skip to Main Content

D.GRYBAUSKAITEI APKALTĄ. Svarbiausias uždavinys 

O kalnas stovės, Čia mūsų Gimtinė. Čia mūsų lopšys, Trispalvė plazdės,

Nepamiršim šlovės, Šis kraštas Tėvynė, Čia vaikų klegesys, Garbės kuopa stovės,

Viltis nenumirs paskutinė. | Nemuną žvelgia Aušrinė. Pavasarį vėl vyturys. Ant kalno LIETUVIŲ.

Kada bus nutraukta šliaužianti Lietuvos okupacija, panaikintos užsienio valstybių karinės bazės, nacionalizuoti svetimos valstybės bankai ir deportuoti iš Lietuvos aferistai?

Neaišku kaip atklydusį V. Adamkų, vakarų ar rytų dispozicijoje tęsianti Lietuvos valstybės pamatų ardymą, visomis įmanomomis priemonėmis naikinamas tautinis imunitetas, kalba, pramonė ir ekonomika, o svarbiausia -LIETUVIŲ priverstinė deportacija ir į jų vietą kitų tautų importas, paremtas karinėmis struktūromis. Nėra didesnio uždavinio Lietuvai, apart APKALTOS. Jeigu R.Paksas „prirašė“ Lietuvoje ne aborigeną, žydą ar marsietį, o tik vieną Slavą, su kurio tautiečiais Baltai žydų pasiuntiniams ir juodaskverniams galvas kapojo, tai mes šiandieną tų pasiuntinių tesėjams be muilo …

Viena mergužėlė, pasikvietusi žydelį, tegul ir nedidelėje respublikoje, daro, kaip lietuviai sako „pagadą“. Lietuvos VYRAI Seime, vyriausybėje, Armijos vadai, VSD ir STT į šias pasipūtusios aferas žiūri kaip ožiai į naujus vartus. Negi baimė prarasti šiltą vietą ir gerą atlyginimą nuslinko į pakinklius ir reikalingas stimulas, kaip ir Gedimino kalnui? Ar dėl jo ir su šiuo žymiausiu, likusiu nuo Baltų laikų SIMBOLIU, Europoj nevyksta paruošiamieji darbai sunaikinimui, kurių nesugebėjo įveikti Antano valdymo metais. Tokio kalno -SIMBOLIO, nuo seniausių valstybių kūrimosi laikų neturi nei viena Europoje sostinių. Eifelio bokštas, žydų bažnyčios ir paminklai tiems patiems, nauji kryželiai ir bokšteliai – laikini vaizduočių padariniai, vienus stato, kitus griauna. Krašto padavimai primenama, kad po Gedimino kalnu guli palaidotas Baltų tautos karžygys, o kapą šalmais iš aplinkos smėlynų, supylė kariai, šiam didvyriui atminti. Vakarais pailsę prie laužų dainavo, kad šia pus Nerio, žygiuoja kareiviai per smėlį. . .

Čia mūsų žemė ir Tėvynė, Čia Baltų kraštas, Lietuva Šalis maža, bet ji sava.

Čia mūsų protėvių Gimtinė. Ir Nemunas tekės per ją. Žydų intrigoms, ne vieta.

Naikina kalbą, pilsto ugninį vandenį, gatvėse ant pastatų kita rašliavą, bruka basanovič, rabinovič,kaganovič,veja tautą, naikina simbolius, pradžioje pretorija,visur bus žydų auditorija. Ar tokia buvo 1990 m. LIETUVIŲ svajonė??? Greičiau vadus pakarsimi, nei svetimtautį užsikarsim…

Lietuvos Respublikos Prezidentas Rolandas Paksas analizuodamas teiginius apie Astravos melo politiką, p a t v i r t i n o:…prisiliesdamas prie nacionalinės energetikos temos rizikuoju pažeisti egzistuojantį tabu ir patekti į minų laukų…pavojus išlėkti į orą !!! Apsaugai nuo minų lauko – ieškikliai, nuo svetmtauęjų – lietuviai. O kodėl ne Lietuvių tvarka plius šalies elektrifikacija? Ar mes ant savos žemės šeimininkai ar jau tik padarėliai, pakeltomis letenėlėmis? Ar tikrai energetika – sritis tik TS-LKD partijos prerogatyva? Bet gi šią partiją valdo 2 žydai, V. ir G.Landsbergiai? Tai jeigu išnyko Valinsko partija, nyksta Darbo partija, tai kas trukdo Seime atsistoti R. Karbauskiui ir pasiūlyti šiai partijai „persona non grata“ titulą,© tauta tai tikrai pritars. Nes gyvenam prie Baltijos jūros ir upių bei ežerų krašte, daug žvejų, drumstame vandenyje geresnės žvejybos patirtį tie 2 prisitaikė. Tačiau kitų tautų atstovai negali naudotis privilegijomis ir išradimais, todėl V O N iš LIETUVOS. Ar Slavai buvo kvailesni, kad Elektros energijos produkcija kapeikas kainavo, o dabar jau ir Lito mažai ?

Tenka pritarti Prezidentui R.Paksui, kad senai reikia pridaryti vartelius Lietuvos prokuratūrai, kuri apie techno ekonominius klausimus, o tuo labiau energetikos srityje, išmano kiek kiaulė apie debesį, o vartelius privalo ir kuo skubiau – visai uždaryti SEIM. Prokurorams analizės laukas S.Daukanto aikštėje, nes D.G. išputusi tokį visai nereikalinga kanceliarinį aparatą, kad vargu ar bežino kas ką ten veikia ir ar išviso ką nors veiki, o gal tik algalapyje bepasirašo? Jeigu tik per 1990 – 2001 m. Kaune išg robstyti teisėjų, prokurorų ir energetikų rankomis 145 mln. Eu, tai kokios sumos „dingo“ visoje Lietuvoje nuo 1990 m.??? Kodėl reikia energetikos veiklą laikyti kenkėjiška, o netapo pelninga, net sukėlus kainas??? Iš teisėsaugai skiriamų lėšų pusę energetikai padarytų nuostolių grąžintų į valstybės biudžetą. Per 3 mėn. atsiras kur nuplaukė tariami n u o s t o I i a i!!! Ne tik TSRS atominė sprogo, bet ir JAV ir Japonijoje. Keičias rūbas margo svieto. Jeigu Lietuvos vadovai nesugeba ar nemoka valdyti paprasčiausių rinkos svertų, tai protingi LIETUVIAI važiuoja į Lenkiją. Žinia, Landsbergiai gauna stambias lėšas iš mūsų biudžeto, todėl jiems nereikia važiuoti į Lenkiją. Ar ne ekonomiškiau juos abu išvežti? Ar buvęs kaimynų kolūkio pirmininkas nusipirko prezidento kėdę ir kvailesnis, nei muzikontas? Nebūtina groti tą patį su užjūrio muzikontu. lr I.Krylovas juokėsi iš kvailų patarimų, kad pastarieji ne taip sėdėjo, tai ir muzika ne taip skambėjo. Ir tik pas mus išlenda tautos valdytojai su muzikos specialybe arba, prisiderindama prie muzikonto, griebia tą dirigento lazdelę. Paklauskit bet kurio iš jų ir duos patarimą, kaip „atskirti“ Astravos tiekiamą elektros energiją per integruotus tinklus? Nieko nėra paprasčiau, atsakys vienareikšmiai. Skiriame lėšas Ignalinos atominės elektrinės uždarymui, gauname dotacijas iš ES, tai p a s t a t y k i m e labai labai aukštą tvorą ir nepratekės!!! Pamirštame, kad TSRS laikais iš 5 pagamintų Maskvoje šaldytuvų,2 gaudavo Lietuva,1 – Gruzija ir likusius visos broliškos respublikos. Dabar ES laikas, Lietuva kietai „įsitvirtino“ taip pat broliškų Europos respublikų tarpe.Net mūsų vadovė visada stovi pirmoje eilėje Europos sambūriuose.

Kad spauda rašo apie brangstantį Lietuvoje pragyvenimą, net už tą, už kurį seniau prie bažnyčios didesnį susirinkdavo, nedarbą, vaikų ir šeimų žudynes, ko net pokario metais Lietuvoje nebuvo girdėti, nors lietuviai po 10 vaikų augino, emigracija ,žmonių neviltis, idiotišką valdymo sistemą, anarchija, neregio ž i n g s n i a i…. Negerai ! ? Ar reikia rašyti, kad galėtu egzistuoti dar 3 prezidentūros, dar 14 ministerijų su dešimtimis departamentų ir skyrių, iš Vilniaus iškelti visus gyvenamuosius rajonus ir patalpinti svetimtaučių kariuomenės pulkus,10 kartų padidinti policijos dalinus, bet perpus sumažinti jiems atlygį – patriotizmas „aukščiau“ storos piniginės, nes kova su Tėvynės vidaus priešais labai svarbi. Bet lėšos labiau „reikalingos“ tiems iš pietų kraštų… Mūsų S.Daukanto a. personalas net 3 mln. eurų siūlo vargstantiems – aniems… O reikia rašyti kokia graži ir išmintinga, o gal Europoje ir pati protingiausia Valstybės vadovė, o jos siūlomi planai ir kandidatai į žinybų vadovus, tai nei žodžiais neapsakysi, nei raštu neaprašysi. Kokia gera mūsų prezidentė ir taip ilgai gyvena?

Maironis eiliavo, kad šalis ta Lietuva vadinas, o jis joje laimingas buvo. Gi K.Dolnelaitis, „prabudęs“ sakytų, kad jo laikais būrai geriau gyveno, nei dabartiniai „laisvi“ Lietuviai. Žinia, ne tie subinlaižiai, kurie šliejasi prie Baltų palikuonių ar save jais vis dar vadina. Pamiršdami, kad buvome, esame ir liksime tikrais LIETUVIAIS, p a g o n i m i s, o ne kažkokiais ir iš kažkur išlindę .

Mūsų lietuviški išrinktieji rūpinasi pajamomis, reklama koks kolega padarė verslui kokią paslaugą, o kad Landsbergio tautiečiai sėda į Lietuvos kėdes, kad nieko neklausdami spjauna tautai į barzdą ir bruka į poligonus svetimus tikruosius žalius žmogeliukus? Tai didžiausiai LIETŲVIŲ tautai iškilusiai problemai, seimūnai akli ir kurti??? Ar jie apsimeta, ar gatavai gluši, kad nemato kokiame tarpduryje belikę 3 lietuviai įstrigo? Kad kai susirinks pilnas sąstatas abramovičių, tai tokie Seimūnai dirbs seime, bet tik teritorijoje. Ir aljansas išgaruos, nes Europos valstybių vadovai ne besmegenių gauja, turi ir ekonominių „draugystei“ svertų. Dėl pustrečio miesto nestatys savo sūnų prieš patrankos vamzdį. Jiems vadovauja ne -aitės.O didžiausi vandens drumstėjai teturi tik senai sukurptą lozungą: „Jūs pasimuškite,o mes bėgame daugiau pakviesti.“

Mūsų seimūnams reikia išrašyti gamybines komandiruotes ne į Ispaniją, Indiją ar Italiją, bet į Palestiną, patirties pasidalinimui, vaizdinių priemonių analizei. Ten bus pademonstruotos ne klišėmis, bet natūroje ir po 1948 m. „nuostabių gamtos kampelių“ likučiai. O kodėl Natanjahu važiavo pas Putiną, nors ne kaimynai, o mūsų vadai NE ???

Alfredas Jankūnas, Lietuvis ir sūnus lietuvio

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));