skip to Main Content

LR Seimui

Oleg Tarejev , Šaltinių g. 13 – 4, Vilnius

 

+370 69990588

nukentėjusysis administracinėje byloje Nr. A

2.9.-1225-419/2014 

tretysis asmuo civilinėje byloje

 Nr. 2A-1515/22017 2018-03-21  Vilnius

DĖL   TEISĖJŲ   BEI   PROKURORŲ   GALIMŲ   SISTĖMINIŲ   PIKTNAUDŽIAVIMŲ   SAVO NEPRIKLAUSOMU STATUSU 

Lietuvos valstybės svarbiausia vertybė – teisingumas, kurį vykdo tik teismai. Akivaizdu, kad teismų funkcionavimas – yra   ypatingą visuomeninę reikšmę

, kadangi korupcija –   teisingumo nebuvimo pasekmės (dėl to Lietuvos žmonės emigruoja). Akivaizdu, kad vertinti teisėjo galimai neteisėtų veikų turi  aukščiausios kvalifikacijos prokuroras t.y. generalinis prokuroras.

  LR teismų

įstatymo 47 str. 4 d. numato, kad pradėti ikiteisminį tyrimą dėl teisėjo gali tik generalinis prokuroras

.

Puikiai skamba!

Tačiau  generalinis prokuroras nepradėda ikiteisminį tyrimą, kadangi sprendimą pradėti ikiteisminį tyrimą dėl teisėjų, priįma žymesnios kvalifikacijos

 pareigunai (kartais policijos komisariato tyrėjas), kurį niekada neina prieš savo sistėmos.

  Vietoj teisėjų ir prokurorų nepriklausomumo turime jų savivaliavimą, teisinį nihilizmą – „ką noriu, ta darau“. Šiems tikslams sukurta atitinkama teisinė

bazė (prokuroro įsakymai, „nauja redakcija“i.t.t.). Apeliuoti dabar galima tik per advokatą, tuo tarpu kai nepriklausomų nuo sistėmos advokatų nebeliko. Iš advokatų, kurie bandė eiti prieš sistėmą, ginant savo Kliento interesus, buvo atimta licenzija „dėl nepagarbos teismui“ (2016 m. laidos „Yra kaip yra“ 

nuoroda?). Visiškai sutinku su advokato prof. dr. Stanislavo Tomo (kuris laimėjo R. Pakso bylą   Strasbure)   teiginių:   „  

Lietuvos   advokatai   yra   perdaug   priklausomi   nuo   valstybės,   bijo valstybės “ ttps://www.youtube.com/watch?v=MqpxSgIu5R8&t=118s. Todėl  savo trumpą kasacinį skundą 2018-03-14 pateikiau be advokato „pagalbos“ .

 Akivaizdu, kad sistema apsaugo save, o ne teisę (jaigu nėra politinio užsakymo) dėl gen. prokuroro reakcijos į mano 2017-12-27 skundą  dėl Vilniaus apygardos teismo teisėjų kolegijos galimų piktnaudžiavimų, dokumento klastojimo, sukčiavimo ()

Sprendžiant kam nagrinėti mano skundą, E. Pašilis (jo vadovaujama institucija)   ignoravo šias aplinkybes:

1.    Teisėjų kolegija (Dainius Rinkevičius, Eglė Surgailienė ir Jelena Šiškina) galimai melagingai konstatavo (2017-12-14 nutarties 47. punktas): „ jog bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino byloje surinktus įrodymus“. 

Iš bylos medžiagos (EPP portale, taip pat iš citatos skunde) matyti, kad teisėjų kolegija neteisingai įvertino įrodymus ir nepranešė prokuratūrai apie akivaizdžiai suklastotus įrodymus:

1.1  2008-06-13 rašte žemėtvarkos skyriaus specialistai (toliau NŽT) vedėjas   Slavomir  Sinkevičius ir vyr. geodezistas Vitoldas Voroneckis galimai melagingai konstatavo: „Planas parengtas vietinėje koordinačių sistemoje . 

Transformuojant  koordinates VĮ Registrų centras kadastro žemėlapyje įnešė sklypą pasukus kampu (klaida geodezininko arba VĮ Registrų centro)“ 

(2012-01-31 ieškinio priedas Nr. 4).

   

VĮ Registrų centro raštai įrodo, kad minėtas konstatavimas neatitinka tikrovei, kad planas parengtas sąlyginėje  koordinačių sistemoje, kuri  netransformuojama

  į kitas koordinačių sistemas (2012-01-31 ieškinio priedai Nr. 5, 6).  NŽT galimai suklastojo raštą tam, kad nuslėpti, kad būtent geodezininkas Henrikas Misiukas (o ne VĮ Registrų centras, kuris koordinatės netransformavo) galimai suklastojo žemės sklypo kad. Nr. 8540 /0004:28 (toliau ir sklypo Nr. 28) planą, kad NŽT

patvirtino galimai suklastą sklypo planą.

1.2  2008-06-19 nutarime VPK tyrėjas G. Masian bei viršininkas A. Urbelevičius galimai melagingai konstatavo: „

Patikslinimo metu nustatyta, kad A. Dudak statosi metalinę tvora savo žemės sklype , kuris buvo atmatuotas žemėtvarkos skyriaus specialistų, dalyvaujant L. Tarejevai. bei išaiškinti L.Tarejevai, kad dėl žemės sklypų pasidalijimo ji turi teisę kreiptis į teismą“  

(2012-01-31 ieškinio priedas Nr.3). 2008-06-13 žemėtvarkos skyriaus (toliau NŽT) specialistų minėtas raštas įrodo, kad minėtas VPK konstatavimas neatitinka tikrovės: „Žemetvarkos skyrius neturi techninių galimybių patikrinti geodezinių matavimų posukio taškų, dėl ko negalėjome nustatyti atsiradusių neatitikimų.

Esant ginčiui, siūlome Jums susitarti su kaimynais arba ginčią spręsti teismine tvarka“

.

 2009-01-23

L. Tarejevos PĮ kreipiasi į VĮ Registrų centrą: „ Kaimiyai pradėjo statyti tvorą ant mūsu žemės sklypo, todėl renkame dokumentus ir norime spręsti ginčią teisme. Prašau išduoti kaimynų sklypo Nr. 8540/0004:28 plano kopiją“.  Prie prašymo buvo pridėtį 2008-06-13 NŽT raštas ir 2008-06-20 VPK nutarimas, kuriame buvo siūlyta L. Tarejevai kreiptis į teismą. 2009-02-03 VĮ Registrų centras savo rašte Nr. (1.7./1100) s-886, nurodant į LR nekilnojamojo turto registro įstatymo (Žin., 1996 Nr.100-2261; 2001 Nr.55 – 1948) 42 str.3 dalys, pranešė, kad kopija negali būti pateikta ,,nes Jūs nesate žemės sklypo savininkas“

,  tačiau gali būti pateikta teismams  bei teisėsaugos institucijoms. Akivaizdu, kad VPK  tyrėjas (bei NŽT specialistai) privalėjo gauti iš VĮ Registrų centro abiejų

sklypų  planų kopijas, nustatyti, kuris planas (bendra riba)  atitinka  bendrą ribą              kadastrų žemėlapyje ir, remiantis CK 4.262   str.,nešališkai konstatuoti, kureme sklype A. Dudak statosi metalinę tvorą, ko pareigūnai nepadarė (LR BK 182, 228, 229, 300 str.) Akivaizdu, kad NŽT ir VPK pareigūnai nepagristai ir šališkai siūlė L. Tarejevai kreiptis į teismą. „ Teismine tvarka“  tęsiasį iki šiol, o Dudakai nuo 2008 m. iki šiol naudojasi užgrobta mūsų sklypo dalimi – 499 kv. m.).  

2.  Akivaizdu, kad  galimai sukurta sukčiavimo grupė: 2.1 geodezininkas H. Misiukas galimai suklastojo sklypo Nr.28  planą;

2.2 NŽT patvirtino (be datos) galimai suklastotą sklypo Nr.28 planą;

2.3  G. Dudak, remiantis sklypo Nr.28 planu, kurėme atstumas nuo garažo iki bendros ribos yra 7 – 8 m vietoj faktiško 1,5 – 2 m.( šį aplinkybę įrodė NŽT kaip atsakovas tarpinėje civ. byloje Nr.2-25-604/2013 ), užgrobė gretimo sklypo dalį;

2.4    Galimai suklastoti 2008-06-13 NŽT raštas ir 2008-06-19 VPK nutarimas leido Dudakams toliau naudotis užgrobta žeme;

3.  teisėjų   kolegija   bei   pirmos   instancijos   teismo   teisėjai Marjan   Gerasimovič   ir Viktoras Voicechovski   matė,   kad   advokatai   Ernestas   Bušmovičius 

bei Girius   Ivoška veikia   prieš   savo Atstovaujamojo (L. Tarejevos PĮ) interesus, kadangi:

3.1 advokatai neatkreipė teismo demėsio apie galimą dokumentų klastojimą;

3.2 advokatai taikė prie ieškinių civilinį, o ne baudžiamojį kodeksą. Šį aplinkybė vilkiną bylą, leido Dudakams   toliau   naudotis   užgrobto   sklypo   dalį

,  leido   pareigūnams,   kurie   galimai   suklastojo dokumentus, išvengti atsakomybės, o L. Tarejevos PĮ turėjo sumokėti žyminį mokestį 

 

Matydama, kad advokatai veikia prieš Atstovaujamojo interesus, teisėjai nesureagavo į advokatų veikų pagal 15 str. 5 p. Teisėjų etikos kodekso, kurį numato: ,,

reaguoti į kitų teisėjų, prokurorų ir advokatų padarytus įstatymų bei profesinės etikos pažeidimus“

4. teisėjų kolegija bei pirmos instancijos teismo teisėjas V. Voicechovski ignoravo įrodimus dėl liudytojo geodezisto  H. Misiuko akivaizdu melagingų parodimų

5.   2018-01-04  Vilniaus   apygardos prokuratūros prokuroras Romualdas Betingis atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą dėl minėtų teisėjų veikų;

6.  2018-02-05 Vilniaus apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėja Miglė Suchankienė atmetė O. Tarejevo skundą dėl  prokuroro R. Betingio nutarimo;

dėl gen. prokuroro (jos vadovaujamos institucijos) reakcijos į mano 2016-06-13 skūndą  dėl teisėjo V. Voicechovskio galimo dokumento klastojimo 2008 m., kai kilo ginčas dėl žemės, Dudakai pradėjo Zavišonio kaime šmeižti, neva Tarejevai papirko geodezistus tam,  kad užgrobti G. Dudak sklypo dalį. Be to iš Dudakų pusės mūsų atžvilgiu periodiškai vyksta psichinis spaudimas: ižeidimai, grasinimai.   Po eilinio incidento (kuris įvyko 2014-08-22  tarp manęs ir G. Dudak),  

2014-08-26 mes su žmoną L. Tarejeva   pateikėme skundą Šalčininkų rajono policijos komisariatui dėl G. Dudak  ir A. Dudak veiksmų. 

2014-10-08 Šalčininkų   rajono   policijos   komisariato   tyrėjas  A.   Jankauskas     surašė   (ir   pateikė teismui)   administracinio   teisės   pažeidimo   protokolą:   ,,  2014-08-22 apie   18.00   val.,Pavelo Vendziagolskio   g.7,   Zavišonių   k.,   Šalčininkų   r.,   viešojoje   vietoje,   savo   namo   kieme,   girdint pašaliniams asmenims, pažeidžiant  viešają  tvarką ir  žmonių  rimtį  pil.  Galina  Dudak ,  keikėsi pil.O.Tarejevo   atžvilgiu   necenzūriniais   žodžiais   ,,—“   bei   savo   veiksmais   rodė   nepagarbą aplinkiniams ( rodė  apnuoginta užpakalį). Tuo padarė pažeidimą numatyta  LR ATPK 174 str.“

Nagrinėjant   administracinį   bylą   Nr.   A2.9.-1225-419 /2014   teisėjas   V.   Voicechovski   galimai suklastojo savo 2014-11-26 nutarimą, melagingai užrašant:  

„Nukentėjusis  Oleg Tarejev   paaiškino teismui, kad..2014-08-22 apie 18.00 jis tvarkėsi savo namo kieme ir pamatė, kad savo namo kieme kaimynė 

G.Dudak  atlikinėja   gamtinius  reikalus.  Jis  pradėjo  ją   filmuoti  telefonu   ir  tai  pamatė kaiminė apvadino jį rusiškais necenzūrineis žodžiais bei rodė apnuogintą užpakalį.“

V. Voicechovski akivaizdu melavo, kadangi 2014-11-19  teismo posėdžio garso įraše ir protokole (pasirašytame  V. Voicechovski) užfiksuota, kad O. Tarejev 

paaiškino teismui ,,aš   išgirdau   jos   grasinimus,   tada   mobiliuoju   telefonu   pradejau   filmuoti,   ji   mane   ižeidinėjo necenzuriniais žodžiais ir parodė užpakalį.“

Toks O. Tarejevo neva „prisipažinimas“ leido V. Voicechovskiui: – nevertinti pateiktą vaizdo įrašą, kurį teisėjas prieš posedžio nematė ir nutarime nepaminėjo;

– nekviesti į posedį liudytojo, trečio įvykio dalyvio – G. Dudak sutuoktinio; Nors mano ir G. Dudak parodymai buvo prieštaringi, 

V. Voicechovski nutarime šališkai užrašė taip, kaip pasakė G. Dudak.

Vilniaus apygardos teismo  teisėja Virginija Švedienė 2015-02-20 nutarė palikti V. Voicichovskio galimai suklastoto nutarimą nepakeistą ir apeliacinio skundo netenkinti (). 2016-06-13 generaliniam prokurorui pateikiau skundą dėl teisėjo V. Voicechovskio galimo dokumento klastojimo (). Tačiau   skundas buvo 

peradresuotas Vilniaus rajono policijos 1 skiriaus vyresniui tyrėjui Pavelui Jermakovičiui, kuris atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą.

Kadangi ginčas dėl žemės tęsiasi nuo 2008 m. ir bylose  Nr. 2A-1515/22017 (civ.) ir Nr. A 2.9.-1225-419/

 

(adm.)   yra   daugiau   piktnaudžiavimo   epizodų,   manau,   kad   reikia   sukurti   laik. komisiją, kuriai aš pateiksiu daugiau informacijos. 

Esu įsitikinęs , kad reikia valyti sistėmą, o ne duoti jai daugiau  nepriklausomumą, kaip vakar Seime ragino Vitalijus Gailius.

Prašau : Ištirti  (naudojant   civilinės  bylos    Nr.  2A-1515/22017 bei  administracinio  bylos Nr. A 2.9.-1225-419/2014 

medžiagą, kurį skaitmenizuota ir įdėta į EPP portalą) minėtų teisėjų bei prokurorų galimai neteisėtų veikų.

Pridedama:

1) 2017-12-27 skundas gen. prokurorui dėl teisėjų galimų

 dokumento klastojimo, sukčiavimo

2

2018-03-14 

kasacinis skundas;

O. Tarejev

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));