skip to Main Content

                   

  DĖL  GYVENTOJŲ TERORIZAVIMO  IR  VILNIAUS  POLICIJOS 

                         KAPITULIACIJOS   PRIEŠ  KET  PAŽEIDĖJUS

 

                                                                    Vilnius

                                                       2016 m. gegužės 17 d.

 

      Vilniaus m. Ajerų gatvės atkarpa nuo Kairėnų g. iki  Ajerų g.15 namo yra neįrengta, neatitinka jokiuose planuose nei sovietmečiu parengtame gyvenvietės generaliniame plane suplanuotos, nei miesto plėtros bendrajame plane suplanuotos D2 kategorijos gatvės reikmiu ir parametrų, bet yra eksploatuojama. Šitoje gatvės atkarpoje gyvenama nuo sovietinių laikų.

          1.Ajerų g. pradžioje esančios vandens pralaidos kelkraščiai išplauti, ypač išplautas kelkraštis ištekamajame krašte labai susiaurina kelią, kur neužtenka vietos prasilenkti su sunkvežimiu pėsčiajam ar dviratininkui,  pėsčiujų ir dviratininkų eismas vyksta bendrame sraute. 

          2.  Tarp Ajerų g. 9 , 15 ir 12  namų sklypų važinėjama gatvės dalis pastoviai duobėta , nėra dangos, šaligatvių ir kitų gatvės elementų.

          3. Atlikus triukšmo matavimus nustatyta kad važiuojantys sunkvežimiai skleidžia triukšmą kuris viršija nustatytus triukšmo ribinius dydžius.

        Dėl išvardintų priežaščių Ajerų g. atkarpoje nuo Kairėnų gatvės iki Ajerų g.15 sklypo pabaigos ir atvirkščiai yra uždraustas sunkvežimių eismas.

        Kadangi pravažiuojant tranzitu per Vilniaus m. Ajerų g. atkarpą kur sunkvežimių eismas draudžiamas , galima patekti į naujai suprojiektuotą ir statomą Vilniaus m. Ližiškių gyvenvietę kur yra suprojiektuota apie 300 sklypų ir į Vilniaus rajono teritoriją apimančia keliolika kvadratiniu kilometrų kur suprojiektuota daugiau kaip 1000 sklypų į tas teritorijas pažeisdami kelių ženklo nurodymus “304. Krovininių automobilių eismas draudžiamas“ krovininiai automobiliai važiuoja tranzitu per Vilniaus m. Ajerų g. atkarpą kur sunkvežimių eismas draudžiamas, nuo Kairėnų g., Vilniaus raj. kryptim ir atgal į Kairėnų gatvę.

        Į tas teritorijas galima privažiuoti kitais keliais, todėl važiuoti kelio ženklais“304. Krovininių automobilių eismas draudžiamas“  pažymėtoje zonoje (atkarpoje) nėra butinybės.

         Kviečiant policiją BPT 112 patrulis atvyksta tik po valandos ar dviejų ir vėl greit išvažiuoja, jeigu tuo momentu sunkvežimis nevažiuoja tai nieko ir nepagauna.

Dėl krovininių automobilių Ajerų g. daromu KET pažeidimų išsiūsta nemažai pranešimų  tiesiogiai vilniausvpk.kanceliarija1@policija.lt ir virš 130 pranešimų  prisijungus per https://www.epolicija.lt/  sistemą. Apie taikytas priemones pagal pranešimus informacija  nesuteikiama. Manau sistema neefektyvi nes nuo pranešimo iki priemonių taikimo vairuotojui praeina nemažai laiko ir visa tą laiką yra važinėjama ir pažeidinėjama KET.  Didėjant statybų mastui krovininio transporto tik daugėja. 

         2016-04-13  fotografuojant sunkvežimį kuris važiavo pažeisdamas KET užvažiavo ant kojos, buvau sunkvežimio vairuotojo užpultas, buvo sulaužytas telefono ekranas ir fotoaparatas, vairuotojas iš įvykio vietos nuvažiavo. Dėl įvykio kreipiausi į policiją. Dėl suįžulėjusių sunkvežimių vairuotojų gyventi Ajerų g. tapo pavojinga, nesaugu. 

         2016-04-15  kreipiausi į Vilniaus Apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Viršininką prašydamas apginti mano teisės aktais ginama interesą gyventi ramioje, nežalojant mano sveikatos, netriukšmingoje aplinkoje, užtikrinti, kad nebūtų pažeidinėjama KET skiriant į Ajerų gatvę laikinai (kažkuriam laikui)  policijos patrulį, kol suįžūlėje statytojai ir vairuotojai supras, kad krovininis transportas važinėtų tam numatytu maršrutu kaip buvo numatyta projektuojant naujas gyvenvietes. Krovininiam transportui numatytas kelias yra per Vilniaus raj. Paliuliškių kaimą –  Vilniaus raj. Kairėnų kaimą – Dievoniškių g. – Retkonių g. –  Arimų g. – Kojalavičiaus gatvė ir atvirkščiai.

         2016-05-13 iš Vilniaus Apskrities Vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos valdybos gavau nelabai suprantama atsakymą pasirašyta viršininko Vytauto Černevičiaus, kuriame rašoma kad problema žinoma,o apie problemos sprendimo būdus aš jau esu informuotas, bet niekas manęs apie jokius problemų sprendimo būdus neinformavo. Susisiekus telefonu su atsakimo ruošėju man buvo paaiškinta, kad problema yra ne tik Ajerų g., bet visi Vilniaus pakraščiai pristatyta sunkvežimių eismą draudžiančiu ženklų, o policija nepajėgi visur suspėti ir sukontroliuoti padėties. Kaip supratau tai policija kapituliuoja prieš subanditėjusius sunkvežimių vairuotojus kurie piktybiškai ir įžūliai pažeidinėja KET. (Sklando gandai, kad Vilniaus m.savivaldybė kadangi gatvės neatitinka teisės aktų reikalavimų įrengė kelio ženklus, bet su kelių policija sutarta, kad į KET pažeidimus nekreiptu dėmesio)

       Keliai priklauso valstybei, o miestų gatvės savivaldybėms. Manau, kad tai yra puvančios Nepriklausomos Lietuvos politikos vykdimo pasekmės, kai gyvenvietės plečiasi, mokesčiai surenkami, o gatvės ir keliai miestuose ir priemiesčiuose nestatomi,(nebent jaigu kur gyvena koks politikas) per 25 nepriklausomybės metus Vilniaus miestas ir jo priemiesčių gyvenvietės gerokai išsiplėtė. Įrengtose D kategorijos gatvėse sunkvežimių didesnių negu 5 tonos eismas negalimas, o važinėdami 35 tonų sunkvežimiai neirengtomis D kategorijos gatvėmis sukelia vibraciją kuri daro žalą pastatams ir triukšmą kuris viršija leistinas normas, o tai daro žalą kenkia žmonių sveikatai. Daugelyje tų gatvių gyvena ir mažų kūdikių kurie negali ramiai miegoti, jiems žala daroma didžiausia. Žmogaus žalojimas civilizuotame pasaulije laikoma nusikaltimu, kai tai daroma masiškai tai jau banditizmas,valstybės toleruojamas gyventojų , įskaitant ka tik gimusius kūdikius terorizavimas. (Šiuolaikinis sunkvežimis sverentis apie 35 tonas yra galingas ginklas)

           Kad sunkvežimiai nevažinėtu kur jiems eismas uždraustas, sprendimas yra labai paprastas , reikia kelis kartus padidinti dabartinį numatyta LR ATPK už ta pažeidimą baudos dydį, tai lengvai politikų sprendimu išsprendžiama problema. Politikų nesprendimas susidariusių problemų rodo, kad Lietuva yra puvanti, savo gyventojus įskaitant ka tik gimusius kūdikius, terorizuojanti valstybė.

 

V. Balkė

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));