skip to Main Content

Ar Olia Girdauskienė atsakinga ir už „Kalės istoriją“?

Kristina Sulikienė

Olios Girdauskienės byla trumpai pristatant tai yra pretenzijos žiniasklaidai, prašant O. Girdauskienę atlyginti viešumo žalą – „tik“ 30 000 eurų ieškinukas, pervedant viską į nukentėjusiosios motinos sąskaitą, ieškinyje net nėra nei D. K. Parašo, nei jos motinos pavedimo, nepridėta teisinio atstovavimo sutartis. Parašyta „orderis“, tačiau orderis padaromas iš sutarties. Iš pavedimo baudžiamojoje byloje. Tokio dokumento nėra,. 

Pasirašęs buvęs Neringos Venckienės kolega, teisėjas Grigaravičius, tiesa, jis dabar advokatas.

Priežastinis ryšys tarp Olgos Girdauskienės „aukliavimo“ ir žiniasklaidos dėmesio Garliavos pedofilijos istorijoje.

Advokatas Egidijus Grigaravičius įrodinėja, jog visa spaudos ir televizicijos isterija, kai įvairios TV stotys tiesiog budėjo prie Neringos Venckienės namų ir darbo, yra suorganizuotos vienintelės Olgos Girdauskienės. Yra rašomi tvirti teiginiai, jog žala ir priežastinis ryšys – tai visuomenės dėmesys, o kalta – Girdauskienė.

Nors pedofilijos istorija prasidėjo 2008 m. , o Olga Girdauskienė neva pradėjo „treniruoti mergaitę“ 2009-2011 m., Olga Girdauskienė pasirodo atsakinga už spaudos dėmesį dar prieš „treniravimą“.

Nors aš pati parašiau krūvą straipsnių, ir niekada mano šaltinis nebuvo O. Girdauskienė, paaiškėja, jog ji inspiravo ir mano straipsnius, už kuriuos mane Černiausko kontora jau tampė po prokuratūras, net neturėdami sutarties su Laimute Stankūnaite. Nes kaip suprantu iš šių bylų, Černiausko profesinė bendrija yra paskirta mergaitės globėjais – nes gali už ją tiesiai be motinos atstovavimo pasirašinėti.

Psichikos sužalojimas ir gyvenimas užsienyje

Pasiskaičius Grigaravičiaus rašytą ieškinį, akivaizdu, jog pagrindinė žala nukentėjusiajai D.K. yra jos „psichikos sužalojimas“.

Tačiau iki 2012 05 17 šturmo niekas nebuvo diagnozavęs jokios psichinės ligos mažajai mergaitei.

Vadinasi, pagrobėjų elgesys izoliuojant mergaitę nuo aplinkos lėmė jos psichikos sužalojimą.

2015 metų birželio mėnesio advokato, buvusio teisėjo Grigaravičiaus raštas, jo pasirašytas, yra rimtas įrodymas, jog mergaitei nuo 2012 m. 05 17 yra žalojama psichika.

Matyt, teisėjas Grigaravičius matydavo į darbą ateinančią linksmą ir nesužalotą mergaitę pas tetą teisėją, ir dabar turi su kuo palyginti. Jeigu, aišku jis iš viso mergaitę kada nors po šturmo matė. Viena iš žalos priežasčių – kad atseit tenka gyventi užsienyje. Nors nepridėtas joks tai įrodantis dokumentas, ir tai panašu į išsigalvojimą. Mergaitės adresas susirašinėjimui – advokatų kontora.

Gyvenimas užsienyje,pavardės keitimas – Olgos Girdauskienės žala, o ne Liudytojų apsaugos programa

Aiškėja, jog pedofilijos herojai jau ir Kriminalinės policijos biuro darbą bando perkelti vienintelei Olgai Girdauskienei.

Anksčiau visuomenė klausė – nuo ko saugoma mažosios mergaitės mama?

Dabar gi advokatas Grigaravičius atsako – nuo Olios Girdauskienės. Na jis sugeba taip įrodinėti (nepridėdamas iš viso jokio rašytinio įrodymo), jog gyventi anonimiškai tenka dėl visuomenės dėmesio, nes visuomenė visur atpažįsta. Bet pati Stankūnaitė jau saugoma eidavo su peruku apsipirkti, ir nebijojo jokio visuomenės dėmesio. O mergaitės veidas niekada nebuvo viešai rodomas, kad visuomenė ją galėtų atpažinti, nes tokie žinasklaidos reikalavimai. Be to, dėmesys šiai temai kyla ne dėl Girdauskienės, o dėl to, kad teisėsauga prikėlė krūvas bylų, o Asta Kuznecovaitė apie jas rašo. Todėl visuomenei visą laiką primenama šita istorija. 

Be to, pedofilijos bylos nagrinėjimas buvo viešas, ir tai lėmė ne Olga Girdauskienė, o teisėjas Cininas nutartimi nusprendė. Todėl Grigaravičiaus išvedžiojimai yra įdomus pritempinėjimas, kad galima būtų gauti Olios Girdauskienės sklypą, ir jį parduoti, tariamai žalai atlyginti.

Paaiškėjo, jog kaimynė tokia galinga, jog dėl jos aukliavimo teko išvežti mergaitę į užsienį.

Tiesa, prie 4 lapų rašinėlio nepridedamas nei vienas įrodymas.

Teisėjas aišku turi aklai tikėti kiekvienu Grigaravičiaus žodžiu.

Bei tikėti, jog jis iš viso atstovauja D.K. – nors nepridėtas nei jos mamos parašas, sutikimas, sutartis.

Buvęs teisėjas , beje, baudžiamųjų bylų, Jono Furmanavičiaus kolega, net „nežino“, jog baudžiamosiose bylose pasirašo būtinai ir bylos šalis. Jeigu nėra šalies parašo – toks dokumentas laikomas netikru, ir grąžinamas pareiškėjui.

Pavyzdžiui, kadaise advokatas Stungys nepaėmė parašo iš Eglės Kusaitės dėl jos paleidimo iš kalėjimo, ir teismas nutartimi atsisakė priimti tokį skundą. Vėliau priėmė tik kai buvo ant skundo pareiškėjos parašas. Baudžiamojoje byloje negalima atstovauti asmenį be jo išreikštos valios. 

Tačiau kadangi bylą nagrinėja apylinkės teisėja, o Grigaravičius buvęs apygardos teisėjas, teisėja bijo tokį pareiškimą grąžinti.

Tačiau leiskite paklausti – tai nuo 2012 05 17 D.K. rūpinasi Černiausko profesinė sąjungą?

O jie negirdėjo, jog advokatas negali perimti neatsiejamųjų globos funkcijų – o atlikti tik teisines paslaugas?

Grigaravičiaus ieškinyje nėra L. Stankūnaitės parašo, sutikimo, pavedimo.

Jis rašo už D.K., rašo be to kad jos psichika sužalota, o raida – sutrikdyta (iki 2012 05 17 tokių dalykų mažosios elgesyje ir mąstyme nė su žiburiu nerasi). Tai nereiškia, kad tai, ką rašo Grigaravičius, yra tiesa – nes jis iš viso neprideda jokio dokumento. Tai tėra jo nuomonė, arba perpasakotas pasakojimas. Mes irgi nelabai tikime šiomis pasakomis, nes sutrikdyti sveiko vaiko psichiką dar reikia ir sugebėti.

 

Rašo, jog ji pasakoja ir jaučia baimę – o kodėl ji tardoma pasakoti apie pedofiliją? Juk ji pateko esą į mylinčią aplinką. Kurioje nuo pirmos dienos taip išeina, ją pradėjo reketuoti pasakoti, pasakoti, pasakoti.

 Juk ji visada sakė, jog jaučia baimę dėl tų dėdžių su savo lyties organais. Jinai juos piešė, pasakojo psichologams.

„Reikėtų iškelti tada bylą visų pirma toms psichologėms, vaikų teisių apsaugininkėms, kurios tardydavo mergaitę. Prie ko čia Olia“,- klausia šaltiniai.

Taigi, o Olia prie to, kad ji yra dviejų policininkų mama (na kitas sūnus yra vedęs policininkę). Tie policininkai dirba gerai, niekas apie juos nėra sakęs niekada nei vieno blogo žodžio. Antra, tie vaikai policininkai nusipirko sklypą, kurį dabar galima tikėtis pasiimti, ir kurį galima bus perimti, įvertinus jį pagal „valstybinius įkainius“, kaip tai daroma ne vienoje byloje.

Trečia – Olia negali niekaip apsiginti, ji nežino kaip. Kaltinama už uždarų durų, gąsdinama, bauginama.

Bet žiūrėkite – ar Grigaravičiaus raštelis gali būti įrodymu? Prie raštelio nepridėtas iš viso joks įrodantis, pagrindžiantis dokumentas.

Pagrindinis kaltinimas kaimynei – žiniasklaidos ir visuomenės dėmesys.

Pagrindinis kaltinimas Oliai Girdauskienei – jog spauda rašė, o visuomenė domėjosi. Tačiau susipažinus su Žurnalistų etikos inspektoriaus baudomis, skirtomis žurnalistams šioje pedofilijos tematikoje, nei vienoje byloje kaip pagrindinis žinių šaltinis nebuvo minima Olia Girdauskienė. Todėl  advokatas Grigaravičius, kai nurodo priežastinį ryšį tarp Girdauskienės veiksmų ir žiniasklaidos dėmesio, išsigalvoja – nes tokio ryšio net Žurnalistų etikos inspektprius nenustatė. O juk Kristupui Krivickui buvo 7 baudos dėl mažametės rodymo. Aurimui Drižiui – 4000 litų bauda, Giedrei Gorienei – 400 litų, vėliau panaikinta.

Niekur nebuvo minima O. Girdauskienė.

O „Kalės istorija“ – kur pasakojasi mergaitės mama net apie pirmą sugulimą su Drąsiumi Kedžiu – iš viso pažeidžia bet kokią asmeninio gyvenimop apsaugą, ne tik savo, bet ir mažametės.

Turbūt irgi šioje vietoje Olia Girdauskienė stovėjo su šautuvu ir liepė rašyti šią knygą?

O sekmadienio pamokslai tautai – kai L.Stankūnaitei buvo skriamas geriausias eterio laikas? Ar ten buvo kada nors Olia, kuri liepė kalbėti apie asmeninį gyvenimą? O pačios motinos noras kalbėti apie šią istoriją nedaro jokios žalos mažametei?

Šis Grigaravičiaus raštas tik dar vienas įrodymas, jog mažoji pedofilijos auka pas pagrobėjus yra luošinama.

Minimas raidos sutrikimas – kurio niekas niekada nenustatė.

Arba, jeigu tai išgalvoti faktai, Grigaravičius, buvęs geras nušautojo teisėjo draugas, tiesiog išsigalvoja ir keršija buvusiai kolegei N. Venckienei bei jos kaimynei.

Nes prie šio raštelio, kurį ieškiniu sunku pavadinti, nėra pridėtas nei vienas įrodymas.

Gale prašymo nurodoma, jog 30000 eurų pritesus teismas turi paskirti Laimutei Stankūnaitei urzufrukto teise.

Tačiau jeigu Laimutė Stankūnaitė yra mergaitės įstatyminė atstovė, tokio prašymo byloje neturėtų būti.

Leiskite vis tik paklausti – kas yra mergaitės globėjas? Kodėl advokatas turi prašyti motiną paskirti turto tvarkytoja, negi tai nebuvo padaryta 2012 05 17? Juk visai Lietuvai buvo išaiškinta, jog motina gali netgi sukryžiuoti kojas ir išsinešti vaiką. Kartu su advokato pagalba.

Tačiau po 3 metų reikia prašyti kad paskirtų vaiko globėja, turto tvarkytoja.

Vaiko piešiniuose beje nėra mamos. Piešiniai baigiasi 2012 metais. Matyt, tada buvo galutinai sutrikdyta psichika. Ir tokio vaiko rodyti nebegalima. Arba vaikas uždarytas į raidos centrą, ir yra pasuptas seselių. Jam skirta vadinamoji institucinė priežiūra. Bet jeigu iš sveiko vaiko padarytas ligonis – atsakingi tie, kurie ir sužalojo vaiką. 

 

Tačiau remiantis ieškiniu –už sutrikdytą psichiką kažkodėl atsako Olia.

Ko dar trūksta byloje?

Jeigu advokatas Grigaravičius teigia, jog vaiko psichika sutrikdyta, ir ją sutrikdė Olia Girdauskienė, turi būti atliktos ekspertizės, ir nustatytas priežastinis ryšys – tarp gyvenimo Klonio gatvėje ir psichikos sutrikimo.

Tokia ekspertizė turi būti sugretinta su kitomis ekspertizėmis.

Ir kas darysis? Nieko pareiškėjai neįrodys, nes iki 2012 05 17 vaiko psichika nebuvo sutrikusi. Vaikas vystėsi normaliai, buvo smagus, linksmas, mokėsi, lankė papildomo ugdymo būrelius.

Jeigu po šturmo sutriko vaiko psichika, reikia ieškoti sutrikdytojų vaiko aplinkoje, ir priežastinio ryšio tarp prievartinio vaiko paėmimo jį daužant, ir viską aplinkui laužant, ir psichikos sutrikimo.

2012 03 23 buvo nustatyta,jog vaikui padarytas sveikats sutrikdymas, ir ji kenčia trauminį sindromą. Kaltieji buvo prievarta bandę išnešti vaiką iš namų. Tačiau prieš juos,smurtautojus, visos bylos buvo nutrauktos. Tačiau ekspertizės aktas ir psichologo išvada liko. 

Jeigu D.K. būtų buvusi trikdoma psichika globėjos ir senelių namuose, Neringai Venckienei nebūtų buvusi 2012 03 01 pratęsta pusei metų globa.

Be to, Kedžių namas apsmaigstytas aparatūra nuo 2006 metų.

Jeigu teisėsauga klausėsi nuo ryto iki vakaro šio namo gyventojų, ir jeigu esą ten Olia Girdauskienė „treniruodavo mergaitę“, tuomet pasiklausytojams turi būti byla – kodėl jie iš viso nieko nedarė. 

Be to, mergaitė buvo prisirišusi prie senelių, prie kaimynės Olios. Grigaravičius teigia, jog dabar yra labai sužalota vaiko psichika. 

Begalinės bylos prieš ją auginusius žmones, prievartavimas liudyti prieš senelius, kaimynus, ir gali būti priežastimi, jeigu vaiko psichika trinka.

Seneliai matė per televizorių anūkę, kurios psichika tikrai sutriko, kai ją Černiauskas pradėjo reikalauti liudyti prieš senelius. Mergaitė pradėjo verkti, ir kažką „be ryšio“ kalbėti. Seneliai visur kreipėsi, – bet niekas netyrė, kaip Černiausko „globa“ veikia mergaitę, ar netrikdo jos. 

Kauno rajono vaiko teisių apsaugos tarnyba, matydama tokius signalus, iš viso nesidomi, kaip gyvena mažoji pedofilijos auka, atiduota į tą pačią aplinką, kurioje, remiantis 5 ekspertizėmis, ji patyrė prievartą. Remiuosi ekspertizėmis, nes jų niekas niekada nepanaikino, nenuginčijo.Muitininko brolio išvedžiojimai byloje dėl mirusiojo išteisinimo yra jo nuomonė. Jis pats lankydavosi pas psichologą, nes turėjo sunkius santykius šeimoje. Todėl nelabai suprantu, ką jis gali susigaudyti apie psichologų darbą, jeigu pats turi problemų, o konsultacijų metu pasakė, jog netiki pedofilijos istorija – po to jį iš karto ir paskyrė nagrinėti bylą. Nes reikia netikėti, kad išnagrinėti juk „teisingai“?

Beje, muitininko brolio bėda buvo, jog jo vaiko mama atsisako keltis su juo gyventi, nes „mato jo ryšius su pedofilais“.

Tačiau nuotrauka su Steponavičiumi iš jaunystės yra nesuklastota. Arba faktą, kad Šimašius paskutinis matė Ūsą gyvą, pats Šimašius liudija.

Byloje minimas Frančeskas niekada nebuvo apklaustas teisme, nes buvo jau 2 metai miręs.

Visame pasaulyje pedofilai laimi, nes jie yra galingi, turi labai daug pinigų, valdo teisėsaugą.

Pedofilų klanas pasiima savo aukas, sužaloja jas.

Mes tą skaitome ir iš Grigaravičiaus pareiškimo – kuris turėjo jau seniai atsidurti Generalinėje prokuratūroje, ir turi būti patikrintos aplinkybės, ar yra visiškai siekiama sužaloti sveiko vaiko psichiką?

Beje, kodėl pedofilai galvoja, jog vaikas nenorės sugrįžti gyventi namo?

O kaip tam vaikui reikės sugrįžti, jeigu jo vardu yra paduoti į teismą visi – seneliai, kaimynai?

Kodėl šitie vadinamieji išgelbėtojai siekia sutraukyti bet kokius vaiko ryšius su jo gyvenamąja aplinka?

Tarkime, mergaitė turi dar kankintis 2 metus – po 2 metų ji gali parašyti savarankišką ieškinį prieš savo pagrobėją, ir pareikalauti ją pašalinti iš savo gyvenimo. Ne pilnametystės dabar reikia laukti, o teisinis veiksnumas vaikų bylose yra nuo 14 metų.

Ir tada ji gali grįžti gyventi į savo namą. Taip, juk Klonio gatvės namą pastatė jos tėvelis, išremontavo.

Tačiau pedofilams čia būtų smūgis žemiau juostos.

Todėl bandoma atimti šį namą, pasidalinti tarpusavyje, kad mergaitė nieko nebeturėtų. Tačiau viešumoje aiškinama, jog dabar labai yra ginami mergaitės interesa – nors tuo pačiu metu norima iš jos atimti jos pačios namą. Na, bent dalis to namo tikrai yra jos. Arba bus po senelių mirties.

Ir kodėl tai daroma atstovaujant net be jos žinios? O jos naudai priteistus 30 000 pervesti jos motinai? O kur įrodymas, jog jos kartu gyvena, ir tų pinigų motina neištaškys?

O kada jos motinai bus gana pinigų? Ir kas iš tiesų visus tuos pinigus gaus? Grigaravičus? Černiauskas? Kas?

Vyksta naujoji privatizacija.

Patvorio gaujos byloje iri patraukti tie asmenys, kurie turi nekilnojamojo turto. Ieškiniai jų atžvilgiu surašyti tokio dydžio, kad būtų galima paimti jų namus ir butus.

Visuomenė vis dart tyli – nors Grigaravičius rašo, jog visuomenė labai aptarinėja šią temą.

Ne, pripažinta, jog tema nugesusis.

O „Kalės istorijos“ rašyti Olga Girdauskienė neprašė.

Jeigu asmuo pats atsisako teisės į asmeninį gyvenimą, ir aprašo netgi savo pirmąjį seksualinį patyrimą, kokių dar žalų nori Černiausko kontora?

Pedofilijos fakto niekas nepanaikino, nes kaltinamasis mirė, ir vienintelis galiojantis dokumentas yra kaltinamasis aktas, bei 5 ekspertizės, kad mergaitė nemeluoja. Jeigu pedofilijos fakto nebuvo, tai prokurorui Šileikai seniausiai būtų buvusi iškelta baudžiamoji byla, jis būtų pašalintas iš darbo. Bet šis sąžiningas prokuroras vis dar dirba. Kodėl?

Teisėjas Cininas negalėjo vesti proceso, kurio iš viso nenumato Lietuvos Respublikos įstatymai. Laiko klausimas, kai jo išsigalvoto proceso sprendimas bus panaikintas, kaip nenumatytas Lietuvos respublikos įstatymuose.

Ir, pabaigai, Ūsio triusikų byla.

Senelis Kedys aiškiai apie trumpikes sakė 2010 11 10 vaizdo įraše. Jis patalpintas internete.

Kodėl po dviejų metų prokuroras Motiejūnas iš to padarė baisinį skandalą?

Koks cia melagingas liudijimas, jeigu žmogus liudijo apie tai, ką atsiminė. O ką atsiminė, pasakė žurnalistams.

Beje, dėl šio vaizdo įrašo turbūt irgi Olia Girdauskienė kalta?

Ar tiesiog senukai neturi labai daug turto, kurį būtų galima užgrobti, todėl ir įtraukta į atskirą bylą kaimynė?

„Kristupas Krivickas, toji Vesta – neleisdavo Neringai dirbi, sėdėdavo čia, atvykdavo į darbą. O dabar kalta Olia, kad buvo toks spaudos dėmesys.“,- stebisi šaltiniai.

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));