skip to Main Content

 

 

 

Vytenis Aleksandraitis

Vytenis Aleksandraitis : Mielieji, reikia pripažinti triuškinantį pralaimėjimą, nes, net KPp partijos nariai nebalsavo už savus. Per visą Lietuvą SURINKTA tik 1,8 tūkstančio; t.y. BALSŲ MAŽIAU, NEI PRIVALO BŪTI PARTIJOS NARIŲ. Todėl toks fiktyvios partijos kelias ir buvo AGENTŲ VEIKOS PASEKMĖ, apie kurią man Neringa Venckienė pasakė prieš pat išvykdama, kad „Drąsos kelias“ politinė partija tapo užvaldyta agentų“ – tai jos žodžiai. O kas tie agentais tapo – paaiškėjo po kelių dienų per sąmoningai sužlugdytą partijos suvažiavimą – jis buvo žlugdomas tam, kad Neringa Venckienė būtų suimta, kad Seimas po 3-jų dienų balsuotų už josios suėmimą. – GERO SKAITYMO, ką rašiau kovo 11-osios 25-mečiui –

 

Vytenis Aleksandraitis

2015 m. kovo 11 d. · 

Švęsdami Lietuvos 25-metį,

MATYKIME SPĄSTŲ DEMOKRATIJAI SPENDIMĄ

 

Tai svarbu, ypač, intensyvaus informacinio karo ir visuomeninių procesų sąmoningo sujaukimo bei kuriamojo darbo SAVINAIKOS akivaizdoje. Apie pastarąjį reiškinį jau intelektualai rašė kreipimąsi į valdžią ir į visuomenę. Visos savinaikos vyksta, kai nėra gilaus ekonominių, visuomeninių ir technologinių procesų suvokiamumo laiko prizmėje. Ypač pavojinga, kai visai nežinoma istorija, kai ignoruojama Lietuvos ir ir mūsų kaimynų LDK sudėtyje buvusių rusėnų, kurių pavadinimas 1721 m. Petro I-ojo buvo pavogtas ir priklijuotas Maskvos Tartarijai.

 

Visų šių procesų nežinojimas, kurias slėpė Rusijos carų ir TSRS istorija, o dabardar baisiau Rusijos imperija užsimojo net Aukso Ordą bei Mongolų-totoriųjungą paneigti. Ne atsitiktinai Borisas Nemcovas buvo nužudytas Didžiosios Ordynkos gatvėje, o gyveno jis Mažojoje, nuo kur ėjo vienintelis važiuojamasis kelias į Aukso Ordos sostinę, kad iš visos Maskolijos (Maskvos Tartarijos) vežti surenkamas duokles. Jas rinkdavo vadinamieji ordincai, kurie ir gyveno prie Maskvos upės i rto kelio pradžios, kuri ir tapo vėliau to pavadinimo gatve.

 

Todėl apsistoju ties Kauno garsiųjų žudynių ir visos Garliavos istorijos pasekme – susikūrusia „Drąsos kelias“ politinė partija politine partija, kuri tampa laboratorine žiurke demokratijos procesams. Jos egzistencija dabar apgailėta, kai per savivaldybių rinkimus surenka žymiai mažiau balsų, nei yra partijoje narių. Vadinasi, partija nedirba jokio darbo, jei jau net patys partiečiai užsavo partija nebalsuoja, sąmoningai ir pastoviai naikindami savo partiją. Didžiausias krachas buvo, kai į Europerlamentą kandidatus įrašo, net visai nežinomus asmenis, kurie Facebook-e net savo veidus slepia, lyg būtų koie „feikais“. Net sveiku protu nesuvokiama, kodėl nebuvo įtraukti net tos partijos Seimo frakcijos nariai. Keista, kad visuomenė nemato jokio bendrumo tarp partijos ir frakcijos. Dar baisesnis demokratijai pavojus, kai partija pradėjo rengti slaptus (uždarus) nuo visuomenės savo suvažiavimus ir tie suvažiavimai trūksta tik kokias 45 minutes.

 

Todėl pažvelkime kas sąlygoja tokią SAVINAIKĄ?

 

Todėl siūlau pažvelgti į mano sukurtą KOLIAŽĄ, kad koncentruotai pamatyti vizualiai problemos esmę.

 

Arpartijos nariai nemano, kad ekskunigo, pamynusio šventiko garbę, ir šlykščiausiai beityčiujusio iš nužudyto Boriso Nemcovo atminimo IŠRINKIMAS PARTIJOS PIRMININKU VEDA Į ŠIOS PARTIJOS UŽDRAUDIMĄ, kaip antivalstybinę partiją? Dabar Jonas Varkala yraV.Putino propagandos MELO SKLEIDĖJAS. Jis grubiausiai pamina savo tėvų savanorių ir brolių-seserų partizanų giminę. Pamina savo vyriausio brolio poeto-kraštotyrininko ir partizanų vado Algirdo Kazimiero Varkalos Daumanto Žaliuko atminimą.

 

Be to Jonas Varkala yra ATSAKINGAS UŽ TYČINĮ PIRMĄJĮ „Drąsos kelias“ politinė partija-os SUVAŽIAVIMO SUŽLUGDYMĄ, matyt, pagal to suvažiavimo „organizatoriaus“ (praminto „durininku“) S.Martinavičuiaus surežisuotą planą su tikslu, kad Neringa Venckienė pasitrauktų iš Lietuvos.

 

Sužlugdytas suvažiavimas buvo 2-3 dienas prieš Neringos svarstymą Seime, dėl ko partija buvo pavadinta BAILIŲ KELIAS, nes Jonas Varkala

 

ir S.Martinavičius nesustabdė Irenos Malinauskienės melagingo aiškinimo žurnalistų konferencijoje, kad per tūkstantis partijos narių nesuvažiavo į suvažiavimą „dėl persekiojimų“, nors apie suvažiavimą niekam nebuvo pranešta.

 

Šis melas paskatino Seimo narius balsuoti prieš Neringą, o mūsų piketai nuėjo per niek, nes S.Martinavičius ir I.Malinauskienė, kaip mitingo prie Seimo organizatoriai, viską padarė, kad jame nebūtų vilniečių nei tautininkų nei menininkų, kurie kiekvieną mėnesio 17-tą dieną organizuoja Daukanto aikštėje žodžio „Tie+SOS!“ rašymo akcijas. Iš šių akcijos dalyvių S.Martinavičius tyčiojosi, juos vadindamas „kuoliniais“, o patsJonas Varkala niekad, nesirodydavo Daukanto aikštės akcijose ir nestabdė S.Martinavičiaus skaldytojiškos veikos tarp judėjimų ir politinių jėgų, galėjusių palaikyti partiją.

 

Kai raštu perspėjau partijos vadovą dėl pavojingų S.Martinavičiaus veiksmų, Jonas Varkala man iki šios dienos dar neatrašo, pažeisdamas grubiai L.R. raštvedybos įstatymą ir už mano laiško paskelbimą F.b „Drąsos kelias“ politinė partija bei KGD profiliai mane blokuoja. Todėl partijos išdavikas S.Martinavičius neišmetamas iš partijos, o triumfuodamas pasitraukia ir dabar kažkokiame Baudžiamajame jungtiniame procese, kalba žmonės, kad yra pagrindiniu liudininku.

 

Be to Jonas Varkala sužlugdė neeilinę Seimo sesiją, kurioje buvo numatyta svarstyti Norvegijoje pagrobto Gabrieliaus klausimą, o S.Martinavičius tuo klausimu labai aktyviai L.Ryte rašo ir per televizijas važinėja su tikslu ir Lietuvoje įvesti norvegišką Vaikų policijos be teismų iš šeimų atiminėjimo praktiką. Todėl akivaizdžiai matosi Jono Varkalos ir Sigito Martinavičiaus suderinti veiksmai labai naudingi V.Putino politikai, kad ne konsuliduoti, bet ir toliau skaldyti mūsų visuomenę pagal Juliaus Cezario žinomą principą.

 

Juolab, kad S.Martinavičiaus pernelyg rusafobiškų veiksmų dėka Rusija nuteikinėjama prieš Lietuvą, nes S.M. sveiku protu nesuvokiami ir isteriniai persūdyti veiksmai tik atgrąso ir pykina kitaminčius, vykdo visuomenės nežabotą saldymą bei supriešinimą. O pats S.Martinavičius, kuris DKpp yra nepasmerktas, jau dalyvauja partijos, kaip gaujos išviešinimo procese, nors jis pats elgiasi, kaip užkietėjęs aferistas, pastoviai demonstruodamas savo plagiatus, o dabar Norvegijos, matyt, savo „draugų“, galimai, papirktas, isteriškai gina žudiko Breiviko tėvynę, kuri klysta į socialistinį-NEOMARKSISTINĮ kelią, ignoruojant šeimą ir išpūčiant valstybės per dėm kontroliuojamą visuomenę. Todėl mūsų bendro ginko partnerė NATO bloke gali atsidurti nemalonioje situacijoje, jeidiplomatiškai mūsų visuomenė nesusiims. Juk Švedijos karaliu pakorė savo žvalgą, kai jis perdavė blogas naujienas apie Maskoliją. Todėl, manykime, viena iš priežasčių Poltavos mūšyje pralaimėjimu buvo, kai buvo per nelyg didelė arogancija. Nego ir vėl norime Poltavos? Juk ji UkraJinoje, po kurios ši kijevoRusios dalis tapo pavergta pačiu žiauriausiu būdu, taip, kaip ir Gudija, Lenkija ir Lietuva.

 

Tai vėl grįžtant prie „Drąso kelio“ (rašau kabutėse, nes nieko ten drąsaus nematau), kai nusisukta ir net nuo Garliavos Šturmo stebėtojų politinio susidorojimo – nepadedama teisinėje kovoje. Net atvirkščiai, vyksta provokacijos ir „gynybos“ imitacijos, kad dar labiau būtų nuteisti ir IŠTEISINTA POLICIJOS PERTEKLINĖ JĖGA,kurią pripažino net šalie Prezidentė. Todėl inkorpuruojamos provokatoriai,akivaizdžiai,ir kurie net valdo,ar turi ryšius su chakeriais Facebok-o publikacijoms naikinti. Toks vaizdas, kad metodai iš anapus Tytų šalies Geležinio Felikso aikštės,kurioje vėlžadama atstatyti tą baisiausią geležies gabalą.

 

Todėl žvelgiant per vienitelę partiją iš iš apačios, nuo Patvorio susidariusią, aiškiai matosi, ka ji NUOSTABIAI UŽVALDYTA, dar, net dar geriau nei buvęs Sąjūdis, kuris buvo persunktas KGB struktūrų. Juk kitip ir negalima paaiškinti sviku protu SAVINAIKOS mechanizmo, lyg, jo niekas nematytų. Taip, kad matosi akivaizdžiai, kai Jonas Varkala talkina S.Martinavičiui, nes partijoje, tikrai, yra labai daug sveiku protu nesuvokiamų SAVINAIKOS veiksmų.

 

Todėl tai ir rašau, nes dar laikas praregėti ir viską kardinaliai peržiūrėti, taip, kaip ryžosi Perestroiką pradėti Michailas Gorbačiovas. Juk, pripažinkime, šios partijos kūrimosi fazėje buvo išeliminuoti visi mąstantys ir inteligentai, išvyti net tie, kurie vienmadatėse ir sąrašuose kandidatavo ir partiją dotacijas atnešė. O ką jos dabar duoda? Kokia jų nauda, jei net į vietines tarybas niekas nepateko? Tai kur mokesčių mokėtojų pinigai nuėjo? Koks jų įšsisavinimo efektyvumas bei ekonomiškumas?

 

Ar ne todėl daug kas ir pasitraukė iš partijos, o pradžioje, sąmoningai buvo vejami mokslininkai, su aukštuoju išsilavinimu tam, kad tik vienas su aukštuoju liktų – tai žinomas plagiatorius svetimų minčių ir net mokslinių darbų išvadų. Tai rekordas buvo atliktas plagiavime. Tai negi neaišku, kas davė sėklą tokiai ne partijos, bet gaujos struktūrai? Kas prie sąrašų partinių taisymus atlikinėjo ir neįleidinėjoį sužlugdytą suvažiavimą? Negi tai nebuvo užsąkytas iš išorės žlugdymo planas? Kiek dar S.Martinavičius partijoje turi savo pasekėjų, jo veiką naikinamąją atliekantys? Jų daug, tikrai nėra – užtenka dviejų-trijų, mokančių dirbti pagal polittechnologines juodąsias technologijas, naudojant net PSICHOTROPIJĄ,kuri jau net šalies Prezidentui buvo išbandyta vienam.

 

Taip, kad siūlau prabusti ir į pasaulį pradėti žvelgti jau ne hitlerišku, stlienietišku, leninietšku neomarrksistiniu Redukcionizmu, o pradėti biologų dėka mąstyti dar Aristotelio metafizikoje išrastu HOLISTINIU (visuminiu) metodu ne per Autoritarinį, bet be Humanistinį mąstymo stilių.

 

Patinka · Atsakyti · 48 min.

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));