skip to Main Content
 
 
 
 
 

Atvira Lietuva. Be sienų, be ribų, be proto.

 

  Vakar netyčia įsijungiau LRT radio laidą „60 min.“. Mano dėmesį atkreipė toks saldus, angeliškai verksmingas moters/merginos balselis, ginantis Lukiškių aikštės „kalvelę“ ir kviečiantis į kalvelės palaikymo akciją. Tas balsas man priminė mano jaunystę. Tuomet dar mokiausi univere „Jurisprudencijos“ ir tam, kad apmokėti už mokslą, dirbau Lietuvos geležinkeliuose konduktoriumi kontrolieriumi.

   Kadangi tikrinti ir parduoti bilietus traukinyje tai darbas su žmonėmis, todėl turėjau tiesiog neįtikėtinai daug pažinčių iš įvairių Lietuvos visuomenės sluoksnių, klasių ir kastų. Traukiniuose laikas eina labai lėtai, monotoniškas ratų bildesys snaudina, todėl poreikis pokalbiams kylą pas dažną žmogų, be to dažnai atsitinka nenumatytos aplinkybės, kuomet nėra pinigų bilietui, o važiuoti mirtinai reikia ir pan. Todėl traukinių kontrolierius, kaip kunigas, prisiklauso visokiausių istorijų, širdgėlų, nuoskaudų ir pamąstymų. Būtent su tokia, be bilieto bandžiusia važiuoti kaimiete mergina, kuri dirbo Vilniaus geležinkelio stotyje prostitute, man kartą traukinyje teko susipažinti. Meniška siela, kažkokia teatralė. Gyveno ji kažkur Radviliškyje ir jos vyras (!!!) ją pastoviai išlydėdavo į komandiruotes į Vilnių, uždirbti pinigų šeimai ir apmokėti už teatralinius mokslus. Jis neprieštaravo jos „darbui“ prostitute, nes (anot kaimo merginos) na kas pas ką „susitrins“ dėl to. O pinigai juk eina į šeimą.

   Neturėdama nei bilieto, nei pinigų jam nupirkti, ji tada man papasakojo savo istoriją, prašė pasigailėti, verkė ir sakė, kad iš jos per reidą policija atėmė visus pinigus Vilniuje, nes nesumokėjo duoklės ir dirbo be „stogo“. Dabar ji bijo ir nori kuo greičiau grįžti namo. Man ji įsiminė būtet unikaliu balsu. Jos balsas buvo lygiai toks pat angeliškai, saldžiai verksmingas kaip ir tos merginos iš „60 min“ laidos.  Kadangi balsas tikrai unikalus, net pasimečiau, nejaugi ten ta pati mergina? Todėl pradėjau ieškoti kokią organizaciją ji atstovauja. Pasirodo „kalvelės gynėja“ irgi menininkė, kažkokios viešos įstaigos „Tartum be ribų“ vadovė. Pradėjau internete ieškoti, kas tai per įstaiga ir pačios vadovės nuotraukų. Radau. Aš apsirikau, tai buvo ne ta mano pažystama prostitutė „angelišku balsu“. Nors balsas lygiai toks pat, bet žmonės skirtingi. Ši kalvelės gynėja, kitokiu būdu užsidirbinėja pinigus savo šeimai.  Ji užsiima probleminiu jaunimu ir vaikais. Įgyvedina įvairius projektus ir bendradarbiauja su panašiomis organizacijomis. Viena iš jos bendradarbiavimo organizacijų, Vilniaus mero Šimašiaus ir Lietuvos Prezidentės pagerbtas Antakalnio „Žalianamis“ (žiūrėkit nuotrauką).



Taip pat tame jaunimo atrankos ir teisingos jų nuomonės formavimo bendradabiavime, bei pinigų įsisavinime dalyvauja gėjų, lezbiečių ir transgenderių, bei žydų organizacijų lobistine veikla užsiimantis Lietuvos žmogaus teisių centras ir Lietuvos žydų „gerosios valios fondas“. Vienu žodžiu, dirbtinis masiškumas „kalvelės palikymo akcijai“ garantuotas. Tuo labiau, kad akcijos Lukiškių aikštėje koncepcija numato ne kalbas ar diskusijas, o tik atėjimą ir „TYLŲ PASTOVĖJIMĄ“ palaikant „kalvelę“. Suvarys vargšus probleminius vaikus su šių fondų ir įstaigų personalu ir štai „demokratinis palaikymas“, o vėliau visi gaus dienpinigius ir kavos su bulkutėmis.(Būtų neblogai pas atėjusius į akciją žmones paklausinėti ko jie ten atėjo. Manau būtų daug įdomių atsakymų ir bandymo nieko nekalbėti, nes pasakyti ko jie ten atsibeldė nebus apie ką. Todėl ir akcija „TYLI“). 

   Ši „feikinė“ demokratinė akcija (ne žmonių noro, o dirbtinio lobistų poreikio suorganizuotas ir finansuotas žmonių susiėjimas) priminė man kitą panašią akciją. Pamenate, kai Atviros Lietuvos fondo mecenato ir geradario Joškės Šorošo „minjonų klonavimo“ universitetą pabandė išspirti iš Vengrijos? Kokią minią visi jo fondai suvarė į Vengrijos sostinę, neva palaikyti „ujamą“ universitetą. Tuomet ir mūsų minjonai/liberalai iškarto padlaižiaudami pasiūlė savo šeimininikui įkurti tą bjaurastį Lietuvoje.  Būtent ten galima buvo stebėti „feikinio“ protesto organizavimo mechanizmą. Nors realybėje jokio protestinio judėjimo ne buvo, bet iš Šorošo fondų besimaitinantys „minijonai“ visada masiškai ateis į akcijas, nes jie gauna maitinimą iš šių fondų. Tai jų darbas. Jei tik būtų nutrauktas Joškės ir jo „padielnikų“ sukurtas finansavimo mechanizmas, „minjonai“ tuojau pat išsilakstytų ieškodami naujo „blogio“ šeimininko.

  Matant šią „be sienų“, „be ribų“, atvirų idijotų auginimo ir klonavimo sistemą, pas protingus žmones kyla klausimas, kas čia darosi? Na, kodėl pasaulio žydai tiek pinigų kišą į tą „atvirų visuomenių“ tarptautinį mega projektą?

   Atsakymas Šv.Rašte, Senajame Testamente arba kitaip Hebrajų TaNaKa/Tanache  (dažnai žmonės maišo TaNaKa su Tora ir nurodo jog Tora yra Krikščionių senasis testamentas. Tora yra tik pirmosios penkios Biblijos knygos – Mozės Penkiaknygė, arba kitaip – Įstatymas). Tai va, ten Teisėjų knygoje 18 skyriuje yra toks pamokymas, dėl Dano giminės, kuri niekaip negalėjo gauti savo žemės dalies Kanaane. Jiems burtų keliu atitekusiuose žemėse, jie nesugebėjo išnaikinti vietinių gyventojų. Tada jie pasiuntė savo žvalgus kitur ir surado:

   (Ts 18,7-10) „Anie penki vyrai tęsė kelionę. Atėję į Lajišą, jie pastebėjo saugiai, pagal sidoniečių paprotį, gyvenančius žmones, ramius ir neįtarius, nieko žemėje nestokojančius ir turtingus. Be to, jie buvo toli nuo sidoniečių ir neturėjo ryšių su jokia kita tauta. Jiems sugrįžus pas savo gimines į Zorą ir Eštaolą, jų klausė: „Kaip jums sekėsi?“ Jie atsakė: „Eime! Užpulkime juos! Juk tą kraštą matėme! Tikėkite, jis labai puikus. Argi jūs nieko nedarysite? Nedelskite, įsiveržkite ir paveldėkite tą kraštą! Nuėję užtiksite neįtarius žmones. Kraštas yra erdvus, Dievas iš tikrųjų atidavė jį jums į rankas! Jame nestinga nieko, kas gera žemėje“. ….. (TS 18,27)“Dano žmonės, pasiėmę, ką Mika buvo pasidirbęs ir jam priklausantį kunigą, atėjo į Lajišą pas ramius ir neįtarius žmones, išžudė juos kalaviju ir sudegino miestą. (TS 18,29) Jie atstatė miestą ir įsikūrė jame. Miestą pavadino Danu, pagal savo protėvį Daną, gimusį Izraeliui. Tačiau anksčiau miesto vardas buvo Lajišas.

  Visas tų „atvirų visuomenių“ projektų tikslas yra RAMIŲ IR NEĮTARIŲ (tolerantiškų ir niekinančių visokias sąmokslų teorijas) žmonių sąmonės kūrimas. Tam yra sukurtas visas įstatyminių iniciatyvų mechanizmas ir lobizmo sistema. Netgi dabar, kai Ukrainoje gręsia naujas Maidanas, „atvirų visuomenių“ fondų atstovai nesnaudžia ir Aukščiausioje Radoje stumia ratifikavimą „Stambulo konvencijos, įpareigojančias vykdyti smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevenciją“ (pats nustebęs klausiau Rados diskusijas) ir su tuo susijusių įstatymų paketus. Tas pats Lietuvoje ir visame mūsų gyvenamame areale. Šie įstatymai skirti būtent „ramių ir neįtarių“ žmonių visuomenės formavimui. Kai tik tokios visuomenės bus suformuotos, antras žingsnis bus „Dano giminės aprūpinimo žeme ir vergai planas“. Prisiminkite – tam, kad planas pavyktų JŪS turite tapti RAMŪS ir NEĮTARŪS.

p.s.  Todėl tas mūsų raitelis su kardu, yra kaip rakštis subinėje. Visuomenes valdo SIMBOLIAI.  Pasiduodantis kažkam Gediminas su poniu, vamzdis, arba štai šis – stilizuotas Šiaurės Jeruzalės/ Izraeliečių žemės pasidalinimo simbolis, yra būtent tai kam yra ruošiami šios užimamos ir iš lėto valomos žemės čiabuviai. Tam turi tarnauti ne tik įstatymai, bet ir simboliai.

 
Vladimiras Troščenka

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));