skip to Main Content

Įsiskaudėjusi Kauno pedofilijos byla ir vėl

ištrūko iš teisinių nihilistų suplanuotų gniaužtų,

o vietoj pompastiškos pergalės, vėl pažėrė

naujų netikėtumų. Atrodo, viešumo ir nuomonių

įvairovės principas – veikia!!! Tai žiūrėk kokį

įslaptintą liudininką ima ir išaiškina, tai kokį

sakralinį teiginį, žiūrėk ir apverčia aukštyn kojom

bei suformuoja kitokią nuomonę…

Kad nesismulkinti su visokiais „garliaviniais“,

„violetiniais“, ir „kloniniais“, griebiame „jautį

už ragų“ ir aiškinamės pačiame aukščiausiame –

elitiniame – lygyje.

Surikiuota pedofilų aukos gynėjos N.Venckienės

neutralizavimo scenarijų, vienu sakiniu

sugriauna Prezidentė. Teisėja nepažeidinėja įstatymų.

Beje, jau antrą kartą – vienu sakiniu ji jau

išgelbėjo ir auką nuo prievartos.

Tai dabar scenarijaus „šukes“ apginti puolėsi

visi: ir nusiorientavę, ir nusitoleravę, ir nusismurtavę,

ir nusirevoliucionavę! Antai, eksprezidentas

V.Adamkus, apibendrinęs savo pasipiktinimą

scenarijaus sutriuškinimu, pasiūlė „linčo

teismą“.

Ir žinote, jis teisus! Šitoks prašmatnus amerikonų

pastatytas Antaviliuose kalėjimas tuščias

stovi, o pedofilijos skandalas sprendžiamas gatvėje…

Ir dar kur? Sodų rajone, kur net medžio

padoraus kartuvėms nėra – negi kabinsi virvę

ant obels? Tačiau ir tokia akivaizdi eksprezidento

tiesa ir netgi parašyta jo memuarų knyga, neišgelbėjo

jo ginamųjų!

„Neturiu garbės“ – tiesiai į ekraną prisipažino

V.Adamkus, paklaustas žurnalisto, ar lanko jį

kas nors Turniškėse, ar vienišas stumia dienas…

Argi neįdomu būtų, kur ta V.Adamkaus

garbė prapuolė?

Akivaizdu, kad dviejų kadencijų Prezidento

garbė visai ne šlepetėmis ar užlūžusiais kompiuteriais

matuojama. Jo garbės vertės kriterijai

daug didesni, taigi ir jos praradimo žala turėtų

būti solidi. Ir, aišku, visai ne Mažeikių kainos

dydžio, o viso milijono tautiečių, politinių emigrantų

ir jų vaikų pilietybės atstatymo kaina!!!

Taigi, ketvirtadalis Tautos per dvi V.Adamkaus

kadencijas taip ir nesulaukė savo pilietinių teisių

atstatymo…

Va, kas pragaišino V.Adamkaus garbę!

Ar nevertėtų papildyti memuarų tokiu atradimu?

O gal tai nebuvo paslaptis, o tik slepiama?

Tuo tarpu kitataučiai, daugiausiai „dievo išrinktos

tautos“ numylėtiniai – kas tik prašė, tas

ir gavo. Netgi iš kitų valstybių išvyti ir nuteisti,

bet V.Adamkaus buvo mielaširdingai Lietuvoje

priglausti ir netgi apdovanojimais pamylėti…

Bet ir šie žilagalvio Turniškėse nelanko…

Netikite?

Anava, Šaptajus Kalmanovičius iš JAV už

špionažą išvytas, Izraelyje už bendradarbiavimą

su KGB nuteistas, bet ne tik Lietuvos pilietybę

gavo, o ir valstybinį apdovanojimą priedu! Ir

neaišku už ką?

Gal jis gynė Lietuvos garbę nuo savo bendrataučių

kaltinimu lietuviams žydšaudžiavimu?

Gal jis viešino Pasauliui apie lietuvius –

žydų gelbėtojus?

Gal jis skleidė žinias apie 600 metų lygiateisio

žydų gyvenimo Lietuvoje, kai visos Europos

valstybės žydus skriaudė?

Nieko panašaus Šaptajus Kalmanovičius Lietuvai

nepadarė. O va, kagėbistinius įgaliojimus

jis privalėjo vykdyti. Ir V.Adamkus negalėjo to

nežinoti.

Ir nieko. Nei jam apkaltos kaip Paksui, nei

teismo. Tik garbės neteko… A, tiek to.

Tai iš Izraelio – teistas, o kiek iš Rusijos kriminalų

buvo įpilietinti Lietuvoje – lyg savų kolaborantų

trūktų? Antai, kad ir Lietuvos gėjų

lygos (LGL) vadovas Simonko, – kadaise prašėsi

Lietuvos pilietybės. Lietuvos ambasados Minske

darbuotojai, patikrinę prašytojo duomenis, ar tik

nenustatė, kad jis teistas Baltarusijoje baudžiamąja

tvarka už lytinius nusikaltimus?! Ir tarpininkauti

jo pilietybei ambasada atsisakė. Tačiau netrukus

Simonko ne tik gavo Lietuvos pilietybę, bet ir

įkūrė LGL bei iš didelio dėkingumo, matyt,

skundžia Lietuvą ES, organizuoja Vilniuje gėjų

eitynes ir aktyviai kovoja už visų Lietuvą dergiančių

mažumų, privilegijas! Pastaruoju metu

netgi apjungė tokias 9 organizacijas į vieną

„kumštį“ ir „pramušė“ leidimą apsijungusių mažumų

demonstracijai net Kovo 11-osios šventės

metu!!!

Bet ir tie neateina V.Adamkaus aplankyti…

Argi neakivaizdu, kad šis pederastų ir tolerastų

buvęs aukšto lygio „stogas“ dabar net ir pastogei

nebetinkamas? Juolab, pats Tautai prisipažinęs,

neturįs garbės…

Sekantis „vienas iš trijų asmenų“ Lietuvoje

– tai premjeras A.Kubilius, trumpai drūtai su

Seimo Pirmininke I.Degutiene patvirtinę, kad

teismo sprendimas turi būti vykdomas! Na, sakykime,

šiek tiek primiršo sprendimo teisėtumo

patvirtinimo apeliacinį mechanizmą, Tarptautines

konvencijas, ir savo „šeimos koncepcijos“ principines

nuostatas… Matyt, buvo tikėtasi, kad

„2K“ valdymo laikotarpiu Vyriausybės, su G.Kirkilu

priešaky, patvirtinta „Antidiskriminacinė

programa“ jau bus įpareigotų 5 ministerijų įdiegta

ir realiai veikianti! Taigi užteks tik įsakymo

„pass“ ir jos visos penkios puls direktyvų

vykdyti! O jų neteisėtus veiksmus išmoningai

pateisins „justicijos korifėjai“…

Bet ir vėl viešumas pakoregavo gražiai surikiuotus

planus…

Antai, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto

dekano V.Nekrošiaus žongliravimą teisinėmis

sąvokomis Kauno pedofilijos byloje, į nieką pavertė

išviešintas neteisėtas jo dėstytojavimas nelegalioje

Rusijos išlaikomoje aukštojoje mokykloje!

Antrą smūgį V.Nekrošiaus „dvigubų standartų“

taikymui trenkė Lietuvos piliečių atmintis

apie jo brolelio Ipolito Nekrošiaus advokatavimą

Dekanidzės byloje!! Ir trečią, mirtiną nokautą,

V.Nekrošiaus psichologinės manipuliacijos gražbylystei

per TV sudavė žinia, paviešinta Apie

Aukščiausiojo Teismo Pirmininko V.Greičiaus

juodintojų G.Švedo ir H.Šinkūno priglaudimą

Teisės fakultete į prodekanų postus!!!

Atrodo, kad ir Nekrošių šeimynėlė jau nebetenka

garbės?

Tačiau visas teisėjų klanas, viešai melavęs ir

demaskuotas V.Greičiaus pateikta filmuota medžiaga,

liko nenubaustas. Jie Teisėjų Taryboje

labai demokratiškai balsavo… … patys už save ir

taip save išgelbėję, dabar aktyviai smerkia

N.Venckienę ir kėsinasi į jos imuniteto panaikinimą

už teisėtą aukos gynimą!

Ir kas gi šitų teisėjų stogas? O kas pastogė?

Na, stogas – tai Seimo Teisės ir teisėtvarkos

komitetas, formuojantis teisinę politiką šalyje.

Komiteto vadovui St. Šedbarui nepasitikėjimą

pareiškė per 20 Lietuvos žymių politikų.

O pastogė, tikriausiai, yra Aukščiausiojo Teismo

Pirmininkas G.Kryževičius, kuriam atsistatydinti

labai motyvuotai pasiūlė 7 politinės

organizacijos.

Šių dviejų pareigūnų akivaizdžiai neatitinkantis

teisybės „teisingumo įteisinimas“ – ar tik

nepavertė Lietuvos valstybės paprasta plėšikų

gauja?

Ir visų akys nukrypo nuo Aukščiausiojo Teismo

į Konstitucinį Teismą (KT), kuriame turėtų

dirbti didžiausią teisėjo praktiką (Pasaulyje ne

mažiau 20 metų) turintys teisėjai, aukštos moralės

asmenys, patys garbingiausi valstybės piliečiai.

Na, kas gali paneigti, kad į Konstitucinį Teismą

eksprezidentas ir Seimas išrinko ne pačius

kvalifikuočiausius, kompetentingiausius, doriausius

ir pilietiškiausius Lietuvos teisininkus?

Niekas negali paneigti.

Nors, kai eksprezidentas V.Adamkus prisipažino

neturintis garbės, – o būtent jis dvi kadencijas

iš eilės formavo KT sudėtį, – nedidelis

abejonės kirminėlis sukrebždėjo…Galgi teisybė,

kad būtent jis „įtaisė“ į KT stribo vaiką? Ir dar

ne bet kokį, o parašiusį disertaciją, šlovinančią

stribus?

Pasitikrinus – akurat! Yra toksai…

Tada ir antras kirminėlis sukrebžda, kad gal

KT dirba net teisėjais nebuvę, o jau 20 metų

stažą, tai kažin, ar nors vienas iš devynių turi?

Pasitikrinus – ir vėl tiesa…Lietuvos Konstituciniame

Teisme – su kompetencija, kaip ir

prokuratūroje, taip pat striuka.

Sakoma, trečias kartas nemeluoja.

Tai net plaukai ant pakaušio pasišiaušė pagalvojus,

– negi Lietuvos KT yra ir asocialų,

smurtavusių šeimose, išsiskyrusių, skriaudusių

vaikus, girtavusių ar narkotikais besisvaiginusių?!!

Ar gali taip būti, kad nuo KT teisėjo pabėgtų

neapsikentusi žmona?

Ar gali taip būti, kad vaikams duonelę mama

išplėštų iš teisėjo tik per teismą su alimentiniu

sprendimu?

Ar gali taip būti, kad KT teisėjas grasintų,

kaip koks bomžas, nužudyti ar pats nusižudyti?

O nepavykus – būtų gydomas psichotropiniais

vaistais, kad konstitucinės dvaselės nesivaidentų?

Pavyduolių pasakos, juodinančios mūsų liberaliai

demokratišką tikrovę. Juk ir ant saulės

dėmių yra, o teisėjai – tik žmonės. Nedesovietizuoti.

Taigi, visko pasitaikyti gali. Bet nepasitaiko.

Tokiame lygyje – ne!!!

Tiesa, buvo vienas išskirtinis atvejis, kai Atkuriamajame

Seime buvo pateikti „Desovietizacijos“

įstatymo 4 projektai, numatantys visų komunistų

partijos narių eliminavimą iš politikos,

partijos centro komiteto vadovų ir KGB-istų patraukimą

baudžiamojon atsakomybėn už Tautos

genocidą.

Tada deputatas Jakov Minkevič didvyriškai

iš tribūnos prisipažino 1945 metais atsiųstas

Maskvos į Lietuvą KGB struktūrų kurti. Ką jis

ir padarė. Todėl šiandien, šių 4 „Desovietizacijos“

įstatymo projektų svarstyti negali, o, kaip svetimos

valstybės interesų vykdytojas, privalo pasišalinti

iš Seimo!!!

Ir KGB kūrėjas Jakov Minkevič (45 metus

dangstęsis Jokūbu Minkevičiumi) atsisakęs deputato

mandato, pasišalino iš Seimo…

Mes, posėdžių salėje sėdėję, iš nuostabos

žado netekome. Jei tik nuo Desovietizacijos

įstatymo projekto atsisakoma deputato mandato,

tai kas bus, kai mes tą įstatymą priimsime?

Tikriausiai, visi 20% rusakalbių Lietuvos

okupacinių kolonistų paliks mūsų šalelę ir grįš į

savo tėvynę…

Paskubėjome pasvajoti.

O J.Minkevič – per greitai atsisakė deputato

mandato.

Desovietizacijos įstatymo projektai buvo atmesti

ir tie 20% rusakalbių lengviau atsiduso. Ir

ne tik atsiduso, bet pradėjo autonomijas kurti,

politines partijas registruoti ir mūsų valstybės

valdyme vėlei dalyvauti! Maža to, net KGB rezervistai

ramiai dirbo netgi ir Saugumo ar Užsienio

reikalų ministerijos vadovais! Tautos iššifruoti

ir už blogus darbus demaskuoti – ilgai

savo postų nepaliko, nes tvirtai juos saugojo

eksprezidento V.Adamkaus ranka…

Bet ir šitie V.Adamkaus Turniškėse nelanko…

O kai jie, išryškinti ir iš postų išpyškinti pagaliau

išėjo iš tų pareigų – gavo nei kiek ne blogesnes

kėdes. O jų suformuoti kadrai ir šiandien

labai efektingai, ne Lietuvai, o ES labai naudingai

ir mažumų vardais prisidengusiems labai teisėtai,

nors ir neteisingai, kuria apsaugos „stogus“ ir

„pastoges“ bei kėsinasi į Tautos suverenitetą.

Tačiau mažas akmenėlis, didelį vežimą verčia.

Mažos mergaitės tragedija pažadino didžiulį

visos Tautos pasipriešinimą.

Taigi, pabudome. O jei pabudome, tai kelkimės.‘

Visomis turimų autoritetų, organizacijų ir

pavienių žmonių pajėgomis apginkime savo prigimtines

teises ir įvykdykime savo pilietines pasipriešinimo

pareigas.

„Vsio zakonno“ – ne mūsų, o buvusių ir nepražuvusių

uzurpuotas įstatymas. Ir įstatymas,

keliantis grėsmę valstybei, Tautai ir Konstitucinei

santvarkai. Tokiu atveju Konstitucija mus įpareigoja

priešintis. Aktyviai, pasyviai, bet priešintis.

Netikėti „elitiniu“ melu ir platinti tiesą. Pasiruošti

rinkimų kampanijai kandidatų vertinimo kriterijus

pagal padorumo kanonus.

Juk viešumas ir nuomonių įvairovė veikia?

Teisinio nihilizmo klanai nepajėgia sureaguoti į

visos Tautos pilietinę iniciatyvą. Visi kartu esame

nenugalimi.

Be garbės Turniškėse kiurkso amerikoniškas

„stogas“, panikoje isterikuoja jo suręstos „pastogės“.

O tiesa – eina per visą Lietuvą ir jos nebesustabdysi.

 

„Laisvas laikraštis“, 2012 m.

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));