skip to Main Content

 

Alvydas VEBERIS

 

                             ,,Jūs, teisėjai, ar sprendžiate teisingai? Ar teisingai teisiate žmones?” ( Ps 58,1)

                             ,,Ne, jūs darote nedorybes širdyje,  jūsų rankos smurtą sėja.” (Ps 58,2)

                        ,,… jeigu jūs savo širdyje puoselėjate kartų pavydą ir savanaudiškumą,

                        tuomet nesigirkite ir nemeluokite tiesai. (Jok 3,14)

 

 

           Dar viena PERGALĖ kovojant su teisiniu nihilizmu.

 

Teisėjai prarado sveiką protą ir nuovoką. Apgailėtini ,,NEPAKALTINAMI NUSKRIAUSTIEJI“. 

Kai smegenų nebelieka ir pritrūksta darbo, jie jo prisigalvoja   norėdami pralobti, o gal  išaukštinant save?  Koktu žiūrėti į jų darbą ir  be pagrindo metų metais  kankinamus žmones.  O gal jiems vis maži atlygiai už sugriautą teisinę valstybę?

Matyt, ,,proto bokštai“ nepasitenkins tokiu žemiau aprašytu nuosprendžiu ir savo gėdą bandys užglaistyti savo kolegų užtarimu Aukščiausiame Teisme? Kaip kitaip? Jie juk  turi triumfuoti.

Nepaisant to, kai nori, gali (kai kurie teisėjai, kurių mažuma) pasinaudoti protingumo kriterijais.  

 

POLITINĖ BYLA Nr. 1A-7-531/2017: 

REŽIMAS ATLEIDO APINASRĮ  MINTIES IR ŽODŽIO LAISVEI ? 

 

Politinės bylos esmė

 

 

 

Panevėžio apygardos teismo teisėjų kolegija, sudaryta iš teisėjų Valdo Ciesiūno (pirmininkaujantysis), Algirdo Gapučio ir Jolantos Raščiuvienės, apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo politinio kalinio ir disidento Vinco Jokimo 2016-07-08 apeliacinį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2016-06-21 nuosprendžio, kuriuo Vincas Jokimas pripažintas kaltu pagal BK 232 str. ir jam paskirta 30 MGL (1129 Eur) dydžio bauda; vadovaujantis BK 66 str., 65 str. 1 d. 2a punktu, į bausmę įskaitytas kardomojo kalinimo -V. Jokimo buvimo psichikos sveikatos priežiūros įstaigoje — Utenos ekspertiniame skyriuje laikotarpis nuo 2014-12-01 iki 2014-12-12 (11 parų — 22 MGL – 828 Eur) ir V. Jokimui galutinai paskirta bausmė — 8 MGL (301 Eur) bauda. 

Vincas Jokimas nuo 2013-08-23 persekiotas, kalintas ir nuteistas už tai, kad jis 2013 m. rugpjūčio 23 d. Kauno apygardos teismui, Kauno apygardos teismo pirmininkui, 2013-08-23 faksu ir 2013-08-30 (reg. Nr. EI-30321) tiesiogiai pateikė kreipimąsi  „Sveikinimas“: 

,,Molotovo-Ribbentropo pakto 74 – ųjų metinių proga sveikinu Kauno apygados teisme teisėjais įdarbintus, prie rusų kolonisto Sergej Lemziakov Kauno rajono Garliavos policijos nuovadoje, Kauno rajono policijos komisariate, Kauno apskrities vyriausiajame komisariate organizuotos nusikalstamos grupuotės / susivienijimo nuo 2010-08-19 atvirai pradėto pareiškėjo sistemingo pilietinių ir žmogaus teisių  pažeidinėjimo, kankinimo, smurto, sveikatos sužalojimų, šmeižimų bei įžeidinėjimų, neteisėtų sulaikymų, faktų ir dokumentų klastojimo, piktnaudžiavimo psichiatrija, pareiškėjo automobilių grobimo ir / ar niokojimo, persekiojimo slėpimo bei vykdymo prisidėjusius asmenis: 

 

Kęstutį Dargužį, Egidijų Joną Grigaravičių, Svetlaną Jurgaitienę, Reginą Majauskienę, Danguolę Šiugždinytę, Valdą Vitunską.

 

  Manau, kad šie asmenys savo veiksmais ir sprendimais, antikonstituciniais „vidiniais įsitikinimais„ ypač daug prisidėjo prie Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Teismų įstatymo nuostatų pažeidinėjimo, Lietuvos Respublikos teisėjo vardo ir garbės žeminimo, sovietinės Rusijos imperijos – Sovietų Sąjungos įtakos ir okupacijos pasekmių Lietuvos Respublikoje stiprinimo bei plėtimo, prookupacinio, prokolonijinio, prorusiško valdančiosios „policijos pareigūnų„, „prokurorų„ „teisėjų„ chuntos režimo stiprinimo, pilietiškai nusiteikusių lietuvių persekiojimo, todėl nusipelnė būti apdovanoti naujai sukurtinu bei įsteigtinu Molotovo-Ribbentropo pakto medaliu ir režimo paaukštinti pareigose.

Tikiu, kad 1939-08-23 Molotovo-Ribbentropo pakto 74 – osios metinės ir artėjančios 1939 m. rugsėjo 28 d. Vokietijos ir sovietinės Rusijos imperijos  pasirašytos sienos ir draugystės sutarties, pagal kurią Lietuva atiduota sovietinės Rusijos imperijos  įtakos sferai, 74 – osios metinės aukščiau nurodytus teisėjais įdarbintus asmenis įkvėps naujiems nusikaltimams prieš Lietuvos valstybę ir jos piliečius, tolesnei Lietuvos rusifikacijai, kolonizacijai ir sovietizacijai, linkiu jiems visokeriopos sėkmės bei energijos jų pasirinktame kelyje.

Prašau Gerb. Pirmininką siūlyti Lietuvos Respublikos Prezidentei aukščiau išvardintus asmenis apdovanoti naujai įsteigtinu Molotovo-Ribbentropo pakto medaliu ir siūlyti juos paaukštinti pareigose. 

Prašau pateikti tinkamai patvirtintą šio siūlymo Lietuvos Respublikos Prezidentei nuorašą. 

Pagarbiai: Vincas Jokimas“.

 

 

 

Vincas Jokimas turėtų verkti dėl jam padarytų skriaudų, bet jis šypsosi. Teisėjus šypsena daugiau erzina, nei neapykanta išsakyta jų adresu. Juk meile ir gerumu galima nugalėti visas kliūtis 

 

, tokiais veiksmais užgauliai pažemino teisingumą vykdžiusius Kauno apygardos teismo teisėjus Kęstutį Dargužį, Egidijų Joną Grigaravičių, Svetlaną Jurgaitienę, Reginą Majauskienę. Protingesni teisėjai nesivėlė į teismų maratoną.  Jie savo vardo  neteršė ir nežemino vieno žmogaus išsakyta nuomone. Kas gali paneigti, kad nuomonė atspindi tiesą? 

V. Jokimas apeliaciniu skundu prašė panaikinti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2016-06-21 nuosprendį BPK 3 str. 1 d. 1 p., 326 str. 1 d. 4 p., 4 d., 5 d., 329 str. 1 d., 4 d. numatytais pagrindais, nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių, pirmosios instancijos teismas padarė esminių BPK 369 str. 3 d. numatytų pažeidimų. 

Teismo posėdyje V. Jokimas nurodė, jog kreipimosi ,,Sveikinimas“ tekstą paskleidė pats Kauno apygardos teismas ir jo pirmininkas Nerijus Meilutis, todėl jis nepagrįstai nuteistas už jų veikas. V. Jokimo gynėja Vaiva Savickienė pabrėžė, jog V. Jokimo veika nepasiekė tokio pavojingumo laipsnio, kad V. Jokimui reikėtų taikyti baudžiamąją atsakomybę. 

 

V. Jokimo veiksmų kvalifikavimas pagal LR BK 232 str. 

 

Išnagrinėjusi apeliacinio skundo argumentus visos bylos apimtyje bei apeliantui pritaikyto baudžiamojo įstatymo — BK 232 str. — sudėties kontekste, teisėjų kolegija padarė išvadą, kad bylos aplinkybės neleidžia daryti išvados, jog V. Jokimo veika buvo tiek pavojinga, kad jo atžvilgiu turėjo būti taikoma baudžiamoji atsakomybė.

Nors apeliaciniame skunde V. Jokimas argumentavo, jog ,,sveikinti‘‘ reiškia žodžiu, raštu ar kokiu išoriniu ženklu reikšti gero linkėjimą, pagarbą, vertės pripažinimą ir pan. ,,Prašyti – kreiptis į ką, norint gauti, pageidaujant, kad ką darytų.“  – taigi, Panevėžio miesto apylinkės teismas nepagrįstai netyrė ir nenustatė, kad 2013-08-23 prašymu ,,Sveikinimas“ Vincas Jokimas  Kauno apygardos teismo teisėjais įdarbintiems asmenims Kęstučiui Dargužiui, Egidijui Jonui Grigaravičiui, Svetlanai Jurgaitienei, Reginai Majauskienei, Danguolei Šiugždinytei, Valdui Vitunskui raštu reiškia gero linkėjimą, pagarbą, pripažįsta jų sunkaus darbo svarbą ir aukštą vertę visuomenei, o šias aplinkybes patvirtina ir prašymo frazė: ,,linkiu jiems visokeriopos sėkmės bei energijos jų pasirinktame kelyje.“, tačiau teisėjų kolegija nurodė, jog ,,V. Jokimas vartodamas kaltinime nurodytus pasisakymus suvokė žeminantį įžeidžiantį jų pobūdį ir sąmoningai siekė pažeminti, parodyti nepagarbą Kauno apygardos teismo teisėjams K. Dargužiui, E. J. Grigaravičiui, S. Jurgaitienei, R. Majauskienei.“

Apeliacines instancijos teismas atmetė V. Jokimo argumentą, jog Kauno apygardos teismo pirmininkas  Nerijus Meilutis nepagrįstai ir neteisėtai atsisakė 2013-08-23 prašymą nagrinėti  vadovaujantis  Kauno apygardos teismo pirmininko 2012-02-27 įsakymu Nr. V1-40 Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Kauno apygardos teisme taisyklėmis (pakeista Kauno apygardos teismo pirmininko 2014-06-10 įsakymu Nr. V1E-1), jų 3.1 punktu, o Panevėžio miesto apylinkės teismas šias Taisykles nepagrįstai grąžino Vincui Jokimui kaip tariamai ,,nesusijusias“ su nagrinėjama byla bei jų nevertino kaip įrodymo: ,,Šių Taisyklių nustatyta tvarka nagrinėjami asmenų kreipimaisi į teismą, kai:  3.1. išdėstoma asmens nuostata tam tikru klausimu, pranešama apie teismo administracinės veiklos pagerėjimą ar trūkumus, taip pat pateikiami pasiūlymai, kaip juos ištaisyti;“. 

Apeliacines instancijos teismas nenagrinėjo V. Jokimo argumento, jog pagal Lietuvos Respublikos 2007-08-22 nutarimu Nr. 875 patvirtintas Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisykles (toliau – Taisyklės) V. Jokimo 2013-08-23 prašymas nagrinėtinas ir reikalauja atsakymo Taisyklių 4.2 punkte apibrėžta prasme: 4.2. Atsakymas – atsižvelgiant į prašymo turinį, žodžiu ar raštu asmeniui teisės aktų nustatyta tvarka suteikiama administracinė paslauga, įteikiama prašomo administracinio akto kopija, nuorašas ar išrašas, išdėstoma institucijos nuomonė apie asmens kritiką, pasiūlymus ar pageidavimus.  

 

 

Kauno ,,ponams‘‘- tautos išlaikytiniams  išimtinės teisės. ,,Nuskriaustieji“ dalyvauja nuotoliniu būdu. Kitaip elgiamasi su darbdaviais – tautiečiais. Jie blaškomi po visą Lietuvą ir privalo būti laiku ( pvz. Garliavos įvykiai)

 

 

Apeliacines instancijos teismas sutiko, kad ,,V. Jokimo rašte esantys užgaulūs, tikrovės neatitinkantys teiginiai visuomenėje apie teisėjus, apie kuriuos paskleisti tokio pobūdžio duomenys, neabejotinai suformuotų neigiamą nuomonę, tačiau nagrinėjamu atveju šie teiginiai į visuomenę, be keleto teismo darbuotojų (įskaitant rašte minimus teisėjus ir teismo pirmininką), nepasklido ir nesukėlė rimtų bei žalingų pasekmių (neigiamų nuomonių ar atgarsių apie teisėjus, vykdančius teisingumą, pagausėjimo, jų reputacijos pablogėjimo ir t.)“. Apeliacinės instancijos teismas pažymėjo, kad byloje nėra duomenų, kad susipažinimas su V. Jokimo rašto turiniu kam nors būtų padaręs esminės įtakos su juo susipažinusių asmenų nuomonės apie paminėtus teisėjus suformavimui ar pakeitimui,  paminėjo ir tai, kad du iš  V. Jokimo rašte paminėtų teisėjų į jo teiginius procesiškai nereagavo, pareikšdami, kad jiems žala nepadaryta, o tai rodo nevienareikšmišką asmenų, kurių interesai buvo paliesti, požiūrį į rašto autoriaus veiksmus ir į patį autorių.

Apeliacines instancijos teismas atkreipė dėmesį ir į tai, kad kaltinimas neapima pirmosios instancijos teismo paminėtų aplinkybių dėl užgaulaus turinio rašto paviešinimo raštą registravusiems teismo darbuotojams bei ikiteisminį tyrimą atlikusiems pareigūnams – apylinkės teismas netyrė šių asmenų reakcijos bei pozicijos susipažinus su V. Jokimo surašyto rašto turiniu ir skundžiamame nuosprendyje tai nėra užfiksuota.

Apeliacines instancijos teismas konstatavo, kad šios bylos kontekste viešumas nepasiekė tokio pavojingumo laipsnio, dėl kurio asmenį reikėtų traukti baudžiamojon atsakomybėn, todėl nusprendė panaikinti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2016-06-21 nuosprendį, Vincą Jokimą pagal BK 232 straipsnį išteisinti, jam nepadarius veikos, turinčios šio nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

 

Dėl pilietinių ir žmogaus teisių

 

Politinis disidento Vinco Jokimo persekiojimas atskleidžia režimo sėkmę ir sugebėjimus be galo išradingai sugalvoti vis naujus fiktyvius kaltinimus siekiant kiek galima ilgiau persekioti politinius kalinius ir disidentus, laikyti režimo kritikus nelaisvėje arba ilgametėje įtampoje.  

Esminis Lietuvos valstybės Vincui Jokimui šioje politinėje genocido byloje  pateiktas kaltinimas – į Lietuvą neteisėtos valdžios metais iš Lietuvą okupavusios Rusijos atvykusio ir Lietuvos policijos pareigūnu įdarbinto Sergej Nikolajevič Lemziakov įvardijimas rusų kolonistu. Prookupacinio režimo institucijos – Kauno apylinkės prokuratūros – kaltinimas Vincui Jokimui pagal LR BK 290 str. buvo grindžiamas tuo, jog Lietuvos policijos pareigūnai negali būti rusų kolonistai. Tačiau prookupacinio režimo Lietuvoje tikrovė yra priešinga. Prookupacinio režimo institucija – Kauno apylinkės prokuratūra – Vincui Jokimui pateikė kaltinimus dėl Lietuvos kolonizacijos kaip okupacijos pasekmės. – Iš neteisėtų veikų (1939-08-23 slaptojo papildomo protokolo prie 1939-08-23 SSSR (sovietinės Rusijos) – Vokietijos nepuolimo sutarties, 1939-09-28 slaptojo papildomo protokolo prie 1939-08-23 SSRS (sovietinės Rusijos) – Vokietijos draugystės ir sienų sutarties, 1941 m. sausio 10 d. pasirašyto dar vieno slaptojo protokolo prie 1939-08-23 SSRS (sovietinės Rusijos) – Vokietijos draugystės ir sienų sutarties, sovietinės Rusijos jų pagrindu 1940-06-15 bei 1944 m. įvykdytos Lietuvos okupacijos, aneksijos, kolonizacijos, sovietizacijos, rusinimo, dvasinio ir fizinio lietuvių tautos genocido negali kilti teisėtos pasekmės  (lot.: ex injuria ius non oritur), tačiau šios pasekmės Kauno apygardos teismo sprendimais pripažintos teisėtomis. Nors ir būdamas priešingos asmeninės nuomonės su tokiu Kauno apygardos teisme teisėjų Kęstučio Dargužio, Egidijaus Jono Grigaravičiaus, Svetlana Jurgaitienė, Reginos Majauskienės veiksmų teisėtumu prookupacinio režimo sąlygomis politinis kalinys Vincas Jokimas oficialiai visiškai sutiko ir sutinka, juos vertina, supranta jų svarbą ir aktualumą, išmintigumą, išradingumą, genialumą, vertina šių asmenų nuopelnus prookupacinio režimo teisėkūrai, teisingumo įgyvendinimui. Suprasdamas, jog prookupacinio režimo  sąlygomis „laisvė yra suprastas būtinumas„, V. Jokimas buvo priverstas pripažinti, jog Kauno apygardos teismo teisėjų veiksmai yra ne tik teisėti, bet ir nusipelno apdovanojimo už ypatingai subtilų, išradingą ir genialų valstybinės Lietuvos rusifikacijos, kolonizacijos ir sovietizacijos politikos įgyvendinimą, – Vincas Jokimas palinkėjo jiems visokeriopos sėkmės bei energijos jų pasirinktame kelyje, jiems išreiškė pagarbą, nors ir išprievartautą. 

Politinis kalinys  V. Jokimas yra priverstas tikėti, kad jo pasveikintų Kauno apygardos teismo teisėjų nuopelnai teisingumui yra ypač reikšmingi, o jų nutartyse skleidžiama informacija yra absoliučiai teisinga – jis negalėjo tikėtis, kad sąžiningai reikšdamas ir faktais pagrįsdamas savo nuomonę, jis bus baudžiamas ar kitaip persekiojamas. 

EŽTT praktikoje nurodyta, jog atitikties tikrovei  įrodinėjimo reikalavimas vertinamųjų teiginių požiūriu yra neįmanomas įvykdyti ir savaime pažeidžia nuomonės laisvę (LAT 2012-04-24 nutartis byloje Nr. A2-3/2012). Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau – Konstitucija) 25 straipsnis bei Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 10 straipsnis įtvirtina asmens saviraiškos laisvę, t. y. teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti, laisvai laikytis savo nuomonės, gauti bei skleisti informaciją ir idėjas. Todėl disidentą Vincą Jokimą išteisinantis Panevėžio apygardos teismo 2017-01-09 nuosprendis patvirtina aplinkybę, jog žodžio bei saviraiškos laisvei Lietuvoje bent laikinai leidžiama išsiplėsti nuo areštinės, Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos Utenos skyriaus kameros ar kalėjimo kameros dydžio iki šiapus grotų esančios erdvės. Neteisėtai persekiodama disidentą Vincą Jokimą Lietuvos valdžia įspėjo, kad nebūtų skleidžiama informacija ir nebūtų planuojamos kampanijos, kuriomis būtų bandoma atkreipti dėmesį į Lietuvos teisėsaugos  bei faktiško Lietuvos Respublikos okupacijos, kolonizacijos, rusinimo įgyvendinimo ir / ar pasekmių įtvirtinimo problemas.

Tokių istorijų apstu.  Teisingumo vykdytojai norėdami užgniaužti tiesą, naudojasi Utenos Valstybinės teismo psichiatrijos ar Rokiškio psichiatrijos ligoninių tarnybų paslaugomis, kol priverstinai patalpintą sveiką žmogų paverčia  ,,neveiksnia daržove“ – nukenksmina. Prieš kelias dienas iš Rokiškio psichiatrijos ligoninės  į laisvę paleista policijos veteranė Skaista Rakauskienė. Ji ten kankinta virš metų, nes užminė savo kolegoms ant ,,mozolio‘‘ trukdant jų verslui (neteisėtai jiems  laikant, prekiaujant narkotinėmis medžiagomis, o į kalėjimus sodino nekaltus, sufabrikavę bylas ). Ji apie šių nuodų gamybą pranešė  savo kolegoms ir jiems nedavė ramybės virš dešimt metų. Kolegos  įkliuvo už šį ,,verslą‘‘. Pastariesiems  teismų maratonas tebesitęsia virš dviejų metų. Ikiteisminio tyrimo metu jų uždaryta net 40!  Dalis Šiaulių apskrities  policijos pareigūnų šiai dienai galimai ,,išsivyniojo“. Šiuo metu jų liko 18. Teismų grafikas sudarytas iki šių metų vidurio.  

Kita Biržų senolė Bronislava Kaulinskienė už tiesos išsakymą pareigūnams, laikyta Utenos vėliau Rokiškio psichiatrijos ligoninėje, netgi pasibaigus teismo nutartims. Išlaikyta beveik  metus.  Viešumas padėjo. Paleido. 

Kita  panevėžietė verslininkė Jūratė Kiaunienė nuo ,,durnyno“ išsipirko ir emigravo iš Lietuvos, įvykus konfliktui su buvusiu generaliniu policijos komisaru Vytautu Grigaravičius (dabartinis Alytaus meras). Sąrašą būtų galima tęsti iki begalybės. 

Šiose įstaigose nuodijami sveiki žmonės, kurie dėl tiesos išsakymo pakliūna į maitvanagių rankas. Lietuvoje taip vykdomas ,,teisingumas“. Sovietų laikais tokie eksperimentai buvo vykdomi Tilžėje ( dabart. Sovietske). Dabar kelias sutrumpėjo. Tokie pat metodai Utenoje ir Rokiškyje.

 

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));