skip to Main Content

Dėl piktnaudžiavimo monopoline Tele2 giganto padėtimi ir klientų reketavimo

Lietuvos Respublikos Teisingumo Ministerijai

Gerbiamas Mariau Vainauskai,

Rašau jums su dideliu skausmu dėl to kas vyksta Lietuvoje ir kaip „traiškomi“ žmonės ir iš nevilties, neberasdami Teisingumo,  priversti bėgti iš tos šalies kuri vadinama Lietuva.

Gerbiamas Mariau, ar patiktų, jei tarkime mes su jumis pasirašytume sutartų, kad aš jums duosiu už tam tikrą sutartą mėnesinį mokestį naudotis tarkime nauju „Leksusu“ (automobiliu).
Pasirašome sutartį ir jūs už savaitės ateinate ir paprašote laikinai sustabdyti mūsų susitarimą, nes jūs pakliuvote į ligoninę ir negalite vairuoti dėl sveikatos priežasčių. Aš sakau: „Gerai aš sustabdau
sutarti kol jūs ją vėl pratęsite.“ ir jūs paliekate automobilį aikštelėje kol pasveiksite ir galėsite naudotis toliau.
Toliau jūs pasveikęs ateinate pratęsti sutarties ir galvojate, kad gausite raktelius nuo „Leksuso“ ir laimingai važinėsitės toliau. 

Bet jums atėjus nuimti „STOP“ susitarimui mano firmos atstovą pareiškia, kad jūs esate skolingas už visus sustabdymo mėnesius mokesti, kaip už važinėjimą, be to pareiškia, kad jus perduos teismui
ir antstoliui, o kai jūs pasakote, kad skusitės ir paduosite teismui į tai mano firmos atstovas išdidžiai pareiškia:
„Tu nelaimėsi, mes visados laimime“.

Tai štai kaip Tele2 ir ne tik Tele2. bet ir Omnitel, kiek susidūriau „traiško žmones, ir ne tik jie, visi gigantai „traiško“ žmones…

Mano situacija paprasta. Dėl vagystės modemo sustabdžiau internetą.
Tiesa tada jau norėjau nutraukti sutarti, po maždaug mėnesio
naudojimo, dėl tų priežasčių, kad visur ant visų dokumentų
štrichkodai, o jie savyje turi tris grupes 666 ir yra Antikristo vardo
skaičius ir tai nepriimtina krikščioniui. Darbuotojai,
sėdintys Naujosios Akmenės „TAU“ parduotuvės salone pareikalavo
įmokėti 40 eurų už nutraukimą, aš nesutikau ir paprašiau tada
sustabdyti paslauga ir taip išsiskyrėme.
Šia vasarą, atsiradus galimybei, nutariau Sutarti su Tele2 PRATĘSTI.
Atėjus į saloną, darbuotojas atsivertęs internete informaciją
pareiškia, kad esu skolingas virš 140 eurų, o į tai, kad SUSTABDYMAS
PASLAUGOS REIŠKIA SUSTABDYMA PASLAUGOS TIEKIMO, BET NE MOKĖJIMO! Ir
perduos mane antstoliui, o pasakius, kad skųsiuos ir paduosiu į teismą
pareiškia, kad:
MES laimėsime, mes visados laimime“
Kur ten nelaimės „liūtai“ prieš vargšą „pelytę“, turėdami savo
teismus, savo teisėjus, savo užtarėjus sėdinčius pačiuose
Aukščiausiuose valdžių ešelonuose.

O dabar rimtai, pakalbėkime apie tikrą korupciją, apie bankų invaziją
į Lietuvą ir mokesčių nemokėjimą. Juk jie nupirko visus valdžių
atstovus ir prastūminėja visus į valdžias SAVUOSIUWS. Juk ne
paslaptis, kad Bankai jau yra valstybė valstybėje ir diktuoja mums
savo sąlygas, priverčia mus kaip konclagerio kalinius atiduoti
biometrinius duomenis, kurie gali būti panaudojami psichotroniniams
‚“eksperimentams“ (kankinimas) per tuo pačius komunikacinius
telefoninius ryšius. Juk ant ryšių bokštų mobilios antenos yra
tiesinis laidas, o kolonėlių pailgi garsiakalbius primenantis
įrenginiai yra TORCINIAI GERERATORIAI – psichotroniniai ginklai skirti
esant reikalui išnaikinti visa kas gyva kelių kilometrų spinduliu.
Beje per juos jau dabar vyksta psichotroninis „zombinimas“, panašiai
kaip hipnozė įteigiant nuomonės formaciją per rinkimus ir prekių
reklamą. Atkreipkite kokio galingumo kabeliai atvesti į tuos ryšių
bokštus. Tokie galingumai, rankos storumo kabeliai, tikrai skirti ne
mobiliam ryšiui, bet mikrobangių užmaitinimui (Jos kvadratinės dėžutės
ant ryšių bokštų, daugiausia ant vandentiekių), kad pagal Pasaulinės
Vyriausybės planą būtų išnaikinta 6,5 milijardo žmonių prasidėjus
Antikristo užsiviešpatavimui.
Ir dar gerbiamas Mariau,
Aš esu Lietuvos Respublikos pilietis, nes nestojau į ES, nestojau į
NATO. Tai kodėl man per prievartą nori iš manęs atimti pilietybę Pasų
Stalas, kodėl per prievartą mane daro NUSIKALTELIU, kodėl mane daro
BIOOBJEKTU,o ne ŽMOGUMI?
Juk jūs žinote, kad taisyklinga rašyba yra Valstybinės Kalbos
pagrindas. Tikiniai daiktavardžiai pradedami didžiąja raide, o po to
mažosios. Aš Esu Arūnas Milieška, o ne ARŪNAS MILIEŠKA. Didžiosiomis
raidėmis taip užrašytas vardas ir pavardė pagal Romos Teisė, kuri
tebegalioja, reiškia VERGĄ!!!
Kitas dalykas aš esu žmogus ir negaliu būti prilyginta prekei, kurios
yra ženklinamos štrichkodais!
Štrichkodai savyje turi Antikristo skaičių „666“, o tai yra „Žveries
Ženklas“ ir numerio priskirimas, kodo, skaičių eilės yra Antikristo
skaičius ir tai nepriimtina krikščioniui ir tikinčiam į Dievą žmogui!
Ketvirta kortelėje įdėtas „čipas“ kuris visados tave seka ir rodo per
palydovus buvimo tavo vietą esamu laiku VISADOS, o tai pažeidžia mano
privatumą!
Penktą. Išduodant tapatybės kortelę arba pasą yra pastatytos kabinos,
kuriose ne tik fotografuojama, bet ir lazeriu ant kaktos užnešamas
štrichkodas virš antakio, o lazeris savyje turi ypatingą sudėtį, kuri
perkeičia žmogaus genus ir toks žmogus nebetenka ATPIRKIMO, ty
nebepriklauso Dievui, o Šėtonui!
Šeštą reikalaujama pirštų antspaudų, kaip iš nusikaltėlio, tokiu būdu
netenkama Nekaltumo Preziumcijos ir automatiškai tampu NUSIKALTELIU!
Šitie pirštų antspaudai, kaip ir visi biometriniai duomenys yra
perduodami į Žvėries superkompiuterį (kurių yra 4 pasaulyje), ir ten
jis juos suka ištisai, o kur biometriniai tavo duomenys, prie to
pririšta siela!
Ir dar pavartaliojus šviesoje kortelę aiškia matosi lazeriu
išgraviruota per visą dokumentą gyvatė – Senovinis Žaltys!
Todėl gražinau tokį dokumentą į Naujosios Akmenės Pasų Stalo poskyrį.
 Esu IIgrupės invalidas, gyvenu iš 156 eurų invalidumo pašalpos. Jūs
supraskite, kad man išgyvenimui tai yra be galo svarbūs pinigai, o
dabar be šitų, velnio dokumentų, nebegaliu atsiimti pensijos.
Man reikia normalaus dokumento arba įgaliojimo, kad galėčiau Lietuvos
Pašte pasiimti savo invalidumo pašalpą, o kartais ir kokį pervedimą,
nes išgyvent iš Euro labai, labai sunku.
MAXIMA neperskaičiavo kainų, kas buvo litais, kainuoja Eurais, argi
nematote? Matote, bet nieko nedarote, gal bijote, kad juos pajudinus
bandys papirkti, kad nuramintų, o nesutikus tylėti nesunaikintų?

Ar prisiimate atsakomybę, valstybės tarnautojai, dėl to kas vyksta?
Kada bankai sumokės visus mokesčius, juk jie papirko visą
Įstatimleidybą ir visas valdžias ir yra didžiausia grėsmė Lietuvai ir
jos suverenitetui?!
Bankai nebeišduoda pinigų ir reikalauja BIOMETRINIŲ duomenų ir tai yra
NUSIKALTIMAS!

Pagarbiai Arūnas Milieška
P.S. Priede atsiunčiu šaukimo į teismą ir kitus dokumentus, kuriais
mane apkaltino Tele2

 

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));