skip to Main Content

Ar Seimo nariai taps TYČINIAIS NUSIKALTĖLIAIS PRIEŠ VALSTYBĘ?

 

Kaip žinia, JE LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė 2016-04-09 dekretu paskelbė apie rinkimų į Seimą kampanijos pradžią. Matydamas, kad partijos, Seimas nė nebando spręsti ypatingos svarbos klausimo artėjant eiliniams Seimo rinkimams, tai parašiau straipsnį analizuojantį LR Konstitucijos 55 str. pažeidimus renkant Seimą. Konstitucijos pažeidimai renkant valdžią suponuoja tos valdžios neteisėtumą. Todėl yra ypatingai svarbu prisilaikyti Konstitucijos labai tiksliai, kai renkamas Seimas, nes tai mūsų Valstybės valdžios pagrindas, pati pradžia. Pagal svarbą tokio klausimo sprendimą priskiriu prie trečio pagal svarbą Valstybei klausimo po Nepriklausomybės ir Konstitucijos priėmimo. Tą straipsnį 2016-04-12 emailu išsiunčiau prezidentūrai info at president.lt, Vyriausybei LRVkanceliarija at lrv.lt, keliems Seimo nariams Povilui Gyliui, Linui Balsiui, Jonui Varkalai, Arimantui Dumčiui, Rytui Kupčinskui, Andriui Nakui, Nagliui Puteikiui, Jurgiui Razmai ir Aurelijai Stancikienei. Straipsnį 2016-04-12   „Eilinį kartą antikonstituciniai rinkimai“ emailais išsiunčiau įvairiems spaudos organams. Straipsnį 2016-04-13 atspausdino tik ekspertai.eu. 

http://www.ekspertai.eu/eilini-karta-antikonstituciniai-rinkimai-valdzia-nelegitymi88021/

Kita spauda nutarė nespausdinti, kas iš esmės reiškia jų siekį NUSLĖPTI nuo visuomenės ilgalaikį esminį Konstitucijos pažeidinėjimą iš valdžios pusės. Praėjo daugiau kaip mėnuo, jokių judesių iš valdžios pusės nesigirdėjo, tai prie to pačio straipsnio parašiau komentarą ir 2016 m. gegužės 14 d. straipsnį su komentaru emailais išsiuntinėjau visiems Seimo nariams, visiems vyriausybės nariams ir darbuotojams, visoms ministerijoms ir jų darbuotojams, visai Prezidentūrai ir jos darbuotojams, visiems spaudos organams, didžiųjų miestų tarybų nariams ir savivaldybių darbuotojams. Kai neturi šimtų tūkstančių nusipirkti įstatymui, tai viešumas yra tokia priemonė, kurio dėka pavyko pasiekti rezultatą, kad dokumentą užregistravo ir net padėkojo už nuomonę. Tai tokią reakciją kaip suprasti? Tarkim kas nors praneštų, kad Seimas dega, o iš tikro Seimas  „dega“ teisine prasme. Tai tada Seimo narių reakcija būtų tokia, kad „dėkoju už nuomonę“. Ir kaip taip visi mandagūs pasidarė? Ne, nepasidarė mandagūs nė trupučiuko, nė vienas Seimo narys nieko neatsakė, nepadėkojo ir nesiėmė jokių priemonių. Padėkavojimas atėjo tik iš registratorių. O kaip tie registratoriai? O tie registratoriai pasirodo yra mandagūs ir tas jų mandagumas pasireiškė, kad ir taip. Dokumento svarbumą įvertino „tuščia vieta“, kas iš esmės reiškia…. tinkamas į šiūklių dėžę. Konstitucijos ilgalaikis pažeidinėjimas pagal svarbą tinkamas tik į šiūkšlų dėžę. Gera darbuotojų kvalifikacija? 

Nesant jokios Seimo narių reakcijos į vieną svarbiausių Valstybės klausimų, valdžios legitymumo klausimą, kreipiausi viešai į Konstitucinio Teismo teisėjus „Viešas kreipimasis į LR Konstitucino Teismo teisėjus”, kurį 2016-06-06 atspausdino ekspertai.eu 

http://www.ekspertai.eu/viesas-kreipimasis-i-lr-konstitucino-teismo-teisejus

Taip pat šitą kreipimąsi į KT teisėjus emailais išsiunčiau visiems KT teisėjams ir KT darbuotojams. KT nesutiko šito dokumento registruoti, nes niekaip manęs pasirašusio savo vardu, pavarde, moksliniu laipsniu ir emailu, niekaip negalėjo identifikuoti. Nesuprantama, kam ta identifikacija reikalinga jeigu kalbama apie vieną svarbiausių Valstybės klausimų – valdžios teisėtumą, legitymumą. Gal kas žino svarbesnį klausimą? Reikia žiūrėti klausimo esmės, o ne tai, kas tą klausimą kelia. Gal iki tokios logikos dar toli? O jeigu anonimas kreiptųsi, tai ką, valstybei svarbių klausimų spręsti nereikia?

Į KT teisėjus kreipiausi ne pagal pareigas, o kaip į LR piliečius, kurie galėtų pareikšti nuomonę tokiu svarbiu Valstybei klausimu. Jokios reakcijos, gal jie jau ne LR piliečiai ir neatsakingi už Lietuvoje esančią neteisėtą valdžią? Visko gali būti. 

Apie visą šitą situaciją emailais informavau LR Prezidentūrą ir paprašiau, kad JE Prezidentė būtų informuota. Juk neįmanoma suvokti, kad prezidentūros darbuotojai neinformuotų LR Prezidentės tokiu svarbiu klausimu ir dar ypač tokiu momentu, kai yra ruošiamas metinis pranešimas tautai. Taigi išgirdome JE Prezidentės Dalios Grybauskaitės metinį pranešimą, kuriame nė vienu žodeliu neužsiminta apie vieną svarbiausių Valstybės problemų – esamos valdžios neteisėtumą. Pasirodo gerokai svarbiau priminti Seimui apie 130 alkoholio įstatymo pataisymų. Taigi matydamas tokį iš esmės neatsakingą Preizidentūros ir JE Prezidentės veikimą, parašiau straipsnį “JE metinis pranešimas yra NUSIKALTIMAS PRIEŠ VALSTYBĘ”, kurį atspausdino ekspertai.eu 

http://www.ekspertai.eu/je-metinis-pranesimas-yra-nusikaltimas-pries-valstybe/

ir  http://biciulyste.com/aktualijos/dr-jonas-ramanauskas-je-metinis-pranesimas-yra-nusikaltimas-pries-valstybe/#more-4907

Kartojimas yra mokslų motina. Taip mokykloje išmokino. Taigi laukdamas nesulaukdamas vėl viešai kreipiausi į partijas ir į Seimą: “Viešas kreipimasis į partijas ir Seimą”, kuri atspausdino ekspertai.eu 

http://www.ekspertai.eu/viesas-kreipimasis-i-partijas-ir-seima88771/

 Seimo paprašiau, “nedelsiant rinktis ir priimti LR Rinkimų įstatymą be partinių sąrašų”. Kaip sakoma, reakcija į viešą kreipimąsi buvo paprasta, “ilgai laukęs dar palauk”. Ir galvoju, kiek čia dar reikėtų laukti, ar dar 25 metus ar mažiau, ar daugiau. Vis tiek reikia gauti atsakymą. Kaip čia taip, tautos išrinktieji ir vis tyli ir tyli, kaip kokią kilnojamą Lietuvos žemę pardavę. 

Taigi delsti nėra kada, pats paruošiau LR Rinkimų įstatymą esamo LR Rinkimų įstatymo pagrindu, kuriame pašalinau prieštaravimus LR Konstitucijos  55 str., t.y. pašalinau iš įstatymo tas vietas, kuriose yra kalbama apie daugiamandates apygardas, partijų sąrašus na ir t.t. Šitą pataisytą LR rinkimų įstatymą kartu su šiuo straipsniu siunčiu visiems Seimo nariams, visai Prezidentūrai, visai Vyriausybei, visoms partijoms ir spaudai. 

Seimo narius primygtinai prašau nedelsiant šioje pavasario sesijoje priimti šitą pataisytą ir neprieštaraujanti LR Konstitucijos 55 str. LR Rinkimų įstatymą ir į ateinančius rinkimus eiti pakelta galva, garbingai, kaip ir Konsitucijos 55 str.  parašyta lygia ir tiesiogia teise būti išrinktiems. Jūs tą turite padaryti LAISVA valia, nieko neverčiami, nes kitu atveju neveikimas bus suprantamas, kaip veikimas prieš Valstybę, o Jūs galite tapti TYČINIAIS NUSIKALTĖLIAIS PRIEŠ VALSTYBĘ. Toks supratimas atsiranda tada, kai asmenys yra informuojami, jiems išaiškinama, kaip negalima daryti, o jie vis tiek savo daro dėl savo grynai asmeninės naudos. Labai prašau, nenuklyskite į šitą šunkelį. Tikrai dar yra laiko, tiktai bereikia tik gero noro, sąžinės, teisingumo. 

 

Pagarbiai

dr. Jonas Ramanauskas        2016 birželio 22 d.      joramlt@yahoo.com

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));