skip to Main Content

 

 

 

LIETUVIŠKA VERSIJA

 

ATSARGIAI! AŠ ESU KITAS – fotografijų paroda

2018.11.08 – 26, atidarymas 2018 m. lapkričio 8 d.  17:00 val. 

Vilniaus Dailės akademijos Telšių galerija Kęstučio g. 3, Telšiai, Lietuva   

 

VIDEOMENAS – vieša paskaita

2018 m. lapkričio 8 d.  16:00 val.

Vilniaus Dailės akademijos Telšių galerija Kęstučio g. 3, Telšiai, Lietuva   

 

 

 

Vilniaus dailės akademijos Telšių galerijoje atidaroma medijų menininko, kultūros ir medijų kritiko, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Fundamentinių mokslų fakulteto Grafinių sistemų katedros profesoriaus dr. Remigijaus Venckaus fotografijų paroda, kurioje visuomenei pristatomi 2007 – 2018 m. sukurti vyrų aktai.

 

AUTORIUS APIE PARODOS IDĖJĄ. Teiginys, kad kūnas yra neatsiejama žmogaus dalis, daug kam gali atrodyti labai banalus, visiškai suprantamas ir neiškalbingas. Tačiau ar visada kūnas, kaip neatsiejama žmogaus dalis, yra patiriamas lyg įtvirtinta fundamentalija? Manau, kad labiausiai sutrinkama išgirdus, jog šis neatsiejamasis nuo savojo Aš yra seksualus, atakuojamas visokių, beveik gyvuliškų, seksualinių geismų ir konfliktų. Būtent toks kūnas, atsidūręs tarp savęs ir kito, yra tikrovės medžiaga skirta menui, dalyvaujanti kuriančiame konflikte ir aštrėjančiame geisme. Jis įspraudžiamas ir mano fotografijų cikluose Iš Vaikinų gyvenimo (2009-2013 m.), Pas močiutę kaime (2009-2010 m.), Pokalbiai apie meilę (2011 – 2013), Virtuvės Antropologija (2010), etc. Šiuose kūriniuose demonstruojamas vyro kūnas yra teksto dalis kuri, per savo pozą, santykį su vaizdinga (arba ne visai) aplinka pasakoja ne tik apie savo seksualumą, bet ir apie būtį, nostalgiją, tikėjimą, mirtį ir panašiai.

Mano kūryboje kūną galima suvokti kaip erdvinį tekstą, kuriuo atveriama ir tuo pačiu metu maskuojama daugiaprasmė istorija nesusieta vien tik su juo pačiu. T.y. pozuojantis kūnas nepasakoja apie save, iš jo sklindanti reikšmė negrįžta į jį. Tačiau pasitelkus žinojimą, reikšmė atsiveria kaip tolstanti, artėjanti link plataus kultūros tekstų tinklo ir niekad nepasiekiamo horizonto. Būtent toks kūnas regimas fotografijų cikle Aš esu kitas (2011 – 2018).

Sukurti fotografijų ciklą Aš esu kitas skatino skaityti ir sąmonėje įstrigę Biblijos fragmentai. Tačiau mano kūryboje šie fragmentai neiliustruojami. Kūno poza, gili ir tarsi viską ryjanti juoda spalva, bei pavadinimas žiūrovą perkelia į kitą, už Biblijos esantį tekstą. Vyro kūnas nuotraukose ir vyrų apaštalų rašyti tekstai (į kuriuos nurodoma tik pavadinimais) sutvirtina seksualaus, kūniško, geidžiančio vyro poziciją. Tačiau nedera manyti, kad aš savo kūriniais reiškiu priešpriešą tikėjimui ar Biblijai. Priešingai – aš esu tikėjime. Tačiau aš negaliu atsieti kūno seksualumo ir tikėjimo, kaip ir pats negaliu tikėti neturėdamas kūno…

Nors ir nenoriu sutikti, kad mano fotografija sugestijuoja homoseksualumą, tačiau visiškai numanau, kad šią sąsają ras ir tvirtai dėl jos piktinsis daugelis žiūrovų. Deja, žiūrovas piktinasi tik dėl savęs, pats to nesuprasdamas. Patikslinsiu žiūrovui: meno kūrinius, tokius, kokius regite parodoje, paskatino sukurti dabartinė tikrovė, į kurią gražinu kūrybinį rezultatą. Kūrybos akto metu aš tik užminiau mįslę. Parodoje manęs nebelieka. Kadangi žiūrovas kontaktuoja tik su kūriniu, bet ne su manimi, todėl būtų per ne lyg neapdairu ir kvaila jei vyriško kūno erotika būtų suvokiama kaip homoseksuali ir tuo pat metu siejama su autoriumi. Tačiau tokia įmanoma sąsaja rodo, kad tarp kūrinio ir žiūrovo yra tamprus ir ypač siauras atstumas. Vadinasi žiūrovas pabaigia kūrinį, o tuo pat metu ir save patį. Manęs (autoriaus) nebelieka, nes atstumas nepaprastai išsitempia. Iš žiūrovo kylantis pasipiktinimas homoseksualia erotika žymi jį patį, bet ne mane. Kūrinys tampa veidrodžiu, atspindinčiu pozityvią arba negatyvią žiūrovo poziciją homoseksualų atžvilgiu. Šiuo atveju tiek Jūs (žiūrovai), tiek Aš (autorius) esame kiti.

 AKTŲ KŪRYBOS EVOLIUCIJA. 2007 m. prof. dr. R. Venckus pradėjo kurti vyrų aktų fotografiją. 2009 04 29 – 05 17 Fotografijos galerijoje Panevėžio mieste menininkas surengė pirmąją autorinę vyrų fotoaktų parodą – Tarp mūsų vyrų. Nors parodos tekste nebuvo propaguojamas homoseksualaus vyro kūnas, o specialiai keliama vyro kūno nuromantinimo arba eliminavimo dabarties kultūros produktuose problema, tačiau lyrinėse, estetizuotose kompozicijose galima buvo regėti specialiai formuojamus homoseksualaus kūno įvaizdžius. Regimos paslėptos nuorodas į homoseksualią meilę, intymų ir kasdieniam žvilgsniui neatvirą dviejų sekso partnerių prisilietimą. Gausios refleksijos pasipylusios Lietuvos spaudoje ne tik rodė visuomenės pasipiktinimą arba pasigėrėjimą kūriniais, bet ir atvėrė tam tikras Lietuvos socialiniame diskurse plytinčias piktžaizdes. Pakartotinai kontraversiškai vertinama paroda buvo surengta Kelmės krašto muziejuje (2010 01 18 – 02 20).
     Aktų fotografijomis susidomėjęs meno kritikas ir kuratorius Brighton’o universiteto (University of Brighton, Junktinė karalystė) ir Adomo Mickevičiaus universiteto (Adam Mickiewicz University, Lenkija) profesorius dr. Pawel’as Leszkowicz’ius menininką pakvietė sudalyvauti Lenkijos nacionaliniame muziejuje (Muzeum Narodowe w Warszawie) rengiamoje tarptautinėje parodoje ARS Homoerotica (2010 06). Vėliau muziejuje surengtame menininkų kūrybos apžvalgos vakare taip pat buvo pristatytas ir analizuotas asmeninis prof. dr. R. Venckaus kūrybos braižas. Didelio dėmesio ir plojimų sulaukė videofilmas Meilė (2009, 00:05:23). Parodos kuratorius pastebėjo, kad fotografijos ir videomeno kūriniuose gausu egzistencinės problematikos, o patrauklūs ir erotiški kūnai apgalvotai komponuojami buitinėje, jiems neskirtoje ir nebūdingoje, perkeltine prasme negražioje aplinkoje. Homoerotikoje akcentuojama nuogo, vyriško kūno legalumo problema kylanti homofobiškoje kultūroje. Čia kūnas virsta ne tik vizualinių geismų, bet ir vyriško pavidalo identifikavimo, seksualinės tapatybės ir tolerancijos kvestionavimo priemone. Apie Varšuvoje surengtą parodą ir keliones po Lenkiją prof. dr. R. Venckus sukūrė interneto meno kūrinį – Lenkijos dienoraštis. Tikriausiai dėl Lietuvoje sklandančių homofobiškų visuomenės nuotaikų dalyvavimas šiame renginyje nesusilaukė jokio Lietuvos kultūrinės spaudos dėmesio.

2013 m. liepos 13 d. Vilniaus kameriniame teatre atidaryta prof. dr. R. Venckaus paroda Aš esu kitas buvo pirmasis antrojo Baltijos parado už toleranciją renginys. 2014.01.09 – 21 jo autorinė paroda AnOther buvo surengta Maria Curie Sklodowska universiteto galerijoje Zajezdnia (Liublinas, Lenkija). 2017.04.05 – 30 autorinė aktų paroda Iš vaikinų gyvenimo dar kartą buvo surengta Panevėžio miesto fotografijos galerijoje. 2018 m. galima laikyti prof. dr. R. Venckaus sukurtų aktų retrospektyvos metais. Dešimties metų kūrybą pristatančio parodos jau buvo surengtos Kaune (2018.01.26 – 02.09) ir Šiauliuose (2018.02.02 – 13).

 

APIE PASKAITĄ. 2018 m. lapkričio 8 d.  16:00 val. Vilniaus Dailės akademijos Telšių galerijoje įvyks vieša prof. dr. Remigijaus Venckaus paskaita apie videomeną. Paskaita supažindina su šiuolaikiniame mene labai populiaria videomeno raida. Suteikiamos fundamentalios žinios, leidžiančios ne tik suprasti šios raiškos specifiką, bet į ją pažvelgti iš socialinių, technologinių bei geopolitinių perspektyvų. Meninės raiškos, idėjų ir technologijos sąsajos aiškinamos išskiriant eksperimentą, kuris ženklina ryšį su visa medijų meno, kultūros bei kino kūrybos raida. Paskaita iliustruojama gausiomis videomeno kūrinių ištraukomis, aptariamos garsiausios parodos, festivaliai ir žymiausi pasaulinio masto kūrėjai. Analizuojamos techninės priemonės, videomeno kūrybos tipai, estetinių sprendimų raida ir integracija plačioje šiuolaikinio meno kūryboje.

 

APIE AUTORIŲ. Prof. dr. R. Venckus yra medijų meno ir kultūros tyrinėtojas, medijų menininkas. 2014 m. Vilniaus dailės akademijoje ir Lietuvos kultūros tyrimų institute apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją. Šiuo metu prof. dr. R. Venckus yra Vilniaus Gedimino technikos universiteto Fundamentinių mokslų fakulteto Grafinių sistemų katedros dėstytojas. Anksčiau dėstė Vytauto Didžiojo, Vilniaus, Kazimiero Simonavičiaus, Šiaulių universitetuose ir Vilniaus dailės akademijoje. Yra 18–os mokslo straipsnių, 5–jų mokslo pranešimų skelbtų tarptautinėse konferencijose ir 20–ies – skelbtų respublikinėse mokslo konferencijose autorius.

Prof. dr. R. Venckus dažniausiai kuria fotografijos meną. Pagrindinė kūrybos tema: atmintis, laikas ir individuali patirtis bei vyriško kūno bei seksualumo interpretacijos. 2010 m. atstovavo Lietuvą tarptautinėje erotinio vizualiojo meno parodoje Lenkijoje. Surengė 46 autorines parodas Lietuvoje ir 4 užsienyje.

Lietuvoje prof. dr. R. Venckus yra žinomas kaip medijų kultūros ir meno kritikas, recenzuojantis šiuolaikinio meno parodas ir rašantis apie tapybą, fotografiją ir videomeną. Jo parengtos Kritinės recenzijos apie žinomus Lietuvos ir Vakarų pasaulio menininkus lydi parodas ne tik Lietuvoje, bet ir Danijoje, Lenkijoje, Rusijoje, Latvijoje, etc. Jis taip pat yra 327 kritikos straipsnių – recenzijų apie meną ir kultūrą autorius.

 

MENININKO KONTAKTAI

Menininko kontaktai: remigijus@venckus.eu 

Asmeninė svetainė: www.venckus.eu

Autorinių tekstų archyvas: www.culture.venckus.eu

Autorinių seminarų svetainė: www.seminar.venckus.eu

Fotografijų komercijos svetainė: www.foto.venckus.eu

INTERVIU apie kūrybą: http://culture.venckus.eu/interviu/ (žiūrėta 2018-01-02).

 

ORGANIZATORIAI IR PARTNERIAI

Renginį organizuoja: Vilniaus Dailės akademijos Telšių galerija Kęstučio g. 3, Telšiai, Lietuva

Galerijos vadovė: Giedrė Žeimytė-Jurkuvienė, mob. 8 610 348 53 , el. p. giedre.jurkuviene@vda.lt

Parodos partneris: Vilniaus Gedimino technikos universitetas.

 

 

ENGLISH VERSION

WARNING! I AM OTHER – photography exhibition

08.11.2018 – 26.11.2018. Opening show: 08.11.2018, 5:00 Pm

Telšiai Art Gallery of Vilnius Academy of Arts (Kęstutis st. 3, Telšiai, Lithuania)

 

VIDEO ART – public presentation, artist’s talk

08.11.2018, 4:00 pm.

Telšiai Art Gallery of Vilnius Academy of Arts (Kęstutis st. 3, Telšiai, Lithuania)

 

 

AUTHORS IDEA. The proposition that the body is an inherent part of a human might sound completely ineloquent and banal but is the body always understood as an established fundamentality? The most disturbing fact is that this inheritance is sexual and attacked by different, even brutish sexual desires and conflicts. The body can be found in the middle between itself and an other. This material of reality is dedicated to art,  conflict and sharpening lust.

The body was squeezed into many of my photography series: From Guys Life (2009 – 2013 m.), In The Village of Granny (2009 – 2010 m.), Conversations About The Love (2011 – 2013 m.), Antropology of Kitchen (2010 m.) etc.

It can be perceived as a spatial text, which opens and at the same time conceals a polysemantic story. The body doesn’t tell about itself, doesn’t talk only about sexuality. It also touches questions of existence, nostalgia, belief, death etc. revealed through pose and relation with environment. With a little bit of knowledge, meaning starts to move into the wide network of cultural texts, gets to the unreachable horizon.  It is symbolic that a polysemantic body is presented in the theater, a place where the body is the first and the last material of artwork.

I Am Other was strongly influenced by fragments from the Bible. However, my photos don’t fully-illustrate them. A devouringly deep black color, posture and title transfer the viewer into a text, which is behind the Bible. The body, which can be seen in the photos, and references to the texts of the Apostles consolidate the position of a sexual, fleshy and greedy man. However, it is wrong to think that I am opposing the Bible to my artwork. On the contrary, I am just not able to separate sexuality from belief as it is impossible to believe without having a body.

I would like to accept that my photography suggests homosexuality but I can predict that many viewers will find some kind of connection and rebel against it. Unfortunately, viewers resents the images because of themselves without understanding them. To be accurate: works, which can be seen now in the exhibition, are influenced by the nowadays reality. I only bring back the result. There is no myself in the exhibition, so the viewer contacts only the artwork. It would be too rash to think about the erotics of men’s bodies as homosexual or to connect the idea with me. Still, this possible connection proves that distance between artwork and the viewer is very narrow. The viewer finishes the idea himself. There is no me as author in this process, only the artwork – a mirror, which reflects either positive or negative attitudes towards homosexuality. In this case both (you and me) are others.

 

EVOLUTION. I have been known as an artist who authored the first male nude photo exhibition ‘Between Us Males’ at the Photography Gallery in Panevėžys, opened in 2009. Although the conceptual text specifically raised the problem of a deromanticised or eliminated image of the male body in today’s cultural products rather than promoted a gay man’s body, the observer could see body images of homosexual males being shaped in lyrical aestheticized compositions specifically. One could gain sight of hidden references to homosexual love and intimate touch of the two sex partners concealed from a casual gaze. Numerous reflections in Lithuanian press not only demonstrated public outrage or admiration for the works but also opened up a number of ulcers in Lithuanian social discourse. The controversial exhibition was repeated in 2010 at Kelmė Regional Museum, and once again in the Panevžys photo gallery in 2017.

The art critic and curator Pawel Leszkowicz became interested in nude photography and invited me to take part in the international exhibition ARS Homo Erotica hosted by the National Museum in Warsaw (Muzeum Narodowe w Warszawie) in 2010. My personal creative style was presented and considered at the evening of artistic creation review later held at the Museum. The video Love (2009, 00:05:23) drew much attention and received much applause. The exhibition curator noted the abundance of existential problems in photography and video art whereas attractive and erotic bodies were intentionally arranged in daily, figuratively unsightly, environment that was neither intended for nor typical of them. Homoeroticism highlights legal issues relevant to the naked male body in a homophobic culture. Here the body becomes a tool for both identifying visual lusts and the masculine form and questioning sexual identity and tolerance. Participation in the given events did not get a fair amount of media coverage in Lithuania probably because of the prevailing homophobic attitudes in the population of Lithuania.

In 2013, I presented my personal exhibition ‘I am Another’ („Aš esu kitas“) opened as part of The Baltic Pride for tolerance. Next year saw the exhibition ‘AnOther’ at the gallery of Maria Curie Skłodowska University in Lublin, Poland.

The last male nudes exhibition was delivered in Lithuania: 2017 at the Photography Gallery (Panevėžys), 2018 – Ars et Mundus Gallery (Kaunas), Šiauliai University Gallery (Šiauliai).

 

ABOUT THE ARTIST. Prof. Ph. D. R. Venckus is an art critic and media artist. In 2014 he defended his doctoral dissertation in the humanities, Jacques Derrida Deconstruction Theory in Video Art Analysis, at Vilnius Academy of Arts. 

ACADEMIC WORK. R. Venckus is an art Professor at the Department of Graphical Systems of the Faculty of Fundamental Sciences of Vilnius Gediminas Technical University. He is the author of 18 scientific articles, 5 research reports presented in international conferences and 20 research reports published in republican scientific conferences. Previously he working as Associate Professor at Vytautas Magnus University, and the director of Creative Society and Economy Institute of Kazimieras Simonavičius University; he taught at Vilnius University, Šiauliai University, Vilnius Academy of Arts.

MEDIA ARTIST ACTIVITIES. R. Venckus is also a media artist usually engaged in the art of photography. The main theme of creation comprises memory, time and personal experience as well as the male body and sexuality interpretations. In 2010 he represented Lithuania in the international erotic visual art exhibition (National Museum in Poland). He participated in 30 international exhibitions and 37 republican exhibitions, set up 46 solo exhibitions in Lithuania and 4 abroad.

ART CRITIC ACTIVITIES. R. Venckus is known in Lithuania as an art critic engaged in reviewing contemporary art exhibitions and writing about painting, photography and video art. His critical reviews on well-known Lithuanian and Western artists make an integral part of exhibitions held not only in Lithuania but also in Denmark, Poland, Russia, Latvia, etc. R. Venckus is the author of 327 critical articles on art and culture. He is the author of the first textbook on video art in the Lithuanian language. He is the co-author of a methodological publication for creative work using audio-visual aids in the education of people with disabilities).

 

ARTIST’S CONTACTS

E-mail: remigijus@venckus.eu 

Web: www.venckus.eu

 

ORGANISERS AND PARTNERS

Organiser: Telšiai Art Gallery of Vilnius Academy of Arts (Kęstutis st. 3, Telšiai, Lithuania)

Gallery director: Giedrė Žeimytė-Jurkuvienė, mob. 8 610 348 53, e-mail giedre.jurkuviene@vda.lt

Partner of the exhibition: Vilnius Gediminas Technical University. 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));