skip to Main Content

Ar viską žinome  apie Lietuvos  laisvę?    Sausio  13  atgarsiai                                

Neramios  buvo  dienos prieš  sausio 13  1990 metais.  Kaip   veiklus  Lietuvos  laisvės  siekių  ir tai  laisvei   pasiekti,  per  visą  tarybinės  okupacijos  laikotarpį,  ieškantis  būdų  joms  įgyvendinti , tai vienas  iš  dvasininkų,  buvęs  Vadžgirio  parpijos  klebonas  A. Bulotas,  vėliau  ir  vyriausiasis  LR  kariuomenės  kapelionas. Šiandieną  atskleidžia  keletą  žingsnių  link  Lietuvos  laisvės. ( Jis buvo ir  parlamentinių  idėjų  siekiančios  L. Andrikienei  Jurbarko  rajone vienas  iš uoliausių  patikėtinių,  padedant  ir  atsiliepiant  į  L. Andrikienės  prašymą:  „Jei tu klebone  padėsi, tai aš pateiksiu  savo  kandidatūrą, rinkimams į  Aukščiausiąją  tarybą, kur  mane  iškėlė  Jurbarko  politinių  kaliniu ir tremtinių   sąjunga. )  Lietuva  buvo  karo  stovyje. Tuo metu  Persų   įlankoje  karui  ruošėsi  Amerika.  Ar  karo  įvykiai  Persų  įlankoje  nenukreips  pasaulio  žvilgsnio  nuo  Lietuvos  įvykių,  svarstė  kun. A. Bulotas.  Bendraudamas  su  Jurbarko  savanoriu  A.  Reičiūnu,  kuris  kaip  pradedantis   verslininkas jau turėjo    naujesnių  ryšio  priemonių, kaip  palydovinė  televizija  su  kuria  buvo  galima  sekti  pasaulio  įvykius  ir  tai  kas  vyko  Persų  įlankoje,   faksimilinis  aparatas,  kada  dokumentų  pagalba  buvo  galima   bendrauti.  Tad  kun. A. Bulotas  nuvykęs pas A. Reičiūną  į  Jurbarką  iš  buto ,  pasiuntė  faksogramą  TSRS  užsienio  ministerijai,  prašydamas   Maskvos,  kad  pateiktų  JAV  ambasados  adresą.   TSRS  užsienio  ministerija  iš  Maskvos  atsiuntė  JAV  ambasados  adresą.  Tuomet  buvo pasiųsta   faksograma  su  tekstu,  prašant  JAV  vadovybės, kad  būtų  sustabdytas  karas  Persų  įlankoje,  dėl  karo  stovio  su  TSRS  kariuomene  Lietuvoje.  JAV  ambasada  nurodė  Egipte  esančios  JAV  ambasados  adresą  ir  patarė  kreiptis  į  JAV  ambasadą  Egipte.  Prašymas  sustabdyti  karo  veiksmus,  buvo  paprašyta  ir  JAV  ambasados  Egipte.  Iš  JAV   ambasados  Egipte  buvo atsiųstas  prašymas,  kad   tiksliai  būtų  aprašyti  tai  kas  vyksta  Lietuvoje.  Ir  JAV  ambasada   Egipte, Lietuvos  įvykiams  aptarti,  sukvietė   skubią   konferenciją.   Kiek galima  tiksliau  buvo  aprašomi  įvykiai   vykstantys  Lietuvoje ir  buvo  nusiųsti  į  Egipto  ambasadą.  Karas  Persų  įlankoje  keletą  dienų  buvo  sustabdytas.  Pasirodė  kad  didžiosioms  valstybėms  nelabai  rūpėjo   tai   kas  vyko  Lietuvoje, o  šiandien  po  daugelio metų  ar  rūpi jau pačiai   Lietuvos  Vyriausybei  prisiminti  visus   faktus  ( ne tik  Sausio  13  broliją.  Tada  visa  Lietuva  buvo  Sausio 13  brolija ) vedusius   į  Lietuvos  Laisvę?    Šie,  kaip  aš  įvardinčiau  tarsi  pirmieji  tarptautiniai    Nepriklausomos  Lietuvos „ diplomatai“  kun. A. Bulotas ir  savanoris  A. Reičiūnas   (miręs) vykdė  Lietuvos  išlaisvinimo  misiją  tarptautiniu  mastu  ir   kaip  išsilavinę  pogrindžio  sąlygų   disidentai ,  spręsdami  logiškumu, intuicija  ir  esama  situacija,  kai  pasaulis  tik  žiūrėjo  tarybinę  to  meto  pateikiamą  melo  Interviziją  apie  Lietuvą   ir nieko nedarė  faktinio  dėl  Lietuvos  laisvės  ir  sunkiausią  jai  momentą  ir  profesorius  V.  Landsbergis   pro  Seimo  langą,  manau  patekęs  į  baimės  neviltį,  sušuko: „ar  yra minioje  kunigas“?  Taip jie buvo  ir  aukojosi  krūtinėmis  atsistoję  prieš  tankus ( nors  skelbiama, kad  Valstybė  atskirta  nuo  religijos…) ir  ten  kur  reikėjo.   Kai  tuo  metu,  šiandieną  laisvos  nepriklausomos  Valstybės  valdymo  akibrokšte   dalyvauja  tie,  kurie  tuo metu,  kai šie patriotai  ieškojo  būdų kaip  padėti  Lietuvai, jie komunistai,  dar  ėmė  ištikimų  komunistų  algas ( veltui  komunistai  nemokėdavo  didelių algų ) iš  Kremliaus  ir  per   Lietuvos  laisvei  brangias  minėjimo   datas  šiandieną,  manau   kaip  išdavystę,  prisisega  rusiškai – masonišką   „niezabudką“- neužmirštuolę- žibutę….  Visos  faksogramos  yra  išsaugotos, bet  faksimilinių  telegramų  tekstų  ryškumas  su  laiku  nyksta,  tad  perteiksiu  keleto   telegramų  antraštes.  Telegramos  antraštė   iš  Egipto  JAV  ambasados  su  kuria  buvo  ilgiau  palaikomas  ryšys  ir po  sausio 13  įvykių.  „CONFERENCE  CALL  FOLLOWS“    FROM : EMBASSY  OF  EGYPT  11:40 21 01  19. Ir  toliau  seka  tekstas.   Kitos  telegramos  tekste  rusiški  žodžiai  bet  lotyniškomis  raidėmis: STORED  MESSAGE   FROM:  U.S. EMBASSY  MOSCOW   TO:  ALGIMNTAS  REIČIIUNAS  ir  telegramos  tekstas.  Kas rašoma  telegramose,  jau  sunkiai  įskaitomuose  tekstuose  aprašyta  ir  pasinaudota  liudininko   kun. A. Buloto  prisiminimais.  

Pagarbiai,  Tarpukario   Lietuvos  savanorio  dukra  Leonarda  P.        

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));