skip to Main Content

Apie teisingai nustatytas šilumos kainas reiktų patylėti ..

 

 

   Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, po ilgo atsirašinėjimo, paskutiniu atsirašymu iš esmės patvirtino,    kad Vilniaus šilumos tiekėjas neatliko  licencijuojamos šilumos tiekimo veiklos sąnaudų, patirtų 2017 metais, nepriklausomo audito.

 
 Štai ką rašo Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija:
 
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) gavo Buitinių
vartotojų sąjungos (toliau – Sąjunga) 2018 m. rugpjūčio 2 d. raštą Nr. 28, kuriame
Sąjunga prašo
pateikti AB „Vilniaus šilumos tinklai“ licencijuojamos šilumos tiekimo veiklos sąnaudų, patirtų
2017 metais, nepriklausomo audito rezultatų elektroninę kopiją.

Atsižvelgdama į prašymą, 
Komisija teikia AB „Vilniaus šilumos tinklai“ 2017 m.
reguliuojamos veiklos ataskaitų nepriklausomo audito išvadą
 (pridedama 11 lapų).
 
Administracijos direktorė Simona Bindoriūtė-Ryliškienė
                                   ————
 Taigi pagaliau Kainų komisija iš esmės patvirtino, kad AB Vilniaus šilumos tinklai nevykdo Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklėse nustatytos pareigos:
 
 –  atlikti per 4 mėnesius nuo metų pabaigos nepriklausomą licencijuojamos veiklos sąnaudų auditą ir jo rezultatus pranešti licenciją išdavusiai institucijai.
Šiose taisyklėse licencijuojamos veiklos sąnaudų auditu laikoma licenciją turinčio asmens sąnaudų, susijusių su konkrečia licencijuojama veikla, patikrinimas ir nustatymas.)
 
    Nes pateikta   2017 m. reguliuojamos veiklos ataskaitų nepriklausomo audito išvada apima:
 
Ø  2017 m. gruodžio 31 d. įmonės finansinės būklės ataskaitą.
Ø  Tą dieną pasibaigusių metų bendrųjų pajamų atskaitą.
Ø  Tą dieną pasibaigusių metų nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą.
Ø  Tą dieną pasibaigusių metų pinigų srautų ataskaitą.
 
T.y. pateikta šilumos tiekėjo parengtų ataskaitų audito išvada, o ne šilumos tiekimo veiklos sąnaudų patikrinimas ir nustatymas.
 
   Betgi prieš kurį laiką Kainų komisija atliko buvusio Vilniaus šilumos tiekėjo šilumos tiekimo veiklos sąnaudų auditą ir nustatė, kad ~ 23 milijonai litų sąnaudų yra neteisėtai įtraukta į šilumos kainą.
 
Tokiu būdu, vertinant Kainų komisijos „veiklą“ pasitelkus sveiko proto logiką, galima teigti, kad ir visi kiti šilumos tiekėjai neatlieka šilumos tiekimo veiklos sąnaudų audito, nes Kainų komisija to nereikalauja.
 
   Todėl sumoje reiktų patylėti  apie teisingai nustatytas šilumos kainas ………………..
 
 
P.s. Labai būtų įdomu sužinoti, ką apie visa tai mano Seimo Ekonomikos komitetas, patvirtinęs Kainų komisijos 2017 metų ataskaitą ….
 
 
 
 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));