. Jis aiškino sodininkams, kad jų bendrija esanti viena didžiausių Vilniaus apskrityje ir turinti didžiulį turtą, apie kurį kiti svajoti – 18 hektarų jai priskirtos laisvos valstybinės žemės. Tačiau dalis valdybos ir jos pirmininkas ,,asmeniškai suinteresuoti‘‘ (iš J.Narkevičiaus rašto Vilniaus apskrities administracijai 2008 metų pabaigoje), kad šios žemės išpirkimo procedūra būtų vilkinama. Tuo tarpu ,,Žaluma‘‘, negalėdama ja laisvai disponuoti, labai daug prarandanti. Juk kažkiek laisvos žemės galėtų išsipirkti bendrijos nariai asmeniniam naudojimui, kažkiek, suformavus naujus sklypus, galima būtų parduoti rinkos kaina, o gautus pinigus išleisti vidaus keliams taisyti, gatvėms formuoti, apšviesti – žodžiu, bendram sodininkų labui. Kadangi čia pat, už sodų tvorų, eina naujai asfaltuotas kelias ir daugelis sodininkų statosi savo sklypuose gyvenamuosius namus, labai visuomeniškai nusiteikusiam valdybos nariui vaidenosi didelė gyvenvietė su laisvoje žemėje pastatyta parduotuve, automobilių aikštele ir net paplūdimiu prie ežero.

 2009 metų pradžioje J.Narkevičius, būdamas dar valdybos nariu, išsiuntinėjo Kreipimąsi į sklypų savininkus, kuriame ragino šaukti neeilinį visuotinį bendrijos narių susirinkimą tam, kad būtų išrinkta nauja valdyba, nes senoji esanti neveikli, o jos pirmininkas, be kitų nuodėmių, toks ,,grubus‘‘, kad ,,žmonės net bijo kreiptis‘‘. Iš šio sklandaus rašto piršte pirštosi išvada, kad jis, Jonas Narkevičius, esąs vienitelis valdybos narys, susirūpinęs tuo, jog ,, laisvus sklypus norima užgrobti‘‘. Kovotojas su negerovėmis teigė žinąs tą ,,ne naują schemą‘‘, kaip ,,draugiškai pasidalinti užimtą žemę‘‘, ir sielojosi, jog ‚, Lietuvoje beveik visos paežerės apsukrių sukčių užimtos panašiu principu‘‘.

Savo energingą veiklą J. Narkevičius pradėjo kaip reikiant nė neįsikūręs įsigytame sklype. Bendrijos žemių pakraštyje, pamiškėje, jau ilgokai akis badė nemaža jo atsigabentų statybinių medžiagų krūva. Atrodė, kad bendrijos naujokas,raginamas nedarkyti aplinkos, tiesiog neranda kada rūpintis asmeniniais reikalais – visas jėgas ir laiką atima bendri rūpeščiai. 

Šis kriminalinis plauko įvykis ne taip seniai atsitiko sostinėje, ant UAB ,,Vilniaus viešasis transportas‘‘ teritorijos ribos. Bendrovės saugos darbuotojai sustabdė prie vartų atriedėjusį aiškiai netuščią krovinį automobilį ,, Iveco‘‘ ir patikrino, kas juo išvežama. Pasirodė, furgono grindis slegia solidi rietuvė metalinių sijų. Paprašytam parodyti krovinio gabenimo dokumentus vairuotojui teliko skėlstėlėti rankomis. Pradėjus ieškoti siūlo galo, paaiškėjo, kad vairuotojas su palydovu vykdo Technikos tarnybos Ūkio skyriaus viršininko Jono Narkevičiaus paliepimą nugabenti išvakarėse atitinkamai supjaustytą (kad tilptų) metalą į Vilniaus pašonėje, Dūkštų seniūnijoje, esančią sodininkų bendriją ,,Žaluma‘‘. 

Iki įvykstant šiam ,,pasienio incindentui‘‘ UAB ,,Vilniaus viešasis transportas‘‘ Technikos tarnybos Remonto dirbtuvių remonto baro šeštosios kategorijos šaltkalvis J.Narkevičius (tą pačią dieną parašė prašymą ir bendrovės generalinis direktorius pakeitė jo darbo sąlygas) buvo dvigubas viršininkas – jis vadovauja ir ką tik paminėtai sodininkų bendrijai ,,Žaluma‘‘. Bendrijos nariams, sužinojusiems apie tokį jų vadovo akibrokštą, irgi teliko skėsčioti rankomis.

Šiuos paminėtus faktus patvirtino bendrijos narys, davęs paskaityti UAB ,,Vilniaus viešasis transportas‘‘ generalinio direktoriaus įsakymus. Buvęs pirmininkas Juozas Ražanauskas, mums, kaimynams, sakė, kad ne tą pirmininką Jūs išsirinkote, patvirtindamas bendrijoje sklandančius gandus dėl šių įvykių Vilniaus autobusų parke. Po pirmo, jau naujo pirmininko organizuoto susirinkimo, galutinai juo nusivyliau, nes jame buvo balsuojama dėl išlaidų apmokėjimo jam, Jonui Narkevičiui, už visas jo patirtas išlaidas, ruošiant Juozo Ražanausko ,,nuvertimą‘‘ iš pirmininko posto. Prisiminiau vietnamiečių multiplikacinį filmą, kuriame jaunuolis kovojo su drakonu ir jį nugalėjęs pats virto juo. Nuo pirmininko Jono Narlevičiaus veiksmų gavau atpildą už tą uždėtą parašą. Atsiprašau bendrijos narių dėl to veiksmo. Apie tuos atpildus bus toliau.

Prasidėjo naujo pirmininko 15 dienų dirbusio šaltkalviu – Jono Narkevičiaus vadovavimo sodininkų bendrijai, daug metų trunkanti era. Kaip jis vykdė pažodus paaiškinsiu žemiau. Pradėjo nuo mūsų bendrijos naujo žemėtvarkos projekto ruošimo. Eiliniame susirinkime buvo pritarta jo ruošimui skirti 50 tūkst.litų narių mokesčio lėšų. Susirinkime buvo skelbta, kad vyko konkursas matininkų parinkimui. Paminėtos kelios matininku pavardės. Siūlomos atlikimo sumos skyrėsi tarp konkurentų kelis kartus ir priimta mažiausia kaina. 

Konkursui vadovavo nauja valdyba, konkurso medžiaga nebuvo paskelbta skelbimų lentose. Tik neseniai radau Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 6 priede įkainį, kuris buvo 23 litai išmatuotam daugiau 1 ha žemės sklypui. Tai mūsų atvėjui buvo 2760 litų. Šis projektas buvo patvirtintas 2013.10.30 NŽT Vilniaus rajono skyriaus vedėjos. Šio projekto genplane noriu paminėti tik vieną bendro naudojimo žemės sklypą 1B. Jame, dar valstybinėje žemėje šalia sklypo, priklausančio pirmininkui Jonui Narkevičiui, stovėjo ,,vagonėlis‘‘, kuris išaugęs į pagalbinį pastatą 10,4×6,75m, kitame sklype nariui Stanislov Ruseckij priklausantis gyvenamas namas 6×9 m. Jiems Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius 2012 metais surašė savavališkos statybos aktus, bei surašyti reikalavimai pašalinti savavališkos statybos padarinius. Pirmininkas Jonas Narkevičius ėmėsi veiksmų, kad šis reikalavimas nebūtų įvykdytas. Rengiamame projekte abu sklypai buvo pavaizduoti, kaip sklypai įsiterpę į valstybinę žemę. Gavo buvusio NŽT prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vėdėjo L.Dieninio raštą, kad tas ,,vagonėlis‘‘ jau stovintis valstybinėje žemėje būtų pastatomas. Nors tokius leidinus pagal statybos įstatymą išduoda savivaldybė, o ši išdavė tik raštą ,,Dėl informacijos pateikimo.‘‘ Toliau liko tik s/b,,Žaluma‘‘ vardu išpirkti šį  1,2 ha valstybinės žemės sklypą. Tai buvo padaryta 2014.02.19d. valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu, sumokant valtybei tik 4032.0 litų. Rinkos kaina 473000 litų. Pirkimo-pardavimo sutartyje nurodyti duomenys: sodininkų bendrija ,,Žaluma‘‘, buveinės adresas Vilniaus m.Minties g. 11-12, atstovavo pirmininkas Jonas Narkevičius, veikiantis pagal sodininkų bendrijos ,,Žaluma‘‘ 2013 m. gegužės 12d. pakartotinio bendrijos narių susirinkimo protokolą. Yra pažymėta, kad jis turi įgaliojimą. Šios sutarties 11 punktas mini, kad žemės sklypo planas M1:2000 yra neatskiriama sudedamoji šios sutarties dalis. Faktiškai ši sutartis negalioja nes:

1. Buveinės adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Minties g. 11-12 LR juridinių asmenų registro išplėstiniame išraše įregistruota tik 2015.06.12d. 10:47:56 val., o ne 2014m. ir be visuotinio narių susirinkimo sprendimo ir veikiančių įstatų reikalavimo.

2. Jonui Narkevičiui įgaliojimo sudaryti šią sutartį 2013m. gegužės 12d. narių susirinkimas nedarė.

3. 2013m. gegužės 12d. pakartotiniame bendrijos narių susirinkime bendro naudojimo sklypo 1,2ha (genplane 1B) pirkimas nebuvo svarstomas.

Šiame susirinkime svartyta ,,Naujos redakcijos įstatų priėmimas‘‘ ir Jonas Narkevičius įpareigotas įregistruoti naujos redakcijos įstatus, o ne žemės pirkimą. Jame taip pat nutarta s/b ,,Žaluma‘‘ buveinę įregistruoti adresu B. M. Gimbutienės g. 4, tai yra jo gyvenamoji vieta, o ne Minties g. 11-12. Tenka paminėti, kad šio susirinkimo yra du protokolo variantai, vienas su lentelė leisti privatizuoti keliems sodininkams įsiterpusiems žemės sklypus, kitame protokole šios lentelės nėra. Lentelėje yra 18 narių pavardės ir sklypų plotai. Abu skirtingi protokolai patvirtinti pirmininko parašais. Turi būti vienas protokolas.

4. Pagal žemės sklypo planą M1:2000 ,,vagonėlis‘‘ ir gyvenamas namas pirkimo datai stovėjo valstybinėje žemėje. Šį pirkimą patvirtino NŽT prie žemės ūkio ministerijos direktorė Daiva Gineikaitė 2015.03.16d. raštu. Jame yra sakinys, kad valdomame 1,2ha bendro naudojimo žemės sklype yra pastatas (vagonėlis) ir gyvenamas namas, nors jie dar buvo valstybinėje žemėje. Tik nupirkus šį 1,2 ha sklypą jie tapo įsiterpusiais ir Jonas Narkevičius bei Stanislav Ruseckij privatizavo juos,  prijungdami prie savų sklypų. Kitaip tariant uždėjo ant savo ir kaimynų sklypų magišką kepurę. Projekte Jonui Narkevičiui buvo priskirta viso 7,51 aro (čia ir prie kitų jo sklypų). Bendroje sumoje su sklypo 6 arų ploto yra daugiau kaip 12 arų valstybinės žemės. 

Kas gi nupirko šį 1,2ha sklypą? 

Tai paaiškėjo, kai prieš 2015.05.24d. narių susirinkimą narė Irėna Babaitienė gavo šį direktorės Daivos Gineikaitės atsakymą į jos skundą. Skelbime ant pastato sienos, prie kurio vyko susirinkimas, pirmininkas paviešino trijų narių pavardes, kurie pirko šį sklypą. Jie sumokėjo viso 10500 litų privalėjo mokėti 12430 litų ir tapo šio 1.2ha ploto savininkai. 2015.06.20d. narių susirinkime patvirtinta, kad tie nariai, kas pirks bendro naudojimo žemę, už 1 arą žemės mokės 30 eurų ir dar bendrijos skolos padengimui privalės mokėti už 1 arą po 30 eurų už žemę ir 10 eurų už matavimus. Viso 70 eurų už 1 arą. Reiškia šie nariai po to turėjo sumokėti dar viso 18503 litus. Niekas dėl šios sumos įmokėjo nesirūpino iki šiol. Kitaip sakant todėl taip ir skubėjo neteisiškai nupirkti šį sklypą, nes pirmininkas jau tada žinojo, kokiomis kainomis bus perkama žemė 2016m. Vilniaus m. Registrų centre yra įregistruoti dar trys sklypai bendro 1.24ha ploto. Kaip jie pirkti, už kokias sumas ir kam ši žemė priklauso, dokumentų nepavyko gauti. Kokiomis kainomis turėjo būti pardavinėjama valstybnė žemė sodininkams? O tai nustatyta LR Vyriausybės 2015m. sausio 28d. Nr. 59 nutarime „Dėl valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos megejų sodo teritorijoje“ pakeitimo. Šiuo nutarimu patvirtintos Valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos sodo teritorijoje taisyklės. Normatyvinė 1ha žemės ūkio naudmenų vertės, pagal jų našumą, lentelė pateikta „žemės įvertinimo metodikos 1 priedas“ ir sodų žemei ji yra 304,1 euro už 1ha, buvo 1050 litų už 1ha. Šiai kainai yra nustatyti koeficientai, priklausomai nuo teritorijos atstumo iki miesto, infrastruktūros, kelių ir t.t. Ši bazinė kaina s/b “ Žalumos“ būstinėje buvo skelbime nurodyta 105,0 litų už 1 arą. S/b „Žaluma“ buhalterė į mano klausimą prieš 2015m. susirinkimą, taip pat patvirtino, kad jį yra 105,0 litai už 1 arą. Reiškia perkeltas kablelis ne į tą pusę tai yra padidinta dešimt kartų.

O kaip liūdininkė teisme buhalterė į tą patį klausimą atsakė, kad ji neatsimena, kokia kaina, sakė kad yra įvairių kainų. (Apie teismą dar bus parašyta).

Panagrinėkime skelbtas žiniasklaidoje kainas. Lietuvos ryto 2016m. sausio 30d. straipsnyje „Laisva žemė brangs kone šimtą kartų“ korespondentė nurodo 11.6 eurų už 1 arą, o toliau šiame straipsnyje nurodyta, kad 8 hektarai kainuoja vos 4 tūkst. Eurų. Pagal jos kainą turėtų būti 9280 eurų. Klaida straipsnyje.

Minėta LRT TV naujienų tarnyba rašo, kad trakų rajone perkant žemę mokėta jau 15 eurų už 1 arą žemės.

S/b „Žaluma“ 2015.06.20 narių susirinkime žemės kaina nustatyta 30 eurų už 1 arą. Tai yra 2-3 kartus didesnė už minimas, jau indeksuotas žemės kainas, nurodytas žiniasklaidoje ir paskelbta Vyriausybės nutarime. Paskaičiavus indeksuotą kainą s/b „Žaluma“ teritorijai, ji yra artima 10 eurų už 1 arą.

Reiškia trys nariai privalėjo sumokėti 8400 eurų, o sumokėjo 3041 eurų. Skolingi už šią žemę 5359 eurus.

Dėl šios 1.2 ha žemės neteisėto pirkimo buvo kreiptasi į STT, prokuratūra. Iniciatyvinės grupės, kurioje buvo 80 narių vardu, man teko rašyti prašymą Vilniaus apygardos prokuratūrai, kad šios žemės pirkimas būtų anuliuotas, nes ji tapo tik trijų narių valdoma. Šis prašymas buvo netenkintas, persiūstas ikiteisminiam tyrimui į Vilniaus apylinkės teismą.Teisėja pasiūlė toliau kreiptis į Vilniaus apygardos teismą. Tam neturiu lėšų, tikiuosi, kad prie to turėtų grižti valstybės institucijos, nes aiškus faktai įrodantys, kad reikia anuliuoti šį pirkimą ir t.t. Prašymas buvo atmestas. Dėl tokio sprendimo raštiškai prašiau priėmimo pas prokurorą Vilių Paulauską. Brėžiniuose dar kartą paaiškinau visas aplinkybes, įrodinėjau, kad be visuotinio susirinkimo nutarimo negalėjo būti įformintas šis pirkimas. Prokuroras nenorėjo suprasti šio aiškinimo, pasižymėjo lapelyje ir pasakė, kad patikrins, ar įstatymai tą leidžia. Nuo tos dienos atsakymas negautas.

Kokiomis priemonėmis ir dokumentais buvo paruoštas bendro naudojimo žemės ir 14 įsiterpusių valstybinės žemės iki 4 arų ploto būsimas išpirkimas mūsų bendrijoje? Pradėta nuo 2011 metų tvirtinant narių susirinkime bendro naudojimo žemių charakteristikų lenteles bei skiriamų sklypų dydžio su narių pavardėmis.

Šio 2011 metų susirinkimo protokolų yra du, viename protokole yra keletas lentelių, kitame jau mažesnis skaičius. Nežiūrint to, jie abu patvirtinti parašais „kopija tikra“ Jonas Narkevičius. Sodininkų bendrijų įstatymas mini tik vieną, surašytą per 10 dienų, protokolą.

Prisimenu 2013.05.12d. visuotinį narių susirinkimą. Vienas iš darbotvarkės svarbus klausimas kažkodėl buvo 11 punkte „Kiti klausimai“. Jame buvo trečiu numeriu, viename susirinkimo protokole, o kitame protokole antru numeriu. Skamba taip: Svarstytas klausimas dėl bendro naudojimo žemės išpirkimo. Toks klausimas privalėjo būti atspausdintas darbotvarkėje, o ne paslėptas „Kiti klausimai“. Nariai žinotų kas bus svarstoma

Protokole: valdybos pirmininkas siūlo, kad tie, kurie piniginiais indeliais prisidėjo išperkant bendro naudojimo žemę ir panaudos pagrindu valdant ir prižiūrint tam tikrą bendro naudojino žemės plotą, gautų 2 kartus didesnę išmoką negu investicija bendrijos iniciatyva panaikinus panaudos sutartį. Iš 71 dalyvavusių 58 balsavo už tai, jog nutraukus panaudos sutartį būtų kompensuojama 10 kartų didesnė suma negu investicija. Tada nesupratau, dėl ko toks spektaklis buvo suorganizuotas. Pirmininkas šį klausimą paslepė „Kiti klausimai“, o jo sprendimą panaudojo, kaip bendro naudojimo 1.2 ha žemės išpirkime, sudarant pirkimo-pardavimo sutartį. Aiškus sukčiavimas.

Sekančiais metais buvo išbandytas kitas valstybinės žemės išpirkimo variantas. 2014.05.31 visuotinis narių susirinkimas 5 darbotvarkės punktu sprendė klausimą dėl sutarčių su sodininkais 190000 Lt sumai sudarymo. Minėta, kad palūkanos už paskolintas pinigines lėšas nebus mokomos, o paskolos davėjų sutarčių įvykdymui bus įkeisti sklypai: 1G, 4B, 4F, 3A. Dalyvavęs susirinkime advokatas Albinas Raudonius paminėjo sodininkų bendrijų įstatymo reikalavimus, kad pinigai gali būti skolinami ne iš narių, o tik iš Kredito banko. Šis advokato pasisakymas protokole nepaminėtas. Šiame susirinkime nebuvo sprendimo dėl valstybinės žemės 1.2 ha ir 1.24 ha pirkimo.

Jei dabar bus nuspręsta, kad šį pirkimą reikia anuliuoti, tai trys nariai jau kitame teisme, turi šansų gauti 105000 litų, arba 30410 eurų. Kas jiems mokės?

Straipsnyje rašoma, kad NŽT prie ŽŪM Trakų rajono skyrius padavė į teismą reikalaujant, kad žemė būtų grąžinta valstybei. Tą patį turėtų atlikti ir NŽT Vilniaus skyrius. Skyrius jau informuotas raštiškai. Ar jis ką nors veiks, neaišku, nes pirkimo-pardavimo sutartyje dalyvavo būvusi skyriaus vedėja.

Su Kauno susivienijimo „Sodai“ pirmininko R. Šeštakausko pagalba dalyvavau pasitarime pas atliekančią NŽT direktoriaus funkcijas Aušrą Kalantaitę. Supažindinau su s/b „Žaluma“ Generalinio plano minėto sklypo 1B 1.2 ha ploto brėžiniu 1989m. ir tos pačios vietos mano nubraižytu planu pagal atliktą Projektą. Buvęs laisvas valstybinės žemės plotas jame iškasinėtas kūdromis, yra minėti statiniai ir įlindę į jį tiktyvūs įsiterpę į valstybinę žemę sklypai. Paprašiau supažindinti su arhyviniu šio Projekto ekzemplioriumi. Gavau leidimą tai įvykdyti. Arhyviniame brėžinyje tas pats sklypų išdėstymas.

Žinau įsiterpusių sklypų apibrėžimą, užklausiau, kodėl čia ir dar 12 sklypelių Projekte rodomų, kaip įsiterpusieji, neatitinka jų apibrėžimui.

Pagal kokį įstatymą taip suprojektuota, atsakymo negirdėjau. Skyriaus vedėja Daiva Mikolauskienė paaiškino, kad daugelio žinomų Lietuvos juristų aiškinimais juos galima priskirti prie šių sklypelių apibrėžimo. Nepateikė ir šių juridinių dokumentų. Mūsų pažintis tuo baigėsi.

Mūsų pirmininkas susirinkimuose, internete aukštai įvertino šį projektą, teko tai girdėti ir Vilniaus rajono savivaldybėje.

Šiame laikraštyje Kauno susivienijimo “Sodai” pirmininko straipsnyje minėta, kaip jis, Jonas Narkevičius, mokė šio susivienijimo pirmininkus „gaminti“ tokius pat aukšto lygio „Projektus“.

Toliau dėl dukros sklupų ir privažiavimo kelio iki sodo namo, kurį antrą kartą norima uždaryti. Susipažinęs su naujo Projekto šios dalies brėžiniu, pastebėjau, kad kelio plotis jame jau yra 5m, vietoje 6 metrų. Per esantį elektros stulpą projektuojamas naujas privažiavimas prie dviejų nedirbamų sklypų. Vėliau sužinojau, kad šie du sklypai priklauso pil Kalpokui, kuris irgi pirmininkauja sodininkų kažkokiai bendrijai. Dėl to reikia perkelti į savo sklypų vidų neseniai kaimyno pastatytą tvorą.reikės perkelti elektros stulpą, arba kloti kabelį. Apie tai Jonas Narkevičius rašė viename iš savo raštų, kad elektros tinklai kloja požeminius kabelius, bet nepaaiškino,kas gi sumokės už tai.

Atstačius vidaus kelią 2004.07 mėn. UAB „Inžineriniai tyrinėjimai“ filialas „Topografija“ atliko Genplano dalies toponuotrauką. Joje pažymėti du gręžiniai ir vandentiekio tinklas.  Kelio plotis lygus 6m, atitinka 1989m. generalinio plano piūviui VI-VI . Šio piūvio vieta parodyta Genplane. UAB „Sanora“ atliko Generalinio plano du pakeitimus sklypo Nr.422 išmatavimuose ir nustatė jo plotą lygų 5.1 aro.  Pirmininkas M. Savčenko pakoregavo sklypu Nr.422 ir Nr.423 privatizavimo schemas, kurios buvo užregistruotos Registrų centro Vilniaus filiale. Su jomis sutiko J. Ražanauskas. Tada problema buvo išspresta. Pagal kaimino A. Vaičiuno prašymą šios schemos buvo pateiktos iš Registrų centro.  Išdavimo data 2013.12.13. Šių sklypų ribos naujame Projekte parodytos be šių pakeitimų, todėl jame buvo pakeistas kelio plotis ir pasikeitė sklypų Nr.417 ir Nr.418 išdėstymo kryptis.

Panaudojau gautas sklypų Nr. 422, Nr.423 schemas, jas išdėsčiau toponuotraukoje, visi sklypai sutilpo į esamą plotą, liko vietos ir 6m kelio pločiui. Pagal tai  nereikia atiduoti kaimynui gręžinio ir perkelti sklypų  tvorą. Riba ir tvora tarp sklypų Nr.416 ir Nr.417 lieka vietoje, o ne ant malkinės stogo dukros sklype, kaip rodoma Projekte.

Tai atlikus, įsitikinome, kad reikia taisyti Projektą. Kartu su kaimynu 2013.12.23 kreipėmės į pirmininką raštu. Atsakyme atšvietė eilę brėžinių iš Projekto, kai kurios padidino ir liko prie savo nuomonės.

Negavę konkretaus atsakymo, raštu kreipėmės į Vilniaus rajono žemėtvarkos skyrių 2013.12.30 bei pateikėmė papildymus 2014.01.20, 2014.02.11, 2014.01.24. Atskirai žemėtvarkos skyriui parašė ir Jonas Narkevičius. Ko prašė pirmininkas neaišku. Faktas, kad atsakymą gavome tik po 3,5 mėnesių, tai yra, 2014.03.12 . Raštas adresuotas ir pirmininkui. Mums aiškinama, kaip dirba Reigistrų centras, atliekami kadastriniai matavimai, kaip dirba matininkai atstatydami riboženklius ir t.t. Mūsų teritorijoje pastatyti riboženkliai dar 2004m. stovi vietoje. 2014 m. sausio 17d. pirmininkas Jonas Narkevičius organizavo pasitarimą Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriuje. Dalyvavome A.Vaičiunas, L.Vaičiunienė, J.Maikovas. Prieš pasitarimą aš paklausiau, ar bus leista parašyti šio pasitarimo aktą. Gautas sutikimas. Skyriaus vyr.specialistas Justinas Vaižmužis nepripažino gautų iš Registrų centro sklypų Nr.422, 423 privatizavimo schemų, tvirtindamas, kad pagal jas nebuvo vykdomas privatizavimas, siūlė tai perduoti į prokuratūrą ir t.t. Plačiau žiūrėti aktą, kuris išsiūstas s/b ‚Žaluma‘ valdybai 2014.01.22 ir Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriui.

Pasitarimo, įvykusio Vilniaus raj. žemėtvarkos skyriuje, fakto nustatymo aktas. (spausdinamas sutrumpintai).

S/b ,,Žaluma‘‘ nariai Aleksandras Vaičiunas, Leokadija Vaičiunienė sklypų Nr. 417 ir 418 savininkai, Jevgenijus Maikovas pagal Nadeždos Davletšinos 2011m. sausio 20d. įgaliojimą. 2014m. sausio 17d. nuvykome į Vilniaus raj. žemėtvarkos skyrių dalyvauti pasitarime dėl netikslumų prie minėtų sklypų atliktame s/b ,,Žaluma‘‘ Projekte. Sklypai 415, 416, 417, 418 ir privažiavimo kelias buvo suformuoti 1989 metais pagal projektą. 2000 metais privažiavimo kelias ties sklypu Nr. 418 buvo užtvertas spygliuotos vielos tvora, dėl sklypo Nr.422 neteisingų išmatavimų. Klaida buvo ištaisyta tik 2004 metais. Dėl sklypų ribų konfliktų nebuvo, todėl nereikėjo koreguoti sklypų ribų bei privažiavimo kelio pločio, o užfiksuoti faktinį naudojimą. To reikalavo užduotis projekto rengimui. Šio koregavimo klaidos verčia sklypų Nr. 417 ir Nr.418 perstatyti tvorą, o sklypo Nr.416 gręžinys patenka į sklypo Nr.422 teritoriją. Minėti faktai nepriimtini pirmininkui ir jis gina netvarkingą matininkų darbą. Pasitarime dalyvavęs Vilniaus rajono žemėtvarkos vyr. specialistas Justinas Vaižmužis sutiko, kad būtų protokolojama šio pasitarimo eiga. Jevgenijus Maikovas paaiškino įvykius dėl kelio uždarymo ir pateikė privatizavimo schemas sklypų Nr. 422, Nr. 423, kurios neteisingai išbraižytos dabartiniame plane, todėl pareikalavo kelio susiarinimo ir sklypų Nr.417, Nr. 418 ribų ir tvoros nukėlimo asfaltuoto kelio link. Vyr. specialistas Justinas Vaižmužis nepripažino Vilniaus registrų centro Vilniaus filialo pateiktą privatizavimo schemų sklypams Nr. 422 ir 423. Buvo pateiktas s/b ,,Žaluma‘‘ 2001m. rugpjūčio mėn 01d. valdybos protokolas Nr.05, bei 2001.07.07d. valdybos narių surašytas vietoje protokolas, kuris leido atstatyti privažiavimą prie sklypų Nr.416 ir 415. Vyr. specialistas Justinas Vaižmužis nepripažino šių abiejų protokolų, ir pasiūlė juos nunešti į prokuratūrą. S/b ,,Žaluma‘‘ valdybos pirmininkas nepripažino privažiavimo kelio 6m. pločio, nurodyto 1989m. projekto VI-VI pjūvyje, kuris taip pat buvo pateiktas.

Aleksandras Vaičiunas pranešė apie trukdymus baigti sklypų Nr.417 ir Nr.418 kadastrinius matavimus, bei pateikė šių matavimų antrą variantą, kur sklypo riba eina tvoros linijoje. S/b ,,Žaluma‘‘ pirmininkas Jonas Narkevičius pasakė, kad ir šio varianto jis nepasirašys. Pasitarimas baigėsi nepriėmus sprendimų.

Dalyvavo ir pasirašė:

1. Aleksandras Vaičiunas 

2. Leokadija Vaičiunienė

3. Jevgenijus Maikovas

 

Projektas nebuvo taisomas, tada mes 2014.03.20 su prašymu ir prie jo pridėtų 67 vnt. dokumentų kreipėmės į NŽT prie Žemės ūkio ministerijos. Gautas atsakymas 2014.05.02 Nr.155-(S.5)-1118  kuriame, pirmajame puslapyje rašoma. Išnagrinėję tai, kas išdėstyta prašyme, pažymime, kad Jūsų išdėstytos pretenzijos nesusijusios su Projekto sprendiniais, nes prašyme nurodytų žemės sklypų..  .ribos minėtu Projektu nėra keičiamos ir toliau, mūsų sklypų ribos atitinka s/b ‚Žaluma‘ suplanavimo projektą (toliau – Generalinis planas). Kartu su Aleksandru Vaičiunu nuvykome į NŽT pas vyr.specialistę Astą Jovaišienę, kuri ruošė šį atsakymą. Mums buvo paaiškinta, kad niekas negalėjo keisti Generalinio plano, nes Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjos įsakymu patvirtintas tik įsiterpusių sklypų, ir bendro nudojimo sklypų Projektas. 

Nubrėžiau šios Genplano dalies 1989 metų ribų ir 2013 metų  Projekto ribų schemą ir, dalyvaujant Aleksandrui Vaičiunui, paaiškinau padėtį visuotiniame narių susirinkime, įvykusiame 2014.05.31d. Pasisakymas vyko susirinkimo pabaigoje, pirmininkas Jonas Narkevičius vaikščiojo pakyloje, buvo išjungta filmavimo aparatūra, nariai išeidinėjo iš salės, jie nebuvo perspėjami, kad susirinkimas nebaigtas.

Mano pasiūlymas sudaryti komisiją su Nacionalinės žemės tarnybos atstovais buvo palaikytas susirinkimo pirmininko V. Oliškevičiaus. Valdyba sudarė komisiją tik iš J. Narkevičiaus, P. Edko ir R. Gasperavičiaus.  Apie minimą NŽT Vilniaus skyriaus komisiją iš NŽT Vilniaus skyriaus rašto negavau, nebuvo atvykusi ir komisija.

Praėjo po 2014 metų visuotinio narių susirinkimo nedaug dienų. Šalia dukros sklypo dar 2000m. pagal suderintą su visomis žinybomis projektą pelkėtoje, apžėlusioje krūmais žemėje,valdybai leidus, iškasėme kūdrą. Ją ir prižiūrėjau. 2014.06.29 d. apie 18val.nunešiau pašaro žuvims ir pastebėjau plaukiojančius vandens paviršiuje juodos spalvos polietilėninį maišą ir plastmasinį indą apie 5 litrų talpos, bei visame 10 arų plote pasklydusius paviršiuje naftos produktus. Paskambinau tėl.112. Atvažiavo patruliai miškų urėdijos mašina. Pranešiau jiems mūsų sodų bendrijos pirmininko Jono Narkevičiaus telefoną. Pirmininką pakvietė prie tvenkinio, kad suorganizuotų indo išėmimą ir pridavimą į pavojingų atliekų įmonę. Laukėme apie vieną valandą, bet neatvyko. Paimant vandens pavyzdžius turėjo dalyvauti ir s/b ,,Žaluma‘‘ skirtas atstovas. Pirmininko telefoną pranešiau Vilniaus rajono agentūros vedėjui M. Bekasėnui. Paimant pavyzdžius dalyvavau vienas. Telefone kalbėjau su pirmininku. Jis atsakė, kad pats įmetei, pats taršą ir panaikink. Tai ir atlikau dalyvaujant trims kaimynams, panaudojus UAB ,,Biocentras‘‘ gaminamą biologinį preparatą. Po taršos likvidavimo skambinau pirmininkui. Jis vėl pasijuokė, sakydamas, kad jis su pareigūnais 2014.07.01 apie pietus apžiūrėjo prūdą ir matė jį visiškai švarų. O aš tą atlikau tą pačią dieną tik vakare. Štai taip!

Vilniaus rajono agentūros vedėjas M.Bekasinas atsiuntė raštą su mėginių analizių rezultatais, papildomai konstatavo, kad kaltininkas nenustatytas. Gi Jono Narkevičiaus iškeltame teisme apie tą teršimą jis aiškino, kad artimi kūdrai kaimynai jam sakė, kad aš nuvijau nuo kūdros žvejojančius berniukus, jie iš pykčio ir įmetė indą. Po to seka sakinys, gal ir visai tos taršos nebuvo! Tiksliau, jei kam reikės, galima iškausyti garsinį teismo posėdžio įrašą. Apmokėjimo už preparatą ir kitas išlaidas negavau, man – 2016 metais šią skolą anuliavo UAB ,,Biocentras‘‘ sutikdamas, kad nebesirūpinčiau jos grąžinimu. Yra surašytas aktas.

     Dabar aprašysiu dar vieną įvykį po šio susirinkimo. S/b ,,Žaluma‘‘  valdybos sudaryti komisijos nariai prie mūsų sklypų bandė įrodyti Projekto atitikimą Generaliniam planui. Dalyvavo ir keli sodo kaimynai.

Gautą atsakymą iš NŽT  P. Edko skaitė taip, kad ir aš ir pirmininkas yra teisūs. Šioje komisijos išvadoje mano pasisakymą pavadinti šmeižtu niekinga. Šis komisijos išvados lapas buvo pakabintas visose skelbimų lentose, kabėjo kelis mėnesius buvo patalpintas internete.

Reikia pažymėti, kad šioje komisijos išvadoje minimas tas pats NŽT vyr. specialistės Astos Jovaišienės raštas Nr. 1118, kurį mums komentavo A. Jovaišienė.

 

Komisijos išvada

2014-06-28

 

2014m. gegužės 31d. įvykęs pakartotinis visuotinis susirinkimas įpareigojo bendrijos valdyba sudaryti komisija ir išnagrinėti J. Maikovo pretenzijas dėl, jo manymui, blogai atlikto pertvarkymo projekto, pagal kurį jo vandens gręžinis yra M. Ražanauskienės sklype ir ties jo sklypais kelio (juo naudojasi jis vienas) plotis yra per mažas – tik 5 mertai.

Valdybos pirmininkas J. Narkevičius 2014m. sausio 24d. kreipėsi į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NŽT) Vilniaus skyrių, prašydamas atsiųsti komisija J. Maikovo reikalavimų ir šmeižtų pagristumui išnagrinėti. J. Maikovas gavo oficialų atsakymą. Tokios pat esmės atsakymą gavo ir iš NŽT. Juose nurodyta, ką J. Maikovas turėtų daryti.

Valdyba sudarė komisiją iš 4 asmenų: J. Narkevičiaus, P. Edko, R. Gasperavičiaus ir V. Oliškevičiaus.

V. Oliškevičius dalyvauti komisijos darbe atsisakė.

Komisija išnagrinėjo asamą situaciją ir konstatuoja, kad pertvarkymo projektas atitinka pirminį gen. planą.

Be to, atkreipiame dėmesį, kad projekto kokybe gali vertinti tik specialistai, turintys atitinkamą išsilavinimą ir valstybes institucijų suteiktus įgaliojimus. S/b „Žaluma“ teritorijos sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas įgaliotų tarnybų įvertintas gerai ir patvirtintas, kol kas tai didžiausios apimties projektas.

Jūs p. J. Maikovai gavote iš NŽT tarnybų išsamią analizę ir paaiškinimą dėl Jūsų keliamų nepagrįstų reikalavimų ir pretenzijų pertvarkymo projekto rengėjams.

Primename, kad 2013m. pabaigoje valdybos pirmininkas Jums išaiškino, kokia reali situacija yra ties Nr. 416,417,418,419,422,423 sklypais, tą patį patvirtino ir NŽT (2014-03-20 raštas Nr.1SS-(8.5)-1118 J. Maikovui ir A. Vaičiūnui). J. Maikovas, turėdamas NŽT išaiškinimus, jų nepaviešino, sąmoningai apgavo susirinkimą ir privertė sudaryti komisiją.

 

Komisijos išvada:

sudaryta bendrijos komisija nagali paneigti NŽT ir NŽT Vilniaus skyriaus išaiškinimų, tuo labiau, kad jie yra akivaizdžiai teisingi. Jūs p. Maikovai ir Vaičiūnai privalote vadovautis galiojančiomis taisyklėmis ir įstatymais, o ne savo sukurtomis versijomis.

 

Komisija:               Jonas Narkevičius                                 parašas

Pavel Edko                      parašas

Rimas Gasperavičius        parašas

 

 

 

 

 

Po kelių dienų man ir kaimynui A.Vaičiunui, Rimas Gasperavičius atnešė po segtuvą. Jame buvo 2 brėžiniai su flamasteriu nubrėžtomis elektros tinklo linijomis ir brėžinio pavadinimas. Atsirado kaltininkas, kas pakeitė elektros linijų projektą. Ar tam turėjo teisę keisti projektą. Elektros laidai atsirado virš sklypų Nr. 415, Nr. 414, Nr. 413. Sumažino juose statinių statybos galimybę, negalima vykdyti žemės laistymo, elektros stulpas stovi apie 7 metrus nuo kelio ribos. Šio brėžinio pateikimas įrodo, kad sklypas Nr. 422 negali turėti kraštinę su 26m. išmatavimu, nes kelio kryptis eis per sklypus Nr. 417 ir Nr. 418. Elektros linijos nubrėžtos brėžinyje, kuriame yra neteisingas sklypo Nr.422 išmatavimas. Tuo jis norėjo įrodyti pirmininko teisėtumą.

Dar vienas įvykis po 2014.05.31 susirinkimo. Prie kūdros šienavau apsauginę juostą. Pravažiuodamas Jonas Narkevičius paklausė ar aš dar dirbsiu čia? Po keliolikos minučių atvažiavo pokalbiui. Esmė, kodėl aš kritikuoju, taip puikiai paruoštą projektą? Aš nesutikau, kad jis geras. Tada pateikė man lapą ir liepė perskaityti. Aš jo iškart nepaėmiau, tai jis pasakė, kad jei toliau reikalausiu projekto taisymo, tai atimsiu sklypą Nr.518 prie kūdros ir neįgalios dukros sklypą Nr.416.1

Po laikotarpio į sodo namą Žalumos g-vė Nr.90 atnešė lapus su pavadinimu „Ponas Eugenijau“  ir „Komisijos išvadas“. Kodėl nepasinaudojo paštu? Šio rašto poveikį patyriau dar 2015 metais, nes kaip tik dėl minėtų sklypų 2015.07.29 daviau paaškinimą prokuratūroje. Cituoju dalį šio rašto: Reikalaju prisipažinti, kad nepagrįsta mane šmeižetė, kaltinote ir atsiprašyti. 

1. atsiprašymą priimsiu tik raštu. 

2. Privalote atskleisti kas Jums vadovauja, agituoja, taip niekingai elgti (informacija priimsiu ir žodžiu)

Jeigu neįvykdysite iki liepos 20d. 2014m. 

Pradėsiu vykdyti savo pažadus, prieš porą mėnesiu buvau perspėjęs, jūs žinote apie ką eina kalba. 

Įvykdžius mano reikalavimus toliau galėsime taikiai bendrauti, pamiršiu visas Jūsų šūnybes, neesu kerštingas. 

Laukiu!

Raštą nepasirašė.

 

2014-09-08 parašiau prašymą  Nacionalinės žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos 2014-11-24 raštu  pavedė NŽT Vilniaus rajono skyriaus vedėjui atlikti sklypų Nr. 415 ir 416 žemės naudojimo valstybinę kontrolę. 

NŽT Vilniaus rajono skyrius 2014-11-24 raštu pranešė apie šio pavedimo vykdymo datą. Atvykęs specialistas Aivaras Oržekauskas atliko matavimo darbus. Dėl akmenų krūvos, žodžiu, prie liudininko kaimyno Aleksandro Vaičiuno, paaiškinau, kad šios 4m. ilgio 0,5 m. pločio 0,3 m. aukščio krūvelė yra būsimos atramines sienutės vietoje, tai yra esamos pratęsime. Žemės naudojimo patikrinimo akte apie šią akmenų ‚krūvą‘ nėra įrašo, todėl grafoje žemės savininko pastabos nieko neįrašiau. Sklypo Nr. 416 akte kaip liūdininkas, pasirašė kaimynas Aleksandras Vaičiunas. Nepagalvojau, kad tai bus panaudota NŽT Vilniaus skyriaus 2015-01-09d. rašte, vėliau NŽT prie ŽŪM ir net Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos raštuose.

Rašte paminėta akmenų krūva buvo dviejų valandų laikotarpyje permesta į sklypą Nr.416 ir sukrauta ant esamos atraminės sienelės. Bet niekas neatvyko patikrinti, nors daug kartų buvo žadėta atvažiuoti. Skambinau į NŽT Vilniaus skyrių, netekęs kantrybės užsirašiau pas NŽT Vilniaus skyriaus vedėją priėmimui. Vedėjui paprašius, surašiau prašymą, įregistravau jį 2015-04-08. Tik po mėnesio, 2015-05-05d. gavau šio skyriaus raštą, pagal kurį neliko pretenzijų ir sklypui Nr.416. Reiškia, kad dukros sklypai atitinka 1989m. Generaliniam planui.

Po minėtų NŽT Vilniaus skyriaus gautų raštų Jonas Narkevičius netaise Projekto, todėl kreipiausi į Žemės ūkio ministerijos Ministrę Virginiją Baltraitienę. Viceministras Albinas Ežerskis 2015.03.26 raštu pilnai neatsakė į mano prašymą ir jo papildymą, todėl 2015.05.05 pakartotinai kreipiausi į Lietuvos Respublikos Žemės ūkio Ministrę Virginiją Baltraitienę dėl nespręstų atsakyme klausimų. Šį prašymą Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija 2015.05.14 raštu persiuntė Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos. Ši tarnyba 2015.07.03 raštu neatsakė į visus prašymo klausimus ir nenurodė, kad reikia keisti naujai sudarytą mūsų dalies genplaną, o pagal jį pirmininkas Jonas Narkevičius gali bet kuriuo metu reikalauti kaimynui perkelti tvorą ir antrą kartą uždaryti mano lėšomis įrengtą vidaus kelią, atiduoti gręžinį kaimynei. Gręžinys skirtas tik daržovių laistymui ir sodo namo, sklype Nr.416, reikmėms. Bendro naudojimo gręžiniai numatyti bendro naudojimo žemės sklype 1D neįrengti ir jų 2013m patvirtintame projekte neliko.

Tada nuvykau į NŽT pas atsakymą ruošiusią darbuotoją, paaiškinau neatsakytų klausimų faktus ir paprašiau atsiūsti el. paštų 2014.11.24 atlikto sklypų Nr.415 ir Nr.416 matavimo brėžinį su taškų koordinatėmis. Tokią matavimo schemą, be koordinačių ir išmatavimų, su užrašais – preliminarūs matavimai (nenurodyti metai) gavau. Šioje matavimų schemoje, pažymėjau neaiškius man klausimus. Matavimus vykdė su prietaisu, kuris tiksliai nurodo taškų padėtį. Jei būtų gauta prašoma schemą, tai jos pakaktų įrodymams, kad projektą reikia taisyti. Todėl dar kartą kriepiausi į NŽT, gavau 2015.09.23 atsakymą. Tokie teiginiai rašte nieko nepatvirtino. Liko teisus sudarytas Projektas, o ne faktinė žemės sklypų ir kelio padėtis. Nepasikeitė užsodinta tujomis riba tarp sklypo Nr.423 ir Nr.416.1. nuo šios matuojant atstumus iki kelio, randame teisingus visų sklypų konturus, o tai kontrolieriai ignoruoja. Vykdant šiuos susirašinėjimus bėgo laikas. 

Artėjo 2015m. eilinis s/b „Žaluma“ visuotinis narių susirinkimas. Tuo metu jau buvo žinomas ir sklypo 1.2ha pirkimas. Nariai žinojo apie 2014m. susirinkimą. Emiausi iniciatyvos paruošti susirinkimui paraįšką ir joje paminėti mūsų pirmininko veiksmus ir pareikšti pageidavimą įtraukti į būsimo susirinkimo darbotvarkę pirmalaikius valdybos ir pirmininko rinkimus. Iniciatyvinės grupės aktyvūs nariai jau buvo surinkę daugiau negu 1/10 bendrijos narių parašų. Susirinkime mane išrinko pirmininkaujančiu, sekretoriumi nariams žinomą aktyvią moterį. Nariams leidus susirinkimo pradžioje perskaičiau paraišką, kadangi kvorumo nebuvo susirinkimas baigęsi. Dalyvavo trys valdybos nariai, todėl paraišką nereikėjo pristatyti į buveinę. O jos teisiškai įregistruotos ir nebuvo. Apie tai rašiau pradžioje, apie žemės pirkimą. Protokolą pasirašant priėmė pirmininkas. Vieno mėnesio laikotarpyje jokių pastabų nedavė, todėl pravedėme du susirinkimus su pakeista valdybos darbotvarke. Šių susirinkimų Registrų centras neregistravo, pagrindinė priežąstis, tai, kad nepateikėme paraiškos valdybai. Naujas išrinktas pirmininkas iš Vilniaus registrų centro taip ir neatgavo pristatytos bylos. Ji keliavo į paštą, atgal į registrų centrą, kur prapuolė, neaišku.

Po šios paraiškos gavimo Jonas Narkevičius surašė pradžioje ilgą, po to patikslintą skundą ,,Dėl privataus kaltinimo bylos iškėlimo‘‘ 2015.07.28‘‘ Šiame kaltinime visi paraiškoje iškelti klausimai pavadinti šmeižimu. Tai 1.2 ha žemės pirkimas, Projekte kelio pločio sumažinimas, darbininko priėmimas, sklypų Nr.415,416 ribų atlikimo Genplanui faktą. Aš ruošiau paraišką, bet prie ko susirinkimo sektorė, kuri parašė trumpą protokolą ir įteikė jį pirmininkui. Kodėl ir iš jos norėjo gauti baudą-eurais.

Teismas atmetė kaltinimus. Tik kažkodėl išduotuose vykdomuosiuose raštuose, pirmuosiuose puslapiuose mes buvome kalti, o kituose teismo  išlaida mums reikia grąžinti Jonui Narkevičiui. Ir kitas taisymas, tai nutarties tekste esamas įrašas, kad kelias 0,6m ploto. Nutartis ištaisyta. Bet NŽT prie žemės ūkio ministerijos  su malonumu tai minėjo raštuose. 

1. Buvau iškviestas į prokuratūrą. Daviau paaškinimus dėl dukros sklypo, mūsų su žmona sklypo ir kūdros iškasimo. Dėl šios kūdros, prie jos ir buvo išsakytas gasdinimas, kad ją galima užversti. Sakė tą atliks koks nors ,,mofiozis‘‘ ir pastatys pastatus. Aplinkos ministerijoje gavau dokumentą, kuriame yra nurodyta bauda už vandens telkinių sunaikinimą. Projekte, ilgoką laiko tarpą nerodė, kad šioje vietoje yra kūdra, nors aš atliktą toponuotrauką pateikiau.

2. Valdybos  nario P. Edko prašymu, policijos paskirta buvusios ind.firmos antspaudo panadojimas iniciatyvinės grupės skelbimuose. Tai reikėjo atlikti, nes mūsų vardu buvo skelbiama melaginga informacija, iškraipomos pavardės ir t.t.

3. Reikėjo išleisti lėšų samdant advokatą dėl P. Edko teismo prieš Joną Narkevičių, norint anuliuoti 2015 m. susirinkimo protokolą ir paraišką o tuo pačiu ir iniciatyvinės grupės veiklą. Po dalyvavimo Vilniaus m. apylinkės teisme byla buvo nutraukta. P. Edko atsisakė toliau tęsti šį spektaklį. 

4. Iškvietimas į Vilniaus rajono agentūrą. (Aplinkos apsauga). Rašytas paaiškinimas,pagal Jono Narkevičiaus prašymą, dėl mano iškastos kūdros šlaitų apsaugojimo nuo šlaitų slinkimo šiferio lapais. Žiemą teko surinkti. Pirmininkas man tokių pastabų nedavė. Šiferis šlaituose gulėjo antrus metus.

Ieškojau prižasčių dėl ko NŽT palaiko pirmininką. Peržiūrėjau visus raštus ir viename NŽT Vilniaus rajono skyriaus atsakyme 2014.03.12 radau, kad prie mano ir kaimyno A. Vaičiuno pavardžių yra ir Jono Narkevičiaus pavardė, nors tekste neminima apie tai. Internete buvo, gal iki šiol yra, JonoNarkevičiaus prašymas, rašytas po man ir kaimyno dalyvavimo pasitarime Vilniaus rajono skyriuje. Dalyvavome 2014.01.17. Prašymas parašytas 2014.01.24. Perrašau kelis sakinius, juos jis ignoruoja surašytą pasitarime aktą. 

Rašto tekstas: pagal juos aš privalau perdaryti projektą pagal dabar pateiktas 422 ir 423 negaliojančias sklypų schemos (1.2) 1.Planuotų pertvarkyti  sklypų Nr. 422 ir 423. 2. 21-osios gatvės … planas. Dar keturi punktai  – neperrašau juos. 

Vietoje to, viešai (internete nėra žodžio – panaikintas) sodininkų tarpe, teigia, kad visumoje projektas atliktas netinkamai. 

E.Maikovas sklype 422 yra įrengęs vandens gręžinį, reikalauja, kad jį parodytume kelio zonoje, aš teigiau, kad kaimynų Juozo Ražanausko ir Aleksandro Vaičiuno gręžinys išgręžtas sklypo 422 ir kelio riboje, tiesiai per dangčio vidurį. Vėliau A.Vaičiunas išgręžė gręžinį sklypo 418 teritorijoje. J.Ražanauskas liko šio gręžinio šeimeninku. Esant pirminko pareigose, ant geodezinių ženklų įrengimo akto, yra jo parašas, kad kelio plotis yra 6m. Tai dar kartą įrodė UAB Vilniaus topografija, 2016m. atliktus kelio matavimo planą.

Todėl aš, turėdamas iš interneto šį Jono Narkevičiaus prašymą, paprašiau NŽT Vilniaus skyriaus šio prašymo kopijas su priedais. Man rūpi 3 punktas, kelio koordinatės ir koks gi žodis yra praleistas. 

Skyrius atsakė, kad negalime išduoti, nes pagal Vyriausybės 2007.08.22 nutarimo Nr. 875 ,,Dėl asmenų prašymų ir…‘‘  23 punktu, pareiškėjas turi teisę gauti privačią infirmaciją apie save. Sakinys šio nutarimo 23 punkte yra kitoks: Asmenų prašymuose raštu turi būti nurodytas asmens vardas ir pavardė, arba pavadinimas ir adresas, arba kiti kontaktiniai duomenys, pagal kuriuos asmuo pageidauja gauti atsakymą. Gražu, bet aš dar atsimenu savo vardą ir pavardę. 

Toliau atsakyme: o remiantis Įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi, jeigu dėl informacijos kreipiasi pareiškėjo atstovas, nurodama atstovo.. Toliau neperrašinėju teksto. Gi kreipiausi aš pats, kodėl rašoma apie atstovą. Matote, kaip mulkinami pareiškėjai, ką ši įstaiga galvoja apie mus? 

Sodininkų bendrijų įstatymą ruošė LR Aplinkos ministerijos kraštovaizdžio skyrius, todėl 2016.06.23 užklausiau, kaip jie aiškina šio įstatymo 5 skirsnio, 22 straipsnio dalį. Šiame įstatyme rašoma.

Bendrijos narys turi šias teises: 

5) susipažinti su bendrijos dokumentais ir bendrijos įstatuose nustatyta tvarka gauti bendrijos turimą informaciją apie jos veiklą.

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija 2016.07.21 atsakymo rašte, perrašė 22 straispnio 2 dalies 5 punktą ir toliau. Tai reiškia, kad dokumentų ir kitos informacijos apie sodininkų bendrijos veiklą pateikimo bedrijos nariams tvarka turi būti nustatyta sodininkų bendrijos įstatuose, kurie, vadovaujantis Sodininkų bendrijų įstatymo 11 straipsnio 1 dalimi, yra bendrijos steigimo ir veiklos dokumentai. S/b ,,Žaluma‘‘ įstatai įregistruoti juridinių asmenų registre 2013m. lapkričio 15d. Šių įstatų IV. Narystės bendrijoje sąlygos, narių teisės ir pareigos 22.5 punktas: susipažinti su Bendrijos dokumentais ir gauti visą Bendrijos turimą informaciją apie jos veiklą. Reiškia šią infirmacija, kurią pateikė bendrijos pirmininkas prašyme ir gavo atsakymą, turėjo išduoti, pagal bendrijos nario prašymą. Pateikiau NŽT Vilniaus rajono skyriui naują prašymą. Teks laukti mėnesį. O prie dukros sklypo, tas pats matininkas, kuris atliko Projektą s/b ,,Žaluma‘‘ užsakymu, Andrej Zubanov, 2016.08.19 vidaus kelyje, sukalė geodezinius ženklus, nesilaikydamas sklypo 422 privatizacijos schemos. Jis pilnumoje įvykdė Projekto ribų brėžinį šioje dalyje, tai yra pagal minėtas Jono Narkevičiaus pokoreguotas schemas. Jo geodeziniai ženklai sumažino kelio plotį 1m., o kelio posūkyje, nepaliko pravažiavimo prie sodo namo. 

Taip Juozo Ražanausko sūnus, turėdamas privatizavimo 2016m. schemą, dar nepakeistą nuo sklypo pirkimo dienos, leido matininkui antrą kartą atžymėti savo sklypą taip, kad vėl būtų uždarytas kelias. Nes šis matininkas , dar taip pat sukalė geodezinius ženklus pagal Projektą, bendro naudojimo sklypui esančiam prie šio vidaus kelio. Tada dalyvavo ir pirmininkas. Mat jiems negalioja teismo sprendimas, matuoja toliau pagal tą Projektą.

Grįžtu prie susirašinėjimo. Kada NŽT prie žemės ūkio ministerijos ir Vilniaus rajono skyrius atsakymų pabaigoje užbaigdavo sakiniais ,,jeigu nesutinkate su šiuo atsakymu, Jūs turite teisę skusti jį LR administracinių bylų teisėnos įstatymo tvarka‘‘. Supratau, kad reikia paimti juostą ir atlikti dar technikume žinomą matavimą. 

2015.08.17 pakviečiau kaimynus ir išmatavome atstumą tarp dviejų elektros stulpų. Atstumą nurodėme 2001m. UAB ,,Sanora‘‘ atliktoje horizontalinėje nuotraukoje. Ši nuotrauka su skaičiavimais buvo pateikta tarp 67 psl. dokumentų, pateiktų NŽT. Pagal šiuos matavimus yra aišku, kad sklypo Nr.422 6 arų plotas negalimas, nelieka kelio 6m. pločiui. 

2015.09.28 prašymas įteiktas NŽT prie Žemės ūkio ministerijos direktorei Daivai Gineikatei, organizuoto sodininkų priėmimo metu NŽT Vilniaus skyriuje. Direktorei pasakiau, kad pavaldus darbuotojai nenori spręsti šio paprasto, aiškaus klausimo, o dukros gręžinys yra ne kitame sklype, kaip norima įrodyti. Direktorė prižadėjo, dar kartą atsiūsti darbuotojus. Pažadą jį įvykdė. Darbuotojai buvo vietoje. Aivaras Oržekauskas vėl matavo koordinates tuose pačiuose taškuose, kaip ir 2014m., nepagailėjo laiko net medžiams, kelio vėžėms. Nesurado teisingų sklypo 422 taškų, o tik tuos kurie atitiko Projektui. Į matavimo aktus įrašėme tai, kad kelio koordinatės yra nustatytos kito matininko , pas mane jos yra ir reikia jas palyginti su ankščiau matuotomis. Pasirašė ir kaimynas su žmona. 

Gautame 2016.03 rašte, šių koordinačių nebuvo.Pridėta schema ta pati, kaip buvo pateikta 2014 metais su neteisingomis sklypo ribomis ir t.t.

Bet šiame rašte jau paminėta, kad vykdant sklypų kadastrinius matavimus, nesivadovauti Projektu, o Generalinio planu. Tik daliniai baigtas susirašinėjimas. 

Ant pateiktos schemos, įnešiau teisingas sklypų 422, 423 ribas, pateikiau kito matininko kelio koordinačių brežinį. Atsakyme pasiūlė kreiptis į Administracinį teismą. 

Kodėl du metus ir aštuonius mėnesius negalima užbaigti šias Genplano dalies Projekto pataisymo.

Kodėl per šį laiką NŽT prie Žemės ūkio ministerijos vyr.specialiste E. Ražanauskaitė jau devynis mėnesius praleido atsakinėdama į motyvuotus raštus, tik pabaigoje suprato, kad šioje dalyje pirmininkas neteisėtai išbraižė privatizavimo schemas. Nederino jų nei su sklypų šeimininku, nei su kaimynais. Suprato, kad yra klaida Projekte, bet toliau vadovauja atsakymams. Juk tai aiškiai matyti. Jos kabinete rodžiau jos viršininkui Generalinį planą, piūvį, kuriame kelio plotis yra 6m, o jis apsimetė, kad nemato brėžinyje šio piūvio. 

Stengiausi čia paminėti tik dalį įvykių. Minėtas pradžioje pirmininko kreipimasis, yra pasijuokimas. Nėra asfaltuotų apšviestų gatvių. Yra susirinkimų filmavimas. Vėliau šių juostų peržiūra, pastabų nariams teikimas. Juk iniciatyvinės grupės nariai, taip buvo išgasdinti, kad atvyko tik keletas. Jam tapus vadovu prasidėjo teismai su nariais. 

O šiais metais įvyko ataskaitinis-rinkiminis bendrijos narių susirinkimas visiškai neprisilaikant Sodininkų bendrijų įstatymo. Iš šio įstatymo atrinko narių informavimo veiksmus, kurie leido jam Registrų centre įregistruoti net du susirinkimus. Juose dalyvavo  jis, buvę valdybos nariai revizijos komisijos pirmininkė ir visi vėl vadovaus bendrijai. Dalyvių tarpe iš 36 narių 35 procentai dalyvavusių salėje narių, yra įsterpusius sklypus nusipirkę nariai. Protokolas nemini pasisakusių susirinkime narių. Apie susirinkimo neteisišką pravedimą, pripažino 40 bendrijos narių. Parašų rinkimą toliau nevykdėmė. Matomai tokio susirinkimo nepravedė nei viena bendrija Respublikoje. Mes pirmaujaume!

Pateiksiu LR Energetikos ministerijos atliktą darbą mūsų bendrijoje, ištaisant ne pagal projektą įrengtą orinę liniją, apie kurią minėjau aprašyme. Jos darbuotojai vadovavosi vartojimo ginčių neteisminio sprendimo procedūros taisyklėmis, patvirtintomis Teisingumo ministro 2015m. gruodžio 30d. įsakymu Nr.1R-382. Į prašymą pakeisti nesaugiai įrengtą laidinę elektros linija virš sklypų greitai reagavo. Pakako specialistų atvykimo į vietą ir vienos darbo dienos laikotarpyje pakeitė laidus į kabelinę orą linija. Devyni sklypų naudotojai pareiškė padėką už greitą problemos sprendimą. Reikėtų, kad visos įstaigos pasinaudotu šiomis taisyklėmis, norėtų greičiau spręsti žmonių keliamus klasimus. Linkiu to joms. 

s/b ,,Žaluma‘‘ narys Jevgenijus Maikovas

 

 

 

 

 

 

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));