skip to Main Content

 

 

Didžiausi pinigai Dalios Grybauskaitės prezidentinei rinkimų kampanijai atėjo iš užgrobtų „Snoro“ ir Ūkio bankų

 

Ateina laikas Lietuvos Respublikai mokėti 0,5 mlrd. eurų kompensaciją už Dalios Grybauskaitės gaujos įvykdytą „Snoro“ užgrobimą

 

 Aurimas Drižius

 

Buvęs „Snoro“ banko savininkas Vladimiras Antonovas kreipėsi į Maskvos arbitražo teismą su ieškiniu Lietuvai. Iš Lietuvos teisingumo ministerijos jis reikalauja 40 milijardų rublių (555 mln. eurų), praneša „RIA Novosti“. 

 

V.Antonovas ir Raimondas Baranauskas po „Snoro“ griūties nuo Lietuvos teisėsaugos slapstėsi Jungtinėje Karalystėje. Pasibaigus teismų procesui ir J.Karalystei nusprendus perduoti įtariamuosius, šie pabėgo iš šalies ir šiuo metu yra Rusijoje.  V.Antonovas pusės sumos prašo už patirtą žalą, o kitos pusės – už žalą, padarytą jo dalykinei reputacijai. Jis taip pat prašo pripažinti melagingais Lietuvos prezidentės Dalios Grybauskaitės žodžius, kurie buvo pasirodę ir rusakalbėje žiniasklaidoje. Dalia Grybauskaitė kritikavo „Snoro“ vadovybę. Ieškinys paduotas rugpjūčio 5 d. Pirmasis posėdis numatytas rugsėjo 22 d. Rugpjūčio 12 dieną Maskvos arbitražo teismas ėmėsi vykdyti ieškovo reikalavimus. „Rosregistrui“ uždrausta keisti 16 nekilnojamojo turto objektų teisinę padėtį. Pastatai priklauso „Snorui“.

 

 40-metis V.Antonovas Lietuvos pareigūnų ieškomas nuo 2011 metų lapkričio 22 dienos. V.Antonovas ir R.Baranauskas pripažinti įtariamaisiais dėl turto pasisavinimo stambiu mastu, dokumentų klastojimo. V.Antonovas yra įtrauktas į Lietuvos policijos ieškomiausių asmenų dešimtuką. Nuo „Snoro“ banko žlugimo praėjo beveik 5 metai, tačiau kaltieji nenubausti, atgauta tik kiek daugiau nei pusė pinigų, o Vladimiro Antonovo ir Raimondo Baranausko spėti į užsienį pervesti pinigai tebeguli Šveicarijos bakuose – šveicarai jų neskuba gražinti. Lietuva šių pinigų pasiekti negali, gegužės mėnesį skelbė „LNK žinios“. Bankrutavusio banko klientams indėlius kompensavo valstybė. Tam ji išleido 1,2 mlrd. eurų. Didžiulė dalis pinigų ir „Snoro“ turto iki šiol yra užsienyje. Žlugusio banko „Snoras“ indėlininkai dar nėra atsiėmę 14,27 mln. eurų draudimo išmokų.

 

„Laisvas laikraštis“ nemažai rašė apie „Snoro“ užgrobimą. Šis nusikaltimas buvo mūsų redakcijos įvardintas kaip 2014 metų afera : „2014 metų afera – D.Grybauskaitės gaujos įvykdytas „Snoro“ 6,5 mlrd. litų vertės turto užgrobimas (straipsnis išspausdintas 2014 m. gruodžio 20 d.)“.

 

Tai, kad tai nusikaltimas, įrodo ir Seimo laikinosios komisijos „Snoro“ užgrobimui ištirti išvada – jose aiškiai pasakyta, kad „Lietuvos bankas nepateikė minėtai komisijai dokumentų apie tai, kad „Snoro“ bankas užgrobimo dieną buvo nemokus.

 

Kita vertus, akivaizdu, kad Dalios Grybauskaitės vadovaujama gauja (jos buvęs rinkimų štabo vadovas, vėliau paskirtas Lietuvos bako pirmininku Vytas Vasiliauskas) specialiai pasirinko patį nuostolingiausią biudžetui banko „Snoras“ užvaldymo modelį – iš pradžių jį atėmė iš savininkų, nacionalizavo, o paskui paskelbė bankrotu, taip prisiimdama visą atsakomybę ir įsipareigojimus. Tačiau toks scenarijus leido buvusiam D.Grybauskaitės rinkimų kampanijos vadovui, Lietuvos banko šefui Vitui Vasiliauskui paskirti banko administratorių, kuris vėliau lengva ranka ištaškė visą banko turtą, ir perleido jį naujiems „verslininkams“ už skatikus. Jeigu bankas būtų likęs valstybiniu, jis toliau veiktų, ir administruotų visus kreditus ir paskolas, ir nebūtų galima per bankroto procedūras šio turto atimti.

 

Rusijoje tai vadinama „reideryste“, arba plėšikavimu su valdžios pagalba, ir visas iki šiol vykęs „Snoro“ banko turto perleidimas tai patvirtina. Specialiai Seimo sudaryta laikinoji komisija konstatavo, kad Lietuvos bankas nepateikė jokių įrodymų, kad iki pat banko užgrobimo „Snoro“ turtas smarkiai sumažėjo: 

 

pateikiama komisijos išvados fragmentas:  

 

 

 

II. Komisija konstatuoja: 20 11. Lietuvos banko valdybos pirmininko 2011 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. 04- 04RN patvirtinta darbo grupė, vadovaujama Manto Mendelevičiaus, kuriai buvo pavesta apsvarstyti visas problemas susijusias su AB banku „Snoras“; Lietuvos banko valdybos pirmininko 2011 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. V2011/ (1.7-0202)-02-143 patvirtinta akcinės bendrovės banko „Snoras“ inspektavimo komisija, vadovaujama Irmanto Žadeikos, pradėjo neeilinį banko „Snoras“ inspektavimą; Darbo grupė ir Inspektavimo komisija atliktų darbų ataskaitos Lietuvos banko valdybai nepateikė iki šiol; Lietuvos banko valdybos posėdžiui 2011 m. lapkričio 16 d. buvo pateiktas „Tarnybinis raštas“ pasirašytas M. Mendelevičiaus ir I. Žadeikos, kuriuo vadovaujantis Lietuvos banko valdyba 2011 m. lapkričio 16 d. priėmė nutarimą dėl AB banko „Snoras“ veiklos laikinojo stabdymo ir rekomendacijos Lietuvos Respublikos Vyriausybei perimti AB banko „Snoras“ akcijas visuomenės poreikiams. Teisės aktus dėl AB banko „Snoras“ išskaidymo parengė Lietuvos bankas. Medžiagos, iš kurios galima įvertinti galimai padarytą žalą Komisija neturi. 2012-05-30 Komisijos posėdžio balsavimo rezultatai: už – 10, prieš 2, susilaikė – 0. 12. Dokumentas ar kitoks įrodymas, įrodantis galimą AB banko „Snoras“ turto sumažėjimą iki 2011 m. lapkričio 16 d., nurodytą 2011 m. lapkričio 16 d. „Tarnybiniame rašte“ dėl AB banko „Snoras“, laikinojo AB banko „Snoras“ administratoriaus Saimono Friklio (Simon Freakley) ataskaitoje iki 2011 m. lapkričio 24 d. ar bankrutuojančios AB banko „Snoras“ administratoriaus Neilo Kuperio (Neil Cooper) ataskaitose iki 2011 m. gruodžio 7 d., Komisijai pateiktas nebuvo. 2012-05-23 Komisijos posėdžio balsavimo rezultatai: bendru sutarimu. 13. Lietuvos banko valdybos nutarimas dėl AB banko „Snoras“ veiklos laikinojo sustabdymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimas perimti AB banko „Snoras“ akcijas visuomenės poreikiams ir Lietuvos banko sprendimas dėl bankroto bylos iškėlimo AB bankui „Snoras“ buvo priimti skubotai ir nepakankamai pagrįstai. Šie sprendimai sudarė prielaidas atsirasti didelėms išlaidoms skolinantis iš Lietuvos valstybės biudžeto lėšų padengti valstybės garantuojamas sumas indėlininkams už lėšas laikytas AB banke „Snoras“. 2012-05-23 Komisijos posėdžio balsavimo rezultatai: už – 6, prieš – 5, susilaikė – 0. 14. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priimdama sprendimą nacionalizuoti AB banką „Snoras“ ir teikdama Seimui įstatymų pakeitimus skubos tvarka, nedisponavo pakankamai išsamia informacija, neapsvarstė visų aplinkybių ir galimų pasekmių“.

 

 

 

Kita vertus, tai, kad banko „Snoras“ savininkai paskutinę dieną prieš banko šturmą sugebėjo pervesti didžiąją dalį banko aktyvų į Šveicariją ir ten saugiai pinigus paslėpti, rodo, kad Antonovas ir Baranauskas žinojo šį scenarijų, ir jam rengėsi, todėl nuo bankų plėšikės – Lietuvos Respublikos – sugebėjo dar išgelbėti turto likučius. Prokuratūra yra paskelbusi šių dviejų žmonių Europos arešto orderį, ir kaltina juos banko milijardų vagyste, nors yra kiek kitaip – „Snoro“ pinigai yra saugiai padėti Šveicarijos banke, kad Lietuvos banko paskirti administratoriai negalėtų jų pasisavinti.

LL šaltiniai teigia turintys dokumentus, įrodančius, kaip užgrobtų „Snoro“ ir Ūkio banko kapitalas buvo panaudotas prezidentės D.Grybauskaitės rinkimų kampanijai.

Tai paaiškintų, kodėl buvęs D.Grybauskaitės rinkimų štabo vadovas, jos rankomis paskirtas Lietuvos banko vadovu Vytas Vasiliauskas uždarė vieną didžiausiu Lietuvoje banką „Snoras“, pasinaudojęs suklastota Lietuvos banko pažyma, kad neva „Snore“ trūksta kapitalo įsipareigojimams padengti.

Tai paaiškina, kodėl net Seimo laikinajai komisijai V.Vasiliauskas atsisakė pateikti dokumentus, pagrindžiančius minėtą pažymą, matyt suprasdamas, kad Seime bus labai greitai įrodyta, kad tai klastotė.

Tai, kad šioje milžiniškoje aferoje savo pareigos neatliko nei VSD, nei STT ar Generalinė prokuratūra, visiškai aišku – jie tik marionietės D.Gryauskaitės rankose, o generalinis prokuroras Darius Valys, vos atsikraustęs į Vilnių, iš karto persikėlė gyventi į milijono litų vertės namą. Dabar D.Valio susirūpinimas – rasti  šiltą vietelę po savo gėdingos kadencijos pabaigos.

Suprantama ir tai, kad visa Lietuvos žiniasklaida nė necyptelėjo apie šią rekordinę Lietuvoje aferą – juk D.Grybauskaitė atsako tik į iš anksto suderintus klausimus, o visi tie, kurie bando uždavinėti nesuderintus, kaip kad Rūta Janutienė ir jos „Paskutinė intanscija“, lekia iš darbo Tele-3 televizijoje kitą dieną.

Nesuprantamas tik vienas dalykas – kodėl Seimas nepasipriešino šiai aferai, nes per ją Lietuvos Respulikai buvo padaryta 8 mlrd. litų žala, kurią dar viena marionetė- premjeras A.Butkevičius padarė, pasiskolindamas šiuos pinigus uždarytų bankų nuostoliams padengti.

Apie šią aferą LL kalbėjosi su buvusiu Valstyės saugumo departamento pareigūnu Aurelijumi Beržiniu (nuotraukoje), kuriam uvo sukurpra byla po to, kai jis atskleidė nusikalstamą Kauno teisėjų ir prokurorų veiklą:

 

 

Kodėl buvo uždaryti abu ne skandinaviško kapitalo bankai Lietuvoje – „Snoras“ ir Ūkio bankas, likus mažiau  nei metams iki prezidentės Dalios Grybauskaitės perrinkimo?

– Aš tau dar praeitą kartą sakiau, kad A.Brazauskas kartą pasakė, kad Lietuva bus nepriklausoma maždaug 20 metų, o paskui iš jos nieko neliks. Kada žlugo bankas „Sekundė“, EBSW koncernas ir visi kiti? Kas buvo prezidentas?

A.Brazauskas.

– Teisingai, o valdant V.Adamkui, žlugo bent vienas bankas?

Nepamenu.

– Ir aš. O kada žlugo „Snoras“ ir Ūkio bankas? Kas buvo prezidentė? Teisingai. Dalia Grybauskaitė. Kam ji priklausė, kartu su Brazausku? Teisingai, komunistų partijai. O jeigu lietuviai tiki, kad Sąjūdis jiems atnešė Nepriklausomybę, tai tegul tiki ir toliau. Kažkuo reikia tikėti. Galiu tau pasakyti – visi tie bankai, „Sekundės“, EBSW ir kiti, buvo sukurti su AMB žinia. Šitą galiu lengvai įrodyti. Tačiau D.Grybauskaitės valdymo laikotarpiu žlugo „Snoras“ ir Ūkio bankas. Kol dar Lietuva nebuvo ES narė, šalis visada turėjo problemų su atsiskaitymu už rusiškas dujas. Rusai visada grasino nutraukti šį tiekimą. Todėl tam, kad būtų atsiskaitoma už rusiškas dujas, buvo naudojama EBSW. Kas sėdėjo tame koncerne? Visi buvę KGB-istai, nes toks vienas generolas, kurį neseniai teisė už genocidą. Todėl tas koncernas buvo sukurtas tam, kad ištraukti iš žmonių pinigus. Dalis lėšų eidavo atsiskaityti už rusiškas dujas, dalį pasidalindavo tie veikėjai. Paskui nuteisdavo kokį nors veikėją, samdomą direktorių. Dabar kas darėsi Ūkio ir „Snoro“ bane? Kiek aš žinau, bent jau „Snoro“ bankas ir jo savininkas Antonovas yra susiję su V.Putino administracijos aplinka. Ten dirba žmonės, kurie labai įtakingi ir susiję su V.Putinu, ir kurie buvo investavę į „Snorą“. Todėl šis „Snoro“ bankas negalėjo būti sunaikintas Dalytės rankomis be Putino žinios tikrai. Arba bent jau jo artimiausios aplinkos, kuri galėjo užstoti „Snorp“ banką. Ir jeigu Dalytė būtų išdrįsusi uždaryti „Snoro“ banką be V.Putino žinios ir sutikimo, aš nežinau, kuo tai būtų pasibaigę Dalytei. Tačiau žinau, kad buvo veikiama keliomis kryptimis – kaip tik tuo metu artėjo prezidento rinkimai, ir ją bet kuria kaina reikėjo padaryti prezidente. Tam reikėjo didelių pinigų. Iš kur Dalytė gavo pinigų? Oficialiai jos kampaniją finansavo verslininkai, tačiau tai buvo tik kapeikos. Esminiai pinigai Dalytės rinkimų kampanijai atėjo iš užgrobtų „Snoro“ ir Ūkio bankų. Prisimeni, aš anksčiau sakiau, kad Rusijos žvalgyba visada veiks iš vidaus – kiršins žmones, kels nepasitikėjimą savo valstybe, sakys, kad prie sovietų buvo geriau. Tiek A.Brazauskas, žlugdydamas „Sekundę“ ir EBSW, tiek D.Grybauskaitė, uždarydama „Snorą“ ir Ūkio banką, siekė dar vieno tikslo – kiršinti Lietuvos žmones, kad jie netektų santaupų, kad jie sakytų, kad čia viskas negerai. Neturiu daug informacijos apie Baranauską, tačiau turiu duomenų, kad nebuvo jokių priežasčių uždaryti „Snorą“, ir jo bankrotas buvo padarytas dirbtinai, tyčia. Kodėl aukojamas Antonovas ir Baranauskas? Kodėl rusai juos paaukojo, bet negynė, nors turėjo interesų „Snore“? Tik dėl Dalytės, nes jai reikėjo pinigų rinkimams. Dėl Romanovo – jo situaciją Dalytės valdymo metais buvo tokia pat, kaip ir „Snoro“ banko, ir su juo buvo susidorota tais pačiais metodais.

Tačiau V.Romanovas dar bandė gelbėtis – nusipirko „Žalgirio“ komandą, fotografavosi su Dalyte, bandė prieiti prie jos, kad bankas nebūtų uždarytas?

– Čia tik jam taip atrodė, kad jo neuždarys. Tačiau jo gyvenimą nusprendžia tie veikėjai, kurie sprendžia šalių likimus. Nes tokių žmonių, kurie valdo dešimtys milijardų, likimus nusprendžia kiti, kurie valdo šimtus milijardų. „Snoras“ ir Ūkio bankai buvo uždaryti, nes reikėjo pinigų Dalios Grybauskaitės rinkimų kampanijoms, be to, tuo buvo siekiama sugriauti Lietuvos valstybę iš vidaus. Reikėjo padidinti žmonių nepasitenkinimą savo šalimi, ir tai buvo dar viena puiki Rusijos žvalgybos operacija Lietuvoje.

Tau jie atsakė, kad ką nori, tą ir daro – tai visiška teismų degradacija, nes toliau krįsti jau nebėra kur.

Teismo pirmininkas Zelianka man atsakė, kad jie gali priimti kokius nori sprendimus, ir niekas negali reikalauti jų paaiškinimo?

– Taip, teisėjas neprivalo aiškintis už savo priimtus sprendimus, tačiau jis privalo laikytis įstatymo, priimdamas tuos sprendimus.

Taip, tačiau kiekvienas teisėjas gali pasakyti, kad kalėdos ateina per Velykas, ir niekam dėl to neturės pasiaiškinti?

– Teisėjas Driukas rašo, kad aš diskredituoju visą teismų sistemą, nes reikalauju, kad būtų laikomasi įstatymų. Aš ir tu diskredituojame, reiškia, esame parazitai kokių reta. Ir tai kai kas vadina teisine valstybe. reiškia, kad jie save tiek diskreditavo, kad jau nebėra kur dingti. teisėjai ką nori, tą daryti negali, nes turi laikytis įstatymo. jeigu jis įstatymo nesilaiko, tai prokuratūra už tokį numerį turi jam kelti baudžiamąją bylą.

Taip, tačiau prokuratūra sako, kad teismai nepriklausomi?

– tegul pasakų nepasakoja. Todėl, kad yra paulauskas ir valiai. Pasodinti savi prokurorai. jeigu būtų tikras ir nepriklausomas prokuroras, tai tokie pokštai greitai baigtųsi. ką, teisėjai nepriklausomi nuo įstatymo? Konstitucijoje taip pat parašyta, kad teisėjai yra nepriklausomi, tačiau vykdydami teisingumą, klauso tik įstatymo. O jeigu teisėjai neklauso įstatymo ir spjauna ant jo, reiškia, jis daro nusikaltimą.

Tokia teisėja Zoja Monid atvirai savo, kad įstatymų ir Konstitucijos reikalavimai jai tėra „deklaracijos“? teisėjų etikos komisija parašo, kad teisėjai nepriklausomi?

– Ar tai reiškia, kad teisėjų bendruomenė pripažįsta, kad ji save diskreditavo, jeigu  net atsisako prieš save priimti ieškinius, kad nebūtų įrodyta jų nusikalstama veikla. jeigu taip yra, kaip čia vežti Antonovą su Baranausku?

Grįžtam prie bankų. Kaip tie išgrobstyti pinigai keliavo? Ar per Snoro administratorių Neil Cooper?

– Per kur daugiau jie galėjo iškeliauti? kaip kitaip jie galėjo iškeliauti? ir kodėl Freakley kėlė baudžiamąją bylą, tačiau nutraukė tuo pagrindu, kad jis „nežinojo Lietuvos įstatymų“? Pabandome ir mes pavogti keliasdešimt milijonų, nes nežinojome įstatymų, kad vogti nevalia. Tokie adminsitartoriai, kaip „Snoro“, žino, kad šioje teritorijoje galima prasukti bet kokią aferą, nes jokie įstatymai čia negalioja.

Aš suprantu, kad bankininkai žinojo, kas jų laukia, todėl ir paspruko. O Romanovui prieš bankrotą dar Lietuvos bankas pasakė, kad „tu inešk dar kapitalo, ir bankas veiks“. Tačiau V.Romanovas jua tada žinojo, kad jeigu jis įnešiu dar pinigų, ir tie bus pavogti“.

– Taip, Lietuvos bankas dar ieškojo kvailių. Aš tik žinau tiek, kad „Snoro“ banko užgrobimas tikrai buvo suderintas su V.Putino administracija, ir kad bankas buvo paaukotas D.Grybauskaitės rinkimų kampanijai. Pinigai ten ir ėjo, be to, tai buvo dar vienas būdas atimti žmonių pinigus. Viskas vyko per buvusius komunistų partijos veikėjus, nes jie susiję su Maskva, o dabar tik vaidina Rusijos priešus. Rusija palaiko tą legendą, įtraukia juos į neįleidžiamųjų sąrašus.Tačiau D.Grybauskaitė puikiai vykdo Rusijos -žvalgybos užduotis – pirmiausiai tai yra Lietuvos ekonomikos žlugdymas. Be ti, siekiama ir padidinti žmonių nepasitenkinimą savo šalimi. taip vėl atgaivinamas Rusijos teritorinės pretenzijos į šį kraštą.

-Manau, kad šie procesai vyksta žymiai giliau?

– Taip, nes tai, ką mes matome paviršiuje, yra smulkmemos, viskas vyksta žymiai giliau. 

– Tai visgi, kur nuėjo tie pagrobti iš bankų pinigai? jeigu sakai, kad tie pinigai skirti rinkimams, tačiau jie nebuvo deklaruoti, reiškia, kad panaudoti neteisėtai?

– Žinoma, kad tie pinigai panaudoti nelegaliai. Viena iš krypčių, kur nuėjo tie pavogti milijonai – tai žiniasklaidai papirkti, rinkimų komisijoms. Kodėl Vaigauskas nepakeičiamas? Kodėl keičiami rinkėjų skaičius rinkimų apygardose?

Tačiau ar yra konkrečių įrodymų, kad pinigai per Freakley ėjo D.Grybauskaitės rinkimų kampanijai?

– Yra tokių įrodymų. Kalbėjau su žmogumi, kuris matė tuos dokumentus. Jis dalyvavo ir žino visą tą virtuvę, kaip ėjo pinigai per Freakley. Jis žino, kokios sumos ir kur išėjo. Tačiau tos aferos tęsiasi – dabar teismas nusprendė, kad „Achema“ turi sumokėti 50 mln. eurų už Suskystintų gamtinių dujų terminalą, kuriuo „Achema“ nesinaudoja. Ir toks sprendimas priimtas Lietuvos Respublikos vardu. Dabar matosi, kad šiai gaujai ėmė trūkti pinigų, todėl ir daromos tos pačios nesąmonės.

Lietuva eina Graikijos keliu – skolinasi milijardus, kad padengti tokias aferas ir senas skolas, ir kaip stato skolų piramidę. kas bus, kai Lietuvai niekas nebeskolins, kaip Graikijai? Kodėl „Snoro“ turtas, pvz. dangoraižis „Verslo uostas“ parduotas per statytinius už 10 tūkst. litų, o pastarieji jį pardavė už 50 mln. eurų?

– Aš ir sakau, kad mes artėjam prie kracho, kad reikėjo paaukoti net tuos du bankus. Žinau dar vieną panašų atvejį, kaip irgi buvo išplauti pinigai panašiu būdu, per „bomžiuką“ direktorių. 

Kodėl „Snoro“ kreditorių komitetas sėdi tyliai ir nebando priešintis, juk jų pinigus vagia, ne kažkieno?

– Žiūrėk, kas stovi už D.Grybauskaitės. Žymiai rimtesnės jėgos nei už Artūro Paulausko. Ką jam daryti – rusai šnipų nebeduoda, todėl belieka tirti lėktuvų avarijas.

Tačiau jeigu tie „Snoro“ akcininkai imtų kalbėti, tai Dalytei kiltų mirtinas pavojus?

– Pirmiausiai jiems kiltų mirtinas pavojus.

tačiau jie nebeturi ką prarasti, iš jų viską atėmė?

– Kiek aš žinau, dar ne viską. Jie kažkiek pinigų sugebėjo pervesti į užsienį. Žinoma, kad pinigai pervesti svetomomis pavardėmis, tačiau pinigų jie dar turi.

Taip, tačiau jeigu anglai juos išduos Lietuvai, tai bankininkai čia gali atskleisti visas kortas – žiūrėkite, „Snoras“ buvo mokus bankas, ir Lietuvos bankas suklastojo dokumentus, kad jį užgrobti? Bankas turėjo daug turto, visas turtas pavogtas?

– O kaip prieš žmones pasiaiškinti, kur išleido jų pinigus? Kažką reikia nuteisti. Taip, todėl aš norėjau pasiūlyti, kad tiems bankininkams patogiau likti Londone. nes juos čia parvežus, D.Grybauskaitei tikrai bus ne kas. bankininkams galima pateikti dokumentus, kad Lietuvoje teismai vykdo nusikaltimus, plėšdami turtą, pvz., paveikslus. teismai padarė nusikaltimą, plėšdami turtą. ir jeigu anglams pateikti tokius pavyzdžius, kaip veikia Lietuvos „teisingumas“, aš neįsivaizduoju, ką jie nuspręs. jeigu anglai žiūrės ne politiškai, o iš teisės pozicijų, iš karto pamatys, kad teismai Lietuvoje nėra patikima įstaiga. Galėčiau nuvažiuoti į Anglijos teismą, ir parodyti dokumentus. nemanau, kad būčiau palaikytas idiotu. 

Panašiai kaip Neringa Vckienė – tegul ji būna Amerikoje, nes Lietuvoje gali daug papasakoti? Todėl jos ir neprašoma išduoti?

– Taip, geriau, kad Venckienė liktų JAV. 

Siaubas, kas Lietuvoje darosi?

– palauk, kas bus toliau – jau dabar šiai gaujai trūksta pinigų. Todėl bus tos piramidės griūtis. manau, kad tą teritoriją, vadinamą Lietuva, vėl parduos rusams.  ir būtent tie du bankai ir buvo paaukoti Grybauskaitės rinkimų kampanijai, kad ji privestų šalį prie tokio lygio, kad Lietuva galėtų vėl grįžti Rusijai. Rusai ją pardavė, Sąjūdis pridengė pardavimą, o dabar atsiims.  Tuomet buvo objektyvios ri subjektyvios priežastys, kodėl Lietuvą reikėjo parduoti, ir tas klausimas buvo suderintas su KGB. O žmonėms užteko susikabinti Baltijos kelyje. Nes rusams apetitas nedingo. 

taip, tačiau didžiausi patiotai šaukia valio Grybauskaitei?

– Taip, visi šie darbeliai pridengiami tokiomis kalbomis, kad „rusai puola“. O JAV viskas pastatyta ant pinigų – jeigu bus nauda, jie bet ką parduos.  Grybauskaitė net nepatenka į tą matematiką, nes nėra tokio lygio politikė.  Kai Putinas su Obama – jų sandėriai labai praktiški, ir tariamasi dėl šimtų milijardų. perspektyva – amerikiečiams nėra didelio intereso baltijos šalis pasilaikyti savo įtakos sferą.

O ką darys D. Grybauskaitė, kai paaiškės visos tos aferos?

– Bėgs į Rusiją, nes kur jai daugiau bėgti.

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));