skip to Main Content

BŪKIME STIPRŪS VIENYBE

 

Vasario 5 d. LR vyriausioji rinkimų komisija vienbalsiai įregistravo Lietuvos piliečių įstatymų leidybos inciatyvinę grupę dėl 2015 m. lapkričio 26 d. Seimo skubos tvarka priimto Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pakeitimo pripažinimo netekusiu galios. Šiuo įstatymu Lietuva įsipareigojo beatodairiškai ir žaibiškai priimti, visokeriopai globoti bet kurį nelegalų atvykėlį – teroristą ar neteroristą, net netraukti jo baudžiamojon atsakomybėn. 

Nelegalių atvykėlių teisės dirbtinai priešpastatytos Lietuvos piliečių teisėms, neatkreiptas dėmesys į Lietuvos Konstitucijos 135 straipsnio reikalavimą valstybei užtikrinti šalies saugumą ir nepriklausomybę, Lietuvos piliečių gerovę ir pagrindines jų teises bei laisves.

Europos Sąjunga jau svarsto Šengeno zonos likimo klausimą, tačiau realių sprendimų dėl naujų akivaizdžių grėsmių nepriima.

Todėl šiandien Lietuvai labai svarbi mūsų visų vienybė, pagrįsta kuo platesniu bendru supratimu, tikslo turėjimu ir jo įgyvendinimu. Vieningai veikdami, savo žinias, patirtį ir jėgas naudosime ne tarpusavio ginčams dėl ginčų, bet racionaliam bendram veikimui siekiant bendro tikslo. 

Todėl pasakykime vieningą NE skubotai priimtiems ir nepasvertiems, mums primetamiems Lietuvos destabilizavimo siekiams. 

Vasario 9 d. prasidės pilietinė iniciatyva rinkti 50 000 Lietuvos piliečių parašų dėl Lietuvos Seimo įpareigojimo neatidėliotinai svarstyti įstatymo projektą dėl 2015-11-26 LR įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties įstatymo pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios.

Dar kartą kviečiame parlamentines partijas parodyti išminties pavyzdį Lietuvos piliečiams ir prisijungti prie šios pilietinės akcijos. Todėl parlamentines patijas kviečiame skubos tvarka inicijuoti Seime šio įstatymo projekto svarstymą ir priėmimą. Suteikite mūsų žmonėms tikėjimo bendrais siekiais viltį, parodykite pavyzdį.

Juk mes visi siekiame to paties – noro Lietuvoje gyventi saugiai ir oriai. Būkime pavyzdžiu patiems sau ir Lietuvos žmonėms. Lietuvos žmonės atsilieps tuo pačiu – geranoriškumu ir pasitikėjimo valdžia didėjimu. Tuo, ko mes visi savo širdžių gilumoje ir trokštame. 

Būkime stiprūs vienybe!

Iniciatyvinė grupė

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));