skip to Main Content

D.Grybauskaitės demokratija  prasiveržė – kitą dieną po Seimo rinkimų suimtas Žilvinas Razminas, kuris kritikavo ES ir JAV

Suimtas Ž.Razminas

Šiandien, spalio 12 d. apie 9.30 val. policija Šiauliuose suėmė žinomą visuomenininką   Žilviną Razminą. Jis spėjo pranešti apie tai telefonu. Kiek žinoma, jis kaltinamas pagal BK 121 str. – „antikonstitucinių grupių kūrimas“. Ž. Razmino teigimu, jis sulaikytas  tiriant taip vadinamą ,, antikonstitucinę bylą“, kuri pradėta dar 2015 m. sausio mėnesį. Faktiškai tai byla opozicijos veikėjų, aktyvių visuomenininkų, antifašistų atžvilgiu. Jie rengė taikias akcijas, rengė straipsnius, įvairius video siužetus, atvirai pasisakydavo už taiką ir tautų draugystę, prieš NATO ir karo kurstymo kampaniją. Ž.Razminas  aktyviai dalyvavo įvairiose akcijose, platino lapelius prieš euro įvedimą ir kitokiu būdu pastoviai reikšdavo savo pilietinę poziciją. Jis yra visuomeninės organizacijos Socialistinio Liaudies fronto narys ir politinės partijos Kovotojų už Lietuvą sąjungos narys. 

2015 m. kovo 19 d. tiriant šią ,,antikonstitucinę bylą“, visoje Lietuvoje vykdytos masinės ( jos vyko J.Valiukėno, M.Bartašiūnaitės, G.Grabausko, K.Juraičio, O.Titorenko, K.Voiškos, Ž. Razmino, A.Litvinenkos, V. Lekstučio ir kai kurių kitų aktyvių piliečių namuose. Išgabenti kompiuteriai, knygos, telefonai, įvairūs dokumentai ir kiti daiktai). Daiktai daugumai šių piliečių gražinti labai lėtai, dalimis per metus laiko.

Nors ši byla liaudiškais tariant ,,baltais siūlais siūta“, pas piliečius nerasta nei ginklų, nei sprogmenų, nei didelių pinigų sumų, tačiau ši byla nenutraukiama, bandoma kabintis prie  rastos literatūros, neva žmonės laikė ,,blogas“ knygas, ,,blogus“ lapelius ir pan. Apie tai, kaip klostysis Ž.Razmino likimas po jo sulaikymo, informuosime artimu metu.

 

Lietuvoje pastaruoju metu jau mažai ką stebina žurnalistų, visuomenininkų, antifašistų persekiojimai. Aktyvūs piliečiai kviečiami į policijos, prokuratūros įstaigas, jų atžvilgiu pradedamos baudžiamosios bylos, kuriose jie figūruoja specialių liudytojų ar įtariamųjų statusu, kartais tampa ir kaltinamaisiais, tuomet būna teisiami, pradedamos administracinės bylos, vykdomos ir kratos, abejotino teisėtumo trumpalaikiai sulaikymai, jų atžvilgiu liejasi ir grasinimų bei šmeižto banga. Paskutinės naujienos – į Klaipėdos policiją kviečiami visuomenininkai – pajūryje gyvenantis Vaidas Lekstutis ir šiaulietis Žilvinas Razminas. 

Sambūrio „Būkime vieningi“ lyderio V. Lekstučio teigimu, rugsėjo 12 d. ryte apylinkės inspektorius jam įteikė kvietimą – rugsėjo 14 d. atvykti į Klaipėdos kriminalinę policiją. Visuomenininkas sužinojo, jog jam bus pateikti įtarimai pagal LR Baudžiamojo kodekso 170 straip.(Neapykantos kurstymas) Rugsėjo 13 d. ryte kvietimą atvykti į Klaipėdos policiją gavo ir Ž. Razminas. Jis pareiškė, jog artimu metu į pajūrį nevyks, nes yra užsiėmęs ir vykti ten būtų laiko švaistymas. 

Bylų prieš V.Lekstutį ir jo bendražygius užuomazga-2015 m. sausio mėnuo ir 2015 m. kovo 19-osios kratos

V. Lekstučio ir Ž. Razmino namuose 2015 m kovo 19 d. vykdytos kratos (tą dieną kratos vykdytos ir dar devynių LR piliečių namuose-pas J.Valiukėną, M.Bartašiūnaitę, G.Grabauską, O.Titorenko, K.Juraitį, K.Voišką ir kt.). Iš jų namų išnešti kompiuteriai, knygos, telefonai, įvairūs dokumentai ir kiti daiktai. Paaiškėjo, jog kratos vykdytos tiriant taip vadinamą „antikonstitucinę bylą“, kuri pradėta LR Generalinėje prokuratūroje 2015 m. sausio 15 d. ir neužilgo perduota tirti Klaipėdos apygardos prokuratūrai. Ši byla inicijuota pagal LR BK 121 straip. (Antikonstitucinių grupių kūrimas). Tačiau kratų metu nerasta nei ginklų, nei sprogmenų, nei didžiulių pinigų sumų – nieko, kas galėtų patvirtinti tokį veiklos pobūdį ar kitą panašią veiklą. 

Vis tik teisėsaugos atstovai tyrimo nenutraukė. Kratų metu paimti daiktai (net pirmo būtinumo – telefono aparatai, kompiuteriai, maršrutizatoriai ir kt.) buvo gražinami lėtai, dauguma šių piliečių daiktus atgavo tik per metus, daiktus gražinant dalimis per kelis kartus. O Ž. Razminui daiktai išvis negrąžinti. Vėliau imtasi „siūti“ bylas. Štai 2016 m. balandžio 6 d. į Klaipėdos policiją iškviestas O. Titorenko. Jam pateikti įtarimai pagal LR BK 170 straip. Esą platindamos proklamacijos, kuriose piliečius kviečiami ginti savo teises ir priešintis kapitalistų klanų savivalei. O. Titorenko kurstė neapykantą stambiems kapitalistams kaip socialinei grupei, tuo pažeidė šių „nuvorišų“ garbę ir orumą. Kažkodėl niekam Lietuvoje nerupi paprastų piliečių garbė ir orumas, nors pagal statistika tai vienas iš veiksnių, verčiančių piliečius emigruoti.

Kur dingo žodžio laisvė? Ar jau negalima kritikuoti JAV ir Europos Sąjungos?

Jau paaiškėjo konkrečios aplinkybės dėl įtarimų pateikimo V. Lekstučiui. Rugsėjo 14 d. 9 val. jis atvyko į Klaipėdos kriminalinę policiją, čia jam pateikti oficialūs dokumentai dėl bylos pagal LR BK 170 straip. (šią bylą kuruoja Klaipėdos apygardos prokuratūroje dirbantis prokuroras S. Galminas). Oficialiame dokumente teigiama: „V. Lekstutis įtariamas tuo, kad siekdamas kiršinti visuomenę, supriešinti tautas ir sėti nepasitikėjimą, internete ir kitais būdais viešai skleidė informaciją, tendencingai nukreiptą prieš Europos Sąjungą, Jungtines Amerikos Valstijas, Vakarų pasaulio vertybes, homoseksualus“. 

Keistokai skamba šie kaltinimai situacijoje, kai pilnas internetas pačių bjauriausių pasisakymų kone visais gyvenimo klausimais, tame tarpe ir asmeninių įžeidimų, ir nepagarbių atsiliepimų įvairių socialinių grupių atžvilgiu ir pačių keisčiausių nuomonių išsakymų. Tai kur baigiasi demokratija ir įsijungia teisėsauga – riba aiškiai nenubrėžta. 

Pareigūnai vengia bendrauti politinių represijų tema. Bet jau grūmoja areštais

Domintis V.Lekstučio bylos aplinkybėmis, teko telefonu bendrauti su Klaipėdos kriminalinės policijos skyriaus viršininke J.Lakavičiene, ji teigė, jog su šia byla susijusių faktų kol kas komentuoti negali ir patarė kreiptis į bylą kuruojantį prokurorą. Šio telefonu rasti kol kas nepavyko. Tad toks vaizdas-policijos  pareigūnams uždrausta komentuoti bylą, o prokurorus rasti sunku, slepiamasi nuo viešumo, juk nemalonu atsakinėti į klausimus apie politines represijas. Pateikus įtarimus, V. Lekstučiui leista per penkias paras susirasti advokatą. 

 Ir štai rugsėjo 20 d. jis atvyko į apklausą. Paaiškėjo, jog byla V.Lekstučio atžvilgiu pradėta dar 2015 m. spalio mėnesį. Buvo užduota daug klausimų, tame tarpe tokių-kodėl V.Lekstutis nepagarbiai atsiliepia apie JAV ir Europos Sąjungą, kodėl pasisakydavo prieš eurą, kodėl internete žemino homoseksualus?  Sambūrio ,,Būkime vieningi“ vadovas atsakinėjo į klausimus, teigė, jog kaip pilietis turi teisę išreikšti savo nuomonę įvairiais klausimais. Jam skirta ir kardomoji priemonė-rašytinis pasižadėjimas neišvykti. 

 O štai kitam aktyviam visuomenininkui Žilvinui Razminui gręsia areštas. Rugsėjo 20 d. apie 16 val. sulaukiau Ž. Razmino skambučio, jis pranešė, jog jam paskambino Klaipėdos policijos pareigūnai, ir pasakė, jei neatvyksta į įtarimų pateikimą savo noru, tuomet bus suimtas ir nugabentas į  Klaipėdos kriminalinę policiją. Rugsėjo 21 d. ryte 9 val. paskambinau šiam aktyviam piliečiui, ir paklausiau, ar pas jį dar neapsireiškia pareigūnų ekipažai? Ž.Razminas atsakė, kad dar ramu, ir teigė, kad jei vyks areštas, pasistengs bent trumpai informuoti žiniasklaidos atstovus, jei dar turės tokią galimybę. 

 Giedrius Grabauskas

 

 

Kodėl puolamas A.Paleckis?

 Aiškią persvarą turintys stambūs žemvaldžiai ir karo kurstytojai, maidanų rėmėjai nenori, jog Seime greta jų būtų pažangūs politikai.  Jau pasipylė arši kritika kai kurių į antrą turą patekusių taikos šalininkų atžvilgiu. Štai Naujosios Vilnios apygardoje į antra turą pateko kairiosios krypties politikas A.Paleckis, jis varžysis su konservatore N.Navickiene. Ir per TV kanalus bei internete jau pasipylė grūmojimai A.Paleckio atžvilgiu. Vienur tik labai ,,stebimasi“ kaip čia taip pasisekė šiam politikui ir teigiama, jog tokių žmonių dalyvavimas  rinkimuose neva kenksmingas. Kitur-kaip garsiame ,,Facebook“ puslapyje ,,Raudonojo meškiuko pėdsakais“ (tai konkretus neofašistinis puslapis)  dedamos šio politiko foto ir pabrėžiama : ,,A.Paleckis tikrai nevertas būti Seime.  Ne tam gynėme parlamentą, kad jame šlaistysi tokie tipai kaip A.Paleckis“. Ten pridėta ir daugybė komentarų-ir labai aršių, ir ,,patariančių“, -štai vienas iš jų : ,,Tikrai reikia balsuoti už konservatorių atstovę, kuri varžysis su Paleckiu antrame ture“. Ką galima atsakyti į tokius išpuolius? Šio straipsnio autorius buvo tarp tų žmonių, kurie 1991 m. sausį gynė parlamentą, ir galiu atvirai pasakyti-A.Paleckis vertas būti Seime, kaip alternatyva Lietuvoje įsigalėjusiems parazitiniams politikams. Tokie veikėjai sukompromitavo  laisvės idėjas, jie nuskurdino Lietuvą, dėl jų kaltės daugybė žmonių buvo faktiškai iš Tėvynės išvaryti į Vakarus, bėgo ten nuo skurdo ir neteisingumo. 

Konservatorių laimėjimais džiaugėsi oligarchai ir neofašistai

Žvelgiant į neofašistų stovyklą ir jų ,,rekomendacijas“ bei ,,patarimus“, galima drąsiai teigti- tai neatsitiktinės rekomendacijos. Nes neofašistinės jėgos pastoviai trukdydavo kairiųjų visuomeninių jėgų akcijoms, be to, palaiko itin glaudžius ryšius su konservatorių vadais. Štai garsioje  akcijoje prie JAV ambasados  2015 m. vasario mėnesį greta įtakingo konservatoriaus T.Langaičio buvo ir neofašistinės organizacijos  ,,Žalio Velnio brolija“ nariai, ir žinomas neofašistas H.Daublys. O štai dabar, spalio 9 d. vėlai vakare greta laimėjimais besidžiaugiančių konservatorių vadeivų-landsbergių, kubilių ir kitų panašių veikėjų buvo ir oligarchai-kaip  G.Drobužas bei kiti jo bičiuliai,    ir H.Daublys-vienas iš neofašistų lyderių. Šis verslininkas, Šaulių sąjungos veikėjas atvirai demonstruoja savo paramą Ukrainos neofašistų grupuotėms ( H.Daublys remia ,,Pravyj sektor“ ir kitas panašias grupuotes, jis karu su J.Ohmanu organizavo ir neperšaunamų liemenių , ir kitokių ,,gėrybių“ gabenimą į Ukrainą). 

Rinkimai be pasirinkimo

Šie rinkimai  neveltui vadinami ,,rinkimais be pasirinkimo“.  Nes tai tipiški imitaciniai rinkimai. Juose taikytas išankstinis filtras buvo toks, kad daug opozicinių kandidatų  išvis nedaleisti iki rinkimų. O tie kurie dalyvavo rinkimuose, susidūrė su spaudimu bei gerai organizuotu trukdymu. O dėl rinkimų pažeidimų-tai jie buvo  fiksuoti įvairiose Lietuvos vietose-Vilniaus krašte, Kaune, Ukmergėje, Telšiuose, Anykščių rajone, Panevėžio rajone ir kitur. Štai paskambinęs pilietis iš Anykščių pranešė, kad keli asmenys siūlo pirkti  balsus-už tai jog balsuos už konservatorius žada mokėti po 10 eurų. Kaune moteris atėjusi į rinkimų apylinkę, sužinojo, jog ji jau ,,balsavo“-kažkas pateikė suklastotą dokumentą, balsavo jos vardu ir net padėjo parašą. Dėl šio įvykio pradėtas tyrimas.  Širvintų rajone iš kai kurių Darbo partijos atstovų atimti stebėtojų pažymėjimai, teigiama, jog jie ne tik stebėjo rinkimus, bet norėjo rinkėjams aktyviai ,,padėti“ balsuoti -vykdė agitaciją rinkimų dieną.

 Ko laukti? Klestėjimo ar stagnacijos ?

Kokios permainos laukia Lietuvos po šių rinkimų? Permainų bus, tačiau Lietuvoje nesikeis antikonstitucinė išnaudotojiška santvarka, ir  toliau dominuos  monopolinio kapitalo atstovai. Tiek valstiečių kandidatas į premjerus S.Skvernelis, tiek konservatorių lyderiai G.Landsbergis, A.Kubilius, R.Juknevičienė, liberalų vadai R.Šimašius, G.Steponavičius yra tipiški nomenklatūros atstovai, garbinantys NATO, faktiškai remiantys Lietuvos darbo žmonių nuskurdinimą ir išvarymą į Vakarus.

 Konservatorių vadeivos išvis pasižymi kaip fanatiški karo kurstytojai, jie remia ginklų pirkimo vajų( o faktiškai LR biudžeto išgrobstymą. Nuo šių metų gegužės pradžios iki spalio pradžios ginklų pirkimui iš biudžeto skirta jau virš 500 milijonų eurų. Tuo tarpu pensijų ir atlyginimų kėlimui, švietimo ir  mokslo reikmėms pinigu neva ,,labai trūksta“. Kaip jų užteks, jei tokios didžiulės lėšos neteisėtai išleidžiamos patrankų, šarvuočių, kulkosvaidžių pirkimui),  jie tiesiog džiūgauja dėl to, kad į Lietuvą įvedami vis didesni okupacinės JAV, Lenkijos ir Vokietijos kariuomenės daliniai. Darbo žmonės skurdinami, o taip vadinamas elitas maudosi kaip inkstai taukuose, klesti darbo žmonių sąskaita. 

Aišku kai kas priklausys nuo antrojo rinkimų turo rezultatų, tačiau bendra tendencija aiški: naują vyriausybę bet kuriuo atveju formuos NATO  rėmėjai, monopolinio kapitalo struktūrų-bankų, korporacijų, dvarininkų atstovai. Tai tie ponai, kurie remia darbo žmonių išnaudojimą, juvenalinę justiciją (faktiškai vaikų grobimus ir šeimų ardymą), kurie pasisako už karo kurstymą ir ginklų pirkimo vajų, už politines represijas, už kratas opozicijos atžvilgiu, už cenzūrą. Tie, kurie prieš taiką ir tautų draugystę, prieš normalius santykius su kaimyniniais kraštais. Tikros pažangios permainos niekada neateis per tokius imitacinius rinkimus. Aišku, jog Lietuvoje įsigalėjusi antikonstitucinė santvarka nėra amžina, taip jau būdavo Lietuvos istorijoje, jog  permainos kartais būdavo staigios ir netikėtos.

Giedrius Grabauskas

 

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));