skip to Main Content

 

Apie galimą Skaistos Rakauskienės mirtį – išpranašavo parapsichologas Antanas Misevičius

 

Zenonas Volkovas

       Kaip žinia, už pranešimą apie narkotikų gamybą, policijos veteranė Skaista Rakauskienė (71 m.) 2016 m. sausio 19 d. naktį, policijos  buvo pristatyta į Utenos psichiatrijos eksperimentinį stacionarinį skyrių. Iš ten, po pusantro mėnesio į Rokiškio paischiatrinę ligoninę. (plačiau LL 2016 m. Nr.51; 2017 m. Nr.4). Kaip teigė pati Skaista jos niekas ten negydė, o tik laikė izoliuotą nuo visuomenės. Rokiškio durnyne Skaistai pašlijo sveikata, pradėjo nebematyti kairia akim. Dėl jos neteisėto laikymo durnyne,  Kauno ir Panevėžio apygardos teismuose buvo nagrinėjamos bylos.

      Po kreipimosi į durnyno administraciją, dėl ūmaus regėjimo pablogėjimo, skubos tvarka buvo priskirti vaistai Haloperidol – Richtep. Kurie 2017 m. sausio 25 d. po vakarienės, Rokiškio durnyne,  Skaistai buvo ir suleisti. Po kurių Skaistai dar labiau pablogėjo sveikata. Pasiskundė durnyno skyriaus vedėjai Rūtai Bandžiuvienei. Atsakymas, kaip teigė Skaista, nedviprasmiškas: taip turi būti. Ryte vėl sulaukiau Skaistos skambučio, dar labiau pablogėjo jos sveikata, daktarė R.Bandžiuvienė pasišaipydama paaiškino, kad pati prisiprašė ir po vakarienės vėl gaus dozę. Ten nepasiginčysi, nes daktarus, ne tik ligonius, saugo apsauga „Komanda“, kurių yra galimai daugiau nei vadinamos ligoninės darbuotojų. Jausdamas kažką negero, paskambinau Klaipėdos parapsichologui Antanui Misevičiui. Kuris susisiekęs „nematomu frontu“, paaiškino, kad Skaistai nuo kokių tai nuodų ar tai vaistų labai pablogėjusi sveikata. Gali ją ištikti ne tik koma, bet ir mirtis. (žr. LL 2017 Nr.4). Ir koks sutapimas. Po rytinio pokalbio su parapsichologu, tą  pačią dieną t.y. sausio 26 d. 14: 15 val. paskambina Giedrius Grabauskas ir praneša žinią, kad Kauno apygardos teismas paskelbė nutartį, Skaistą iš Rokiškio ligoninės paleisti. Apie tai pranešiau Skaistai, kuri net nepatikėjo, nes buvo kalbos, kad iš durnyno išeis tik kojomis į priekį. Po 15 val. Skaista iš durnyno administracijos gauna pranešimą, kad iki 17 val, nes tada baigiasi jų darbas, privalo palikti logoninės teritoriją. Prieš pat išvykstant buvo pakišti kokie tai tušti lapai (blankai), ant kurių Skaista privalėjo pasirašyti ir pasirašė. Jokio išrašo apie jos sveikatos būklę Skaista negavo. Niekam nerūpėjo, kur svetimame mieste prisiglaus Skaista. Apie 17 val. Skaista, iš vadinamos ligoninės, buvo išprašyta lauk. Gerai, kad buvo išsikvietusi taxi.

       Kaip bebūtų liūdna, tenka priminti, kad po keletos dienų t.y. 2017-02-3 d. vakare Skaistai Rakauskienei, be galo mylėjusiai gyvenimą, Lietuvą ir jos žmones, Kaune ne savo noru teko išeiti iš teisinio nihilizmo ir psichologinio teroro pertvinkusios  Lietuvos padangės į amžinybę. 

       Kadangi Skaistos ir ne tik jos atžvilgiu, buvo ir tebėra Lietuvoje šiurkščiai pažeidinėjamos prigimtinės žmogaus teisės ir laisvės, yra didžiulis skaitytojų susidomėjimas, ruošiama spaudos konferencija. Į kurią bus kviečiami asmenys prisidėję prie Skaistos uždarymo, laikymo ir …, spaudos, TV atstovai. Tikslesnis laikas ir vieta bus skelbiama sekančiame LL numeryje. Norintys prisidėti organizuojant konferenciją, prašome skambinti tel. man 8 662 33770 arba konferencijos koordinatorei, Tarptautinio Prigimtinės Teisės Tribunolo atstovei Rytų Europoje Linai Helstein tel.: 8 656 50651.      

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));