skip to Main Content

 

 

 

 

 

 

      2015 m. Nr.45, „Laisvo Laikraščio“ redaktorius Aurimas Drižius parašė straipsnį „Norėjau atkreipti dėmesį, nes būčiau policijos dėka dingęs be žinios“ apie Renato Jankūno įspūdžius, kaip jį reketavo policija, kaip brutualiai elgiasi,  kaip jis kovoja su jais. Apie tai netgi 2009 m.05.04 d. kreipėsi į tuometį Seimo Nacionalinio Saugumo ir Ginybos Komiteto pirmininką Alvydą Anušauską. Po kreipimosi situacija dar labiau paaštrėjo. 

      Kadangi Renatas Jankūnas, pagal Kauno m. teismo sprendimą, jau tris mėnesius yra uždarytas VŠĮ Rokiškio psihiatrinėje ligoninėje ir net nežino kiek dar ten teks laiko į parą ryti po keturis kartus tabletes, kreipėsi telefonu į mane. Taip pat kreipėsi ir Stasys Rupeika. Jau prasigydęs tiek pat laiko. Prašymas vienas – sužinoti kada bus paleisti ir ar galima paspartinti išėjimo klausimą greičiau, nes niekas informacijos nesuteikia, o teismo sprendime gydymosi laikas nenurodytas.

http://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=1060;sudais-kauno-apygardos-prokuratura-apipyles-renatas-jankunas-norejau-atkreipti-demesi-nes-buciau-policijos-deka-dinges-be-zinios&catid=2&Itemid=203&highlight=WyJqYW5rXHUwMTZibmFzIl0=

      Kadangi man teko mokintis SSSR MVD Minsko aukštosios m-los Vilniaus fakultete (aišku rusų kalba) slapčiausios tarnybos 5 grupėje, tai prisiėjo mokintis ne tik filosofijos, psihologijos ir kitų mokslų, bet ir psichiatrijos. Tai medicinos dalis, tirianti psichines ligas. Kas įdomiausia laikyti įskaitos mums reikėjo važiuoti visai grupei į Vasaros 5, pas vieną žinomą psichiatrą. Taip buvo sukurtas įvazdis, kad šios tarnybos specialistai prieš mus yra kur kas viršesni ir pranašesni. Dabar neparašęs, kad jie užsiima galimai nusikalstama veikla, tapčiau jų bendrininku. Todėl redaktoriaus išklausytos ir aprašytos menininko Renato J. ir kitų aimanos man visiškai suprantamos.

Aprašomos policijos vykdomos operacijos prieš Renatą J. taip pat.

      Minėtų ligonių prašymu pasidomėjau vienos minėtos ligoninės darbuotojos informacijos apie aimanautojus. Pastaroji labai ištikima šiai labiausiai apsiraigiusiai slaptumu sistemai. Nieko negalinti kalbėti apie ligonius, nes tai būtų labiausiai pažeistos jų teisės. Man bandžius aiškinti, kad jie patys prašosi paviešinti ir tai ne mano išmislas, rezultato nedavė. Dar labiau sukėlė naivumą, todėl paskambinau minėtos ligoninės direktoriui Algimantui Liausėdai ir pradžioje uždaviau tuos pačius klausimus. Atsakymai analogiški. Paklausus kiek ligonius dar gydys, atsakymas, kad tai  sprendžia teismas, jie tik vykdo teismo sprendimus. Teko bandyti aiškinti, kad teismo sprendime gydymo terminas nenurodytas. Negi teisėjai geresni psichiatrai už juos? Žmonės be reikalo neieškotų po Lietuvą pagalbos.  Deja drg. direktorius liko prie savo nuomonės.  Viskas slapta.

      Pasidarė dar įdomiau. Supratau, kad padėtis yra baisesnė negu sovietmečiu. Tad paskambinau  į Lietuvos Sveikatos apsaugos ministeriją.  Ten išdėsčiau tas pačias problemas ir gavau vėl tuos pačius atsakymus. Suratau – sistema vienalytė. Tik pasiteiravus ar kalbuosi su tokia ir tokia, bei paaiškinus,  kad apie tai bus informuota visuomenė prasitarė, kad reikia ligoniams kreiptis į ligoninės administraciją, kurie neva nuspręs ar reikalingas tolimesnis gydymas, todėl jos pavardės ir neskelbiu. Tad drg. direktoriau Algimantai Liausėda, kodėl iš Jūsų šito nėjo išpešti?  O gal SAM darbuotoja sakė netiesą? Manyčiau, kad Jūs mastote logiškai, kaip sakydavo žemaičiai, kas ikišo į maišą, tas lai ir ištarukia. Tik  galimai teismams tereikia Jūsų komisijos sprendimo apie ligonio „pasveikimą“?  Kad kai kurie neserga supranta tik prieš vaistų vartojimą, po to vėl tampa laimingais. Po šio pranešimo neabejoju, kad padidinsite ar padažninsite dozes, draugai psichiatrai. 

      Apie galimą kreipimąsi paskambinau tris mėn. besigydančiam ligoniui Stasiui Rupeikai, tikėjausi, kad pradžiuginsiu, deja prasitarė, kad geriau jau išbus dar tris mėnesius, bet prašymo nerašys, nes žino, kad už prašymus susilauks didesnės dozės vaistų ir gali išeiti iš ten daržove. Minėtas menininkas, sielos žmogus Renatas J. sakė taip pat nerašysiąs. Jeigu neišleido dalyvauti teisme, kur 2016 06 17 buvo nagrinėjama uždarame posėdyje jo baudžiamoji byla, ko galima iš jų tikėtis?

       Kur dar galima nusiristi? Daktarai ligonių ligų diagnozes slepia po devyniais užraktais. Netgi prašant patiems ligoniams, Jiems aiškina neva bus pažeistos jų pačių teisės. Todėl teko pasikrapštyti mamunėlį, kokia diagnozė gali būti nustatyta menininkui, visuomenininkui Renatui J..Perskaičius redaktoriaus  aukščiau minėtą straipsnį priėjau išvados, kad jam gali būti nustatyta:

 

K v e r u l i a n t i š k a    v e i k l a

 

      Kveliurantas – tai žmogus, jaučiantis liguistą pomėgį skųstis, bylinėtis ir pan. Dažniausiai tai žmonės, turintys liguistą charakterį arba sergantys sunkia psichikos veikla. Įtarūs, pavydūs, liguistai reaguojantys į kitų pastabas kveruliantai greitai įsižeidžia, jaučiasi nuskriausti. Kitų elgesyje, pasakytuose žodžiuose jie įžvelgia pavojų sau. (Įpatingai kai policininkai uždaro iš pradžių į Utenos psichuškę, po to teismo sprendimu į Rokiškio –Z.V.) Skųstis paskatina bet koks nereikšmingas konfliktas. Kveruliantas skundus rašo kaskart vis į aukštesnes instancijas, tesėsaugos organus, prokuratūrą. Tariamam skriaudikui reikalaudamas didelės bausmės. Į savo veiklą įtraukia gimines, pažįstamus, draugus. Neigiamą atsakymą arba bent dalies pretenzijų patenkinimą jis laiko korupcijos ar sąmokslo prieš jį rezultatu. Tai skatina dar aktyviau veikti. Pamažu liguistas teisybės ieškojimas tampa kverulianto gyvenimo būdu, užgožia kitas jo gyvenimo sritis. Neretai kveruliantas savo tariamiems priešams ima grasinti, juos šantažuoti, kad atkreiptų visuomenės dėmesį, sukeltų viešą skandalą. Savo kaltinimus teisme grindžia nuotraukomis, magnetafono įrašais ir pan.

      Kveruliantiška veikla gana pavojinga, nes traumuojami visiškai nekalti žmonės (teisėjai, prokurorai ir kita jų visiškai niekieno nekontroliuojama šutvė – Z.V.), švaistomos lėšos nepagrįstiems skundams tikrinti (atsirašinėti – Z.V.), iškreipta informacija klaidina visuomenę. Iš pažiūros kveriuliantas atrodo visiškai sveikas žmogus, sklandžiai kalbantis, atkakliai įrodinėjantis savo teisėtumą, todėl nesutinka gydytis ir tokį pasiūlymą laiko įžeidimu. Gydymas dažniausiai nepadeda, nes kverulianto veiklą ir gyvenseną sąlygoja savita charakterio struktūra.

       Taigi drg. direktoriau, ar skaitote: „ Gydymas dažniausiai nepadeda“. Kam žalojate kūrybingą asmenybę, turinčią meniškų sugebėjimų?

      Kai kam sukėlė įtarimų dėl galimai neskaidrios šios ligoninės veiklos. Todėl prisiėjo pasižiūrėti į Jūsų 2016 m. gegužės mėn. informaciją, apie mažos vertės pirkimus: įvairių vaistų nupirkote už 707.6 Eurus,  įvairių gesituvų už 1519,59 Eurus, tai yra 376 vnt. ir 30 suremontavote, itogo: 406 gesintuvai. Gal tiek ir reikia, spręsti gaisrininkams. Kadangi prasitarėte, kad turite apie 400 ligonių, o nesakėte virš 400 ligonių, reiškia laikote truputį mažiau, o vietų galimai 400, kadangi yra toks limitas, kol neatsiūs kitų, šių paleisti negalite. Kaip sovietų armijoje, šauktiniai keitėsi kas pusmetį. Ar teisingai suprantame. Todėl ir negalite Jiems pasakyti kada bus paleisti. Manau ir jie skaitys šias eilutes, todėl pranešu. Jus paleis, kai ateis kita pamaina, arba sugirdys užpirktus vaistus, nes jie turi galiojimo laiką. Patys jie juk nesiguls ir užpirktų vaistų nerys ir dėl Jūsų paleidimo, savo verslo nežlugdys. Be to netikiu,  kad kiekvienam tariamam ligoniui prie lovos statytumėt po gesintuvą, nors ką gali žinoti, jeigu nurodys ir pastatysit – verslo nežlugdysit. 

      Taip pat Jūsų vadovaujamos ligoninės pastatų komplekso inžinerinių sistemų remonto ir plėtros darbus atliks konkursą laimėjusi UAB „Elpromas“. Kas dalyvavo konkurse niekur surasti nepavyko, galimai jo ir nebuvo, nors sutarties bendra vertė numatoma:118.362,30 Eur.

      Renatai Jankūnai, kadangi Tamstos labai gražus raštas, tiksliau dailyraštis,  laiko veltui  neleisk, jeigu neperduozuos vaistų, pamokink rašyti ir personalą, nes jie rašo tik jiems įskaitomu šriftu. Tavęs „Laisvo laikraštis“ ir jo skaitytojai be priežiūros nepaliks.

       Tuo pačiu noriu informuoti, kad Lietuvoje jau įkurtas Tarptautinės Prigimtinės Teisės Tribunolas (TPTT) . Rytų Europai šiai veiklai vadovauja Lina Helstein – tai pasaulinė teisių teisėjų, bylininkų, prokurorų ir intelektualų organizacija pradedanti veiklą nestandartiniais bet rimtais žingsniais. Žingsniais, kurie pritildys ir privers susimastyti ne vieną valstybės atstovą, bandantį aiškinti, kad „užsienis nesikiš į mūsų vidaus reikalus“.

      Ar išmoksime priešintis saviems skriaudėjams? Visų pirma, psichologiškai, nes svetimiems, t.y. okupantams psichologiškai priešintis buvo lengviau.

      Tarptautinis Prigimtinės Teisės Tribunolas 2016-05-31 d. renginyje Seime susilaukė bylininkų ir teisininkų pritarimo numatytai programai, t.y. tie kurie yra nepatenkinti teisėjų, prokurorų, amtstolių ir jų šutvės sprendimais, bylininkai pasiskirstė pagal bylų esmę į darbo grupes. Vienoje iš grupių dalyvauju ir aš, tad galite su savo prblemomis kreiptis. Nukreipsime reikiama linkme. Mano tel. 8 662 33770. 

                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                  Zenonas Volkovas       

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));