skip to Main Content

Vilniaus prokuratūros šefė Jolita Kančauskienė ir Vilniaus r. policijos viršininkas Arvydas Sinis. Atskleistas sąmokslas dėl terorizavimo valstybės vardu

 

Zigmantas Šegžda

 

 

Generaliniam prokurorui Evaldui Pašiliui

LR generalinė prokuratūra

Rinktinės g. 5A, 01515 Vilnius

 

Vyriausiajam prokurorui Justui Lauciui

Vilniaus apygardos prokuratūra

Rinktinės g. 5A, 01515 Vilnius

 

 

SKUNDAS

2017 m. vasario 19 d., Vilnius

 

Teikiu duomenis apie tai, kad organizuotos bendrininkų grupės nariai, siekdami turtinės ir kitos naudos, 2014-2017 metais padarė nusikaltimus valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, numatytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (BK) 24-26 str., 228 str. ir  226 str. 1 d. – piktnaudžiavimas ir prekyba poveikiu.

Turiu pagrįstų įtarimų ir manau, kad organizuotos bendrininkų grupės galimi nariai – Vilniaus rajono policijos komisariato viršininkas Arvydas Sinis, Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojas  Eugenijus Papučka, Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros Šeštojo skyriaus vyriausioji prokurorė Jolita Kančauskienė, galimai siekdami turtinės ir kitos naudos, galimai pasinaudodami savo tarnyba, įgaliojimais, pažintimis ar kita tikėtina įtaka valstybės įstaigoms  – policijai ir prokuratūrai ir joje dirbantiems pareigūnams, galimai paveikė Vilniaus rajono policijos komisariate ir Vilniaus apylinkės prokuratūroje dirbančius policijos pareigūnus ir  prokurorus (Vilniaus rajono PK skyriaus viršininkė Ana Ustinovič, vyr. tyrėjai Valdas Kazlauskas ir Elžbieta Anusienė, prokurorai Vilius Paulauskas, Ieva Danylienė, Vida Bracevičienė), kad šie teisėtai ar neteisėtai veiktų ar neveiktų vykdydami įgaliojimus – nepagrįstai pradėdami, vilkindami ikiteisminius tyrimus, sujungdami arba išskirdami bylas, nepagrįstai naudodami represijas – procesinės prievartos priemones (asmens laisvės suvaržymą), ir, manau, tokiu būdu sistemingai baugindami, terorizuodami  Zigmantą Šegždą pagal Viešųjų pirkimų tarnybos prie LR Vyriausybės direktoriaus pavaduotojos Sigitos Jurgelevičienės prašymus.

Dėl  Viešųjų pirkimų tarnybos prie LR Vyriausybės direktoriaus pavaduotojos Sigitos Jurgelevičienės ir jos aplinkai priklausančių valstybės pareigūnų galimai neteisėtų veiksmų Vilniaus miesto apylinkės teisme iškeltos dvi bylos (Nr. e2-1120-871/2017 ir Nr. 2-2673-433/2017) pagal Zigmanto Šegždos pareikštus ieškinius atsakovams Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai ir Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos dėl neturtinės žalos atlyginimo.

Manau, kad mano aktyvi pozicija prisidės prie prokuratūros ir policijos darbo tobulinimo.

Manau, kad iš 2016-12-01 Vilniaus apylinkės prokuratūros 6 skyriaus rašto matyti, kad Vilniaus rajono policijos komisariato viršininkas Arvydas Sinis gavo Vilniaus apylinkės prokuratūros Šeštojo skyriaus vyriausiosios prokurorės Jolitos Kančauskienės rašytinius įpareigojimus nepagrįstai pradėti jos nurodytam asmeniui nepagrįstą ikiteisminį tyrimą, išskirti bylas, atlikti kitus procesinius veiksmus. Tuomet Vilniaus rajono policijos komisariato viršininkas Arvydas Sinis ant prokurorės Jolitos Kančauskienės rašto užrašė rezoliuciją (t.y. priimamas sprendimas užrašant rezoliuciją – įsakymą), įpareigodamas tarpininką – policijos vyriausiąjį tyrėją arba skyriaus vadovą  pavesti kitiems policijos tyrėjams vykdyti prokurorės Jolitos Kančauskienės rašte nurodytus sprendimus. Pastarasis tarpininkas ant to paties prokurorės Jolitos Kančauskienės rašto užrašo savo rezoliucijas–įsakymus kitiems policijos tyrėjams atlikti procesinius veiksmus rašte nurodyto asmens atžvilgiu. Pastarieji, iškeldami baudžiamąją bylą bei pasinaudodami plačiu arsenalu procesinės prievartos priemonių, turi galimybę metų metais bauginti ir terorizuoti nepagrįstai apkaltintą asmenį.        

Manau, kad nustačius veikiantį nusikalstamos veikos modelį, galima nustatyti policijos viršininko Arvydo Sinio, vyriausiosios prokurorės Jolitos Kančauskienės, su jais susijusių galimų užsakovų ir vykdytojų veikų skaičių ir mastą.

Manau, kad skunde nurodyti pareigūnai už atlygį padeda įgyvendinti toliau pateiktą nelegaliai gautų pinigų plovimo schemą.

Pavyzdžiui, valstybės tarnautoja priima 60 tūkstančių Eur dydžio kyšį mainais už pastangas, kad ji nepradės patikrinimo dėl valstybės biudžeto grobstymo.  Pinigai perduodami „verslininkams“, turintiems policijos ir prokurorų pažymėjimus. Pastarieji pagal kyšį priėmusios tarnautojos skundus kelia vieną po kitos baudžiamąsias bylas jos nurodytam buvusiam meilužiui. „Verslininkai“ paleidžia į apyvartą procesinių prievartos priemonių arsenalą, duodami suprasti, kad meilužiui teks atsisveikinti su savo turtu. Pagal teismo sprendimą nepagrįstai apkaltinto žmogaus 60 tūkstančių Eur dydžio turtas pereina į apsukriosios valstybės tarnautojos rankas. Dabar visi patenkinti: uždirbo teisėsaugos mafija, o aferą kartu su ja prasukusi tarnautoja gali ramiai deklaruoti Valstybinei mokesčių inspekcijai „sąžiningai“ gautas pajamas.

Toliau pateikiu realius pavyzdžius, kaip nusikalstamos veikos modelis veikia mano atskleistu atveju.

Manau, kad prokurorai ir policijos pareigūnai  piktnaudžiauja valstybės jiems suteiktomis galiomis, toliau nurodytoje byloje atvirai remia tik vienos šalies – Viešųjų pirkimų tarnybos prie LR Vyriausybės direktoriaus pavaduotojos Sigitos Jurgelevičienės interesus. Manau, kad piktnaudžiavimas turi aiškų sisteminį požymį, o tai reiškia, kad Vilniaus rajono policijos komisariato policijos tyrėjai ir žemesnieji prokurorai galimai gauna nurodymus iš Vilniaus rajono policijos komisariato viršininko Arvydo Sinio ir aukštesnių prokurorų – Eugenijaus Papučkos bei Jolitos Kančauskienės. Jiems pavaldūs policijos tyrėjas Valdas Kazlauskas, prokurorai Vida Bracevičienė, Stanislav Barsul, Neringa Pačėsaitė, manau, nepagrįstai pradėjo dvidešimt du ikiteisminius tyrimus Zigmanto Šegždos atžvilgiu, iš kurių nutrauktas dvidešimt vienas.

2016-07-11 Vilniaus apylinkės prokuratūros Šeštojo skyriaus prokurorės Ievos Danylienės nutartimi buvo iškelta baudžiamoji byla – Nr. 02-2-00406-16 pagal Zigmanto Šegždos pareiškimą, dėl to, kad Vilniaus rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotoja jo mažametei dukrai galimai nesunkiai sutrikdė sveikatą (BK 138 str. 2 d.). Atkreiptina, kad Vilniaus apylinkės prokuratūros Šeštojo skyriaus prokurorė Ieva Danylienė buvo atmetusi Z.Šegždos prašymą pradėti ikiteisminį tyrimą dėl dukros sveikatos sutrikdymo, tačiau tik Vilniaus apygardos teismo teisėjo Gintaro Dzedulionio nutartimi su įpareigojimu prokuratūrai buvo priimtas procesinis sprendimas iškelti baudžiamąją bylą. Manau, kad vyriausioji prokurorė Jolita Kančauskienė deda visas įmanomas pastangas, kad pakenktų Zigmanto Šegždos ir jo dukros interesams, nes byla galimai vilkinama 7 mėnesius, manau, nėra apklausti visi liudytojai, manau, nepareikšti įtarimai galimai nusikaltimą padariusiai vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojai.

2016-10-07 pareiškimu Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos apskundžiau Vilniaus rajono policijos komisariato viršininko Arvydo Sinio, poskyrio viršininkės Anos Ustinovič ir tyrėjo Valdo Kazlausko veiksmus. Pagal ikiteisminio tyrimo Nr. 57-1-0699-14 duomenis nustačiau, kad  policijos komisariato organizacinio poskyrio ir antrojo poskyrio specialistai perklausė neteisėtai padarytus (be teismo sankcijos) dvidešimt garso įrašų, kurių trukmė yra ne mažiau kaip 12 valandų ir surašė dvidešimt (!) dokumentų – įrašų suvestinių (išklotinių). Kitame ikiteisminiame tyrime Nr.02-2-0773-15, Vilniaus rajono policijos komisariato tyrėja J. L. iš suinteresuotų asmenų  priėmė garso įrašus, padarytus  pažeidžiant BPK nustatytą tvarką (be teismo sankcijos), ir neteisėtai darė šių garso įrašų suvestines (išklotines), tuo nepagrįstai apkraunant policijos pareigūnus ypač daug laiko atimančiu neproduktyviu darbu, už kurį mokami valstybės pinigai.

Mano 2016-10-07 skundą Policijos departamento imuniteto valdyba persiuntė į Vilniaus apylinkės prokuratūros Šeštąjį skyrių, kad pastarasis įvertintų ikiteisminio tyrimo pareigūnų procesinių sprendimų teisėtumą. Manau, kad Vilniaus apylinkės prokuratūros Šeštojo skyriaus vyriausioji prokurorė Jolita Kančauskienė neatliko savo profesinės pareigos – Vilniaus rajono policijos komisariato viršininko Arvydo Sinio, poskyrio viršininkės Anos Ustinovič ir tyrėjo Valdo Kazlausko sprendimų teisėtumo įvertinimo neatliko, tad ir iš prokuratūros šiai dienai negavau informacijos apie patikrinimo rezultatus.

Vykdydama LR Viešųjų pirkimų tarnybos direktorės pavaduotojos Sigitos Jurgelevičienės prašymą, prokurorė Jolita Kančauskienė ėmėsi „atsakomųjų priemonių“.  Iš 2016-12-01 rašto teksto matyti, todėl manau, kad Vilniaus rajono policijos komisariato viršininkui Arvydui Siniui prokurorė Jolita Kančauskienė davė nurodymą iškelti baudžiamąją bylą Nr.M-1-01-21307-16 Zigmanto Šegždos atžvilgiu. Kadangi Sigita Jurgelevičienė jau 2 metai kaip deda visas įmanomas pastangas, kad Zigmantas Šegžda nutrauktų ryšius su jų bendra dukra, manau, su prokurore Jolita Kančauskiene buvo galimai nutarta nepagrįstai apkaltinti Zigmantą Šegždą tuo, kad jis kartą per mėnesį aplankydamas ketverių dukrytę esą netinkamai su ja elgėsi. To negalėjo įvykti, nes Z.Šegžda į visus pasimatymus su dukra atsivesdavo liudytojus, be to, susitikimų su dukra metu dalyvaudavo ir vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovai. Iškėlus Z.Šegždai baudžiamąją bylą dėl dukters, jam būtų maksimaliai ribojamas bendravimas su penkerių metų dukra. Taigi, manau, kad prokurorė Jolita Kančauskienė, kaip aukštesnioji prokurorė, davusi neteisėtą nurodymą policijos viršininkui A.Siniui, viršijo savo įgaliojimus, pažeidė BPK įtvirtintas nuostatas. Remiantis BPK 169, 170 str. įtvirtintomis teisės normomis, ikiteisminiam tyrimui Nr.M-1-01-21307-16 vadovaujanti prokurorė Ieva Danylienė, atlikdama savo funkcijas yra nepriklausomas ir savarankiškas subjektas ir pati nustato, kokius konkrečiai procesinius bei tyrimo veiksmus reikalinga atlikti tam, kad Sigitos Jurgelevičienės 2016-09-19 pareiškimas/prašymas pradėti ikiteisminį tyrimą Z.Šegždos atžvilgiu būtų tinkamai išnagrinėtas. Kaip matyti iš 2016-12-01 rašto teksto, prokurorė Ieva Danylienė išnagrinėjo S.Jurgelevičienės 2016-09-19 pareiškimą ir 2016-11-02 nutarimu nusprendė atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą medžiagoje Nr.M-1-01-21307-16. Prokurorė Ieva Danylienė, nagrinėdama S.Jurgelevičienės 2016-09-19 pareiškimą, vadovaudamasi įstatymo jai suteiktais įgaliojimais (BPK 168 str. 1 d.), nenustatė pagrindo priimti procesinį sprendimą dėl pareiškėjos nurodytų aplinkybių, nenustatė pagrindo procesinio sprendimo atlikimui, savo nutarimo išvadas tinkamai pagrindė faktiniais ir teisiniais argumentais. Vadovaujantis BPK 168 str. 4 dalimi prokuroro nutarimas atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą per 7 dienas gali būti skundžiamas ikiteisminio tyrimo teisėjui, bet ne aukštesniajam prokurorui. Tačiau, užuot kreipusis į teismą,  Sigita Jurgelevičienė kreipėsi į aukštesniąją prokurorę Jolitą Kančauskienę, skųsdama prokurorės Ievos Danylienės 2016-11-02 nutarimą (skundas gautas prokuratūroje 2016-11-02). Vilniaus apylinkės prokuratūros Šeštojo skyriaus vyriausioji prokurorė Jolita Kančauskienė, galimai pažeisdama  BPK 168 str. 4 d. nustatytą tvarką, išnagrinėjo 2016-11-02 prokuratūroje gautą S.Jurgelevičienės skundą, manau, tuo neteisėtai atlikdama išimtinai ikiteisminio tyrimo teisėjo kompetencijai priskirtiną funkciją – „patikrino“ ikiteisminiam tyrimui vadovaujančios prokurorės priimto sprendimo pagrįstumą, manau, neteisėtai įsikišo į ikiteisminio tyrimo procesą.  Nežiūrint į padarytus BPK pažeidimus, iš 2016-12-01 rašto teksto matyti, kad prokurorė Jolita Kančauskienė, 2016-12-01 raštu  Vilniaus rajono policijos komisariato viršininkui A.Siniui davė raštišką nurodymą pradėti ikiteisminį tyrimą Nr.M-1-01-21307-16 Z.Šegždos atžvilgiu, galimai „apeidama“ ikiteisminiam tyrimui vadovaujančią prokurorę I.Danylienę.

Manau, kad prokurorė Jolita Kančauskienė suprato, kad padarė BPK 168 str. 4 d. pažeidimą, todėl, manau, jį užmaskavo klaidinančiu pasisakymu savo 2016-12-01 rašte nurodydama, kad 2016-11-02 dieną prokurorė Ieva Danylienė, išnagrinėjusi S.Jurgelevičienės pareiškimą, pateikė paaiškinimą. Jei prokurorė Jolita Kančauskienė 2016-12-01 rašto pradžioje būtų nedviprasmiškai nurodžiusi, kad prokurorė Ieva  Danylienė, išnagrinėjusi S.Jurgelevičienės pareiškimą pateikė ne paaiškinimą, bet priėmė nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą, policijai būtų užkirstas kelias iškelti baudžiamąją bylą Z.Šegždos atžvilgiu. BPK 3 str. 2 d. nustato, kad  baudžiamasis procesas negali būti pradedamas, jeigu nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. Manau, kad nagrinėjamu atveju tik ikiteisminio tyrimo pareigūno arba tik ikiteisminiam tyrimui vadovaujančio prokuroro sprendimu ir tik  BPK 2 str. pagrindu galima pradėti ikiteisminį tyrimą, bet ne prokurorės Jolitos Kančauskienės sprendimo ir Vilniaus rajono policijos komisariato viršininko Arvydo Sinio rezoliucijos pagrindais, o tik esant ikiteisminį tyrimą kontroliuojančio prokuroro (šiuo atveju prokurorės Ievos Danylienės) sutikimui arba gavus prokuroro privalomą nurodymą (BPK 170 str,)).

Iš 2016-12-01 rašto teksto matyti, kad Vilniaus apylinkės prokuratūros Šeštojo skyriaus vyriausioji prokurorė Jolita Kančauskienė, galimai pažeisdama BPK 170 str. 1d. ir 4 d. 1 p. įtvirtintas teisės normas, manau, davė užmaskuotą nurodymą ikiteisminiam tyrimui vadovaujančiai prokurorei Ievai Danylienei atskirti ikiteisminio tyrimo medžiagą Nr. 02-2-00406-16. Tačiau tik ikiteisminiam tyrimui vadovaujantis prokuroras turi teisę priimti sprendimus dėl tyrimų atskyrimo (BPK 170 str. 4 d. 1 p.)

Vertinant aplinkybę, kad prokurorės Jolitos Kančauskienės 2016-12-01 rašto  Vilniaus rajono policijos komisariato viršininkui Arvydui Siniui kopija buvo adresuota Sigitai Jurgelevičienei, darytina logiška išvada, kad tuo prokurorė Jolita Kančauskienė galimai pateikė ataskaitą Sigitai Jurgelevičienei.  Manau, kad  tokios  ataskaitos siunčiamos arba aukštesniajam pagal rangą viršininkui, arba kaip įrodymas užsakovui, kad už gautą atlygį ar paslaugą darbas buvo atliktas tinkamai. Arba, manau, tai gali būti aiškinama kaip galimas nurodymas Sigitai Jurgelevičienei, kad už prokurorės Jolitos Kančauskienės galimai padarytą paslaugą atėjo metas atsiskaityti.

            Pagal atskleistą nusikalstamos veikos modelį esu sistemingai bauginamas ir terorizuojamas nuo 2014 m. gegužės mėnesio.

Turiu duomenų, kad prokurorė Vida Bracevičienė vadovavo Zigmantui Šegždai iškeltai baudžiamajai bylai Nr. 57-1-699- 14, pagal prokuroro reikalavimą pradėjo Zigmanto Šegždos atžvilgiu ikiteisminius tyrimus Nr. 57-1-1066-14, Nr. 10-9-827-14, Nr. 10-9-827-14, pagal prokuroro reikalavimą nukentėjusiąja pripažino Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus pavaduotoją Sigitą Jurgelevičienę pagal BK 154, 155 str, kaip negalinčią apginti savo interesų, nors nuo 2014 metų Sigita Jurgelevičienė  samdė advokatą Valdemarą Bužinską, o nuo 2015 metų ji samdosi advokatus  Aivarą Alimą ir Viktoriją Čivilytę iš pačių brangiausių advokatų kontorų – „Motieka ir Audevičius“ ir „Budvytis ir Čivilis“. Pagal prokuroro (prokurorės Vidos Bracevičienės) reikalavimą buvo iškelta baudžiamoji byla ir nuo Zigmanto Šegždos nukentėjusiaisiais  pripažinti dabartinis Vilniaus miesto policijos komisariato viršininkas Erik Jalovik, Vilniaus rajono policijos komisariato  pareigūnai: tyrėjas Valdas Kazlauskas, tyrėjas Jevgenij Danilčenko, tyrėja Laima Stonienė, specialistės Justyna Kučinskaja-Ostrovska ir  Danutė Kabiševa pagal BK 154, 290 str. Tačiau 2016-01-12 prokuroro R.Kubiliaus sprendimu nurodyti policijos pareigūnai buvo pašalinti iš baudžiamosios bylos Nr. 57-1-699-14 ir neteko teisės į neturtinės žalos atlyginimą Zigmanto Šegždos sąskaita.

            Turiu duomenų, kad 2015-07-14 prokurorė Vida Bracevičienė pradėjo ikiteisminį tyrimą Nr. 02-2-773-15 Zigmanto Šegždos atžvilgiu. Prokuroro R.Kubiliaus 2016-10-26  nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. 02-2-773-15 taip pat buvo nutrauktas, Zigmantas Šegžda nebuvo pripažintas įtariamuoju minėtoje byloje. Ikiteisminiame tyrime Nr. 02-2-773-15 Vilniaus apylinkės prokurorė Vida Bracevičienė, manau, pažeisdama prokuratūros teismingumą (teritorinį pasiskirstymą) nukentėjusiąja pripažino Zigmanto Šegždos motiną, gyvenančią Kauno mieste. Kauno miesto policijos komisariatas atsisakė iškelti baudžiamąją bylą Z.Šegždai dėl to, kad jis buvo prokurorės Vidos Bracevičienės nutarimu įpareigotas gyventi motinos bute Kauno mieste. Zigmanto Šegždos motina skundėsi Kauno miesto policijos komisariatui, kad jai yra per mažai vietos, kad galėtų kartu gyventi su į jos 36 kv. m ploto butą prievarta įkeldintu sūnumi.

Pagal prokurorės Vidos Bracevičienės tarnybinį pranešimą 2015-08-04 d. Vilniaus apylinkės prokuratūros antrojo skyriaus prokurorė Neringa Pačėsaitė pradėjo ikiteisminį tyrimą Nr. 01-2-00031-15 Zigmanto Šegždos atžvilgiu, kuriame prokurorė Vida Bracevičienė pripažinta nukentėjusiąja dėl galimos Zigmanto Šegždos veikos pagal BK 231 str. Manau, kad pagal aukštesniųjų prokurorų nurodymą prokurorė Neringa Pačėsaitė pradėjo ikiteisminį tyrimą Nr. 01-2-00031-15 tam, kad aukštesnieji prokurorai atkeršytų Zigmantui Šegždai, pasirinkusiam sėkmingą gynybos taktiką.  Po Zigmanto Šegždos skundo generaliniam prokurorui prokurorė Neringa Pačėsaitė  2016 m. liepos mėnesį ikiteisminį tyrimą Nr. 01-2-00031-15 nutraukė. 

Prašau pradėti ikiteisminį tyrimą  Vilniaus rajono policijos komisariato viršininko Arvydo Siniaus, Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo  Eugenijaus Papučkos, Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros Šeštojo skyriaus vyriausioji prokurorės Jolitos Kančauskienės, Vilniaus rajono PK skyriaus viršininkės Anos Ustinovič, policijos vyr. tyrėjų Valdo Kazlausko ir Elžbietos Anusienės, prokurorų Viliaus Paulausko, Ievos Danylienės ir Vidos Bracevičienės atžvilgiu pagal BK 24-26 str., 228 str. ir  226 str. 1 d.

                                      

 

Zigmantas Šegžda

 

 

 

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));