skip to Main Content

Ar Telšiuose Darbo partija įvedė vienvaldystę, t.y. savo karaliavimą, o opoziciją pavertė paklusnia marionete?

 

Tekstą, kuris yra žemiau surašytas ir skirtas telšiškei Virginijai esančiai nelaisvėje, visuomenininkas V. Partaukas perdavė laiško forma Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų  partijos Klaipėdos skyriaus pirmininkui Arūnui Barbšiui. (nuotrauka)

 

Telšiškė Virginija Smilgytė, kuri šiuo metu yra uždaryta Rokiškio psichiatrinėje ligoninėje,  viešai pasisakė ir apie Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų  Telšių skyrių, kuriame jos narystė pirmininko Manto Servos iniciatyva buvo sustabdyta.  Ji teigė, kad Darbo partija bruka savus į kitas partijas. Ji mano, jog Konservatorių partijos Telšių skyriaus vadovavimą perėmė Darbo partija, t.y. Seimo nario Valentino Bukausko žmogus. Virginija mano, kad Darbo partija taip sudėliojo, sumaketavo Konservtorių Telšių skyriaus pirmininko rinkimus, kad net du  kandidatai į vadovus buvo siųsti iš Darbo partijos. V, Smilgytės  nuomone, kad vienas iš jų, tai Vilma  Savickienė, kuriai  netapus Konservatorių partijos Telšių  skyriaus pirmininke, atsiskleidė tikrieji tikslai, – ji perėjo į Darbo partiją ir jau 2015 m. rinkimuose į savivaldybės tarybą kandidatavo nuo Darbo partijos.  Virginija mano, kad antras Darbo partijos siųstas žmogus buvo Mantas Serva. Jis atėjo į Telšių skyrių su pažadu, kad  daug ir aktyviai dirbs. Konservatorių partijos narė V. Smilgytė  pastebėjo keletą dalykų, kurių iki tol skyriuje nebuvo.

Pirma, ko niekada nematė, o  per 2016 m. Seimo rinkimus konservatorių būstinėje pastebėjo, tai  prikrautų Darbo partijos lankstinukų ir 3 formato dydžio kandidato į Seimo narius  Darbo partijos atstovo Valentino Bukausko nuotrauką. Virginija Smilgytė paklausė skyriaus pirmininko, kodėl čia atsirado priešingos partijos lankstinukai. Atsakymas buvo, kad čia nieko tokio.

Antra, Alfreda Tamoševičienė Lietuvos ir Telšių rajono savivaldybės politinė bei visuomenės veikėja nuo Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos buvo iškelta kandidate į Seimą. Jaunimas, kurį atsivedė skyriaus pirmininkas, nepadėjo kandidatei į Seimą kabinti plakatų, nesivažinėjo agituodami po rajoną. Virginija mano, jog taip elgėsi todėl, kad nebūtų Darbo partijos kandidatui V. Bukauskui  konkurencijos.

Trečia, kai V. Smilgytė pastebėjo, kad per 2016 m. Seimo rinkimus Darbo partija  klastoja biuletenius, tada  ji prieš antrą turą organizavo bado akciją. Skyriaus pirmininkas pasipiktino. Jis teigė, kad jie yra koalicijoje su Darbo partija ir uždraudė akciją,  skirtą   Valentino Bukausko  praeičiai.  Už bado akcijos organizavimą  buvo sustabdyta V. Smilgytės  narystė Konservatorių partijos Telšių skyriuje.

 

Ką apie Telšių konservatorių lyderį M. Servą rašo vietiniai laikraščiai? 2015 m. lapkričio mėn., mirus išrinktam Telšių miesto socialdemokratui merui Vytautui Kleivai, vyko nauji rinkimai į Telšių miesto mero postą.  Konservatoriai iškėlė Manto Servos kandidatūrą. Kandidatams į Telšių mero postą laikraštis „Kalvotoji Žemaitija“ raštu uždavė klausimą dėl Civilinės metrikacijos skyriaus pastato stogo remonto aplinkybių. Žurnalistą Alvydą Ivoncių, matyt, labiausiai nustebino  Manto Servos atsakymai.  Todėl jis rašo „ M.Serva, kaip valdančiosios koalicijos narys, gieda valdančiųjų chore, diriguojant Savivaldybės administracijos vadovams, arba jis nuolankiai patiklus“. M.Serva kaip šimtaprocentinę tiesą teigia tai, ką išgirdo iš administracijos, jog „neteisingai paskaičiuotas stogo gegnių statumas ir parašytas didesnis pasvyrimo laipsnis nei yra“. Tai esą projektavimo klaidos. Žurnalistai išsiaiškino, jog pagrindinė priežastis, „kad stogo ploto vietoje 598 kvadratinių metrų tėra 423 kvadratiniai metrai. Skirtumas: 175 kvadratiniai metrai arba 29 procentai nuo netikslaus stogo ploto. Taigi ne tik dangos, bet ir kitų medžiagų reikės mažiau 175 kvadratiniams metrams.“ Aiškiai matosi, kad žurnalistai iš konservatoriaus kandidato M.Servos  norėjo sužinoti, kokia buvo padaryta Telšių savivaldybei žala, dėl medžiagų ir neatlikto darbų  prirašymo, tačiau gavo tik atsakymus apie gegnes, o iš tikro apie nieką.

Kitame  laikraštyje „ Telšių žinios“ žurnalistas Antanas Nekrašius  str. „Telšių rajono savivaldybės tarybos opozicija – tik arbatai gerti?“ aprašo  miesto taryboje vykusią  diskusiją dėl Antikorupcinės komisijos narių  perrinkimo. Tarybos narys Algirdas Bacevičius pasakė, kad „reikėtų iš komisijos pašalinti konservatorių Mantą Servą ir „valstietį“ Algirdą Tarvainį, kadangi iš jų jokios naudos: daugiau advokatauja, negu dirba.“

Apibendrinant tai ką išgirdome iš V. Smilgytės bei išsakytą nuomonę žiniasklaidoje padarome išvadą, kad Konservatorių partijos Telšių skyriaus pirmininkas nesijaučia nepriklausomu politiku. Atvirkščiai, jis atidirbinėja valdančiajai Darbo partijai ir matosi, jog yra ypatingai naudingas veikėjas partijai, kuri garsėjo apgaulingai tvarkanti  buhalteriją .

Demokratinis valdymas galimas tada, kai yra aktyvi, nepriklausoma opozicija. Jos pavertimas „skuduru“ arba valdančiosios partijos priedėliu yra siekis įvesti diktatūrinę valdymo sistemą. Manome, kad Darbo partija Telšius pavertė savo  karalyste ir šeimininkauja  mieste,  lyg  karaliukai.

Seimo narys Valentinas Bukauskas vaidina geradarį karalių, pav., valdantieji atiduoda panaudos sutartimi patalpas teistam už vaikų tvirkinimą Antanui Grigaliui.  Opozicija  tyli, nes ji  neįgali, sukiršinta arba dar kitaip galima pasakyti,  Darbo partijos“patvarkyta“.

Skaudžiausia, jei kalbėsi, kad Darbo partija Telšiuose  sukūrė vienvaldystę – būsi psichinis ligonis ir tave gydys  Rokiškyje. Taip atsitiko su telšiške V. Smilgyte.

 

Prašome    Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų  partijos pirmininko Gabrieliaus Landsbergio  grąžinti gerą vardą  Telšių skyriui, t.y. inicijuoti naujus pirmininko rinkimus ir tokiu būdu atsikratyti  Darbo partijos  „pastumdėlio“ įvaizdžio. Mums, visuomeninkams, stebintiems politinį gyvenimą  tenka padaryti išvadą, kad  viešam interesui, šalies gyventojams yra blogai, kai viena politinė partija tampa valdančiąja kelias kadencijas, o opozicija daug metų nesugeba perimti valdymą savivaldybėse.Klaipėdoje daug kadencijų valdančiaisiais yra liberalai, kurie miestui daro nemažai žalos finansuodami neaiškius projektus, mero žmonos viešąją įstaigą ir pan. Todėl turime Konservatorių vadovybei papildomą prašymą – padidinti Klaipėdos skyriaus finansavimą, suteikti skyriui ir kitokią pagalbą, kuri padėtų opozicijoje esančiai  tapti valdančiąją partija Klaipėdos mieste.   

Atsakymą iš Konservatorių partijos vadovybės norėtume gauti per Klaipėdos skyriaus pirmininką Arūną Barbšį, 

Virginija Jurgilevičienė

Virginijus Partaukas

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));