skip to Main Content
Ar kartu su Juozu Oleku atsistatydins Vyriausioji karinių pajėgų vadė D. Grybauskaitė?

Ar kartu su Juozu Oleku atsistatydins Vyriausioji karinių pajėgų vadė D. Grybauskaitė?

Kristina Sulikienė

Supuvusi kariuomenė buvo jau seniai: kodėl D. Grybauskaitė tik dabar „pastebėjo“?

Pernai metais Dalia Grybauskaitė, nuvykusi į Ruklos Mokomąjį pulką – kurio totalų supuvimą, tiek materialinį, tiek dvasinį – nustačiau ir užfiksavau 2014 metų sausio mėnesį, pati inkorporuodamasi į „Skudurinių Onučių gvardiją“- kaip ją vadina atsargos specnazo karininkai – rado NATO standartus.

Ji, ištyrinėjusi labiausiai apleistą LK dalinį, nustatė:

1. Supuvę ir 20 metų nekeisti dekiai bei patalynės atitinka NATO standartus.

2. Valgykla, kurioje nuolat kas nors apsinuodija – tinkama.

3. Ambulatorija su 3 gydytojais specialistais, dėl ko jau netgi mirusių karių turime – tinkama.

4. 1965 metų gamybos ginklai ir „šaudykla“ miške, su pakabintais 3 „blynais“ – tinkama. Nes Daliai Grybauskaitei niekas jos net nerodė. Nuvedė į „Geležinio vilko“ lazerinę šaudyklą. Priminsiu, jog įžengti į GV teritoriją paprastiems kariams griežtai draudžiama.

Visa tai, ir šauktinių grąžinimas, buvo būtinas, kad ištrauktų iš šešėlio pavogtą aprūpinimą.

2014 m. tarnaujant Rukloje į akis krito supuvusios ir nuskalbtos vadų uniformos (vieno iš leitenantų klynas buvo susiūtas juodais siūlais) – nors aš atvykau su 2 naujais komplektais. Klausiau jų, kodėl jie vaikšto šitaip klaikiai atrodydami – jie atsakė, jog uniformų nėra.

Vilniuje aprūpinimo bazėje stalų stalai nukrauti uniformų.

Tačiau vadams buvo kartojama, jog jų neva nėra. Iš kitos pusės, leitenantas, su adata siuvantis atsiprašant klyną – negerbia nei uniformos, nei savęs, nes užtenka surašyti tik tarnybinį pranešimą, arba į darbą ateiti ne su uniforma. Arba atsisakyti eiti į darbą, nes suplyšo kelnių klynas. Tačiau skudurinės Onutės leido, kad iš jų būtų tyčiojamasi.

Kažkur padėtas uniformas, nuvogtas ir nuslėptas, reikėjo legalizuoti. Labai tiko šauktinių grąžinimas – iš tų rūsių ir visų pakampių buvo ištrauktos slėptosios uniformos.

Ir atrodome dar kvailiau – šauktiniai, kaip ir aš užpernai, atrodo geriau už vadus. Jie naujom uniformom, vadai nuskalbtom.

Seni anos sistemos vilkai šią LK vadina „Skudurinių Onučių gvardija“, ir atvirai iš jos tyčiojasi.

Pavyzdžiui, kad ir apmokymų skurdumas.

Pabuvęs 1 savaitę net ir tarnaudamas po 18-20 valandų, kaip kad mus kankino, nesi išmokomas paprastų savigynos pratimų, ar kokių nors taktinių gudrybių. Yra dėstomos pasenusios nesąmonės apie pasišaudymus miškeliuose. Beveik visą laiką yra žygiuojama. Arba dėstomos teorinės paskaitos, be praktinių užduočių.

Jeigu dėsto taktiką, niekur neparodo žvalgų darbo, keli ranką, klausi – o kur žvalgyba. Išpučia akis ir atsako :“Eikit į BKM ten ir pamokysime. Ten aukštesnis lygis“.

Savanoris – o gal ir šauktinis – tik mėsa.

Kai kurie kariai, pamatę, jog aš domiuosi karyba, „užsirašė“ į žvalgybos kursą.

Ateidavo ir mokydavosi. Aš aiškindavau seržantų nesąmones, kuriose vietose jie dėsto melagystes.

Išpūtę akis jaunuoliai užsirašinėjo žvalgybos ir sekimo taktikas.

Sako: „iš kur žinai“? Sakau tai kad mano uošvis tarnavo SSRS specnaze, tai ir žinau. Klausinėjau apie tuos visus vyrukus juodais švarkais, tai uošvis juokėsi, ir sakė, jog čia paprastos taktikos, ir man jas visas išaiškino. Kariuomenėje tai laikoma paslaptimi: gal kad mūsų specialiosios pajėgos tai naudoja prieš savo pačių piliečius?

SSRS specnaze jau 1966 metais tarnaujantys gaudavo naujus ginklus. O mes po 50 metų gauname ano meto ginklus. Kurie lūžta juos beardant.

Dabar gi visi makaronai užkabinti yra ant generolo leitenanto Žuko, bei KAM ministro Juozo Oleko.

Tačiau norėtųsi paklausti: o kur buvo madame Dalios Grybauskaitės akys ir ausys, kai ji „inspektavo“ Ruklą pernai? Negi ji nematė, kad dekiai suplyšę, o patalynėse – skylės? Ir kad NATO kariuomenėje po šiai dienai nėra atskirų moterų kareivinių, bei nėra moterų – vadovaujančių (pažeidžiama lyčių lygybė)? O kur moterų spec. padalinys, kaip yra visose kitose valstybėse? Amerikoje nėra prileidžiamos moterys prie „specukų“, tai ir čia kopijuojame? Bet mes Europos kariuomenė, ir mums pavyzdys yra Norvegija, Švedija, Vokietija, Suomija!

Kodėl nepasidomėjo, kodėl taip yra kaip yra? Juk jau delfiai šmelfiai lūžta nuo naujienų, apie „kosminius triusikus“, ir dekiams užkeltas sąlygas?

Beje – žiemos metu apatinių kelnių reikia, mums jas dalino. Jos buvo senos, bet geros. O kur naujos, ne „labdarinės“?

Ir beje – jeigu kariuomenė nesugeba vykdyti viešųjų pirkimų, gal reikia vėl priiminėti labdarą, gal būtų daugiau naudos?

Koks tada tikslas tų pirkimų, jeigu pirma uniformos, o dabar jau ir auksiniai samčiai guli sandėliuose?

Ar didžiausias tikslas – išnaudoti pinigus, kad paskiau ateiti į Seimą ir graudžiai verkti, kaip reikia gynybai pinigų, nes „rusai puola“?

Jau savo rinkiminėse gairėse pasakiau, ir dabar pasikartosiu: NATO standartus privalome atitikti, skirsime 2 procentus gynybai. Tačiau juos panaudoti turi tik sveiko proto, ir aukštesnio negu vidutinio intelekto karininkai, o ne tokie, kurie neskiria šaukšto nuo šakutės, o supuvusio daikto nuo naujo.

Lietuvos karo lakūnams trūksta lėktuvų, išminuotojams – būtinos įrangos.

Karo medicinos tarnybai trūksta patalpų, ir medikų, Ruklai – karinės poliklinikos su ligonine, nenormalu, kai tarnauja keli tūkstančiai karių, ir vėliau jie tąsomi po kelis  miestus, kol galų gale numiršta. Arba ištinka akies uždegimas (mano atvejis), tai gali netekti akies, nes akių gydytojas – tik Kaune, o akių lašai – irgi tik Kaune. O iš karių, kaip žinome, atiminėja vaistus. Iš savanorių, kadangi jie „netikri kariai“, neatima. Todėl turėjau „nelegalių antibiotikų“. Ir taip išsaugojau akį.

Uždegimas įvyko,  nes kareivinėse absoliučiai nesilaikoma higienos, bei karo tarnybos statuto, nėra muilo, rankšluosčių, tualetinio popieriaus. Viskas tik „bėgte bėgte“.

Prieš pietus neskiriamas laikas plautis rankų, nors gali būti parėjęs iš lauko pratybų, kur žvalgei teritoriją. Gal šliaužiojai, gal ginklą ardei prieš pat pietus.

Dalia Grybauskaitė, nors vaizduoja, jog susigaudo karyboje, iš viso net nesuprato, ką ji ten matė, jog jai buvo parodyta totali „pokazucha“.

Jokių agurkų ir pomidorų žiemos metu  Rukloje nėra, nėra net juodos duonos, nes ji juk kainuoja.

Man suskilo iki mėsos pirštai, grįžusi iš „tarnybos“ kas dieną valgiau po 5 kiaušinius, kad ataugtų oda.

Rukloje kiaušiniai priklausė tik vieną kartą per savaitę. Nes matyt ir kiaušiniams kariai neuždirba. Juk 10 vienetų kainuoja net 1,39 euro, o turbūt reikia pirkti per viešąjį pirkimą, ir kainuoja visus 2. Todėl ir nebeperka. Juoda duona irgi brangi, todėl visą laiką buvo duodamas centus kainuojantis batonas.

Tarnauti Lietuvos kariuomenėje yra šiaip sovietinio Gulago patirtis.

Tačiau visi šitie pasakojimai iki šiol yra glušinami, o tokie kariai, kurie viešindavo išdraskytos ir išvogtos iki tualetinio popieriaus ir triusikų kariuomenės vaizdą – būdavo paskelbiami Rusijos agentais, valstybės priešais, prieš juos būdavo pradedamas persekiojimas darbovietėse, mokslo įstaigose, gyvenamoje aplinkoje.

Tačiau ylos maiše nepaslėpsi.

Kariuomenė paprastame šakučių skandale sudegė, pasirodė kaip vagis, plėšikas, ir „svoločius“.

Apie ką ne kartą rašiau. Bet epilogą totaliam kariuomenės išgrobstymui iki pjaustymo lenteliui uždėjo Viešųjų pirkimų tarnybos vadovė Vilytė.

Beje.

Lietuvos kariuomenėje moterys labai negerbiamos, jų nekenčia, sako, jog mūsų vieta yra prie puodų.

Kadangi toks lozungas brukamas net jaunesniesiems kariams, manau, labai tinkamas paauklėjimas visų šitų analfabetų, kurie šaukšto nuo šakutės neskiria, o kas kur dėjo parašą, nebesupranta, ir yra, kad jie gavo į „zūbus“ iš šakutės nuo moters, kuri yra protinga, ir išvadino juos neturinčiais kompetencijos niekam.

Juos į vietą pastatė moteris, net netarnaujanti kariuomenėje. Jų žargonu – „totalus niekas“.

Tačiau kad užgrobę šiltas vietas kariuomenėje neretai yra totalus niekas, ir su jais kiek labiau išsilavinęs žmogus susišnekėti negali dėl jų nekompetencijos ir padugnių žargono – šitai irgi buvo vieša paslaptis.

Ir grįžkime prie mūsų Vyriausiosios karinių pajėgų vadės.

Kai madame skrido į Prancūziją žiūrėti krepšinio rungtynių, „chebrytė“ ją taip ir išsuko. 

Kad ji kariuomenės vadė, ką nori, tą ir daro. Atseit, norės su tanku į Daukantynę važinėti – išsivairuos tanką ir važiuos. Ji juk vyriausioji karinių pajėgų vadė, atrašė mums KAM‘o viešieji ryšiai.

Taig, kariuomenės arba Vyriausioji ginkluotųjų pajėgų vade – už auksinius šaukštus ir šakutes, suplyšusius dekius ir mirusius karius atsakai ir pati, asmeniškai!

Pravartu būtu pamąstysi, gal susikabinus už parankių kartu su Juozu Oleku reikėtų atsistatydinti?

Juk pernai madame Rukloje rado NATO standartus, nors net triusikai mūsų kariuomenėje –ir tie auksiniai, kaip pranešė verslininkai. O supirktas aprūpinimas pūva sandėliuose – ar tai būtų uniformos, ar galų gale, pjaustymo lentelės…

Toliau grobstant kariuomenės turtą – štai 150 tonų šaudmenų išvežta ir išparceliuota Ukrainai, kuri užima 9 vietą tarp karinio eksporto šalių – toliau bus rėkiama kad rusai puola, tuoj užpuls. Bet kad triusikai ir tie suplyšę, o samčiai paauksuoti – šito matyti nebus galima, nes būsi apskelbtas valstybės priešu, Marso žaliuoju žmogeliuku, arba dar geriau – dezinformatoriumi.

Koks kvailys liepė generolui leitenantui Žukui kovoti prieš mane – gal jis tegul apsidairo aplinkui ir atsikrato savo analfabetų. Tikrai nemanau, kad Žukas turi atsakyti už Dalios Grybauskaitės ar prieš tai buvusio vado Pociaus  makles. Juk Anūkėlis ir jo Senelis – čia jos „chebra“, ne Žuko. Ir ne Oleko. O „Nota bene“ prie daugelio valstybės įmonių kaip erkė prisprogusi jau daugelį metų. Tą rodo išviešinta informacija. Kalba eina ne apie 4000 eurų, o apie milijonines sumas.

Beje, ar kas nors pajudins Anūkėlio „karinius“ projektus, kai jis už mūsų visų pinigus „gaudė vatnykus“? Juk čia dar vienas skandalas, kaip buvo plaunami krašto gynybai ir integracijai į NATO skirti pinigai.

 

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));