skip to Main Content

Bylų marinavimas: Piliečiams taikoma nepasiekiamo teisingumo norma ar teisminės valdžios slaptas sabotažas?!

 

Zigmantas Šegžda

 

 

Pateiksiu pavyzdžius tik iš savo asmeninės patirties. Šiais metais Vilniaus rajono apylinkės teismas atsisakė nagrinėti mano ieškinį, esą anksčiau kitoje byloje „nebuvo pasiektas teisingumas dėl teisėjų įžeidimo.“ Ar teismas turėjo omenyje, jog už tai, kad teisėsaugai nepavyko pasiekti teisingumo dėl mano veiksmų,  dabar bus bandoma  „pasiekti teisingumą“ kitomis – neteisinėmis priemonėmis? Pagyvensim, pamatysim, visuomenę informuosim. Paradoksali ir sveiku protu nesuvokiama situacija, tačiau, pasak teismo pirmininkės Jolantos Bagdonienės, šis teismas neturi teisėjų, galinčių nešališkai ir objektyviai  nagrinėti mano civilines bylas.

 

Išeitį rado Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė Neringa Švedienė, 2017 m. spalio 3 d.  pagal teismingumą priklausančią Vilniaus rajono apylinkės teismui civilinę bylą Nr. e2-2741-723/2017 perdavusi nagrinėti Šalčininkų rajono apylinkės teismui. Nors mano ieškinys Vilniaus rajono teismui buvo paduotas dar 2017 m. balandžio 21 d., panašu, kad šiais metais byla dar nebus pradėta nagrinėti iš esmės. Manau, kad teismo byla marinuojama 9 mėnesius „nepasiekto teisingumo“ vardan. Gal būt tai galima būtų paaiškinti, kaip korsikietiškos vendetos taip vadinamų ashkenazių „akis už akį“ atmainą?

 

Tai dar ne viskas.  Apeliacinis skundas dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2017-03-27 sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-490-892/2017 buvo paduotas 2017 m. balandžio 26 dieną. Tačiau Vilniaus apygardos teismo pirmininkė Neringa Švedienė teisėjų kolegijos skundui nagrinėti vis dar nepaskyrė. Bylos nagrinėjimas užmarinuotas ne mažiau kaip  9 mėnesiams. Kitą apeliacinį skundą, šį kartą dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2017-04-20 sprendimo civilinėje byloje  Nr. 2-6-983/2017. padaviau 2017 m. gegužės 19 dieną. Teismo pirmininkė Neringa Švedienė teisėjų kolegijos bylai nagrinėti taip pat dar nepaskyrė. Taigi, ir ši byla šiais metais Vilniaus apygardos teisme nebus nagrinėjama, nes garantuotai užmarinuota 8 mėnesiams arba dar ilgesniam laikotarpiui. Manau, kad su kaupu pasiteisino teismo pirmininkės  Neringos Švedienės 2016-11-19 dieną išsakyti žodžiai „Aš teisėja nebūsiu niekada.“ (citata iš portalo 15min.lt).

 

Galėčiau toliau vardinti ir vardinti. Tokių atvejų sąrašas nėra baigtinis. Tačiau vienas dažnokai šiame portale linksniuojamas  ir save be galo užimtu laikantis teisėjas teigia, kad „mūsiškiai“ prokurorai ir teisėjai turi konstitucinę teisę į atostogas išimtinai vasaros metu. Kaip ir teisę į „nemokamai“ mokamą darbo užmokestį (siekiantį 2-3 tūkstančius eurų per mėnesį) už pernelyg ilgai, nepagrįstai ilgai užtęstą kai kurių bylų nagrinėjimą?

 

Nežinau, kaip visa tai paaiškinti. Ar tokiu būdu „objektyvus stebėtojas“ formuoja naują Lietuvos piliečiams taikytiną „nepasiekiamo teisingumo“ standartą? O gal tai teisminės valdžios slaptas sabotažas?!

 

Apie ką mąsto, į kokį tašką žiūri, ką stebi, kodėl nieko nedaro ir kur trijų pakopų teismų sistemą veda kitas save „objektyviu stebėtoju“ laikantis teisėsaugos dinozauras – Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas Algimantas Valantinas, vargu bau, ar savo milžinišku atlyginimu už visa tai kas išdėstyta atsakantis, bet pagal užimamas pareigas vis dar atsakingas už teismų administracinės veiklos priežiūrą (stebėjimą)? Ir kiek dar ilgai jis už tai bus (ne)atsakingas?

 

Zigmantas Šegžda

 

 

Prašau portalą „Laisvas laikraštis“ paviešinti 2017-10-23 skundą Teisėjų tarybos pirmininkui Rimvydui Norkui. Iliustravimui galite publikuoti skanuotą teismo pirmininkės  Neringos Švedienės nutartį su itin originalia formuluote – „nebuvo pasiektas teisingumas dėl teisėjų įžeidimo.“

 

Zigmantas Šegžda, adresas: … 05205 Vilnius

 

Teisėjų tarybos pirmininkui Rimvydui Norkui

Nacionalinė teismų administracija, L. Sapiegos g. 15, 10312 Vilnius

 

SKUNDAS

2017-10-23, Vilnius

 

Pareiškėjas teikia duomenis ir nuomonę, patvirtinančius aplinkybę, kad Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus pirmininkė Neringa Švedienė,  Vilniaus  rajono apylinkės teismo pirmininkė Jolanta Bagdonienė, teisėjai Dalia Zeniauskaitė ir  Vilmantas Ambrulevičius, Šalčininkų rajono apylinkės teismo teisėjas Viktoras Voicechovski, spręsdami klausimus civilinėje byloje Nr. e2-2741-723/2017  galimai pažeidė Lietuvos Respublikos teisėjų etikos kodekse įtvirtintus nepriklausomumo, padorumo, sąžiningumo, pavyzdingumo ir pareigingumo principus bei pažeidė Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 str. 1 d. nuostatas.

         

2017-04-21 Zigmantas Šegžda padavė ieškinį Vilniaus rajono apylinkės teismui (civilinė byla Nr. e2-2741-723/2017) dėl bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančio turto naudojimosi tvarkos nustatymo. Bylą  nagrinėti buvo paskirtas Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas Ambrulevičius.

 

Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūroje buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 02-2-00203-15 pagal LR BK 232 str., 290 str. dėl Zigmanto Šegždos veiksmų pagal Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjo Rolando Bužinsko ir devynių Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjų, įskaitant ir teisėjų Jolantos Bagdonienės, Dalios Zeniauskaitės ir Vilmanto Ambrulevičiaus, skundą. Tuo pagrindu 2017-05-02 Zigmantas Šegžda padavė pareiškimą teismui dėl teisėjo Vilmanto Ambrulevičiaus nušalinimo nuo civilinės bylos nagrinėjimo (CPK 64 str., 66 str.). 

 

2017-05-05 Vilniaus rajono apylinkės teismo nutartimi pirmininko pavaduotoja Dalia Zeniauskaitė atmetė Z.Šegždos pareiškimą dėl teisėjo Vilmanto Ambrulevičiaus nušalinimo, motyvuodama tuo, kad teisėjas V.Ambrulevičius neigia esąs šališkas ieškovo atžvilgiu ir šališkumo klausimą palieka spręsti teismo pirmininkui. Minėtoje teisėjos Dalios Zeniauskaitės nutartyje nurodoma, kad 2016-07-15 Vilniaus rajono apylinkės teisme buvo gautas prokuratūros nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą Nr. 02-2-00203-15, su kuriuo V.Ambrulevičius susipažino 2016-07-25.

 

2017-06-01 ir 2017-07-05 įvyko net 2 parengiamieji teismo posėdžiai byloje Nr. e2-2741-723/2017. Gi, 2017-09-14 teismo posėdžio metu teisėjas Vilmantas Ambrulevičius pareiškė, kad kažin ar gali būti nešališkas jam paskirtoje nagrinėti byloje ir teismo posėdį nutraukė. 2017-09-14 nutartimi  teisėjas Vilmantas Ambrulevičius nusišalino nuo civilinės bylos Nr. e2-2741-723/2017 nagrinėjimo, motyvuodamas tuo, kad šiuo atveju jis gali būti neobjektyvus ir šališkas ieškovo atžvilgiu. 2017-09-14 nutartyje teisėjas V.Ambrulevičius nurodė, kad  2017-09-11 jis sužinojo, kad dėl prokuratūros aplaidumo ieškovo Zigmanto Šegždos atžvilgiu administracinio teisės pažeidimo  byla nebuvo tiriama ir dėl senaties termino buvo nutraukta, tad teisėjas mano, kad teisingumas dėl ieškovo Zigmanto Šegždos veiksmų nėra pasiektas.

 

Pareiškėjas konstatuoja manydamas, kad teisėjas V.Ambrulevičius, atsisakydamas nusišalinti nuo bylos nagrinėjimo pagal ieškovo 2017-05-02 pareiškimą ir priėmęs nutartį nusišalinti tik 2017-09-14, galimai pasielgė nesąžiningai, kadangi tuo užvilkino bylos nagrinėjimą ilgiau kaip 4 mėnesius.

 

Zigmantos Šegždos vertinimu ir manymu, teisėjas nurodė tikrovės neatitinkančią  priežastį, kad apie minėtos administracinio teisės pažeidimo  bylos baigtį jis sužinojo tik 2017-09-11. Tačiau teismo pirmininko pavaduotoja Dalia Zeniauskaitė ir teisėjas V.Ambrulevičius, spręsdami ieškovo Z.Šegždos 2017-05-02 pareiškimą dėl teisėjo nušalinimo turėjo galimybę LITEKO sistemoje sužinoti (pareiškėjas mano, kad taip ir buvo padaryta), kad 2016-09-20 Vilniaus miesto apylinkės teisme buvo gauta administracinio teisės pažeidimo byla Nr.A2.-10-14146-536/2016 ir kad 2016-09-22 teisėjas Valerij Paškevič priėmė teismo nutartį šioje byloje – grąžinti bylą pareiškėjui. Pažymėtina tai, kad dar 2016-07-25 teisėjas V.Ambrulevičius susipažino su 2016-06-15 prokuratūros nutarimu nutraukti ikiteisminį tyrimą Nr. 02-2-00203-15, kurio rezoliucinėje dalyje 3 punkte nurodyta spręsti klausimą dėl administracinės atsakomybės taikymo Z.Šegždai pagal ATPK 186 (1) str..

         

2017 m. rugsėjo 18 d. Vilniaus rajono apylinkės teismo nutartimi pirmininkė Jolanta Bagdonienė perdavė civilinę bylą Nr. e2-2741-723/2017 Vilniaus apygardos teismo pirmininkui, kad šis išspręstų klausimą dėl jos perdavimo nagrinėti kitam apylinkės teismui, motyvuodama tuo, kad prokuratūroje pradėtas ikiteisminis tyrimas Zigmanto Šegždos atžvilgiu pagal daugumos Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjų, įskaitant teisėjo Vilmanto Ambrulevičiaus, prašymą; ikiteisminis tyrimas  buvo nutrauktas ir pradėta administracinio teisės pažeidimo byla.

 

Pareiškėjas konstatuoja manydamas, kad teisėja Jolanta Bagdonienė, 2017-09-18 nutartyje motyvuodama tuo, kad „dauguma“ minėto teismo teisėjų galimai yra šališki, suinteresuoti nepalankia Z.Šegždai bylos baigtimi ir informuodama, kad teisėjo V.Ambrulevičiaus negalima pakeisti kitu teisėju, galinčiu nagrinėti bylą (CPK 70 str. 1d,), galimai pasielgė nesąžiningai, kadangi minėtame teisme civilines bylas nagrinėjanti teisėja Ieva Pluirienė nėra pasirašiusi grupinio teisėjų skundo dėl baudžiamosios bylos iškėlimo Z.Šegždai,

 

2017 m. spalio 3 d. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė Neringa Švedienė nutartimi Nr. e2KT-180-567/2017 civilinę bylą Nr. e2-2741-723/2017, manau, nepagrįstai perdavė nagrinėti Šalčininkų rajono apylinkės teismui, motyvuodama tuo, kad apylinkės teisme nėra teisėjų, turinčių teisę nagrinėti bylą (CPK 34 str. 2 d. 3 p.) 2017 m. spalio 3 d. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė Neringa Švedienė priėmė dar vieną nutartį – perdavė nagrinėti Šalčininkų rajono apylinkės teismui teismo nutartimi nepriimtą 2017-06-21 S.J. ieškinį Zigmantui Šegždai dėl atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės ir išlaikymo formos pakeitimo.

 

Pareiškėjas konstatuoja manydamas, kad skyriaus pirmininkė Neringa Švedienė, paneigdama aplinkybę, kad teisėją V.Ambrulevičių yra galimybė pakeisti kitu teisėju – teisėja Ieva Pluiriene, galimai pasielgė nesąžiningai, neetiškai, nes priešingu atveju būtų patikrinusi teisėjos Jolantos Bagdonienės prašymo aplinkybes ir būtų atmetusi jos prašymą kaip nepagrįstą.

 

Pareiškėjas daro išvadą manydamas, kad teisėjai Jolanta Bagdonienė, Dalia Zeniauskaitė, Vilmantas Ambrulevičius ir  Vilniaus apygardos teismo pirmininkė Neringa Švedienė, galimai būdami šališki ir manydami, kad „teisingumas dėl teisėjų įžeidimo nepasiektas“, galimai veikdami išvien galbūt pasielgė nesąžiningai – užvilkino bylos nagrinėjimą PENKIS mėnesius ir nepagrįstai perdavė bylą nagrinėti Šalčininkų rajono apylinkės teismui, t.y. „teisingumą dėl teisėjų įžeidimo“ galimai pasiekė kitomis priemonėmis. Kraštutiniu atveju, nesant galimybės tame teisme teisėjo pakeisti kitais, byla turėjo būti perduota nagrinėti kitam teismui iš karto gavus 2017-04-21 Z.Šegždos  ieškinį, bet ne tada, kai praėjo penkeri mėnesiai nuo ieškinio padavimo dienos.

 

Šalčininkų rajono apylinkės teismo l.e. teismo pirmininko pareigas teisėjas Viktor Voicechovski 2017-10-17 nutartimi sujungė teismo priimtą civilinę bylą  Nr. e2-1626-1014/2017 pagal ieškovo Z.Šegždos ieškinį dėl bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančio turto naudojimosi tvarkos nustatymo ir teismo nutartimi nepriimtą civilinę bylą  Nr. e2-1625-604/2017 pagal S.J. ieškinį Z.Šegždai dėl atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės ir išlaikymo formos pakeitimo  į vieną bylą, kuriai suteikė Nr. e2-1626-1014/2017.

 

Sujungdamas teismo nutartimi priimtą bylą ir teismo nutartimi nepriimtą bylą, teisėjas Viktor Voicechovski, manau, netinkamai išaiškino ir taikė CPK 136 str. 4 d. teisės normą.  Tuo atveju, kai teisme nagrinėjama byla dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, ne teisėjas V.Vocechovski, bet civilinę bylą Nr. e2-1626-1014/2017 paskirta nagrinėti teisėja Rūta Kazlauskienė, vadovaudamasi CPK 137 str. 2d. 5 p., turi teisę išspręsti S.J. ieškinio priėmimo klausimą arba atsisakyti priimti ieškinį.

 

Be to, teisėjas V.Voicechovski, kuriam nėra LITEKO bylų skirstymo moduliu paskirta nagrinėti civilinė  byla  Nr. e2-1625-604/2017, skundžiamoje nutartyje, manau, nepagrįstai pasisakė, kad teisme nepriimtas S.J. ieškinys laikytinas  priešieškiniu.  Nagrinėjamu atveju, vadovaujantis CPK 143 str., ne teisėjas V.Vocechovski, bet civilinę bylą Nr. e2-1626-1014/2017 paskirta nagrinėti teisėja R.Kazlauskienė turi teisę  priimti S.J. priešieškinį arba atsisakyti jį priimti.

 

Manau, kad Bylų paskirstymo moduliu skirdamas nagrinėti vienarūšes, tapačias bylas ne vienam teisėjui, bet skirtingiems teisėjams, Šalčininkų rajono apylinkės teismo pirmininkas teisėjas  V.Voicechovski galimai pažeidė Teisėjų tarybos patvirtinto „Bylų paskirstymo teisėjams ir teisėjų kolegijų sudarymo taisyklių aprašo“ nustatytą tvarką – neatsižvelgė į tai, kad teisme gautos dvi bylos dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu. Pareiškėjas mano, kad minėta teisėjo  V.Voicechovski nutartis yra neteisėta dar ir dėl to, kad galimai nėra registruota LITEKO sistemoje,  nutartyje nenurodyti teisminio proceso bei procesinio sprendimo kategorijos numeriai.

 

Pareiškėjas konstatuoja manydamas, kad skyriaus pirmininkė Neringa Švedienė dvejomis 2017 m. spalio 3 d. nutartimis perduodama civilines bylas nagrinėti kitam teismui, o Šalčininkų rajono apylinkės teismo teisėjas  Viktoras Voicechovski 2017-10-17 nutartimi sujungdamas šias bylas į vieną bylą bei pasisakydamas, kad teisme nepriimtas S.J. ieškinys laikytinas priešieškiniu, galimai padarė neleistiną poveikį, spaudimą  civilinę bylą Nr. e2-1626-1014/2017 nagrinėjančiai teisėjai Rūtai Kazlauskienei, kad ši būtų suklaidinta arba būtų priversta nepagrįstai priimti nagrinėti S.J. ieškinį.

 

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad teisėjas  Viktoras Voicechovski neteisingai nurodė teismo nutarties datą – 2016 m. spalio 17 d. bei neteisingai vartoja sąvokas – „atidalinimas iš bendros dalinės nuosavybės“, vietoje „atidalijimas iš bendrosios dalinės nuosavybės.“

 

Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir atsižvelgiant į anksčiau Teisėjų tarybai  skųstus daugumos išvardytų teisėjų galimus pažeidimus, prašau Teisėjų tarybos pirmininką atlikti Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus pirmininkės Neringos Švedienės, Vilniaus rajono apylinkės teismo pirmininkės Jolantos Bagdonienės, teisėjų Dalios Zeniauskaitės ir Vilmanto Ambrulevičiaus, Šalčininkų rajono apylinkės teismo teisėjo Viktoro Voicechovski neeilinį veiklos vertinimą ir jiems iškelti drausmės bylas už galimus kenkimą teismo autoritetui ir Teisėjų etikos kodekso reikalavimų pažeidimą.

 

Zigmantas Šegžda

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));