skip to Main Content
Dar viena tuščia byla kaip ir D. Balsytės: nieko per kratą nerado, tačiau tyrimą pagal LR BK 290 str. (dekriminalizuotą) vykdo

Dar viena tuščia byla kaip ir D. Balsytės: nieko per kratą nerado, tačiau tyrimą pagal LR BK 290 str. (dekriminalizuotą) vykdo

Kristina Sulikienė

2014 12 10 į mano namus Kauno rajone buvo įsilaužta, sumuštas šonas, krūtinė. Sumušė policininkai Tutlys ir Raudys. Tutlys išeidamas grasino mano vyrą nušauti, pasakė konkrečiai taip:

„Kai aš šaudysiu, tada tu turėsi problemų“.

Rokų kaimo seniūnė Dalė Žėkienė bendruoju pagalbos telefonu 9:30 val. pranešė, jog mūsų name laikomas prievarta labai silpnos sveikatos žmogus, kurio gyvybei ir sveikatai gresia pavojus, ir kuris „ką tik išleistas iš ligoninės“, nors gulėjo joje su mano priežiūra sausio mėnesį, kai gelbėjau jam gyvybę. 

Į „įvykį“ atvyko ne budintys tuo metu terirotorijoje pareigūnai, o toks įspūdis, iš anksto sutarti – būtent abudu iš Garliavos policijos nuovados. (Nors pagal iškvietimą turi važiuoti atsitiktiniai, tuo metu apylinkėje esantys patruliai.)

Per minutę pamatę, jog pranešimas melagingas, jog Viktoras Baronaitis, esą „pagrobtas“ ir „labai silpnos sveikatos“, laikosi puikiai, Tulys, Raudys, Žėkienė ir Razmislevičiūtė niekur nepasišalino, toliau pažeidinėjo privačią erdvę, įrašinėjo, filmavo, grasino.

Elgėsi kaip pas save rezidencijoje. Aiškino, kokiu tonu reikia kalbėti ir kaip žiūrėti.

Tokį spaudimą darė apie 15 minučių.

Po to galiausiai išėjo, išgirdę, jog Alberto Suliko tėvas buvo Kauno rajono policininkas.

Kauno Klinikose policininkas Kumeta priėmė pareiškimą, tačiau koks jo likimas, nežinau, atsakymo negavau.

2015 01 20 Teismo medicinos ekspertizė nustatė man nežymų sveikatos sutrikdymą, nustatė, jog man 2014 12 10 apie 10 val. buvo sumuštas šonas, ir krūtinė.

2015 01 19 Tutlys su Raudžiu apsiskundė policijai, (patys policininkai), jog jie yra įžeisti internete.

Tuo pačiu metu prieš mus su vyru buvo pradėti du administraciniai procesai – man kad aš esą nevykdžiau teisėtų reikalavimų, o vyrui – pareigūno įžeidimas. 

Nes liepė nešdintis iš privačios erdvės.  O aš „neįleisdama“ – nors kaip tuomet jie pateko į vidų, jeigu „neįleidau“? – pažeidžiau cituoju iš sprendimo „valstybės valdymo tvarką“. …Savo virtuvėje…

Dėl įsilaužimo ir muštynių Kauno apylinkės teisme buvo iškelta byla, netgi paskirtas teisiamasis posėdis, 2015 11 05, 11:00 val.,  tačiau kažkokiu būdu teisėja Liuba Kymantienė staiga nustatė, jog ji niekada nebuvo priėmusi pareiškimo (nors buvo 5 taikinamieji posėdžiai ir vienas teisiamasis, aš buvau pripažinta nukentėjusiąja, o Tutlys su Raudžiu – kaltinamaisiais – pagal BPK tai jau nebeatgręžiami procesai).

Teisėja Liuba Kymantienė sugebėjo pati savo sprendimus panaikinti, o aukštesnis teismas „nustatė“, jog tokios bylos iš viso net nebuvo – nes skundas privataus kaltinimo tvarka, pasirodo, niekada nebuvo priimtas!- Nors posėdžiams netgi samdėmės advokatą, ir mokėjome jam sąskaitas!

Vadinasi, teisėja Liuba Kymantienė vykdė savavalinį procesą – pati kvietė į taikinamuosius posėdžius, pati traukė atsakomybėn policininkus. Na pasiskaičius neskundžiamos nutarties, taip gali atrodyti.

Tiesa, parašyta, kad mes galime kreiptis iš naujo, bet kreipusis iš naujo, pavaikščiojus pusę metų į teismą, juk vėl bus nustatyta, jog pareiškimas niekada nebuvo net paduotas.

Šiuo metu tyrėjas Danas Tamkevičius ruošiasi perduoti bylą dėl kažkokių komentarų į teismą.

„Laisvas laikraštis“ neseniai paviešino D. Balsytės bylos absurdiškumą: ji teisiama dėl komentarų, tačiau pačių komentarų byloje nėra.

Mano namuose 2015 03 25 buvo krata. Išnešė viską, ką rado, net nebeveikiantį kietąjį diską.

Net teleskopinę lazdą – nes joje, pasirodo, galima laikyti nuotraukas.

Įtarimų tekste rašoma, jog komentarai rašyti nenustatytu laiku, nenustatytoje vietoje, iš nenustatyto įrenginio ir nenustatytu inernetu. Tai jeigu buvo tokia galinga krata, visa teritorija apsiausta, visas namas nušturmuotas, ir nieko nerado, nieko nenustatė – tai kas tada rašė?

Kadangi „nusikaltimo“ laikotarpiu – baisias veikas esą atlikinėjau kaip tik kai lankiausi pas krūvas medikų, arba buvau išvykusi filmuotis į TV – nebuvau iš viso prie kompiuterio, tai peršasi vienintelė išvada – nepavykus iškelti bylos dėl pagrobimo, buvo sukurpta nauja byla tuo pagrindu, jog policininkai mane sumušė, ir aš neva ne į teisėsaugą ar į spaudą kreipsiuosi, bet į internetą, tapsiu anoniminiu komentatoriumi.

Pačių policininkų namie krata dar neatlikta. Bet peršasi vienintelė išvada – jog reikėtų ištirti, ar ne patys nukentėję ir rašė minimus komentarus?

Ir, be to – nuo kada nuotraukos talpinimas – kurioje užfiksuoti į privačią valdą be jokio pagrindo įsilaužę ir net neprisistatę asmenys – yra nusikaltimas, numatytas LR BK 290 str. Beje, šitas straipsnis panaikintas Seimo sprendimu, dar 2015 06 25, kaip dekriminalizuota veika.

Tik nukeltas įgyvendinimas. Tačiau net po 2015 06 25 ir po kratos praėjus pusei metų, man buvo pareikšti įtarimai.

Kokiu tikslu? Kad krata atrodytų teisėta? Bet ji yra neteisėta vien dėl to, jog ja siekta visiškai kitų tikslų – tai paralyžiuoti mano profesinę veiklą.

Kratos atvyko vykdyti 2015 m. kovo 19 dieną, 7 valandą, bet man paskambinus į Generalinę prokuratūrą, apsigalvojo. Norėjo mane prikergti prie „antivalsybininkų“.

Dabar jie su pasimėgavimu visur ir rašo, jog tik pas juos darytos kratos. Mes su vyru jau fašistais tapome.

2016 01 28 Vytauto Didžiojo universitete vyko mano disertacijos atestacija. Manau, jog dėstytojams buvo žinoma apie kratas – nes VDU nuo seno kažkokiais ryšiais su teisėsauga susijęs.

Tačiau kokia buvo nuostaba, kai pateikiau 208 lapus teksto.

Parašiau iš atminties, iš išsaugotos medžiagos laiškuose. Viskas buvo išnešta (2 kietieji diskai, 10 USB raktų, 3 kompiuteriai), nei į vieną skundą – kad man reikia dirbti – nebuvo reaguojama. Kad negalėčiau toliau rinkti medžiagos, buvo atimi abudu diktofonai. Kai tyrėjo Dano Tamkevičiaus paklausiau, kas laiko nuotraukas diktofonuose, jis atsakė, jog pedofilai. Nors nuotrauka, kaip policininkai nelegaliai įsilaužę be jokio orderio, mane mano virtuvėje filmuoja, plačiai prieinama internete. Kam jos ieškoti…diktofone ir teleskopinėje lazdoje? 

 

 

 

 

 

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));