skip to Main Content

Apsinarkašinę SOP vyrukai siautėja po amatų festivalius

Posted: July 3, 2016 in Uncategorized

Prie-Turku.jpg

 

Kristina Sulikienė

Jie ramūs, kai neparūkę žolės. Kai parūko žolės, užgeria degtinėle, tada ypatingai pradeda vaidentis Rusijos agentai, žalieji žmogėliukai, Putin – Chujlo, Ukrainos išsilaisvinimas nuo rusų, broliai ukrai (nors ukrai yra tokie patys slavai kaip ir rusai; ukrų NKVD naikino mūsų partizanus, ir liaudyje nėra mylimi – juos myli tik didelį pelną iš Ukrainos ATO turinti SOP).

Vienas jų stovintis už policininko, žr. nuotauką, pavyko identifikuoti, jog tai tas pats neva labai uoliai protestuojantis prieš komunizmą Lietuvoje, kurio nėra. Nes jeigu būtų komunizmas, tai tokio SOP iš viso ir nebūtų, ir jis neprotestuotų. SOP yra tieiogiai pavaldi JAV kariuomenei, ir nuo pat LK atkūrimo ir SOP susikūrimo vykdo ne NATO, o JAV pavedimus. Jiems Lietuvos buvimas NATO pilnateise nare užvertų galimybes siautėti nevaržomiems po pasaulį, ir kalti milijonus. Todėl jie apsimeta, jog labai palaiko NATO, lenda visur, kur tik tariami antiNATO šalininkai (Razminas gali būti irgi iš SOP, ir imituoja kad jis yra komunistas (jis jų klaikiai nekenčia), o SOP vyrukai vaidina, jog prieš jį kovoja. Vėliau visi pasidalina JAV pinigėlius, skirtus “kovai su komunizmu”. ČIa labai senos metodikos, ir niekas nesikeičia.)

Prieš užpuldamas Kristiną Sulikienę festivalyje “Jotvos vartai” Alytuje 2016 07 02, netgi išsitraukė laminuotą seną šaulio pažymėjimą, parodė pavardę “Sližys”, vardą “Vytenis” (nežinia, ar neišgalvoti, nes pažymėjimas – netikras; šauliai turi korteles, o ne laminuotas senienas), ir tada puolė ją smaugti abiem rankom.

Nes nesutiko su diskusijos eiga, pats užvedęs temą apie Ukrainos išsilaisvinimą nuo Putino – nesutiko, kad reikia palaukti Tribunolo, kuris bus įvykdytas tik konfliktui pasibaigus, ir tik tada bus nuspręsta, kas kaltas.

“Kadangi prieš tai rūkė didžiulį žolės (marihuanos) “kasiaką”, nesugebėjo tvirtai smaugti. Kai supratau, kas vyksta, gyniausi.

Jis prieš tai gyrėsi, jog treniruojasi su SOP, ir kad juos moko “mūšio mieste”.

Nieko so mūšis – parūkius “kasiaką”, pradeda vaidentis, kitą kartą kokį praeivį pačiu Putinu palaikys.

Įdomu labai, ką mano Šaulių sąjunga, kurios nariu prisistatinėja žolę viešoje vietoje, viešo festivalio  metu traukiantis “patriotas”.

Ir ar ne gėda Dariui Jauniškiui – juk jis vadovavo SOP, ir jis sukūrė tokius apsitorčinusius banditus, kuriems visur vaidenasi “Kremlius”, ir :Rusijos ranka”.

Pabandykit su jais pakalbėti apie ISIS grėsmę – puls smaugti.

“Tiesa, kai keliais staigiais judesiais operatyviai apsigyniau, tai tas Vytenis ar koks jo vardas išsigandęs atšoko. Reikėjo pamatyti jo akis. Jis nebuvo matęs, kad mergina taip gintųsi. Matyt, juos moko tik į “vieną pusę”. Kad pulsi ir  nusmaugsi “koloradą” (o su Vyteniu mes pažįstami daug metų, ir matosi, jog jo sąmonė – pakeista, jam vaidenasi.)

O kiek tokių debilų aš jau esu sutikusi – ir visą laiką tas pats – jeigu nesutinka su nuomone, pradeda arba grasinti, arba iš karto puola.”

“Prieš įvykstant šitam išpuoliui, kaip tik ir pasakiau Šaulių sąjungos organizacijai “Skydui”, jog mane puola artimame nuotolyje, ir aš moku gintis.

Po to papasakojau apie įvykusi insidentą, tai šauliai parodė savo pažymėjimus, kad ne taip atrodo, kokį rodė minėtas Vytenis.

Klausimas – ar čia jau SOP nebemoka sukurti priedangos? Išdalinę senus laminuotus ir nebegaliojčnaius pažymėjimus?”

Minėtas Vytenis, kiek prisimena Kristina, visą laiką buvo mandagus, draugiškas, yra vilnietis, ne kartą matytas įvairiuose kultūros renginiuose, trumpai buvo vedęs jos draugę, kuri net nebuvo gryna lietuvė.

Kas pakeičia šitaip diametraliai mąstyseną?

Dideli pinigai? Narkotikai? Ar viskas kartu?

Jeigu šis žmogus tikrai vykdo tariamas operacijas – kas jam suteikė teisę rūkyti marihuaną? Juk dabar iš jo plaukų galima bent 9 mėnesius identifikuoti tą vakar ir užvakar rūkytą kasiaką/ kasiakus (gyrėsi, jog tūsinosi su “broliai ukrainais” ir kalbėjo apie “Putin chuilo” ir “išsivadavimą”. Bet negalėjo paaiškinti, nuo kada slavai yra lietuviams baltams broliai. Tik užmesdavai mokslinį argumentą – akys išprogsta, ir nebežino ką atsakyti, ir gniaužiasi kumščiai. Mes paaiškinome, jam, jog jeigu kaip jis teigia negražiai rusas jam yra “slaviška šiukšlė” (anot jo – nes aš taip nemanau – rusai yra mūsų Lietuvos vietiniai gyventojai, sudaro 10 proc. gyventojų), tai ukras  – tuo labiau, nes jie naikino mūsų partizanus.

Kitas irgi ne ką mažiau apsitorčinęs vaikinas tevapėjo, jog dėl visko kalta Rusija. O kad Ohmanas prekiauja ginklais į abi puses, šito fakto nežino.

Beje, Vytenis mano, jog tik Ukrainos kariuomenė išvogta.

Paklausus, kodėl jis nemato, kad Lietuvos kariuomenė išvogta, ir kariai ginkluojami “šrotu”, matyt, paruoštas specialiame smegenų plovimo seminare, skubiai atšovė “ir su 1960 metų gamybos šautuvu galima išauti”. Na čia panašiai, kai bandoma aiškinti, jog s13 operacijoje sovietai pritrūkę šovinių, išsitraukė senelių ginklus, ir pašaudė I-osjo pasaulinio karo šautuvėliais.

Aišku, bus girdėjęs mano kritiką, kad savanoriams ginklai dalinami supuvę.

Prie Šaulių sąjungos organizacijos “Skydas” palapinės budėjęs 20 metų tarnaujantis KASP karys pasakė:

“Buvo atvežę automatus, bet net neišpakavo. Atvežė, pabuvo tos dėžės dalinyje, ir išvežė. Taip ir nesupratome, kas čia per veiksmas atliktas”.,

“Atžymėjo, jog “gauta”, o po to “prakalė”, – paaiškinau.

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));