skip to Main Content

 

Dėl nekompetencijos apskųstas VDU, ruošiamas pranešimas į tarptautinę universitetų asociaciją bei Europos prokuroro įstaigai dėl lėšų iššvaistymo

Kristina Sulikienė, daugelį metų susidūrusi su moksliniu parazitizmu (kai metų metais dėstytojai neišlenda iš kabinetų, bet parazituoja doktorantų temas, ir galimai vagia jų idėjas, duomenis);

Su nesugebėjimu atlikti etnologijos krypties reglamento reikalavimus – kai 2 katedros recenzentai recenzuoja darbą (vienas recenzavo iš visiškai kitos, ne humanitarinių, mokslų srities);

Su akivaizdžiu melavimu – daug mokslo publikacijų turinčiam doktorantui ne tik sakoma, bet ir parašoma, jog jis nieko nėra nuveikęs bet doktorantūros laikotarpį – nors straipsniai parašyti dar 2009-2011 metais, ir atspausdinti mokslo bazėse; (kodėl tada teigiamos atestacijos? Kai toks negabus studentas Tadas buvo išbrauktas – nes nerašė straipsnių?);

 

Notare ir dekane 2,25 etato Julija Kiršienė dirbo iki 2010 04 01, šiuo metu Teiėjų garbės teismo narė, ir VDU mokslo prorektorė

 

 

Parašė laišką naujajai švietimo ministrei. Pridėjo disertaciją, „recenzijas“, bei mokslo prorektorės Julijos Kiršienės, sisteminio klano atstovės atsirašymą. Julija Kišienė  sugebėjo dirbti 2,25 etato (plius dar akademinio dėstymo valandos – bus visi 3 ar net daugiau etatai iki 2010 metų) ir VDU Teisės fakulteto dekane, ir notare, ne tik kas dieną, bet ir savaitgaliais, po to atrinkinėjo mums teisėjus, o dabar teisia teisėjus garbės teisme – Remigijus Šimašius jos iš notarų neatleido, leido pačiai susistabdyti įgaliojimus 2010 04 01. Netikite – žiūrėkite Seimo kontrolieriaus išvadą dėl Notarų rūmų neveikimo dėl Julijos Kiršienės.

Kristina Sulikienė mano, jog yra persekiojama dėl to, jog jos mokytojai – tai Anapilin iškeliavęs, ir VDU persidirbęs (tarptautinių ryšių prorektorė prisipažino susirašinėjui su juo iki 23:30 – vadinasi, neleido jam miegoti iki išnaktų, nuvargino, atsikėlęs 4 ryto, ėjo ir krito negyvas..) profesorius Leonidas Donskis, kuris ją supažindino su Helsinkio universiteto Analitinės katedros profesoriumi Olli Loukola, kurio metodologijos vadovaujama ji ir parašė savo disertaciją, nusistatė pamatines sąvokas, kurių kojos iš kabinetų neiškeliantys jos vertintojais tiesiog nesuvokia.

Ją užbaigti padėjo irgi su Helsinkio universiteto dėstytojo pagalba rašęs darbą VDU  doc. Tomas Kavaliauskas, kuris buvo irgi Leonido Donskio mokinys.

Sužinota, jog už dingusio štetlo tyrimus mokami didžiuliai pinigai – o Kristina Sulikienė ištyrinėjo dingusį Kauno Panemunės štetlą, ir surinko vertingą informaciją. Iki šiol Panemunės kaip žydiško išnykusio štetlo Lietuvoje netyrinėjo niekas. Kristina Sulikienė nei šekelio nėra gavusi už davo tyrimus: ji laiko didžiausia padėka, tai pasaulio žydų laiškai, b ei kai kurių litvakų klientūra – siekiant grįžti gyventi į tėviškę. Tačiau VDU matyt visur mato tik pinigus: o štetlų tyrimo juk norėtųsi – nesvarbu, jog Humanitarinių mokslų fakultete kabo nacių kolaborantų atminimo lentelės, ir yra įsteigta vieno nusikaltėlio vardo auditorija.

Šis tyrimas buvo išleistas 2013 metais  knygoje su garsiausiais kultūrų tyrinėtojais, profesoriais, kitais garbiais mokslininkais.

VDU biblioteka šios knygos neįsigijo iki šios dienos.

VDU apskritai kuo toliau, tuo labiau, aiškėja, yra rusofobiškas, klaustrofobiškas, ir galimai nacistinės ideologijos universitetas.

Tą, beje, pastebi vizituojantys studentai. Kad Holokaustas, tautų sugyvenimas, etninių konfliktų prevencija – tabu.

Tas stebina studentus iš multikultūrinių valstybių, tokių, kaip Kanada, kur šalia oficialių anglų, prancūzų kalbų laisvai kalbama…kinietiškai.

Savo prašyme paprašyta ištirti doktorantūros studijas apskritai: kodėl toks mažas daktarų skaičius, ir kur dedami pinigai, kai vykdomas tas niekada nebūsiančių daktarais – taigi, pakartotinės magistrantūros – programos vykdymas?

Mano tai būtų jau trečia magistrantūra – jeigu nesivainikuos daktaro diplomu: tačiau tuomet priklauso bent etnologijos magistro pažymėjimas, jeigu VDU nesugeba išrašyti daktarų diplomų.

Panašią, bet dar baisesnę procedūrą apturėjo toks rašytojas, žurnalistas Mindaugas Peleckis.

Nors jo disertaciją prof. Romualdas Apanavičius įvertino kaip ypatingo gebėjimo, pakomentavo, kad labai įdomi, novatoriška, ir unikali – 4 „ekspertai“ nusrendė kitaip. Panašiai įvertino ir religijotyrininkas profesorius, paprašytas įvertinti.  Tiesa, prof. R. Apanavičius juk tik šiaip, mano paprašytas, paskaitė, nes doktorantas skundėsi, kad jam sakoma, kad jis negabus, nieko nesugeba.

Jam disertacijai recenzuoti skyrė ne katedros recenzentus, o 4 „ekspertus“, kurių pirmoji VSD atsargos majorė Milda Ališauskienė, tokio Žuko, geriausio Vytauto V. Landsbergio draugo dukra, pradėjo žodžiai, jog kadangi ji nieko nesusigaudo tyrinėjamoje temoje…todėl nutaria, kad disertacija niekinė.

Taip ir Kristinos Sulikienės atveju multikultūrinę disertaciją buvo skirta recenzuoti vyriškų organų tyrinėtojui ir vyriškų organų įtakos sociumo veiksniams profesoriui Tereškinui.

Kita recenzentė  – religijotyrininke save laikanti Dalia Senvaitytė (gryna etnologė pagal išsilavinimą), kuri kartu su Milda Ališauskienė, VSD atsargos majore, yra vienoje religijotyros organizacijoje, kuri greičiausiai tėra VSD priedanga, ir skirta kažkokioms „kitoms užduotims“, nes šios organizacijos mokslininkai į tikinčiuosius nė iš tolo nepanašūs.

Taip pat paprašyta kreiptis į Europos prokuroro instituciją, kad būtų ištirtas priedanginis ir niekinis struktūrinių fondų lėšomis finansuotas tyrimas „Etnologijos studijų programų atnaujinimas“, kuris, įsisavinus  600 000 eurų, buvo vainikuotas šios studijų programos visišku uždarymu.

 

 

 

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));