skip to Main Content

Baltarusijoje bus sprendžiama Astravo AE ateitis

 

Šiandien Minske prasideda JT poveikio aplinkai vertinimo konvencijos (Espo konvencija) šalių susitikimas, kuriame bus svarstomas Lietuvos skundas dėl Astravo atominės elektrinės (AE). Lietuva šiame susitikime sieks, kad skundą priėmusio Espo konvencijos Įgyvendinimo komiteto iškelti 5 klausimai, susiję su AE saugumu, būtų nagrinėjami tarptautinės ekspertų komisijos.

 

Aplinkos ministras Kęstutis Navickas pripažįsta, kad visi suformuluoti klausimai ypatingai svarbūs Lietuvai: „Statoma Astravo atominė elektrinė yra vos 40 km atstumu nuo Lietuvos sostinės. Lietuvos ekspertų vertinimu, jei šioje AE įvyktų didesnio masto avarija, neigiamą radiologinį poveikį patirtų ne tik Vilniaus, bet ir didelės Lietuvos teritorijos dalies gyventojai“, – teigia K. Navickas.

 

2014 m. birželio mėn. Ženevoje vykęs Espo konvencijos šalių susitikimas patvirtino, kad Baltarusija, vystydama Astravo AE projektą, pažeidė keturis konvencijos straipsnius. Reaguodamas į tai, Espo konvencijos Įgyvendinimo komitetas suformulavo penkis klausimus, į kuriuos turėtų atsakyti nepriklausomi ekspertai: (1) atominės elektrinės aikštelės parinkimo kriterijai, (2) AE atsparumas sunkaus keleivinio orlaivio kritimo atveju, (3) galimas AE poveikis požeminiam geriamajam vandeniui ir Neries upės vandeniui, (4) panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymas bei (5) vertinimui naudoti duomenys apie gyventojų, kurie gali būti paveikti avarijos atveju, tankį AE rajone ir Lietuvoje. Komitetas siūlo du sprendimus – kad ekspertų grupę sudarytų tik Lietuvos ir Baltarusijos ekspertai, arba kad ji būtų tarptautinė, t.y. Lietuva ir Baltarusija paskirtų po vieną kitos šalies ekspertą, o trečiąjį parinktų Įgyvendinimo komitetas.

 

Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) ekspertai Astrave šiais metais atliko vadinamąją „Seed“ misiją, skirtą atominės elektrinės aikštelių ir elektrinės techninio projekto vertinimui. Vis dėlto, TATENA nevertino statomos elektrinės aikštelės parinkimo kriterijų, seisminių tyrimų, poveikio aplinkai. Dėl šių priežasčių Lietuva, dalyvaudama Espo konvencijos šalių susitikime, siekia, kad būtų pritarta Įgyvendinimo komiteto sprendimui ir remia tarptautinės ekspertų grupės sudarymą.

 

PRANEŠIMĄ PASKELBĖ: MARIUS GOROCHOVSKIS, LR APLINKOS MINISTERIJA

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));