skip to Main Content

 

Alvydas Veberis 

AR IŠLAIKYTINIAI SUGEBĖS PERLIPTI PER SAVO AMBICIJAS?

Panevėžio apygardos teisme šiandien buvo nagrinėjamas politinės bylos Vinco Jokimo apeliacinis skundas.

Teisėjų kolegija, susidedanti iš Valdo Ciesiūno, Algirdo Gapučio, Jolantos Raščiuvienės sugebėjo išlaikyti posėdžio rimtį, išklausyti į visus disidento prašymus, juos priimti. Buvo išklausytas Vinco Jokimo baigiamasis ir paskutinis žodis. 

Panevėžio apylinkės prokuroras Evaldas Šidlauskas stengėsi pateisinti ankstesnių teisėjų nutartis, neigė V.Jokimo nuoširdžius pageidavimus, motyvuotus paaiškinimus. Jis skaitė, kad kas kitas jei ne teisėjai gali apginti savo garbę ir orumą. Tačiau visiškai ramiu veidu nesuvokia, kad jau trys metus jie kankina disidentą dėl nuomonės išsakymo, tampo jį po teismus, psichiatrijos ligonines, prieš ramų inteligentišką senolį – pedagogą pareigūnai naudojo smurtą, pažeminimą…visa tai tautos išlaikytiniams norma. 

Tiesa, šį kartą pagaliau V.Jokimui skirta valstybės nauja objektyvi gynėja Vaiva Savickienė. Ji pakeitė prieš tai skirtą advokatą Vytautą Kazlauską, kuris nerado laiko ir noro ginti kaltinamojo interesų.

Panevėžio apylinkės teismas buvo nuteisęs V.Jokimą:

….n u s p r e n d ž i a :

Vincq Jokimq, asmens kodas 3……..0028, pripažinti kaltu padariusį nusikalstamą veiką, numatyti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 232 straipsnyje ir jam paskirti bausmq – 30 MGL (1129 Eur) dydiio baudą. 

Vadovaujantis BK 66 str., 65 str. 1 d. 2a punktu, i bausmq iskaityti kaltinamojo V. Jokimo buvimo psichikos sveikatos priežiüros įstaigoje — Utenos ekspertiniame skyriuje laikotarpi nuo 2014 m. gruodiio 1 d. iki 2014 m. gruodiio 12 d. (11 paru – 22 MGL – 828 Eur) ir galutinai paskirti V. Jokimui bausmq — 8 MGL (301 Eur) baud4.

Baudą Vincas Jokimas turi sumokéti per 2 ménesius nuo nuosprendiio įsiteiséjimo dienos i Valstybinés mokesöių inspekcijos prie LR FM surenkamąją sąskaitą LT247300010112394300, bankas Swedbank, banko kodas 73000, įmokos kodas 6801.

Informuoti nuteistąjį, kad nesumokéjus teismo paskirtos baudos nustatytu terminu, bauda bus išieškoma priverstinai, taip pat gali büti taikomos LR BK 47 str. 6 ir 7 d. taisyklés dél baudos pakeitimo i vieöuosius nemokamus darbus ar areštas.

Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadéjimą neišvykti, nuosprendžiui įsiteiséjus panaikinti.

Priteisti iš Vinco Jokimo 131,72 Eur proceso (pašto) išlaidų valstybei.

Nuosprendis per 20 d. nuo jo paskelbimo dienos gali büti skundžiamas Panevéižo apygardos teismui per Panevéiio miesto apylinkés teismą.

TeiséjasVytautas Krikščiünas

APSKUNDĖ

 

VALSTYBĖ „GINA„ DISIDENTĄ

2016-07-08 apeliaciniame skunde politinėje baudžiamojoje genocido byloje Nr. 1-14-749/2016 nuteistasis už Kauno apygardos teisėjų pasveikinimą Molotov – Ribbentrop 74- ųjų metinių proga disidentas Vincas Jokimas skundėsi gynėjo nepaskyrimu ir prašė jam paskirti valstybės gynėją.

2016-09-13 atvykus į konvejeriniu būdu Panevėžio apygardos teisme surengtą apeliacinės instancijos teismo posėdį teismo posėdžių sekretorė Vincui Jokimui nurodė sėstis į pirmąją salės kėdžių eilę. Vincui Jokimui nesutikus, sekretorė pasiūlė sėstis „prie gynėjo„. Gerokai pagyvenusio jam nežinia kieno, nežinia kada paskirto gynėjo nuteistasis disidentas Vincas Jokimas niekad nebuvo nei matęs, nei girdėjęs, todėl paklausė jo pavardės, vardo. Tačiau gynėjas nuteistojo ramiai paklausė: „Koks skirtumas ?„ Tik nuteistajam disidentui mandagiai išaiškinus skirtumą gynėjas ištarė: „Vytautas Kazlauskas„. Paklaustas gynėjas nuteistajam teigė, jog jis paskirtas prieš savaitę, jog esąs susipažinęs su visa bylos medžiaga (19 bylos tomų). Gynėjas nuteistajam disidentui teigė, jog jis neprivalo pranešti, kad jis yra paskirtas gynėju. 

Teismo posėdžio metu nuteistasis disidentas Vincas Jokimas pareiškė nušalinimą ne tik vienam iš teisėjų (buvo atmestas), bet ir – BPK 61 str. 1 d. pagrindu – incognito pasirodžiusiam, prieš jo interesus gauti kokybišką gynybą veikiančiam „gynėjui„. Šis savo paties nušalinimui pritarė, nurodė, kad negali ginti nuteistojo, kuris juo nepasitiki. Tačiau teisėjų kolegija, susidedanti iš Vytauto Ciesiūno (pirmininkaujantis), Algirdo Gapučio, Nijolės Sušinskienės, manė kitaip – nurodė, kad valstybės paskirtas gynėjas Vytautas Kazlauskas nuteistajam yra tinkamas, paskirtas seniai, kad nuteistasis pats turėjo ieškoti valstybės paskirto gynėjo, kad valstybės paskirtam „gynėjui„ ir nuteistajam V. Jokimui tiesiog trūksta laiko kartu pasirengti gynybai, todėl apeliacinės instancijos teismo posėdį nukėlė į 2016-10-24 13.30 val.

Po teismo posėdžio paaiškėjo, kad valstybės paskirtas gynėjas Vytautas Kazlauskas nuo ryto iki vakaro būna nuolat užsiėmęs bylose, tačiau už savaitės gal galėtų su nuteistuoju susitikus trumpai pabendrauti 8.00 val. ryto. Nuteistajam paaiškinus, jog jis gyvena ne Panevėžyje, o Kauno rajone, todėl jam bus sudėtinga atvykti, „seniai paskirtas„ „gynėjas„ prisipažino, kad šito jis nežinojęs. 

Išvada: politinėje baudžiamojoje genocido byloje Nr. 1-14-749/2016 valstybė ir Panevėžio apygardos teismas trukdė užtikrinti nuteistojo disidento V. Jokimo teisę į veiksmingą gynybą ir siekė ją fiktyviai imituoti.

Ar Panevėžio apygardos teismo teisėjų kolegija įsiklausys į bylos esmę ir V.Jokimo pagrįstus ir motyvuotus paaiškinimus, sužinosime 2017 metų sausio 9 dieną. 15 val? O gal geriau palaikyti kolegas nežiūrint jokių paaiškinimų? Tokį pasveikinimą V.Jokimas nusiuntė ir LR Prezidentei. Iš ten sulauktą išmintingo atsakymo: Padėkota už išsakytą nuomonę. Taškas. Kauno apygardos pirmininkas Nerijus Meilutis gal norėjo save išgarsinti visuomenės akyse išplatindamas pasveikinimą? Jam pavyko ir jo norai išsipildė..

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));