skip to Main Content

Kad ponas Skirmantas  Jankauskas turi kažkokių pretenzijų portalui antifa.lt sužinojau prieš metus, 2014 metų rugsėjo pirmą dieną. Tada mane eilinį kartą kvietė į policiją ir uždavinėjo kvailus klausimus. Kokio lygio tos pretenzijos sužinojau 2015 metų balandžio antroj pusėj. Tada gavau šaukimą  į teismą ir net 13 puslapių surašytą pono S. Jankausko skundą. (Vėliau jis parašė dar kelis puslapius skundą “tikslindamas” ir dar dešimtį reikalaudamas atlyginti žalą). Susidarė nemažas pluoštas popierių.

 

Iš jo sužinojau, kad ponas S. Jankauskas jaučiasi apšmeižtas ir įžeistas dėl publikacijos antifa.lt “Kovo 9-ąją mušė kitataučius, kovo 11-ąją skandavo „Lietuva lietuviams!” “.Portalo antifa.lt, jau metai kaip nebėra. Bet norintys tą publikaciją gali susirasti portale anarchija.lt arba antifalietuva.org.   Tiesa sakant nelabai man įdomu kaip jis jaučiasi, man labiau rūpi kaip jaučiasi su nuo nacionalistų veiklos nukentėję žmonės, bet tai kitos istorijos.

 

Iš pateikto skundo matėsi, kad jis neatitinka Lietuvos respublikos BPK 412 straipsnio reikalavimų ir todėl turėtų būti gražintas pareiškėjui. Tokią savo nuomonę teisėjai  Danutei Mickevičienei žodžiu pareiškiau dar per pirmą neįvykusį bylos nagrinėjimą 2015 metų balandžio 28 dieną. Visgi teismas toliau kvietė į posėdžius. Po dar vieno  neįvykusio posėdžio 2015 metų gegužės 14 dieną . Savo argumentus, kad teismas nagrinėja pareiškimą neatitinkantį LR BPK reikalavimų išdėsčiau raštu. Bet teisėja toliau neklausė mano argumentų. Ir vis bandė mus taikyti nesėkmingai taikyti. dar įvyko neįvykę posėdžiai birželio ir liepos mėnesiais.

 

 S. Jankauskas tuo pačiu skundu pretenzijas reiškė ne tik man, bet ir Dariui Pocevičiui dėl analogiškos publikacijos portale anarchija.lt. Teismas dėl man nežinomų priežasčių niekaip nepajėgė įteikti dokumentų Dariui ir dėl to negalėjo pasiūlyti mums taikytis. Viskas lyg ir gražu Procesinis kodeksas prieš pradedant pareiškimo nagrinėjimą numato tokią procedūrą, tik ji taikoma tik tuo atveju jei skundas – kaltinimas priimamas nagrinėjimui. Man pasirodė – teismas tiesiog mėgavosi savo valdžia. Į kiekvieną posėdį turėjau vykti iš Šiaulių kur gyvenu į Vilnių tai apie tris valandas pirmyn ir trys atgal. Kelionė į abi puses kainavo apie 30 eurų. Kažkuriuo metu norėjosi tiesiog į viską spjauti ir nebevykti nors  už tai grėsė „atvesdinimo” procedūros.

 

Po keturių “taikomųjų posėdžių” – tai 24 valandos kelionės ir 160 eurų teismas teisėjos D. Mickevičienės asmenyje pagaliau priėmė nutartį bet apie viską nuosekliai.“Atsisakyti priimti Skirmanto Jankausko privataus kaltinimo tvarka paduotą skundą. Skundą gražinti pareiškėjui”

 

“Teismas nustatė” :

 

“2015 m. kovo 27 d. Vilniaus miesto apylinkės teisme privataus kaltinimo tvarka buvo gautas Skirmanto Jankausko skundas, paduotas privataus kaltinimo tvarka, kuriuo prašoma patraukti baudžiamon atsakomybėn Evaldą Balčiūną ir Darių Pocevičių dėl nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos BK 154 str. 1 d., 2 d., t.y. už šmeižimą per visuomenės informavimo priemonę ir BK 155 str. 1 d., t.y. už viešą įžeidimą.

 

 

„Vadovaujantis tuo kas išdėstyta, darytina išvada, jog Skirmanto Jankausko skundas paduotas nesilaikant Lietuvos Respublikos BPK 412 straipsnio 2 dalyje keliamų reikalavimų, dėl ko skundas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 412 straipsnio 3 dalimi, gražintinas jį padavusiam asmeniui.”

 

“Teismas nutarė”:

“Skundas neatitinka įstatymo reikalavimų, todėl yra gražintinas pareiškėjui”

 

Teismo nutartis nepaaiškina kodėl teismas net keturis kartus bandė pradėti nagrinėti tai kas nenagrinėtina. Bet yra nuoroda į tai kodėl teismas galu gale nutraukė tas patyčias iš teisingumo.

 

“Be to, pateiktu skundu privataus  kaltinimo tvarka pareiškėjas Skirmantas Jankauskas prašo patraukti baudžiamon atsakomybėn Evaldą Balčiūną ir Darių Pocevičių ir už galimai nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 155 str. 1 d., t.y. už viešą įžeidimą. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos 2015 m. birželio 25 d. įstatymu Nr. XII – 1888, Lietuvos Respublikos BK 155 straipsnis neteko galios.”

 

Atrodo ta aplinkybė ir paskatino teisėją tam kartui pabaigti šį persekiojimą. 

 

Tokia teismo nutartis. Neturiu ketinimų ją skųsti. Patį teismą gal ir vertėtų apskųsti. Nes teismas nagrinėdamas tai kas jo paties nuomone nenagrinėtina rimtai pažeisdė mano interesus. Man tas piktnaudžiavimas kainavo 24 valandas “viešųjų darbų” (tiek truko kelionės) ir keturis mėnesius po 10 procentų mėnesinių pajamų. Bet bylinėjimasis su teismais kainuoja brangiai o “konstitucine dvasia” ir tokiomis chimeromis kaip “teisinė visuomenė” aš netikiu tai greičiausiai tos bylos nagrinėjimą paliksiu Teisėjos Danutės Mickevičienės sąžinei.

 

Su byla susijusios aplinkybės atnešė ir gerų dalykų. Visuose “neįvykusiuose” posėdžiose manęs palaikyti rinkosi žmonės. Dėl to aš jiems esu labai dėkingas.  Mane rėmė labai įvairūs žmonės . Dalį jų sukvietė Dovid Katz portalas Defendinghistory.com, dalį atsivedė ne vieną teisėtvarkos persekiojimą dėl politinių motyvų patyręs socialinis aktyvistas iš Kauno Giedrius Grabauskas, dvasią stiprino ANTIFA aktyvistai,  dekingas esu manęs nepamiršusiems žmonėms su kuriais suvedė veikla profsąjungose. Aš juos visus pamenu. Atskiruose posėdžiose jų buvo dešimtys. Bet jų nevardinu, S.Jankausko skunde buvo išdėstyti mano persekiojimo politiniai motyvai ir man atrodo, kad teismas tą į Kafkos aprašytą procesą panašų nagrinėjimą tęsė  dėl šių motyvų. 

 

Gal būt nevertėjo važinėti į tuos posėdžius, atvesdinimas būtų tik pabrėžęs teismo šališkumą, bet  važinėdamas į posėdžius susipažinau su kai kuriomis aplinkybėmis. 

 

Pirma:   Nagrinėtos bylos medžiagoje yra duomenų, kad Vilniaus policija dėl publikacijoje minimų viešų muštynių 2012 metais tautinės nesantaikos pagrindu įvykusių muštynių nė nepradėjo ikiteisminio tyrimo. Manau tai politiškai motyvuotas aplaidumas. Kad muštynėse dalyvavę neonaciai neatsipalaiduotų – dera priminti, kad senatis tam nusikaltimui dar nepasibaigė ir teismas gali paprašyti pradėti tyrimą. 

 

Antra, S. Jankauskas spėjo  įvardinti žalą, kurią nori prisiteisti.  Suma artima vidutiniam atlyginimui. Jaunas žmogus Lietuvoje tiek galėtų užsidirbti per mėnesį ar du. Sakyčiau labai pigios pretenzijos.  

 

Trečia, prie S. Jankausko kaltinimų bandė prisijungti ir kitas tos publikacijos herojus – Artūras Vileita. 

 

Atrodo, kad atvira antifašistinė pozicija Lietuvoje vis dar nėra saugi.

 

 

Evaldas Balčiūnas

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));