skip to Main Content
Dar nepaskirtas „Lietuvos geležinkelių“ valdybos pirmininkas V.Sliesoraitis jau grasina apriboti „Laisvo laikraščio“ veiklą

Dar nepaskirtas „Lietuvos geležinkelių“ valdybos pirmininkas V.Sliesoraitis jau grasina apriboti „Laisvo laikraščio“ veiklą

Aurimas Drižius

Redakcija sulaukė „nepriklausomo“ „Lietuvos geležinkelių“ (LG) valdybos nario Vygando Sliesoraičio (nuotr. viršuje), kuris dar prieš tris mėnesius savo žmonai Viktorijai Sliesoraitienei gyrėsi, kad „kai aš būsiu LG pirmininku, tai tu gyvenimo ne tik Lietuvoje, tačiau ir Europoje neturėsi“, grasinančio laiško.

Jame ponas V.Sliesoraitis per savo advokatą grasina, kad imsis priemonių dėl „Laisvo laikraščio“ „veiklos apribojimo“.

„Perskaičiau tą pretenziją, – taip LG valdybos nario V.Sliesoraičio pretenziją apibūdino jo žmona Viktorija, – žmogus tik  patapęs  Lietuvos  geležinkeliai valdybos nariu ar pirmininku, staiga ėmė „kojomis  duris  atidarinėti“. Matote, jis  gali  „veiklą  apriboti“   –  baisu – tiek  puslapių  prirašė , bet  niekur  neparašė  koks  konkrečiai  faktas  melagingas. Man patiko – ironizuoju –  kam  rašote , tai  senas  nusikaltimas , –   “ su pasibaigusiais  teisminiais  procesais“. Pretenzija  grasinanti, bet   konkrečiai nenurodytas nė vienas melagingas  faktas, kuris  buvo   paskelbtas. Vienintelis –   nuotraukos  paviešinimas – ji  senai  „kabo“ internete , jo  asmens  duomenys –  jie  taip  pat  yra  laisvai  prieinami  internete. Perduodu ir savo kreipimąsi į FNTT dėl  mano  suklastotų  parašų, bet  turbūt  „šauksmas tyruose“.

2020-11-30 Pretenzija

Tokio V.Sliesoraičio, buvusio Susisiekimo ministro Roko Masiulio dešiniosios rankos, pykčio sulaukėme po to, kai paviešinome pono V. Sliesoraičio žmonos Viktorijos Sliesoraitienės pateiktus dokumentus apie savo vyro darbelius. Redakcija daug kartų siuntė užklausimus Vygandui Sliesoraičiui ir į jo dabartinę darbovietę, kur jis eina „Giraitės ginkluotės gamyklos“ valdybos pirmininko pareigas, tačiau jokių atsakymų nesulaukėme.

 

Žmona mano, kad jos vyras V. Sliesoraitis suklastojo Viktorijos Sliesoraitienės deklaracijas mokesčių inspekcijai tam, kad paskui galėtų ją apkaltinti įvairiomis finansinėmis machinacijomis.  Į FNTT buvo iškviesta ir įtariamąja kažkodėl apklausta jų dukra Eglė Sliesoraitytė, kuri trumpą laiką dirbo tėvo įsteigtoje įmonėje UAB „Ortobatas“ konsultante. Įmonės konsultantė paskelbta įtariamąja.

Sužinojusi apie dukrai iškelta bylą, Viktorija Sliesoraitienė nusprendė paviešinti visas savo buvusio vyro nuodėmes. Nors pora jau seniai nebegyvena kartu, oficialiai jie dar nėra išsiskyrę..

Tačiau Viktorija mano, kad jos buvęs vyras jau seniai rengėsi skyryboms ir šeimos turto perėmimui.  Ji visiškai atsitiktinai sužinojo, kad jos vyras V.Sliesoraitis prieš kelis metus už ją pateikė pajamų ir turto deklaracijas mokesčių inspekcijai. Ji dabar žino, ir kodėl vyras taip padarė.

„Vygantas  Sliesoraitis  suklastojo  sutuoktinės  parašą teikiamose  VMI  deklaracijose  už 2015, 2016 metus , kurias  pateikė kaip fizinio asmenis Viktorijos  Sliesoraitienės, – pasakoja moteris, – suklastotose   VMI  deklaracijose, V. Sliesoraičio  teiktose VMI  sumos  bemaž  sutampa  su Vyganto  Sliesoraičio  pasisavintais  pinigais  iš  UAB Ortobatas (Šv. Luko  medicinos  centro )“.

Mat dar prieš dešimtmetį už šeimos įkeistą nekilnojamąjį brangų turtą (nuotr.) V.Sliesoraitis paėmė 0,5 mln. litų kreditą, kurį, pasak jo žmonos, jis išvaistė. „Įkeitus  šeimai  priklausomą  nekilnojamą  turtą buvo paimtas 500 000 Lt  kreditas, – pasakojo moteris, – 300 000  lt pagal  sutartį buvo sumokėti už UAB Ortobatas  akcijas, o  likusius 200 000 Lt gerbiamas LG  valdybos pirmininko  vietos  laimėtojas  V. Sliesoratis  pasiėmė sau  grynais“.

Moteris įsitikinusi, kad tai buvo pinigų išplovimas : „Taigi iš  paimto kredito    buvo nupirkta maža įmonė UAB „Ortobatas“, kurią V. Sliesoraitis  taip pat registravo savo vardu“.

„ V. Sliesoraitis  mėgo prabangų gyvenimą su savo draugėmis, todėl iš  UAB „Ortobatas“  sąskaitos  į  savo  asmeninę  sąskaitą persivedė  300.000,00 Lt, – pasakojo moteris, – vėliau jis tuos pinigus grąžinti liepė sutuoktinei, nes ji  trumpą  laiką  įmonėje  dirbo  konsultantė.  Sutuoktinė   Vyganto  Sliesoraičio  pasisavintus  pinigus  grąžinti  nesutinka  . Sliesoraitis, galimai, klastodamas  sutuoktinės  parašus  ir galimai imituodamas prekių įsigijimą, sutuoktinės  vardu  tariamai  perka  prekes  ir  taip   tariamai  „ gražina“  skolą.  Tačiau šis tariamas skolos  grąžinimas  V. Sliesoraičiui  atsibosta ir    įmonę  jis   parduoda   už 1000  ar 2000 eurų, kai  tuo  tarpu  įmonė  pirkta  buvo už 300 000 Lt.“.

Pasak V.Sliesoraitienės, iki 2020 m lapkričio 18 d. Vygantas Sliesoraitis  į UAB Ortobatas (  naujas  pavadinimas Šv. Luko  medicinos  centras )  sąskaitą pasisavintų  300 000 Lt (86 886,01 eurų)  negrąžino.

 

„2019  m. įmonei Šv. Luko medicinos  centras ( Ortobatas ) paskelbiamas  bankrotas , –   matomai,  reikia  pinigus  gražinti  kreditoriams, – mano ji, -neužilgo  V. Sliesoraičio  dukra Eglė Sliesoraitytė , kuri šioje  įmonėje   dirbo  iki 2017 m.  vadybininke, berods  tik  2  metus , gauna   šaukimą , kaip  įtariamoji  dėl UAB  Ortobatas  pinigų  pasisavinimo“.

 

Logika  akivaizdi –  jei Vygantui  Sliesoraičiui  už  jo  pasisavintus  iš  įmonės  pinigus dukrai nepavyks „pripaišyti“ , tai  neįgali  sutuoktinė  kalta bus  tikrai –  deklaracijas  į VMI   tai  teikė.  Didis  visų  valdybų  pirmininkas  ir  turtingas  ir  nekaltas – pinigai  paimti  senai , nesvarbu  , kad  negrąžinti .  Dukra  ir  sutuoktinė  įmonėje  dirbo kad  ir  trumpai  , bet nesenai –   juk savi  žmonės  iš  prokuratūros  ar FNTT didžio  pirmininko  nepaveda“.

 

V.Sliesoraitis paskirtas į LG valdybą kaip „nepriklausomas“

Likus savaitei iki Skvernelio vyriausybės kadencijos pabaigos, susisiekimo ministras J. Narkevič paskyrė naują „Lietuvos geležinkelių“ (LG) valdybą, taip sukeldamas naujai išrinkto Seimo nepasitenkinimą. Naujam susisiekimo ministrui dabar bus labai sunku iškrapštyti minėtą „valdybą“.

Ministerija paskelbė, kad „gavus teisėsaugos institucijų išvadas apie kandidatus, išrinkti penki nauji nepriklausomi valdybos nariai. Vienas jų – Vygandas Sliesoraitis.

„AB „Lietuvos geležinkeliai“ valdyba – kolegialus valdymo organas, kurį sudaro septyni nariai, iš kurių ne mažiau kaip pusė yra nepriklausomi. Nepriklausomus valdybos narius atrinko Susisiekimo ministro paskirta atrankos komisija“.

„Nepriklausomo“ nario V.Sliesoraičio žmona juokiasi iš tokio ministerijos pasirinkimo ir sakė, kad jos vyras priklauso tai pačiai buvusio komunistų partijos pirmininko Algirdo Brazausko (AMB) nomenklatūros gvardijai.

„Kai aš už jo ištekėjau,  man buvo 19 metų, o jam 21 metai, – pasakojo moteris, – mano vyras gyveno viename studentų bendrabučio kambaryje su Adolfu Šleževičiumi, S.Dailide ir Juozu Bernatoniu. Po studijų V.Sliesoraičiui sovietų saugumas pasiūlė dirbti ypatingai slaptame objekte sovietų Baltijos karinio jūrų laivyno padalinyje Kolosovskos gyvenvietėje Kaliningrado srityje. Tai buvo spec. paskirties objektas, kuris periminėdavo radijo ryšio signalus iš JAV . Mano vyras šiame objekte išsitarnavo laipsnį iki kapitono, ir tada aš jau gavau leidimą nuvažiuoti gyventi į tą slaptą sovietų miestelį. Tarp kitko, ten ir gimė mūsų dukra Eglė. Sovietai mums ten davė namą prie ežero, ir tai buvo labai gražus nomenklatūros objektas, net parduotuvėse galėjai atsiskaityti vadinamais „bonusais“.

Pora Kaliningrado srityje pragyveno kelis metus, ir vėliau į Lietuvą grįžęs V.Sliesoraitis buvo paskirtas pieno kombinato direktoriaus pavaduotoju. Vėliau A.Šleževičius savo buvusį „kambarioką“ Sliesoraitį paskyrė Utenos pieno kombinato direktoriumi.

„Tada aš ir pamačiau, kaip gyvena lietuviška nomenklatūra ir ilgainiui aš pasidariau nebereikalinga, – pasakojo V.Sliesoraitienė, – kaip jie atsikratė tokiu Jackevičiumi, kuris tuo metu ėjo Utenos pieno kombinato vadovo pareigas? Jackevičius, Dailidė, Bronislovas Lubys, senasis Georgijus Dekanidzė (Boriso Deknidzės tėvas) išvažiavo studijuoti į Diupont universitetą JAV ir ten jau susidarė šių žmonių konglomeratas. Grįžę iš JAV, jie greitai „Achemos“ direktoriumi paskiria B.Lubį. Į „Achemą“ dažnai atvažiuodavo ir A.Brazauskas. Įmonės apsauga rūpinosi Borisas Dekanidzė“.

Kaip tik tada V.Sliesoraitis pasirūpina, kad Marijampolės trikotažo gamyklos vadove taptų jo sesuo Laima Anužienė. Šioje gamykloje imta organizuotai vogti produkciją ir vežti ją į Lenkiją. Tačiau kažkas paskundė vagis, ir tada įmonės vadovė L. Anužienė pasislėpė nuo milicijos, tiesiog dingo.

 

„Ta garsioji įmonės vadovė Laima Anužienė (nuotr. viršuje) tiesiog pasislėpė nuo milicijos rūsyje ir fiziškai gyveno tame rūsyje pusę metų, – pasakojo V.Sliesoraitienė, – taip atėjo 1990 m., ir kartu – nepriklausomybė. Anužienė tada išlindo iš rūsio, o jos reikalais ėmėsi rūpintis toks KGB generolas Eidukevičius. Tas Eidukevičius vėliau lydi ją visą gyvenimą, ir Anužienė net padaro jį savo pavaduotoju, kai tampa Karaliaus Mindaugo profesinės mokyklos Kaune direktore. Tiesa, Anužienė ir Eidukevičius turi ir tvirtesnį stogą – juo tampa tuometis Seimo pirmininkas, Uspaskicho statytinis Viktoras Muntianas. Muntiano žmona dirba buhaltere pas Anužienę ir todėl ši dinastija turi stogą valdžioje. Vėliau visa ši grupė nutarė perimti tą Karaliaus Mindaugo vardo profesinę mokyklą, nes nusprendė, kad ten bus geras objektas pinigams įsisavinti.

Apie V.Sliesoraičio sesers L.Anužienės nuotykius nemažai rašė ir 15min.lt:

https://www.15min.lt/tema/laimute-anuziene-71650

Kaip Laima Anužienė tapo šios mokyklos direktore?

„Iš pradžių ji įsidarbino šioje mokykloje budėtoja, – pasakojo V.Sliesoraitienė, – jie pasiūlo šios įstaigos direktoriui, dainininko Mino tėvui, kad mokykloje guli lentos, ir galime jas tau atvežti į sodo namelį pasidaryti remontą. Žodžiu, tos lentos buvo nugabentos į mokyklos direktoriaus namelį, tačiau prieš tai vagys jas sunumeravo. Vos lentos buvo nuvežtos, ateina policija ir suima tą mokyklos direktorių. Taip profesinės technikos mokyklos budėtoja Laima Anužienė tapo jos direktore“.

To minėto KGB generolo Eidukevičiaus kadras Švietimo ir mokslo ministerijoje buvo toks viceministras Pusvaškis. „Tada ir suklestėjo pinigų plovimas per tą profesinę mokyklą, kuri vėliau pasivadino Karaliaus Mindaugo mokykla, – juokėsi V.Sliesoraitienė,

Kaip tik tuo metu, pasak moters, jos vyras įsimyli ir „pameta galvą“ dėl tokios Nijolės Dumbliauskienės.

„Mes nuo tada ir nebegyvename kartu su Sliesoraičiu, tačiau jis nesutinka su manimi skirtis, – pasakojo moteris, – kaip tik tada minėtas konglomeratas paskiria Utenos pieno kombinato vadovu tokį jauną vyruką Lubį, tačiau vėliau bando juo atsikratyti. Tačiau tas pasirodė nekvailas ir perdavė visus surinktus dokumentus apie šį konglomeratą tuometiniam prokurorui Kęstučiui Rakauskui, kuris dabar dirba advokatu. Mano vyras tada jau įprato gyventi „plačiai“, nors mes kartu ir nebegyvename. Nors mes, Lietuvos moterys, turime tokią savo kentėjimo politiką – kenčiam, kol pratrūkstam. Žodžiu, ta istorija su Utenos pieno kombinatu baigiasi tuo, kad mano vyrui buvo iškelta baudžiamoji byla. Nors įmonė eksportuoja daug produkcijos, tačiau atlyginimų darbuotojams nemoka. Tada tas prokuroras Rakauskas iškėlė baudžiamąją bylą dėl vagysčių. Tada aš ir padariau savo didįjį nusikaltimą, dėl kurio turiu prisipažinti. Mano vyrą nori suimti, daro pas mus namuose kratas. O mano vyras su meiluže kaip tik tuo metu nuvažiavo į restoraną papietauti. Tada man ir baigėsi kantrybė – grįžau namo, susisodinau vaikus į automobilį ir mantą ir išvažiavau gyventi pas tėvus.

Tada Sliesoraitis krenta man ant automobilio kapoto, verkia, mūsų mergaitės ima klykti. Tada aš išlipu iš mašinos ir  mano vyras sako : „Ar tu gal gali tą portfelį nuvežti į Ukmergę?“. Ar suprantate? Aš turėjau nuvežti į teismą Sleisoraičio portfelį su pinigais. Nors nebuvau jo atidariusi, tačiau man ir taip buvo aišku, kad ten pinigai. Nes Sliesoraičio byla jau buvo perduota į teismą. Tačiau aš nebijojau, ir nuvežiau jo portfelį į teismą. Nebijojau…Nuvežiau portfelį į teismą, kabinete sėdėjo tas teisėjas. Tai padėjau portfelį šalia jo ant kėdės ir sakau, kad „Sliesoraitis prašė portfelį perduoti“. Teisėjas nieko nepasakė, matyt, kad viskas jau buvo sutarta. Po kiek laiko V.Sliesoraitis teisme buvo išteisintas. Žodžiu, mano vienintelė klaida buvo ta, kad aš vežiau savo vyro pinigus teisėjui“.

Tiesa, vėliau Sliesoraičių santykiai visai pašlijo  – pasak žmonos, vyras jai „padarė bylą“ už automobilio pagrobimą. „Nerado žmogaus, kuris prisipažintų, tada darbo ėmėsi tas prokuroras Malčiauskas, su kuriuo V.Sliesoraitis – labai seni draugeliai ir jie kartu bandė sunaikinti tokį verslininką Drobužą, tačiau nepavyko, – pasakojo moteris – yra tas jų konglomeratas – koks 12 žmonių, ir niekas net neįtaria, kas priklauso šiai grupuotei. Dažnai tai žmonės, kurių pavardės tautai nieko nesako, tačiau jie tvarko reikalus. Yra ir seni saugumiečiai, kaip Eidukevičius, kurių pavardės irgi beveik niekam nieko nereiškia. Nors dar niekas nežinojo, tačiau aš jau prieš tris mėnesius žinojau, kad V.Sliesoraitis bus paskirtas „Lietuvos geležinkelių“ valdybos pirmininku. Mat tai pasakė pats mano vyras : „Kai aš būsiu paskirtas į šias pareigas, vaikeli, tai jūs ne tik kad Lietuvoje, bet net Europoje negalėsite gyventi“. Mano vyras nori išsiskirti su manimi ne šiaip, tačiau kad būtų nurodyta, kad skyrybos įvyko dėl mano ir dukrų kaltės“.

„Aš pati visą medžiagą apie savo vyro aferas nusiunčiau į Valstybės saugumo departamentą, tačiau VSD tik nusičiaudėjo,  – pasakojo moteris

Savo vyrą V.Sliesoraitienė apibūdina nevyniodama žodžių į vatą : „Ponas Vygantas Sliesoraitis, buvęs   komunistas, sovietiniais  laikais  deklaravęs     artimą  giminystę  su  Maryte  Melninkaite,  nedeklaravęs  savo  bendradarbiavimo  su KGB,   dokumentų klastotojas , pinigų „skalbėjas“  ir  svarbiausia  išankstinis  Lietuvos  geležinkelių  valdybos  pirmininkas“.

„Kyla  pagrįstas  klausimas kas  asmenį ,  galimai sietiną  su kriminaliniu  pasauliu , stumia į Lietuvos  Geležinkelių valdybos  pirmininko  vietą ?   Ar  jau  iš  anksto  ruošiamas  stambaus  masto  Lietuvos  geležinkelių  turto  grobstymas , kur   nebus  kaltų?“, – klausia moteris.

 

Paskutiniai V.Sliesoraičio nuotykiai „Kardiolitoje“

2006 m   spalio  mėnesį  Ciurihe ( Zurich) Šveicarijoje ,   p. Daniel Thaler  vardu, užregistruojama  korporacija –  mūsų UAB  atitikmuo (Aktiengesellschaft )- pavadinimu – „ Pro Hypocratus AG“, kurios identifikacinis   kodas (Handelsregister-Nummer)- CH-020.3.030.275-8 .

Pro Hypocratus AG   įregistruota  veikla/tikslas   niekuo nesusijusi  su   medicina. O  konkrečiai: jos  veikla  steigimo  dokumente  nurodoma:  finansuoti savo sąskaitą  ar trečiąsias  šalis, teikti garantijas ir laidavimus dukterinėms įmonėms ir trečiosioms šalims ,  vykdyti bet kokį verslą, kuris yra tinkamas skatinti įmonės plėtrą ir įmonės tikslo įgyvendinimą ir kt. finansinė veikla.

Šios  įmonės įstatinis   kapitalas  –  250 000 CHF , t.y. – 250 paprastųjų akcijų, viena  akcija 1000 CHF.  Tik  įsteigta  „Šveicarijos“ įmonė „ Pro Hypocratus AG“,  kodas (Handelsregister-Nummer)- CH-020.3.030.275-8  2006 m. lapkričio pabaigoje  gruodžio  pradžioje , t.y. už  mėnesio po  įsisteigimo  –   nevystydama    veiklos  ir  nedidindama  kapitalo , turėdama 250 000 CHF įstatinį  kapitalą    nuperka   91 procentą UAB Kardiolitos  akcijų už 3 000 000.00  LTL  –   „suranda“  Vygantą  Sliesoraitį   ir jį   paskiria UAB Kardiolitos  direktoriumi.

UAB „Kardiolita“ akcijų ir balsų, likusius   9%   nuperka  UAB „Senukų statybos paslaugų entras“. . Pastatus   4489 m   buvo  nupirkusi    – UAB „Klinikų nekilnojamasis turtas“  -(Senukų grupės įmonė).

10 lentelė –  dokumentas  atspausdintas  iš   Vyganto Sliesoraičio  kompiuterio     Autorius / Aplanko kelias  – E:/ VYGANTAS/Copy
 Dydis  26.5KB
10  -Lentelėje  Grynų  pinigų  mokėjimas    „Šveicariškos“  įmonės  Pro  Hypocrates   „savininkui“
10  -Lentelėje  įrašyti  trumpiniai : ( Pro  Hypocrates akcijos  perskirstomos  ir  gryni  pinigai  „vaikšto“ be  Pro  Hypocrates steigėjoEmoji )

vs – Vygantas Sliesoraitis

vj – Vykintas Juraitis ( Sliesoraičio  draugas )

ph – pro  Hypocrates (    įmonė  registruota  Šveicarijoje  )
pb  –  UAB Pro Buono , t.y. akcijų /pinigų  gavėjas  Vygatas Sliesoraitis       Paaiškinimas :    Ši  grynų  pinigų „ pasiskirstymo “  shema  sudaroma 2007-02-20  , tuo  metu UAB Pro Buono dar neegzistavo !!!- atviri  Registro  centro  duomenys .
   UAB Pro Buono  įregistruojama 2007-02-27  įstatinis kapitalas 5 000 Lt. –  direktorė  paskiriama  Sliesoraičio  draugė /meilužė   Edita Jonikiene. ( ponia  E. Jonikiene   vėliau  Pro Buono    „nupirktas “ UAB Kardiolitos  akcija „perima“)
 Įsteigta  UAB Pro Buono   darbuotojų  neturi , apyvartinių  lėšų akcijoms  įsigyti  neturi .  UAB  Pro Buono   iki 2008-05-08  yra  ne PVM mokėtoja (  Registrų  centro  atviri  duomenys )  , tai  yra  UAB  Pro Buono      negalėjo pirkti  akcijų už 500 250 Lt (  kaip  parodoma  lentelėje ) , nes  automatiškai  būtų  tapusi   PVM  mokėtoja. Vėliau  įmonei  ima  vadovauti  Sliesoraičio  draugas Vykintas Juraitis ,-  imonė  ima  prekiauti  kardiochirurgine  įranga  ir  medikamentais , imonės  veikla  išsiplečia .   UAB  Pro Buono   perperka ir  naujieji  savininkai , atrodo , jau nebendrauja  su  V. Sliesoraičiu

Prof. V.J. Sirvydis  –   dirbo  UAB Kardiolitoje   kardiochirurgu

Prof. G.Uždavinys –  dirbo  UAB Kardiolitoje   kardiochirurgu
Grynų pinigų  galima „pasiėmimo “  shema :  Neregistruota ir  neegzistuojanti Pro  Buono  atlieka paslaugas  UAB Kardiolita  . Pro Buono  neregistruotas  , bet  UAB Kardiolita  išlaidavo  Pro  Buono už „padarytas “  paslaugas   per  kasą  .
  Iš tariamo , dar neegzistuojančio UAB Pro Buono  Vygantas Sliesoraitis už  akcijas   pasiima 500.250 Lt. grynais , t.y. pasiima  Pro Hypocratus AG .  Vygintas Juraitis –  grynais Sliesoraičiui  sumoka 603 802.60( perka iš Pro Hypocratus AG)  ir  permoka 8 112.40  Lt.  , bet  sutaria  apvalinti ,  „išlyginti“  6000 LT  , Sirvydis  ir Uždavinys  bendroje  sumoje  Sliesoraičiui  sumoka  – 105 000Lt.  – viso  V. Sliesoraitis     grynais  gauna  1 307 275 Lt. ir  dar sau   jau  asmeniškai V. Sliesoraitis   pasilieka 33% UAB Kardiolita  akcijų. Lieka neaišku  kada Pro Hypocratus AG jam  tuos 33%  akcijų „perleido“

8 Lentele

8 lentelė  –  UAB  Kardiolitos  paraiška  Hansa –Lizingas  rengta 2007.02. 28   17:06   68 KB   Autorius  UAB  Kardiolita  Buhalterė  Žermena Balaišiene
Pro Hypocratus AG  turi  91% UAB Kardiolita  akcijų!!!!!
Vygantas  Sliesoraitis , Vygintas Juraitis , UAB  Pro Buono  kaip  akcijų  turėtojai    n e e g z i s t u o j a !!!!!!
9 lentele – UAB  Kardiolitos  paraiška  Hasa bankui  ,  rengta  už  vienos  dienos ,t.y  2007-03-01  14:21 Autorius  Vygantas Sliesoraitis .
 Akcijų turėtojai  per  vieną  dieną  pasikeičia !  Pro Hypocratus  AG turi -91%  UAB  Kardiolitos  akcijų , o UAB Giedrija  turi 30%  UAB Kardiolitos  akcijų.  V i s o  121 %  UAB Kardiolitos  akcijų?  
Gal  galima  būtų  manyti   , kad UAB Kardiolita  turi 30% UAB Giedrija  akcijų?  Vėlgi , kaip  per  vieną  dieną UAB Kardiolita  nusipirko  UAB Giedrija  30 % akcijų.  Ir  kam reikėjo medicinos  centrui  pirkti  mažą  alaus  daryklą? Ligoniams  vietoj  narkozės    direktorius  Sliesoraitis  sumanė  alučio   pasiūlyti? 
UAB Giedrija –  mini alaus darykla Utenoje  , kur  2003 metais  Kęstutis  Jackevičius, už   jam    paskolintus  pinigus ,  perleidžia   30 procentų  UAB Giedrijos  akcijų  Vygantui  Sliesoraičiui.  
 Tačiau ir šioje  paraiškoje  Vygantas  Sliesoraitis , Vygintas Juraitis , UAB  Pro Buono  kaip  akcijų  turėtojai   n e e g z i s t u o j a !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));