skip to Main Content

Aštunti antikonstituciniai 2020-10-11 Seimo rinkimai

Jokio klaustuko. Ar taip iš viso gali būti, kai Lietuva deklaruoja pasauliui, kad yra teisinė demokratinė respublika su savo Konstitucija. Čia yra ir Konstitucinis Teismas ir daugybė diplomais, moksliniais ir pedagoginiais laipsniais apsikarsčiusių profesorių, teisės komitetų, signatarų, prezidentų. Vos ne visi prisiekę Konstitucijai, yra piliečiai, vadinasi ištikimi Lietuvos valstybei. Todėl nėra reikalo skubėti iš karto patikėti, kad Lietuvoje vyksta aštunti antikonstituciniai 2020-10-11 Seimo rinkimai.

Antikonstituciniai todėl, kad neatitinka LR piliečių 1992-10-25 priimtos Konstitucijos nuostatoms. Ir tai reiškia, kad Lietuvoje valdžia yra antikonstitucinė, kitaip tariant NELEGITIMI, kitaip tariant…. ne viskas vyksta, kaip piliečiai nori savo norus įtvirtinę priimdami Konstituciją. Tačiau apie viską trumpai ir nuosekliai.

LR Konstitucijos 78 straipsnis aiškiai apibrėžia tuos kriterijus, reikalavimus, nuostatas kaip turi būti renkamas Lietuvos prezidentas, tame tarpe 2-a šio straipsnio dalis taip skamba: Respublikos Prezidentą renka Lietuvos Respublikos piliečiai penkeriems metams, remdamiesi visuotine, lygia ir tiesiogine rinkimų teise, slaptu balsavimu.“

Paanalizuokime Prezidento rinkimo pavyzdžiu ką reiškia „lygi ir tiesioginė rinkimų teisė“. Pabrėžtina, kad lygi ir tiesioginė rinkimų teisė yra kartu neatskiriamai sujungta jungtuku „ir“ ir tai reiškia, kad abi šios LR piliečių teisės privalo būti realizuojamos kartu. Tai pilietis eidamas balsuoti, rinkti prezidentą, rinkiminėje apygardoje ar kitaip, atiduoda savo vieną balsą už norimą kandidatą pats jį pažymėdamas. Tikrai elementaru. Elementariau nebūna. Taip ir atrodo lygi ir tiesioginė rinkimų teisė, toks jos turinys. Pilietis turi vieną balsą ir pats tiesiogiai pažymi kandidatą už kurį balsuoja. Jokio tarpinio sąrašo nėra ir nereikia.

 

Konstitucija yra vieningas dokumentas, kurioje naudojamos tos pačios sąvokos įvairiose vietose turi tą patį turinį, tai yra tą patį reiškia.  Ypač kai naudojamos tame pačiame kontekste renkant ar tai Seimą, ar tai Prezidentą ar savivaldybių rinkimuose.

 

Konstitucijos 55 str. 1-a dalis taip apibrėžia Seimo rinkimus: Seimą sudaro Tautos atstovai – 141 Seimo narys, kurie renkami ketveriems metams remiantis visuotine, lygia, tiesiogine rinkimų teise ir slaptu balsavimu. Kaip matome Konstitucija reikalauja privalomai, kad būtų renkamas 141 Seimo narys ir ne bet kaip, o lygia, tiesiogine rinkimų teise. Kaip matome yra nedidelis skirtumas renkant Seimą, palyginus su prezidento rinkimais. Čia lygi  rinkimų teisė ir tiesioginė rinkimų teisė yra atskirtos kableliu, o prezidento rinkimų atveju jungtuku „ir“. Mano supratimu, tegu lingvistai ir teisininkai užginčija, kad jungtuku „ir“ ir kableliu sujuntos lygios ir tiesioginės rinkimų sąvokos savo turinio nepakeičia. Vadinasi kiekvienas iš 141 renkamų Seimo narių  privalo būti renkamas pagal lygią ir tiesioginę rinkimo teisę, tai yra piliečiui savo vienu balsu tiesiogiai pažymint renkamąjį kandidatą į Seimą. Tai yra toks lygios ir tiesioginės rinkimų teisės konstitucinis privalomas praktinis turinys. Kitaip neturėtų būti, nes kitaip reiškia antikonstituciškai, reiškia nelegitimiai.

Tai tokia autoriaus nuomonė, tačiau ne vien. Jau gal kokius 240 metų tokia teisė su tokiu turiniu yra naudojama JAV ir jokių pretenzijų niekas niekam niekada nepareiškė.

Tokia pati teisė buvo ir TSRS, tik problema buvo tame, kad kandidatai į renkamas pareigas turėjo būti kompartijos ir kgb aprobuoti, kas reiškia, kad jokių rinkimų iš vieno kandidato niekada nebuvo. Apie tai net V.V.Putinas kalbėjo.

LR Konstitucinis teismas 2015-10-20 taip pat išaiškino lygios rinkimų teisės turinį [1]:

2.3. Taigi pagal Venecijos komisijos patvirtintą gerąją rinkimų praktiką lygios rinkimų teisės principas, kuris yra vienas iš Europos rinkimų teisės paveldą sudarančių principų, reiškia, kad kiekvienas rinkėjas turi vieną balsą, visi rinkėjų balsai turi vienodą galią, sudarant rinkimų apygardas leistinas rinkėjų ar gyventojų skaičiaus nuokrypis nuo pasirinktos normos neturi būti didesnis kaip 10 proc. ir bet kuriuo atveju – 15 proc., nebent yra ypatingų aplinkybių.

Tačiau su LR Konstituciniu Teismu yra tokia problema, kad pats teisingai išaiškinęs lygios rinkimų teisės turinį ėmė ir „pamiršo“ tą turinį įtraukti į savo nutarimą, o įtraukė tik aukščiau pacituoto išaiškinamojo sakinio apatinę dalį lyg negalėtų to sakinio perskaityti nuo pradžios. Tokiu būdu po LR KT 2015-10-25 sprendimo turime vėl antikonstitucinį Seimo rinkimų įstatymą. Seimo problema tame, kad patys paprašę LR KT išaiškinimo patys (reiškia nesupranta kas LR Konstitucijoje parašyta) jo nenori matyti net tada, kad jiems primigtinai ir daug kartų primeni, tame tarpe šeštai ir septintai Seimo kadencijoms. Su signatarais ir labai norinčiu būti įvardintu prezidentu Vytautu Landsbergiu problema yra tame, kad jie jau 1992-07-09 tą aferistinę antikonstitucinę Seimo rinkimų problemą sąmoningai ir piktybiškai sukūrė [2] tam, kad organizuotos partinės gaujos (konstituciniai nusikaltėliai ir pats asmeniškai) patektų į valdžią palengvintu sau būdu. Kaip tai? Ogi paprastai, save įsirašo į sąrašo priekį ir taip įgauna privilegijų. Partijų vadukai apnaglėjo net tiek, kad net sau gaujos viduje jokio reitingavimo nedaro mat mandresni už kitus, paniekina kitus, kaip netikėlius. Taip Lietuvą valdo antikonstitucininkai, kitaip tariant hibridiniai stribai.

Kaip vertinti LR KT pirmininko Dainiaus Žalimo pasakymą dviejų pilietybių klausimu „niekas negali būti“, kai LR Konsituticja sako „kartu gali būti“ ir Seimas toleruoja tokį antikonstitucingumą? Viena stipri antikonstitucininkų gauja.

Dėl temos pilnumo pasižiūrėkime kas darosi savivaldybių rinkimuose. LR Konstitucijos 119 str. 2-a dalis: „Savivaldybių tarybų nariais Lietuvos Respublikos piliečius ir kitus nuolatinius administracinio vieneto gyventojus pagal įstatymą ketveriems metams renka Lietuvos Respublikos piliečiai ir kiti nuolatiniai administracinio vieneto gyventojai, remdamiesi visuotine, lygia ir tiesiogine rinkimų teise, slaptu balsavimu.“ Kaip aiškiai matome ir savivaldybių tarybų nariai privalo būti renkami lygia ir tiesiogine rinkimų teise. Čia vėl tarp lygios ir tiesioginės rinkimų teisės turime jungtuką „ir“, todėl kiekvienas savivaldybės tarybos narys privalo būti renkamas kaip koks prezidentukas, civilizuotai, o renkami sąrašais, kurie naudingi nusikalstamoms gaujoms. Visi puikiai supranta, kad sąraše esantys asmenys tikrai turi nelygias galimybes patekti į renkamas pareigas ir tikrai nėra renkami tiesiogiai, nes per sąrašą. Taigi nelegitimūs Seimo nariai negali ir sukurti legitimių Konstitucijai atitinkančių įstatymų ir tuo būdu visa Lietuva yra okupuota hibridinių stribų [3]. Net vienmandatininkai, kurie yra ir sąrašuose, taip pat negali būti legitymūs, nes pats rinkimų būdas, patekimas į Seimą, yra antikonstitucinis. LR pilietis rinkdamas Seimą [3] pagal įstatymą turi nuo vieno iki septynių balsų, priklausomai nuo to už ką balsuoja. Ar kas nors pasaulyje taip idiotiškai daro?

LR Prezidento Gitano Nausėdos pozicija nesiskiria nuo kitų prezidentų pozicijos, nes palaiko sąrašinius [4], tai yra „Gerovės valstybę“ kuria ant antikonstitucinių pagrindų. Nesistebiu, nes net nė karto neišėjo nors pasidomėti kiekvieno mėnesio 17 dieną Deimantės likimu, pasikalbti su tauriais žmonėmis, Lietuvos piliečiais, nors pastarieji jau 98 kartus klausia „Ar dar gyva Deimantė?“.  Kas čia per žmogus?

 

Tai kas pagaliau yra toji Lietuvos Konstitucija jei ji trypiama jai prisiekusiųjų? Nagi aukščiau Konstitucijos yra tarkim G.Landsbergio nykštys. Taip taip, NYKŠTYS, nes kai jį iškelia, tai komanda balsuoja taip, kaip nykštys parodo, o Seimo nariai netenka savo Konstitucijoje įtvirtintos teisės: „Pareigas eidami Seimo nariai vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės interesais, savo sąžine ir negali būti varžomi jokių mandatų.“.

Arba kitas atvejis, kai buvo „nuiminėjamas“ Seimo pirmininkasViktoras Pranckietis. Tik sušmėžavo R.Karbauskio skvernai tarpduryje ir visa jo komanda išnyko už durų. Tai R.Karbauskio skvernai yra aukščiau už konstitucinę Seimo narių nevaržomo mandato teisę.

 

 

 

 

 

Išvados:

Iš LR piliečių yra pilnai atimta jų konstitucinė teisė rinkti Seimą ir savivaldybes remiantis konstitucine lygia ir tiesiogine rinkimų teise.

Lietuvoje visumoje yra antikonstituciškai suformuota nelegitimi valdžia tiek Seime, tiek visose savivaldybių tarybose.Visą laiką išskyrus LR AT.

Lietuvos piliečiai eidami ir balsuodami, suprantama nesuprasdami, balsuoja už nelegitimią valdžią. Kol kas visos  partijos ir ypač jų vadukai tuo nusikalstamai naudojasi. Tai yra GĖDA ir NUSIKALTIMAS prieš Lietuvos valstybę ir jos piliečius.

Lietuvos valdžia kaip nematė šio fundamentalaus antikonstitucinio nusikaltimo, tai ko gero ir nematys….. kol žmonės eis už juos balsuoti.

 

Literatūra:

  1. 2016-09-11 dr. Jono Ramanausko straipsnis „ULTIMATUMAS  Seimui dėl LR teisinių pagrindų griovimo(http://www.ekspertai.eu/ultimatumas-seimui-del-lr-teisiniu-pagrindu-griovimo89825/).
  2. 2019-07-08 dr. Jono Ramanausko straipsnis „Liepos 9-ta – antikonstitucinės valdžios diena” (http://www.ekspertai.eu/liepos-9-ta-antikonstitucines-valdzios-diena/).
  3. 2017-03-11 dr. Jono Ramanausko straipsnis „OKUPUOTA NEPRIKLAUSOMYBĖ(http://www.ekspertai.eu/okupuota-nepriklausomybe91670/).
  4. 2019-11-21 dr.Jono Ramanausko straispsnis „Rungtynės su kartelėmis prieš Lietuvą(http://www.ekspertai.eu/rungtynes-su-kartelemis-pries-lietuva/).

 

 

Pagarbiai dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com

2020-10-08

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));