skip to Main Content

Gerų naujienų dozė

Bendromis Tarptautinio Prigimtinės Teisės Tribunolo, atkaklių bylininkų  žurnalistų ir sąžiningų teisininkų pastangomis pavyko pasiekti, kad Vilniaus Apygardos Teismas ir Lietuvos Aukščiausias Teismas imtųsi nagrinėti prokurorų nusikalstamas veikas  surenkant įrodymus.  Visus Lietuvos bylininkus, nukentėjusius nuo prokurorų operatyvininkų nusikaltimų  falsifikuojant įrodymus kviečiam dalyvauti :

    2016. 12. 05.  15.15. Vilniaus Apygardos Teisme .

    Po posėdžio  bus diskusijos, Tribunolo ruošiamų bylų peržiūrėjimui apžvalga, bylininkų ir advokatų pasisakymai. Laukiame visų, kurių kantrybė pasibaigus, o teisingumo siekis nenumaldomas. Registracija labai pageidaujama, nes planuojame vietas.

     Registruotis : tel. 8-656-50658

                                     8-656-50651

     E.mail. lina.helstein@gmail.com   

 

Tai kas gi tas Tarptautinis  Prigimtinės Teisės Tribunolas ir kodėl jis gali veikti Lietuvoje ?

       Tai pasaulinė teisių teisėjų, bylininkų, prokurorų ir intelektualų organizacija, galinti daryti poveikį bet kurios  valstybės teisiniam ar valstybiniam gyvenimui tik todėl, kad  Prigimtinės Teisės pagrindu yra sukurti daugumos valstybių teisiniai pagrindai ir įstatymų kodeksai. Gudru ? Panašu, kad taip, nes įstatymo laužytojai turi vieną bendrą bruožą : jie yra labai darbštūs ieškodami vogimo objektų ,įsiskverbti į sukurtus verslus“ partnerių“ kailiu , tačiau   sukurti kitokį kodeksą   nei prigimtinės teisės pagrindu ,nesugebėjo. Taigi naudojasi ta LR teisės kodeksų sistema, kuri jau yra sukurta šviesiausių teisininkų ir mąstytojų Prigimtinės Teisės Pagrindu. Paklausite, kaip tuomet klesti vogimo ir neteisingumo sistema, jeigu kodeksas yra pakankamai teisingas ir logiškas? Vagims reikia sukurti platų tinklą  pigiai paperkamų valdininkų ir teisėjų, kurie teisės kodeksus naudotų išsitraukdami jiems reikalingą įstatymą, o visuomenę įtikinti, kad mes nieko niekada negalime suprasti nutartyse ir sprendimuose, kuriuos meistriškai  surašo remdamiesi į tą vieną įstatymą ar jo punktą, o ne kompleksiškai taikydami įstatymų visumą, ką liepia kodeksas ir sveika logika. Šviesūs teisininkai šiuo metu tokį kodekso išniekinimą vadina „gramatiniu kodekso naudojimu“.  Kaip mes galime priešintis ir kuo naudingas Tarptautinis Prigimtinės Teisės Tribunolas ? Tuo, kad mūsų rankomis, protais ir drąsa gali priversti  kodeksu naudotis taip ,kaip jis buvo parašytas, t,y. atsižvelgiant į įstatymų visumą ir atstatant ASMENINĘ valdininko ar teisėjo atsakomybę už sprendimus.   

       Kuo skiriasi Prigimtinė Teisė nuo tos, kuria mes naudojamės Lietuvoje? Niekuo. Visiškai niekuo , nes Prigimtinės Teisės pagrindu gimė daugumos šalių kodeksai ir todėl ji tinka bendrauti tarptautiškai ir užčiaupti kokį nors pasipūtusį valstybės atstovą, kuris bandys aiškinti, kad  „užsienis nesikiš į vidaus reikalus“ . Nereikia čia niekam kištis, jūs patys, mielieji atidarėte duris pripažindami Prigimtinę Teisę  Lietuvos Teisinės sistemos pagrindu, o vėliau jos nesilaikydami, leisdami valstybę ir piliečius kasdien apvaginėti ir kvailinti.

 

          Mano tikslas Lietuvoje- ne įstatymus  pakeisti ar  juos sukritikuoti: reikia jų laikytis ir visų pirma kompleksiškai,tai tuomet  ir bus apgintas žmogus, o ne kieno nors teisinės  ambicijos ar kišenė. Ir dar: mes dirbame su žmogumi, bet ne už žmogų, o tai reiškia, kad mes nesame tik advokatai. 

 

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));