skip to Main Content

Žurnalisto, Socialistinio Liaudies fronto nario Giedriaus Grabausko

 Atviras Pareiškimas

Dėl politinio persekiojimo

2017-01-05

2016 m. gruodžio 29 d. man paskambino Klaipėdos Vyriausiojo policijos komisariato kriminalinės policijos III skyriaus viršininkė J. Lakavičienė. Ji pareiškė, kad man bus pateikti įtarimai ir išsakė pageidavimą, jog atvykčiau į Klaipėdą iki sausio 7 d. Pasakiau, kad reikia  tai reikia aptarti po Naujujų Metų sutikimo. Ir pasiteiravau- kokio pobūdžio įtarimai bus pateikti? Ji pasakė, kad įtarimai bus pagal LR BK 170 straip. (Neapykantos kurstymas), dėl proklamacijų prieš eurą platinimo ir dėl kai kurių akcijų organizavimo. Sausio 2 d.  J.Lakavičienė vėl paskambino, pasakiau, jog galiu atvykti sausio 12 d. Skyriaus viršininkė dar pasakė, jog prokurorai pageidauja, kad kuo greičiau atvykčiau į Klaipėdą. 

Klaipėdos teisėsaugos struktūros atlieka tyrimą dar nuo 2015 m. pradžios LR Generalinės prokuratūros pavedimu. 2015m.sausio 15 d. LR Generalinėje prokuratūroje pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 121 straip.( Antikonstitucinių grupių kūrimas). Tyrimas pradėtas, kai prokurorai gavo pažymas iš Valstybės saugumo departamento (VSD) ir kai kurių politikų-konservatorių partijos narių pareiškimus.  Po kelių dienų tyrimas perduotas Klaipėdos apygardos prokuratūrai, ši ėmėsi kontroliuoti tyrimą, o praktinius tyrimo veiksmus pavesta atlikti Klaipėdos krimiminalinei policijai. 2015 m. kovo 19d. imtasi aktyvių tyrimo veiksmų- vykdytos kratos vienuolikos Lietuvos piliečių būstuose ( pas J. Valiukėną, V.Lekstutį, G. Grabauską, O.Titorenko, Ž. Razminą, K. Voišką, M. Bartašiūnaitę, K.Juraitį, R.Puodžiūną ir kt.). Iš šių piliečių namų išnešti kompiuteriai, knygos, telefonai, laikraščiai, dokumentai, kasetės bei kt. daiktai. Šie daiktai gražinti labai lėtai, dalimis per metus laiko, o dviems piliečiams daiktai negrąžinti iki šiol. Iškart po kratų per TV kanalus, radijo stotis, laikraščiuose bei internete pradėta kelis mėnesius trukusi šmeižto kampanija, piliečiai, pas kuriuos darytos kratos buvo įvardijami kaip pavojingi asmenys, kaip neva Lietuvos priešai, kaip neva ardomųjų grupių nariai ir pan.  

2016m. balandžio 6 d. įtarimai pateikti O. Titorenko pagal LR BK 170 straipsnį. 2016 m. rugsėjo mėnesį įtarimai pateikti V.Lekstučiui pagal LR BK 170 straipsnį ( neužilgo jam pateikti ir kaltinimai, gruodžio 13 d. prasidėjo V.Lekstučio teismo procesas Klaipėdos apylinkės teisme). 2016m. spalio 11 d.  Ž. Razminui pateikti įtarimai pagal LR BK 121 straipsnį (Antikonstitucinių grupių kūrimas), ir pagal 122 straipsnį, 170 straipsnį. 

Kokie gi tie ,,pavojingi daiktai“, paimti per kratą? Štai  kratos protokolo fragmentai-,,Kratos protokolas 2015 m kovo 19 d. Kaunas. Krata pradėta 7 val. 15 min, baigta 11 val. 10 min. Kauno apskrities VPK KP SNTV 2-ojo skyriaus vyriausioji tyrėja Estera Venckienė, dalyvaujant Kauno apskrities VPK KP  SNTV 2-ojo skyriaus tyrėjams Sauliui Baranauskui, Tomui Lukonaičiui, Simonai Alionytei, Kauno apskrities VPK vyr.specialistui Dariui Žagarinskui, padarė kratą Giedriaus Grabausko gyvenamojoje vietoje Kaune, Raudondvario plente“. Toliau dėstoma kratos eiga: ,,Kambaryje nr. 1 iš Giedriaus Grabausko rankų paimtas telefonas ,,Samsung“, į kuri įdėta Tele 2 Pildyk sim kkortelė. Telefonas veikiantis. Iš Lolitos Grabauskienės rankų paimtas telefonas ,,Nokia“, į kurį įdėta sim kortelė Tele 2. Telefonas veikiantis. Kambaryje nr. 1 prie sienos stovi komoda su šešiais stalčiais. Iš komodos trečio ir ketvirto stalčių paimtos keturios kasetės. Paimamas ir žalios spalvos plastikinis dėklas, kuriame yra laikraštis ,,Vesti“ ir trylika A4 formato popieriaus lapų su įvairiais spausdintiniais tekstais apie politiką. Šalia esančioje spintelėje yra daug laikraščių, sąsiuvinių, įvairių spausdintinių tekstų. Visa tai sudedama į kartotinę dėžę. Dėžė užantspauduojama“. Toliau tekstas tęsiamas, bet protokolas nėra išsamus, nėra išsamaus paimamų ir išgabenamų daiktų aprašo. O išnešta virš penkiasdešimt knygų, išnešti įvairūs dokumentai, trys kompiuteriai, -du veikiantys , vienas sugedęs kompiuteris. Be to, išnešta daug laikraščių, užrašų knygelių, daug kasečių.  

Apskundus veiksmus, 2015 m. balandžio pabaigoje gavau atsakymą iš prokuratūros. Štai toks dokumentas: ,,Klaipėdos apygardos prokuratūra pirmasis baudžiamojo persekiojimo skyrius 2015-04-28 .Nutarimas atmesti skundą“. Štai vienas esminių prokurorės argumentų: ,,Kratos atlikimo pas pareiškėją teisinis pagrindas yra Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjos Rasos Stonkuvienės  2015-03-10 nutartis, kurios rezoliucinėje dalyje nurodyti ieškotini ir paimtini daiktai, kurie gali būti naudojami propagandiniam darbui prieš Lietuvos Respubliką. Skundo reikalavimas grąžinti kratos metu paimtus daiktus, kurie anot pareiškėjo, buvo paimti neteisėtai, yra atmestinas, atsižvelgiant į procesinius motyvus ir argumentus“. Gale pateikiamos išvados: ,,1. Atmesti pareiškėjo Giedriaus Grabausko skundą kurioje skundžiamas jo gyvenamojo vietoje padarytos kratos teisėtumas ir prašomą gražinti jos metu paimtus daiktus. 2. Atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą pareigūnų atlikusių procesinius veiksmus pareiškėjo gyvenamojoje vietoje, atžvilgiu, kadangi nepadaryta veika, turinti nusikaltimo požymių. Prokurorė Edita Mikalainienė“. 

Per eilę metų teko susidurti su pastoviais persekiojimais. Kai kurie konkretūs trukdymo ir  persekiojimo faktai:

-2011.m gruodžio 7 d. mano ir grupės kitų LR piliečių atžvilgiu pradėtas ikiteisminis tyrimas  dėl tariamo kai kurių valstybės pareigūnų įžeidimo. Neva vienos peticijos tekste jie minimi nepalankiai. 2012 m. kovo mėnesį man  vis skambino Panevėžio policijos pareigūnai, atliekantys tyrimą. Gegužės mėnesį jie perdavė bylos medžiagą Kauno pareigūnams, ir liepos 11 d. man oficialiai pateikti įtarimai. Po to dar teko būti keliose apklausose. Tyrimas mano atžvilgiu nutrauktas 2012m. lapkričio mėnesį. 

-2012 m. sausio 12 d. buvau iškviestas į FNTT prie LR VRM Šiaulių valdybą pas vyriausiąjį tyrėją G.Glodenį specialaus liudytojo statusu. Tai buvo provokaciniai veiksmai, tiesiog kaip bauginimas. Teigta, jog neužilgo man gali būti pateikti įtarimai. Tačiau įtarimai nebuvo pateikti.  

-2013m. spalio 29 d. Vilniaus apygardos prokuratūroje mano ir visuomenininko, žurnalisto Aleksandro Boso atžvilgiu pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 303 straip. Šis tyrimas pradėtas po to, kai į Generalinė prokuratūrą paduoti dvidešimt asmenų pareiškimai-pulkininko J.Čeponio, R.Kaminsko, Z.Zinkevičiaus, D.Stakišaičio ir kt. asmenų, kurie kreipėsi dėl ,,Laisvame laikraštyje“ išspausdinto straipsnio ,,Holokausto paslaptys(1). Dar kartą apie Generolą Vėtrą. Nutylėti istorijos faktai“. Tyrimas pavestas Vilniaus kriminalinei policijai, tekdavo vykti į apklausas pas vyr. tyrėją N.Skripnik. 2014m. rugpjūčio 26 d. Vilniaus apygardos prokuroras J.Gureckas priėmė nutartį nutraukti ikiteisminį tyrimą. 

-2014 m. spalio 20 d. mano atžvilgiu  pradėta administracinė  byla. Kita byla dėl to paties fakto pradėta kolegos docento E.Satkevičiaus atžvilgiu. Po 2014m. spalio 17 d. Kaune įvykusio mitingo prieš NATO Kauno savivaldybės administracijos vadovas D.Ratkelis parašė pareiškimą į policiją, jog vyko nesankcionuotas mitingas. Tačiau šiam renginiui leidimas buvo gautas. Vyko  bent keli teismo posėdžiai, ir štai 2015 m. sausio 21 d. paskelbtas teismo verdiktas- buvau išteisintas.

-2015 m. kovo 19 d. mano bute vykdyta jau minėta krata

-2015 m. rugsėjo 6 d. kartu su bendražygiais (H. Juodiška, B.Mikulėnu ir Ch. Bargmanu)  buvau sulaikytas Ukmergėje, kai vykome iš vienos pilietinės akcijos į kitą akciją. Buvome nuvežti į policiją, ten paimti dokumentai, buvome fotografuojami, vykdyta automobilio krata. Paleisti buvome po kelių valandų. Apskundus pareigūnų veiksmus, galų gale gautas atsakymas, kuriame teigiama -,,Kai kurie pareigūnų veiksmai buvo pertekliniai“. 

-2016m.vasario 19 d. vėlai vakare man paskambino nepažįstamas asmuo ir pradėjo grasinti-,, Dar veiki? Tau galas artėja, raudonoji siurbėle“. 

-2016m. kovo 16 d. kartu su kolegomis vykau į Latvijos sostinę Rygą. Vykome stebėti Rygoje vykstančio fašistinio parado, parengti reportažą iš šio skandalingo renginio. Tačiau įvažiavus į Latvijos teritoriją apie du kilometrus, buvome sustabdyti gausaus pareigūnų padalinio, paimti mūsų dokumentai. Po to ilgai laukėme, vėliau dar buvo įvykdyta automobilio krata. Galų gale pareikšta, jog esame Latvijoje nepageidaujami asmenys, įteikti oficialūs dokumentai, kad esame deportuojami ir mums uždrausta įvažiuoti į Latvijos teritoriją pusei metų. Be manęs, tokie dokumentai dar įteikti D.Šulcui, B.Mikulėnui ir H.Juodiškai. 

-2016m. gegužės 6 d. su advokatu lankiausi Kauno policijoje pas vyr. tyrėją J.Dronovą. Dalyvavome apklausoje, buvau spec. liudytojo statusu. Apklausa vykdyta, tiriant tą pačią bylą, pradėtą Generalinėje prokuratūroje 2015m. sausio 15 d. 

-2016m. birželio 15 d. teko lankytis Kauno mokesčių inspekcijoje. Šios tarnybos pareigūnai reiškė įvairias pretenzijas. Tačiau taip ir nesugebėjo suformuluoti iki galo-kokius pažeidimus vykdžiau, tik uždavinėjo įvairius provokacinius klausimus. Tai tipiškas trukdymas, provokaciniai veiksmai. 

-2016 m. nuo rugsėjo pradžios iki Kalėdų eilę kartų skambino iš VSD, ir primygtinai kvietė atvykti. Į tai atsakydavau, jog tegul atsiunčia popierinį kvietimą. Tokiu kvietimų taip ir neatsiuntė. 

-2016m. gruodžio 29 d. man oficialiai pranešta, kad artimu metu bus pateikti  įtarimai.

Tokius veiksmus, kurie vykdomi mano ir mano bendražygių atžvilgiu, vertinu kaip politinius persekiojimus. Tai sistemingi veiksmai, nukreipti prieš žodžio laisvę, prieš LR Konstitucijoje garantuojamas pilietines teises.  Tai iš esmės antidemokratiniai ir antivalstybiniai veiksmai. Galiu iškelti atvirus klausimus-ar Lietuva yra demokratinė šalis? Ar Lietuvoje dar galioja LR Konstitucija? Kokia žodžio laisvė Lietuvoje, jei persekiojama už straipsnių rengimą, proklamacijų platinimą, taikių akcijų rengimą? 

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));