skip to Main Content

Dėl dokt.Kristinos Sulikienės persekiojimo VDU ŠMM nurodė pradėti akademinės etikos ir procedūrų tyrimą; tyrimą atlieka ir FNTT

Kristina Sulikienė

Nesibaigiant cirkams Vytauto Didžiojo universitete, kai etnologijos (E 07) disertaciją ėmėsi vertinti sociologijos (S05)mokslų atstovas, tyrinėjantis vyriškų organų reikšmę sociumui Tereškinas, kreipiausi į Švietimo ir mokslo ministeriją, pridėjau savo disertaciją, kurią Tereškinas išvadino „nesuprantamu minčių kratiniu“,  bei „recenzijas“, kur kita recenzentė Senvaitytė įrodinėja, jog iš viso net neatlikta doktoranto programa – neva nėra 2 reikalaujamų straipsnių – nors Lietuvos mokslo taryba man už mokslinius pasiekimus mokėjo stipendiją nuo pirmo kurso iki ketvirto: o moksliniai pasiekimai apskaičiuojami STRAIPSNIAIS iš disertacijos temos.

Taip pat kreipiausi į Generalinę prokuratūrą, prašydama ištirti, ar Etnologijos ir folkrolostikos katedra (vadovė Docentė Laimutė Anglickienė – kuri ir vadovauja šitam gabių doktorantų persekiojimo šou) nepasisavino Europos struktūrinių fondų paramos, iš viso 600 000 eurų, kai vykdė „Etnologijos studijų programos atnaujinimą“ (jame su dideliu entuziazmu dirbo mano tėvas etnologas profesorius Romualdas Apanavičius, kuris tikėjo, kad bent 5 metus bus dėstoma pagal atnaujintą programą…jis buvo išvarytas į pensiją, nes „nėra darbo“), nes įsisavinę pinigus programą iš karto uždarė.

Įsisavinant lėšas, turi būti TĘSTINUMAS.

Aš taip pat dalyvavau EU struktūrinių fondų remiamame projekte, ir iki šios dienos tęsiu jau 2015 metais pasibaigusio projekto gaires: kišuosi į visus etninius procesus, renku toliau medžiagą, skaitau etnin4s kultūros paskaitas, dalyvauju etnomuzikos kursuose, tyrinėju amatų šventes. Nes taip nurodė prof. R. Apanavičius: net pasibaigus projektui, turi būti tęstinumas – reikia parodyti, kad tas projektas davė naudos, ir tebeduoda. Todėl kišuosi net į naujos valdžios reikalus, ir nurodinėju, jog reikia atnaujinti etnologijos studijas – nes per 4 metus gavau „etno užtaisą“, kuris mane veda tolyn.

Tačiau mūsų dabar jau Kultūrų studijų katedra mano kitaip. Kad įsisavinus lėšas su pavadinimu „Etnologijos studijų programų atnaujinimas“, tų programų dėstyti iš viso nereikia: nors imti pinigus už programos, kurią ruošiesi uždaryti, dėstymą – yra pinigų lovimas, nusikaltimo sudėtis, nes yra tiesioginė tyčia.

O jeigu kas tikrins – pakišime kiniečių, korėjiečių, ir Japonijos miškų tyrimo programas, pateiksime – va, čia tos programos.

Vadinasi, VDU kaip kokia galimai pigi kekšė – ima pinigus iš visų, kas tik siūlo.

Naują stiklinį pastatą pasistatė irgi už kažkokių fondų pinigus, bei „numelžę“ JAV lietuvius – pasižadėjo gaivinti tautinę tapatybę – bet jeigu doktorantas sėkmingai parašė tautinę tapatybę puoselėjantį darbą – tokį doktorantą reikia ne suvalgyti, o sunaikinti.

Jeigu būtų pranešta JAV lietuviams, kad jų remtame pastate įsikūrę kiniečiai ir korėjiečiai – gal ir JAV Federalinis tyrimų biuras pakiltų į kovą?

Manytina, jog FNTT, jeigu užsiims VDU EU fondų „melžimo“ patikra, atras labai įdomių dalykų.

Šios katedros vadovas Arūnas Vaicekauskas buvo pašalintas iš darbo, nes jo kolegės surinko medžiagą apie jį, kad jis pasisavino vieno leidinio pinigus. Tačiau niekas į prokuratūrą nepranešė. O jeigu tai buvo Europos pinigai – vadinasi, FNTT turės darbo ir dėl buvusio katedros vadovo, kurio, beje, niekada darbe nebūdavo – stovėdavo tuščia kėdė. Arūnas Vaicekauskas buvo „paskirtas“ vietoje prieš tai 10 metų katedrai vadovavusio prof. R. Apanavičiaus, nes katedra atsisakė balsuoti už nieko administraciniuose reikaluose nesigaudantį, tačiau naujai VDU valdžiai lojalų asmenį. Todėl Etnologija buvo taip nuvairuota, jog dabar jos nė nebeliko.

Tačiau už gautas paramas reikia atsiskaityti. Palauksime ir FNTT sprendimo.

 

 

 

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));