skip to Main Content

 

Ar sutiks konservatoriai ir Grybauskaitė, kad įvyktų 2016 metų seimo rinkimai??

Šalia visų nesąmonių, vykstančių Lietuvoje, labai svarbi yra diskusija, kuri vyksta seime sudarant komisiją, kuri turi ištirti prezidentūros manipuliavimą žvalgybos ir ikiteisminių tyrimų duomenimis. Šios komisijos rezultatai gali būti pagrindas dėl prezidentės apkaltos – juk konstitucijos ir priesaikos pažeidimų yra tiek daug, kad užtektų kelioms apkaltoms!!! Kadangi prezidentės nekompetencija ir visiškas nesupratimas apie ne tarybinę tvarką tenkina visą „elitą“, todėl apkalta jiems reikštų praradimą visų turimų valdžių. Ir dabar prieš rinkimus jie ir toliau elgiasi kaip tikri išnaudotojai, nes turbūt kitokie jau ir negali būti!! Na, o rinkėjams būtų dar vienas pavyzdys už ką nereikia balsuoti. Jau senai žmonėms aišku, kad nusikaltimas būtų balsuoti už konservatorius ir darbo partiją. Darbo partijos atstovė, vaidinanti seimo pirmininkę, drg. Graužinienė, įvykdžiusi visus Uspaskicho išlaisvinimo testus (pasiūlė R. Masiulį į energetikos ministrus – tai lygiai tas pat, kaip įkišti lapę į vištidę!) ir toliau tarnauja ne savo rinkėjams, bet prezidentei, uždrausdama kurti laikinąją komisiją. Jau vien tik dėl šito, pil. Graužinienė įtraukiama į juodus sąrašus, kuriuose neturi jokios teisės būti renkami į bet kokius valstybinius organus, tuo labiau į seimą!! Brangūs Lietuvos rinkėjai visi tie kurie balsavo už komisijos nesudarymą, neturi jokių teisių dalyvauti bet kokioje valstybės veikloje, jau neskaitant apie seimą, kaip pasakė viena lietuvis – patriotas: jie gali šluoti tik gatves ir tai kažkieno prižiūrimi! Na, o patys „geriausi“, didžiausi subinlaižiai, keliaus tiesiu keliu j įkalinimo įstaigas! Jų visų išsigimusiems vadams ne pro šalį būtų ir mirties bausmės sugrąžinimas. Pagal Kinijos (o ko jie blogi?) įstatymus, ant kai kurių kapų ir žolės jau būtų sužėlusios!!

Dabar Lietuvoje veikia kažkokie dvigubi standartai. Pikčiausia, kad prezidentė galvoja, kad lietuvis, kaip tikras mankurtas, viso šito nesupranta 11 Liberalų sąjūdžio paimtas kyšis 250 tūkstančių eurų yra nusikaltimas, o banko darbuotojui 50 tūkstančių kyšį galima imti, tai jau ne nusikaltimas?? Juk šituos įvykius galėtų ištirti komisija, kurios Grybauskaitė ir konservatoriai bijo daugiau, kaip ugnies. Ką gali pagalvoti apie socialdemokratus, kurie jau balsuoja prieš sudarymą komisijos! Nejaugi ir jie tapo prostitutais, kaip visiškai beviltiška darbo partija! Be šitos komisijos Lietuva pratęs savo agoniją iki 2019m. prezidento rinkimų. Ar pagalvoja visi valstybės biudžeto vagys, ką jie darys, kai iš ES išstos Anglija, ir sužlugs Europos Sąjunga su savo euru. Gal spės pabėgti, kaip Dušanskis su Slavinu, o gal mes jiems neleisime tai padaryti –juk jie labai daug skolingi Lietuvai ir jos žmonėms. Jau vien išdavikiškas „Snoro“ banko bankrotas kiek pridarė nuostolių valstybei ir jos piliečiams – apie 5 milijardus litų!! Tarp kitko, 2016 m. vasario mėnesį turėjo būti sprendimas Niujorko arbitražinio teismo dėl Baranausko su Antonovu ieškinio 5,0 milijardams litų už sužlugdymą normalios banko veiklos. Kadangi tokių melagių ir apgavikų (kaip dar žmonės kenčia?!) niekur nerasite pasaulyje, tai gal ir dabar jie nutyli arbitražinio teismo sprendimą. Mes nesuprantame, kaip vykstant Londone teismui, Antonovas su Baranausku būtų pateikę Mazuronio komisijos aktą, kur yra aiškiai pasakoma, kad bankas galėjo dirbti ir buvo tyčia subankrotintas.

Jeigu konservatoriai ir Grybauskaitė galvoja, kad „Snoro“ bankas ir SGD terminalas bus užmiršti visiems laikams,, tai jie labai klysta, nes nuskurę ir alkani Lietuvos žmonės nežiūrėsi JAV tankus, kol nebus nubausti Landsbergis su Grybauskaite!! Jie tiek pridirbę Lietuvai, ir tuo pačiu Ukrainai ir Rusijai, kad žmonės ir be teismo jiems paskirs bausmes!!

Tai štai todėl jie visi eina iš proto, kad tik kaip nors laimėti 2016m. seimo rinkimus, nes išsirinkę ministrą pirmininką avinėlį anūką (didesnis subinlaižys raudonosios dar net už Šimašių!) pratęs valstybės niokojimą iki visiško sužlugdymo. Nepadės ir kaltinimai Rusijai, kuriai pavydi vis daugiau Lietuvos žmonių. Mes nesuprantame STT ir FNTT, kurios daro labai rimtus nusikaltimus, vykdydamos Grybauskaitės nurodymus!! Juk už tuos nusikaltimus reikės atsakyti!! Būtinai! Jeigu ne šiandiena, tai rytoj tikrai! Jau ir dabar juokiasi JAV iš tokių paklusnių idiotų. Kada JAV ir Rusija paspaus rankas, ką jūs darysite?? Ieškosite kam naujam laižyti subines!! O jeigu tokių neatsiras, tai žinokite, kiek jums gresia už tėvynės išdavimą? E. Masiulio demaskavimas ne jūsų nuopelnas, jeigu nebūtų kliudęs E. Masiulis konservatoriams paskirti anūką – kvailiuką ministru pirmininku, tai jūs būtumėte laukę kitų nurodymų! Vis tiek mes nesuprantame, kaip konservatoriai gali ką nors laimėti be valstiečių – žaliųjų išdavystės. Kiek pažįstame Ramūną, jis savo noru taip nepadarys! Bet mes matome a.a. Lubio likimą – pareiškęs, kad paviešins pavardes tų, kurie jam trukdė padėti statyti Lietuvai naudingą, pigesnį terminalą, už savaitės buvo rastas negyvas. Žmonės yra žudomi, o Lietuvoje žmogžudžiai yra beveik didvyriai. Pulkininko Pociūno žmogžudystė, būtinai turės būti ištirta ir žmogžudžiai nubausti, pagal nuopelnus. Lietuvoje kuo daugia pavagiama, tuo „didesnis“ ordinas priklauso. Paimkime ir R. Masiulio pavyzdį – jeigu jis būtų pavogęs ne 400 milijonų, o 1 milijardą – įdomu kokiu ordinu būtų apdovanotas?? Keista, kaip ordino negavo pil. Graužinienė? Mes siūlytume pil. Graužinienei baigiant „politikės“ karjerą apdovanoti medaliu už „skęstančiųjų gelbėjimą“ arba medaliu „už prostitucijos protegavimą Lietuvoje“, Neįsižeiskite normalūs darbo partijos nariai, bet Graužinienės veikla seime niekas kitas, kaip prostitucijos skatinimas. Jeigu ji kam nors tinka Lietuvoje, tai tik konservatoriams ir Grybauskaitei.

Mes jau nebeturime jėgų ir noro kreiptis į seimą ir prezidentę – jokios naudos ir kokių nors požymių, kad gali atsirasti sveikas protas. Bet kokie tikri idiotai seime dabar sėdi, jeigu likus nedaug iki naujų rinkimų uždraudžia sudaryti laikinąją komisiją dėl prezidentūros darbų svarstymo! Nejaugi tie, kurie balsuoja prieš komisiją, dar turi vilties patekti į naują 2016 m. seimą?! Pasakysime atvirai: jokios vilties!! Tie visi pusgalviai galvoja, kad pateks j seimą per partijų sąrašus! Nors tai mūsų paslaptis tai avinėliams pasakysime, kad pradėkite ieškotis darbo, kol dar yra laisvų valytojų ir sargų etatų. Pakeitus statutą seimo, bus nubrauktos visos kompensacijos, nes ir taip, kaip dirbo visus 26 metus seimo nariai ir visi 423 padėjėjai!!! yra ne kas kita, kaip visiškas pasityčiojimas iš normalaus darbe. Na o lobistų veikla seime, tai kyšininkavimo visiškas Įteisinimas!! Po 2016 m. seimo rinkimų lobistai nebus prileidžiami arčiau kaip 200 metrų iki seimo, o seimo nariai susitikę su lobistais bus filmuojami ir be jokio perspėjimo šalinami iš seimo. Tai bus numatyta naujame statute! Taip pat už praleistus posėdžius be pateisinamos (labai rimtos) priežasties 2 kartus irgi šalinami iš seimo. Tai štai naujasis seimas turės pradėti nuo seimo statuto naujo svarstymo.

Būtina sąlyga/nesikreipti j šios dienos konstitucinį teismą, kuris turi būti kuo skubiausiai panaikinamas ir jo funkcijos perduodamos aukščiausiajam teismui. Dabartiniams 9 nariams siūlome atimti diplomus, licencijas, panaikinti disertacijas ir už visus priimtus nekonstitucinius sprendimus išvaikyti į 4 puses!! Visus ne4aiškumus spręskite su Grybauskaite, jeigu ji dar bus prezidentė!! Kadangi visa Lietuva mato kas darosi valstybėje, tai su tokiu seimu, su tokia prezidente, su tokia teisėsauga ir net su tokia bažnyčia, Lietuva dideliais žingsniais žengė, žengia ir tikrai žengs į visišką pražūtį!! Juk labai gaila savo vaikų anūkų. Ko jie kalti, kad valstybę valdo tikri nusikaltėliai. Gal seimo rinkimai kažką pakeis, bet JUK iki 2019m. lieka raudonoji prezidentė su „patarėju-‘ Landsbergiui Čia yra didesnė valstybės nelaimė, negu visiškai išdvėsęs, grynas prostitucinis seimas Ko jūs pykstate, jeigu yra surenkami 75 parašai dėl sudarymo laikinosios komisijos, o po to turime gerą naujiena: po R.Masiulio pasiūlymo j energetikos.jg&napg5£rfeaž ministrus ir neaiškių kelionių į Japoniją ir JAV su Grybauskaitės nurodymais, yra galimybių patekti į bendrą kamerą su raudonąja Dalia, Jeigu labai protestuosite, tai galėsite padėti Grybauskaitei atiduoti padarytus nuostolius per šešerius metus – ne tiek ir mažai – apie 3 milijardus eurų!! Kadangi daug kas sako, kad negalima išmesti Grybauskaitės, kaip Pakso, nes ją rinko piliečiai. Lyg tai Paksą rinko nepiliečiai?! Na tai nusileiskime, nes konservatoriai dargaus infarktą. Jeigu nori konservatoriai sužinoti mūsų nuomonę apie kvailiuką – anūką, tai pasakysime, kad geriau jau rinkti Austėją su mergautine pavarde, nes žmonėms jau atsibodo keiktis! Dėdulei pasakysime, kad prastūmimas kvailiuko – anūko nepadės atsikratyti atsakomybės už sausio 13 ir Medininkų žudynes!! Dabar pasakysime, kad būtų visiems gerai: per 2016 m. organizuoti išankstinius prezidento rinkimus, kad juose dalyvautų ir buvusi prezidentė! Pasakysime, paprašysime Dalios truputį nusileisti ant žemės, ir sutikti dalyvauti prezidento rinkimuose! O gal žmonės ir vėl išrinks Grybauskaitę, tai mes sutiksime su tautos nuomone, nors tai būtų tragedijos pratesimas!! valio.

Norime perspėti visus dabartinius seimo narius, kurie galvoja patekti į seimą pagal sąrašus. Jokių patekimų, nes mes išbrauksime visus sąrašus konservatorių ir darbo partijų!! O kitų partijų sąrašuose išbrauksime tuos, kuriuos „labai“ mylime. Tiesiog labai keista, kiek daug Lietuvoje žmonių visiškai praradusių gėdos jausmą* Juk jie dar kažką siūlo, žada, nors jau įrodė, kad nieko negali!! 

Pensininkas Arvydas

P.s.Tiesiog norėtųsi atsiklaupti ant kelių ir paprašyti prezidentės, kad ji sutiktų dalyvauti išankstiniuose prezidento rinkimuose. Atvirai kalbant, labai gaila prezidentės, kuri buvo apgauta, ir pati apsigavo, patikėdama labai nerimtu žmogumi V.Landsbergiu. Ar mes daliai Grybauskaitei atleisime visas nuodėmes, kurias padarė dėdulės dėka, ir tik tada, jeigu ji išsižadės bet kokių ryšių su šiuo niekšu Landsbergiu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));